Not Ortalaması Nedir? | Sen iste o hesaplasın!

10. Sınıf Ortalama Hesaplama

Ders Sayısı :

Öğrencilerin başarılarının belirlenmesi amacı ile her dersten belirli aralıklarla sınavlar ve ödevler ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapılan bu değerlendirmeler ile birlikte her dönem sonunda not ortalaması hesaplanmaktadır. Bu sebeple yazımız içerisinde 10. sınıf ortalama hesaplama konusu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Bunun yanında not ortalaması doğrultusunda verilen takdir ve teşekkür belgesi ve not ortalaması yükseltme konularına değineceğiz.

Not Ortalaması Nedir?

Eğitim kurumlarında öğrenim gören her öğrencinin dönem içinde sorumlu tutulduğu derslerden gösterdiği başarıya göre belirlenen ortalamaya not ortalaması denilmektedir. Her ayrı dönemde hesaplaması yapılan not ortalamasında dönem içinde alınan derslerin haftalık ders sayısı ve yapılan sınavlardan elde edilen puanlar dikkate alınmaktadır.

Öğrencinin elde ettiği dönemlik başarı doğrultusunda aldığı takdir belgesi ve teşekkür belgesi de not ortalaması göz önüne alınarak verilmektedir. Yazının sonunda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz takdir ve teşekkür belgesi alınmasının şartları arasında da öncelikle yeterli not ortalamasına sahip olunması gelmektedir.

Not ortalamasının önemli olduğu bir başka konu ise öğrencinin bir üst seviye eğitim kurumuna yerleşmesidir. Buna göre hem ortaokuldan liseye geçişte hem de liseden üniversiteye geçişte not ortalaması büyük rol oynamaktadır. Yapılan eğitim kurumları giriş sınavında öğrencinin yöneltilen sorulara verdiği doğru cevap sayısına göre belirlenen sınav puanına not ortalamasına göre belirlenen başarı puanı da eklenir. Bu şekilde yerleştirme puanı oluşturulur.

Not ortalamasında önceki senelerde kullanılan beşlik sistemin aksine puana göre hesaplama yapılmaktadır. Beşlik sistemde puan aralıkları ise;

 • 0 puan – 44 puan  = 1
 • 45 puan – 54 puan = 2
 • 55 puan – 69 puan = 3
 • 70 puan – 84 puan = 4
 • 85 puan – 100 puan = 5 şeklindedir.

Yapılan incelemelerde bu sistemin adaletli bir sistem olmadığının anlaşılması ile puana göre yapılan hesaplama sistemine geçildi. Çünkü eski hesaplama sisteminde bir dersten 70 puan alan öğrenci ile 84 puan alan bir öğrencinin notu 4’e eşit geldiği için aralarında bir fark bulunmamaktaydı. Bunun yerine öğrencinin puanı esas alınarak yapılan hesaplamada iki öğrenci arasındaki fark öne çıkmaktadır.

10. Sınıf Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Aşağıda 10. sınıfa ait dersler ve ders saatleri doğrultusunda not hesaplama örneği verilmektedir.

Ders Adı                                                                Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Dil ve Anlatım Dersi                                                           2 saat                                                             50 puan

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi                                              3 saat                                                            85 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                                   1 saat                                                             95 puan

Fizik Dersi                                                                              2 saat                                                            75 puan

Kimya Dersi                                                                           2 saat                                                            60 puan

Biyoloji Dersi                                                                        3 saat                                                            80 puan

Tarih Dersi                                                                             2 saat                                                            75 puan

Coğrafya Dersi                                                                       2 saat                                                            80 puan

Matematik Dersi                                                                   6 saat                                                            75 puan

Müzik Dersi                                                                            1 saat                                                            90 puan

Resim Dersi                                                                            1 saat                                                            85 puan

Birinci Yabancı Dil Dersi                                                     4 saat                                                            80 puan

İkinci Yabancı Dil Dersi                                                       2 saat                                                            90 puan

Beden Eğitimi Dersi                                                             2 saat                                                            80 puan

Görsel Sanatlar/Müzik                                                        1 saat                                                             75 puan

Hz. Muhammed’in Hayatı (Seçmeli)                                2 saat                                                            90 puan

Ekonomi (Seçmeli)                                                               2 saat                                                             65 puan

İşletme (Seçmeli)                                                                  2 saat                                                            100 puan

Not hesaplaması yapılırken öncelikle her derse ait haftalık ders saati sayısı ile dersten alınan puan çarpılır.

