10. Sınıf Takdir - Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

10. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama

Ders Sayısı :

Üniversiteye geçişte önemli rol oynayan 10.sınıf yani lise 2’ye ait başarı puanı, takdir ve teşekkür hesaplamada da ana kriterdir. 10.sınıfa ait başarı puanınızı yüksek tutarak sadece takdir ya da teşekkür gibi öğrenciyi gururlandıran belgeleri almakla kalmaz, üniversite sınavında da rakiplerinizin karşısında bir adım önde olmuş olursunuz. Peki 10.sınıf takdir ve teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır, lise 2’de sene sonu başarı puanı nasıl bulunur, derse ait not ortalaması hesaplanırken işlemler nasıl yapılmalıdır? Tüm bu soruların cevaplarını Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Teknik Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi bütün lise türlerine uyumlu olarak örneklendirilmiş anlatım ile bu yazıda bulabilirsiniz.

10. sınıfta takdir ya da teşekkür belgesi ile ödüllendirilen dönem sonu genel not ortalaması, öğrencinin liseyi bitirirken öğreneceği diploma notuna da etki etmektedir.

10. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

10. sınıfa giden öğrenciler için takdir teşekkür hesaplama işlemi, diğer seneler için yapılan işlemlerden farksız olarak yapılmaktadır.

4+4+4’lük sisteme geçilmesiyle birlikte eğitim öğretimdeki yeri değişmeyen, yine lise 2’ye denk düşen 10. Sınıfta öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler takdir teşekkür hesaplaması yaparken şu üç kritere dikkat etmelidir:

Lise 2’ye giden öğrenciye ait dönem sonu genel not ortalaması 70’in altında ise ya da diğer bir deyiş ile 0 ile 69.9 puanları arasında bir yere düşüyor ise bu öğrenci dönemin sonunda hiçbir belge alamaz.

10. sınıf öğrencisi dönem sonunda 70 ile 84.99 puanları arasında bir dönem sonu genel not ortalaması elde etmiş ise bu öğrenci teşekkür belgesi alarak dönemi kapatmış olur.

Diğer yandan öğrenciye ait dönem sonu genel not ortalaması 85 ile 100 puanları arasında bir yere düşüyor ise bu öğrenci takdir belgesi ile ödüllendirilmiş bir şekilde dönemi başarı ile kapatır.

Yukarıdaki üç kriterden de anladığımız şekilde 10.sınıf takdir – teşekkür hesaplama işlemini yaparken esas olan faktörün dönem sonu genel not ortalaması olduğunu görmüş olduk. Yani takdir teşekkür hesabı yapabilmek için ilk olarak öğrencinin dönem sonunda alacağı genel not ortalamasının kaç puan olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bunu bilmek için de öğrencinin sene içinde aldığı her bir derse ait not ile o derslerin haftalık ders saatinin bilinmesi esastır.

10. Sınıf Öğrencileri İçin Dönem Sonu Not Ortalaması Hesaplama İşlemi

10. sınıfta okuyan öğrenciler, dönem sonunda alacakları genel not ortalamasını öğrenmek için aşağıda yer alan adımları takip etmelidirler:

 • Lise 2’de öğretim gören öğrenci ilk olarak o dönemde aldığı bütün derslerin not ortalamalarını bilinmelidir.
 • 10. sınıfta alınan her bir dersin haftalık ders programında karşılığı olan haftalık ders saati sayısı öğrenilmelidir.
 • Daha sonra her bir derse ait not ortalaması ile o derslere ait haftalık ders saati sayıları çarpılmalıdır.
 • Çarpımlardan elde edilen bütün sonuçlar teker teker tek bir pota altında toplanmalıdır.
 • Toplamdan elde edilen sonuç ise haftalık toplam ders saati sayısına bölünmelidir.

