11. Sınıf Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

11. Sınıf Ortalama Hesaplama

Ders Sayısı :

Not ortalaması öğrencilerin okul başarılarının değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Sınav ve ödev gibi yöntemlerle bilgileri ve ders etkinlikleri ölçülen öğrenciler elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda not ortalamalarına sahip olurlar. Yazımız içerisinde 11. sınıf ortalama hesaplama hakkında ayrıntılı bilgi açıklamalarda bulunmaktayız. Ayrıca not ortalaması yükseltme ile takdir ve teşekkür belgesi alma konularına da yer vermekteyiz.

Not Ortalaması Nedir?

Öğrenciler okul yılları boyunca gördükleri derslerden bir takım değerlendirmelere tabi tutulur. Bu değerlendirmeler yazılı ve sözlü sınavlar, ödevler gibi çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerden alınan sonuçlar ise öğrencilerin not ortalamalarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Her dönem sonunda yapılan hesaplamalarla elde edile not ortalamaları öğrencilerle ilgili bazı konularda etkili olmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Öğrencinin dönem içinde gösterdiği başarıya bağlı olarak her dönem sonunda aldığı takdir ve teşekkür belgesi not ortalamasına göre verilmektedir. Takdir ve teşekkür belgesini alabilmek için gereken not ortalamaları ve diğer şartlarla ilgili olarak yazının devamında ayrıntılı olarak bilgi verilmektedir.

Öğrencinin bir üst eğitim kurumuna geçişi sırasında not ortalaması etkili olmaktadır. Girilen eğitim kurumlarında öğrencinin vermiş olduğu doğru ve yanlış cevap neticesinde elde edilen net sayısına göre belirlenen puana not ortalamasına göre belirlenen okul puanı da eklenerek yerleştirme puanı oluşturulmaktadır.

Not ortalaması öğrencinin dönem içinde sınav ve ödevlerle sorumlu olduğu derslerden aldığı puanlar ve derslerin haftalık ders saati sayısı ile çarpılması ile hesaplanmaktadır. Not ortalaması hesaplama konusuna ilişkin olarak verdiğimiz örnekte daha ayrıntılı şekilde açıklamaktayız.

Eski Sistemde Not Ortalaması Hesaplama

Not ortalaması daha önceki senelerde belirlenen puan aralıklarına denk gelen notlar ile hesaplanmaktaydı. Beşlik sistemi oluşturan eski sistemde puan aralıklar şu şekildedir;

 • 0 puan – 44 puan  = 1
 • 45 puan – 54 puan = 2
 • 55 puan – 69 puan = 3
 • 70 puan – 84 puan = 4
 • 85 puan – 100 puan = 5

Ancak bu sistemde eksiklik olduğunun fark edilmesi sonrasında (Eski sistemde 60 puan alan bir öğrenci ile 65 puan alan bir öğrencinin notunun 3 olması sebebi ile hesaplama yapılırken 5 puanlık fark göz ardı edilmekteydi.) puan aralıklarına göre yapılan hesaplama yerine alınan puana göre yapılan hesaplama sistemine geçildi.

11. Sınıf Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Aşağıda 11. sınıf not ortalaması hesaplama ile ilgili örneğe yer  verilmektedir.

Ders Adı                                                                Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Dil ve Anlatım Dersi                                                           5 saat                                                             60 puan

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi                                              4 saat                                                            95 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                                   1 saat                                                             75 puan

T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi                       2 saat                                                            95 puan

Coğrafya Dersi                                                                       2 saat                                                            80 puan

Matematik Dersi                                                                   4 saat                                                            65 puan

Geometri Dersi                                                                     2 saat                                                             90 puan

Müzik Dersi                                                                            1 saat                                                            100 puan

Birinci Yabancı Dil Dersi                                                     4 saat                                                            80 puan

İkinci Yabancı Dil Dersi                                                       2 saat                                                            70 puan

Beden Eğitimi Dersi                                                             2 saat                                                            60 puan

Görsel Sanatlar/Müzik                                                        1 saat                                                             75 puan

Trafik ve İlk Yardım Dersi                                                  1 saat                                                             100 puan

Astronomi ve Uzay Bilimleri (Seçmeli)                              2 saat                                                          80 puan

Sosyoloji Dersi (Seçmeli)                                                     2 saat                                                            65 puan

Not ortalaması hesaplamasında ilk önce derslerden alınan puanlar ve haftalık ders sayıları çarpılır.