 • Dil ve Anlatım Dersi : 50 puan x 2 saat = 100 puan
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi : 85 puan x 3 saat = 255 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 95 puan x 1 saat = 95 puan
 • Fizik Dersi : 75 puan x 2 saat = 150 puan
 • Kimya Dersi : 60 puan x 2 saat = 120 puan
 • Biyoloji Dersi : 80 puan x 3 saat = 240 puan
 • Tarih Dersi : 75 puan x 2 saat = 150 puan
 • Coğrafya : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Matematik : 75 puan x 6 saat = 450 puan
 • Müzik Dersi : 90 puan x 1 saat = 90 puan
 • Resim Dersi : 85 puan x 1 saat = 85 puan
 • Birinci Yabancı Dil Dersi : 80 puan x 4 saat = 320 puan
 • İkinci Yabancı Dil Dersi : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Beden Eğitimi Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi (Seçmeli) : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Ekonomi Dersi (Seçmeli) : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • İşletme Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan

Daha sonra her ders için ayrı ayrı yapılan hesaplamadan elde edilen sonuçlar toplanır.

2. Aşamada ilk aşamada her ders için bulunan sonuçların toplam değeri bulunur.

= 100 puan + 255 puan + 95 puan + 150 puan + 120 puan + 240 puan + 150 puan + 160 puan + 450 puan + 90 puan + 85 puan + 320 puan + 180 puan + 160 puan + 180 puan + 130 puan + 200 puan

= 3065 puan

Son olarak her dersin hesaplama sonucundan elde edilen sonuçların toplam değeri haftalık toplam ders saati sayısına bölünür. Bu işlemden çıkan sonuç öğrencinin not ortalamasını verir. Buna göre bulunan 3065 puan haftalık ders saati sayısı olan 40 saate bölünür. Not ortalaması,

3065 puan / 40 saat = 76,625 olarak bulunur.

Not Ortalamasına Göre Takdir ve Teşekkür Belgesi

Öğrencilere her eğitim-öğretim döneminin ardından gösterdikleri başarı doğrultusunda takdir ve teşekkür belgeleri verilmektedir. Bu belgelerin verilmesinde öğrencinin not ortalaması dikkate alınmaktadır. Bir önceki başlıkta verilen not ortalama hesaplamasının yapılmasının ardından elde edilen sonuca göre öğrenci söz konusu belgeyi almaya hak kazanır. Not ortalaması 75 puan ve üzerinde olan öğrenciler teşekkür belgesi almaya hak kazanırken 85 puan ve üzerinde olan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanır. Not ortalamasının 69,99 puan ya da 84,99 puan olması ufak bir farkla belge alınmasının önüne geçmektedir.

Takdir ve teşekkür belgesi alınabilmesinde öğrencinin not ortalamasının haricinde sağlanması gereken üç önemli şart bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir;

 1. Okul içinde ve okul dışında öğretmenler ile öğrencilere karşı disiplin cezasına sebep olabilecek hal ve hareketlerde bulunulmaması, okul yapısı ve eşyalarına zarar verilmemesi gerekmektedir.
 2. Karnede yer alan derslerin herhangi bir tanesinin 1 olmaması gerekmektedir.
 3. Dil ve anlatım baraj dersinin karneye en az 2 olarak geçmesi gerekmektedir.

Bu şartları sağlamayan öğrenciler yeterli not ortalamasına sahip olsalar dahi takdir ve teşekkür belgesini alamayacaklardır.

10. Sınıf Not Ortalaması Yükseltme

Yıl içerisinde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere tanınan bir imkan olan ortalama yükseltme sınavına aşağıda belirtilen durumlarda girilebilmektedir. Buna göre;

 • Yıl sonu başarı ortalaması 2,50’den düşük olanlar
 • Yıl sonu başarı ortalaması 2,50 ve daha fazla olsa dahi yıl sonu başarı ortalaması ile geçilemeyen derslerde yeterli başarıyı sağlayamayanlar
 • Yıl sonu başarı ortalaması 2,50 ve daha fazla olsa dahi alan ya da bölüm derslerinden yeterli başarıyı sağlamayanlardan söz konusu derslere ait yıl sonu ağırlıklı ortalamaları 2,50’tan düşük olanlar

Öğrenciler en fazla üç dersten not yükseltme sınavına girebilmektedir. Not yükseltme sınavında not ortalamasını 2,50 ve üzerine çıkaracak olan derslerden sınava girilmesi gerekmektedir.

Not ortalaması yükseltme sınavına girecek olan öğrenci sınavına gireceği dersleri veli ve sınıf öğretmeni ile belirlemektedir. Konu ile ilgili dilekçe en fazla üç gün içerisinde öğrencinin kendisi ya da velisi tarafından okul müdürüne verilir.

10. Sınıf Ortalama Hesaplama!