Bu bölme işlemi ile birlikte 10. sınıf dönem sonu genel not ortalaması bulunmuş olur. Bu ortalama puan 70’in altında ise öğrencinin belge alamayacağı, 70 ve 84.99 arasında ise teşekkür belgesi, 85 ve 100 arasında ise takdir belgesi alacağı tespit edilir.

Genel not ortalaması hesabında gözden kaçmaması gereken faktörlerden biri de Rehberlik ve Yönlendirme dersinin ortalama hesabına dahil edilmemesidir. Ortalama hesabında, not karşılığı olmayan dersler haftalık toplam ders saati sayısından düşmelidir. Yani, eğer ki haftalık toplam ders saati sayınız 35’ eşit ise ve puanlandırılmayan tek dersiniz bir saatlik Rehberlik ve Yönlendirme ise bölme işlemi yaparken 35’i değil de Rehberlik dersinin düşülmüş hali olan 34’ü kullanmanız işlemin doğru sonuç vermesini sağlayacaktır.

10. Sınıfta Bir Dersin Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır

10.sınıf takdir teşekkür hesaplama metodunu örnekli bir anlatım ile pekiştirmeden önce lise 2’ye giden öğrencilerin bir derse ait dönem sonu not ortalamasını nasıl bulacaklarını anlatıp işlemleri detaylandırmak yararlı olacaktır.

Dönem sonunda bir derse ait not ortalaması hesaplama işlemi yapılırken o derse ait girilen tüm sınavların sonuçları ile birlikte proje ve performans notları toplanır ve toplamdan elde edilen sonuç toplam not sayısına bölünür. Mesela;

 • 10’a giden ve Türk Edebiyatı dersinden toplam üç yazılı sınava giren bir talebenin ilk sınav sonucunda 80, ikinci sınavda 75, üçüncü sınavda ise 90 puan aldığını düşünelim. Bu öğrenci derse ait proje ödevinden 85, performans notundan ise 95 almış olsun. Bu durumda öğrencinin dönem sonu Türk Edebiyatı dersinden elde edeceği not ortalamasını şu şekilde hesaplarız:

Bütün notları toplar ve toplam not sayısı olan 5’e böleriz.

Yani (80+75+90+85+95)/5

Bu işlemin finali öncesinde toplama işleminden 425 sayısına ulaşıyoruz. Bu toplamı, elimizdeki notların toplam sayısını belirten 5’e bölerek derse ait dönem sonu notunu tespit etmiş oluyoruz.

Yani 425’i 5’e bölerek 85 sayısını elde ediyoruz.

10. Sınıf Örnek Takdir-Teşekkür Hesaplama

Her bir dese ait dönem sonundaki not ortalamasının nasıl bulunduğunu öğrendiğimize göre şimdi 10. sınıf için dönem sonu genel not ortalamasının nasıl bulunduğunu kavrayarak takdir teşekkür hesaplama işlemini pekiştirelim.

Bir not düşmek gerekirse, ders programları ve ders saatleri okul türünden okul türüne, grup türünden grup türüne değişiklik gösterdiği için aşağıdaki ders programı ve ders saatleri temsilidir.

10. sınıf için takdir teşekkür hesaplama örneği yapacağımız öğrencinin derslerinin ve ders saati sayılarının şu şekilde olduğunu kabul edelim. Söz konusu öğrencinin eşit ağırlık grubunu tercih ettiğini kabul edelim ve notlarının şu şekilde olduğunu düşünelim:

 • Haftada üç ders saati şeklinde işlenen Dil ve Anlatım dersi ortalaması 90
 • Haftada dört ders saati şeklinde işlenen Türk Edebiyatı dersi ortalaması 70
 • Haftada dört ders saati şeklinde işlenen Matematik dersi ortalaması 80
 • Haftada iki ders saati şeklinde işlenen Geometri dersi ortalaması 75
 • Haftada dört ders saati şeklinde işlenen İngilizce (birinci yabancı dil) dersi ortalaması 90
 • Haftada iki ders saati şeklinde işlenen Almanca (ikinci yabancı dil) dersi ortalaması 80
 • Haftada dört ders saati şeklinde işlenen Tarih dersi ortalaması 85
 • Haftada dört ders saati şeklinde işlenen Coğrafya dersi ortalaması 95
 • Haftalık iki ders saati şeklinde işlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortalaması 90
 • Haftalık iki ders saati şeklinde işlenen Beden Eğitimi dersi ortalaması 90