 • Dil ve Anlatım Dersi : 60 puan x 5 saat = 120 puan
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi : 95 puan x 4 saat = 380 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 75 puan x 1 saat = 75 puan
 • T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi : 95 puan x 2 saat = 190 puan
 • Coğrafya : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Matematik : 65 puan x 4 saat = 260 puan
 • Geometri Dersi : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Müzik Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Birinci Yabancı Dil Dersi : 80 puan x 4 saat = 320 puan
 • İkinci Yabancı Dil Dersi : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Beden Eğitimi Dersi : 60 puan x 2 saat = 120 puan
 • Görsel Sanatlar/Müzik Dersi  : 75 puan x 1 saat = 75 puan
 • Trafik ve İlk Yardım Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Astronomi ve Uzay bilimleri Dersi (Seçmeli) : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Sosyoloji Dersi (Seçmeli) : 65 puan x 2 saat = 130 puan

Derslerden alınan puanlar ile haftalık ders sayısının çarpılmasından elde edilen sonuçlar toplanır.

= 120 puan + 380 puan + 75 puan + 190 puan + 160 puan + 260 puan + 180 puan + 100 puan + 320 puan + 140 puan + 120 puan + 75 puan + 100 puan + 160 puan + 130 puan

= 2510 puan

Bulunan toplam değer haftalık toplam ders saati sayısına bölünür. Çıkan sonuç not ortalaması olarak bulunur.

2510 puan / 35 saat = 71,714 olarak bulunur.

11. Sınıf Ortalama Yükseltme

Öğrencilerin not ortalamalarını yükseltebilmeleri amacı ile yıl içerisinde belirlenen tarihlerde yükseltme sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlara aşağıda bahsedilen durumlardaki öğrenciler girebilmektedir.

Buna göre;

 1. Öğrencinin yıl sonu başarı ortalamasının 2,50’den düşük olması
 2. Öğrencinin yıl sonu başarı ortalamasının 2,50 ve daha yukarıda olması halinde başarı ortalaması ile geçilmesi mümkün olmayan derslerden başarısız olması
 3. Öğrencinin yıl sonu başarı ortalamasının 2,50 ve daha yukarıda olması halinde alan ve bölüm derslerinden yıl sonu ağırlıklı ortalamalarının 2,50’den düşük olması durumunda yükseltme sınavına girilebilmektedir.

Öğrencilerin girebileceği yükseltme sınavı en fazla üçtür. Girilen yükseltme sınavının öğrencinin not ortalamasını 2,50 ve yukarısına taşıyacak olması gerekmektedir. Bu sebeple bu doğrultuda ders seçimi yapılmaktadır. Ders seçimi öğrenci velisi ve sınıf öğretmeni tarafından belirlenmektedir. Ayrıca öğrenci ya da veli en geç üç gün içerisinde dilekçeyi okul müdürüne iletmelidir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Alınması

Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin dönemlik başarısı sonucunda verilmektedir. Öğrencilerin bu belgeleri almaya hak kazanmaları için yapılan başarı değerlendirmesinde not ortalamaları esas alınmaktadır. Takdir ve teşekkür belgeleri için gereken not ortalamasını sağlayan öğrencilere dönem sonunda belgeleri verilmektedir. Buna göre öğrencinin teşekkür belgesi alabilmesi için 75 puan ile 84 puan arasında, takdir belgesini alabilmesi için 85 puan ve üzerinde not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Takdir ve teşekkür belgesinin alınmasında not ortalamasının yanında sağlanması gereken şartlar ise şu şekildedir;

 • Öğrencinin hem okul içinde hem okul dışında öğrenciler ve öğretmenlere karşı disiplin cezasına yol açabilecek tavırlar sergilememesi aynı zamanda okul yapısına ve okul eşyalarına zarar vermemesi gerekmektedir.
 • Öğrencinin karnesinde herhangi bir dersinin 1 olarak düşmemesi gerekmektedir.
 • Öğrencinin karnesinde baraj ders olan dil ve anlatım dersinin 2’den düşük olarak geçmemesi gerekmektedir.

Yukarıda ifade edilen şartları sağlamayan öğrencilerin gereken not ortalamasına sahip olması takdir ve teşekkür belgelerini alması yeterli olmayacaktır.

11. Sınıf Ortalama Hesaplama!