10. sınıfta bu şekil bir programa ve not değerine sahip olan öğrencinin dönem sonu not ortalamasını bulup takdir teşekkür hesabı yapmak için her bir derse ait not değeri ile haftalık ders saati sayısını çarpıp bu çarpımlardan elde edilen tüm sonuçları topluyoruz. Bu toplam neticesinde ise 2620 sayısını elde ediyoruz.

Bu sayıyı da haftalık genel toplam ders saati sayısına bölerek ortalamayı elde ediyoruz. Tüm derslerin ders saatini topladığımızda 31’e ulaşıyoruz. 2620’yi 31’e böldüğümüzde ise 84,51 genel not ortalamasını buluyoruz.

84,51 sayısı 85 ile 100 sayıları arasında yer almadığı için öğrenci dönem sonunda takdir belgesi alamaz.

Söz konusu ortalama 70 ile 84,99 sayıları arasında olduğu için öğrenci teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrenci yarım puan fazla ortalama almış olsaydı dönem sonunda takdir belgesi alma şansını yakalayacaktı.

10. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama Anadolu Lisesi

Yukarıdaki mantık birebir Anadolu Lisesi’ne giden lise 2 öğrencilerinin ders programlarına uygulandığında yüzde yüz başarılı sonuç elde edilmiş olur.

10. sınıfta Anadolu Lisesi öğrencilerinin aldığı zorunlu derslerin ders saati sayıları şu şekildedir:

 • Dil ve Anlatım haftalık 3 saat
 • Türk Edebiyatı haftalık 3 saat
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi haftalık 1 saat
 • Tarih haftalık 2 saat
 • Coğrafya haftalık 2 saat
 • Matematik haftalık 6 saat
 • Fizik haftalık 2 saat
 • Kimya haftalık 2 saat
 • Biyoloji haftalık 3 saat
 • Birinci Yabancı Dil haftalık 4 saat
 • İkinci Yabancı Dil haftalık 2 saat
 • Beden Eğitimi haftalık 2 saat
 • Görsel Sanatlar ya da Müzik haftalık 1 saat

10.Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama İmam Hatip

Tüm derslere ait not ortalamalarının haftalık ders saatleri ile çarpılmasından elde edilen sonuçların toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölünmesinin ardından elde edilen sonuç 70’den küçük ise öğrenci belge alamaz, 70 ve 84,99 arasında ise teşekkür belgesi, 85 ve 100 arasında ise de takdir belgesi alınır. Yani mantık diğer liseler ile tamamen aynıdır.

İmam Hatip lise 2 öğrencilerinin zorunlu derslerinin haftalık saat sayısı şu şekildedir:

Dil ve Anlatım dersi 2 saat, Türk Edebiyatı dersi 3 saat, Tarih dersi 2 saat, Coğrafya dersi 2 saat, Matematik dersi 6 saat, Fizik dersi 2 saat, Kimya dersi 2 saat, Biyoloji dersi 3 saat, Yabancı Dil dersi 2 saat, Beden – Görsel Sanatlar – Müzik dersi 1 saat, Arapça dersi 4 saat, Kuran-ı Kerim dersi 4 saat, Siyer dersi 2 saat, Fıkıh dersi 2 saat ve Hadis dersi 2 saat.

10. sınıf sağlık meslek lisesi takdir teşekkür hesaplama, 10. sınıf fen lisesi takdir teşekkür hesaplama işlemleri de haftalık ders programı yardımcılığıyla sayfada anlatılan mantık uygulanarak başarı ile yapılabilir.

10. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama!