11. Sınıf Takdir-Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

11. Sınıf Takdir-Teşekkür Hesaplama

Ders Sayısı :

Lise üçüncü sınıf olarak da bilinen 11.sınıf, diploma puanı ve dolayısı ile üniversite sınavına eklenecek okul başarı puanına etkisiyle büyük öneme sahiptir. 11.sınıfa ait genel not ortalaması ile birlikte takdir teşekkür hesaplama işlemi yapılabileceği gibi, diploma puanı ve başarı puanı hesapları da yapılabilir. 11. Sınıf takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır, 11. Sınıf haftalık ders saati sayıları, lise 3 dönem sonu genel not ortalaması nasıl bulunur? Tüm bu soruların cevaplarını Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi gibi bütün lise türlerine uyumlu olarak bu makalede cevaplandırdık. Takdir teşekkür hesaplama işlemi bütün liseler için aynıdır ve mantık, okuduğunuz lisenin size sunduğu ders programına uygulandığı durumda yapacağınız işlemler e okul ile yüzde yüz uyumlu olarak doğru sonuç verecektir.

11. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Lise 3’e, yani 11. Sınıfa giden öğrencilerin takdir teşekkür hesaplama işlemi, eğitim hayatlarının diğer yıllarında yapılan takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemlerinden farklı değildir.

Lise üçüncü sınıf öğrencileri, daha önce de olduğu gibi takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını öğrenmek için hesaplama yaparken aşağıdaki üç kritik maddeye dikkat etmeli ve onları baz alarak çalışmalarını sürdürmelidirler:

 • 11.sınıf öğrencisi, dönem sonunda elde ettiği genel not ortalamasına bakmalı ve buna göre hangi belgeyi alıp alamayacağını öğrenir. Buna göre eğer ki lisede üçüncü sınıfa giden öğrenci dönem sonunda 70’in altında genel not ortalamasına sahip ise, farklı bir deyiş ile öğrencinin dönem sonu ortalama puanı 0 ila 69,99 arasında ise bu öğrenci hiçbir belge alamadan dönemi bitirmiş olur.
 • 11.sınıfa giden lise öğrencisi dönemin sonunda 70 ile 84,99 arasında bir not ortalaması elde ettiği durumda teşekkür belgesi almaya hak kazanır.
 • Eğer ki öğrenci, lise üçün söz konusu dönemini 85 ile 100 arasında bir ortalama ile kapatırsa takdir belgesi alarak dönemi başarılı bir şekilde bitirmiş olur.
 • Diğer taraftan öğrencinin ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun bir dersten başarısız olursa hiçbir belge alamadan sezonu kapatır.

Üst tarafta yer alan maddelerden de anlaşıldığı üzere 11.sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama konusunda işlem yaparken en temel madde öğrencinin dönem sonunda elde ettiği genel not ortalaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu ortalamayı bilmek için ise öğrencinin her bir dersine ait dönem sonu notu ile o derslerin haftalık ders saati sayıları ile işlemler yapılmalıdır.

11. Sınıf Öğrencileri İçin Dönem Sonu Not Ortalaması Hesaplama İşlemi

11.sınıfta eğitim öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler dönem sonunda genel not ortalamasını kaç puan olarak göreceklerini hesaplamak için aşağıdaki adımlara uygun şekilde hareket etmelidir:

 • Lise 3’e giden bir öğrenci öncelikle o dönem içerisinde aldığı bütün derslerin not ortalamalarını bilmek zorundadır.
 • 11.sınıfta alınan bütün derslerin haftalık ders saati sayısını, haftalık ders programı ya da e okul sistemi üzerinden öğrenmelidir.
 • Bir sonraki adımda ise her bir dersin not ortalaması ile her bir derse ait haftalık ders saati sayıları teker teker çarpılmalıdır.
 • Bu çarpımlar sonucu elde edilen sayılar tek tek bir çatı altında toplanmalıdır.
 • Toplam sonucu karşımıza çıkan sonuç ise haftalık toplam ders saati sayısına bölünmelidir.

Bölme işlemi neticesinde 11.sınıfa ait dönem sonundaki genel not ortalamasını gösteren sayı tespit edilmiş olur. Bu sayı eğer ki 70’in altında ise öğrenci hiçbir belge alamaz, 70 ila 84,99 arasında ise öğrenciye teşekkür belgesi, 85 ila 100 arasında ise de öğrenciye takdir belgesi verileceği tespit edilir.

Öğrenciye ait genel not ortalaması bulunurken gözden kaçırılmaması gereken önemli noktalardan bir tanesi de notlandırılmayan derslerdir. Rehberlik ve Yönlendirme gibi not değeri olmayan dersler bölme işlemi yaparken sıkıntı yaratabilir. Bu durumda öğrencinin haftalık toplam ders saati sayısından notlandırılmayan derslerin saat sayısı düşülmelidir.

Örneğin bir öğrenci haftalık 37 saat ders alıyor ve bunlardan bir tanesi de Rehberlik ve Yönlendirme dersi oluyor ise öğrenci bölme işleminde 37’yi kullanmak yerine 36 sayısını kullanmalıdır. Aksi halde yapılan işlem yanlış bir sonuç verecektir.

11. Sınıfta Bir Derse Ait Not Ortalaması Nasıl Bulunur?

11.sınıf için takdir ve teşekkür belgesine yönelik hesaplama işlemleri için örnek bir anlatıma geçmeden önce konu hakkında hiçbir soru işareti kalmaması adına bir derse ait not ortalamasının nasıl bulunduğunu sizlerle paylaşmak daha faydalı olacaktır.

Dönem sonunda bir dersten kaç puan alacağınızı öğrenmek için o dersten girdiğiniz bütün sınavlardan aldığınız notları, proje ödevi puanını ve performans notu puanını toplayıp çıkan sonucu toplam not sayısına bölmeniz gerekecektir.

Yani örnekle detaylandırmak gerekirse:

Öğrencinin Dil ve Anlatım dersine ait üç adet yazılı sınava girdiğini ve ilk sınavdan 75, ikinci sınavdan 90, üçüncü sınavdan ise 80 aldığını kabul edelim. Aynı öğrencinin Dil ve Anlatım dersinden aldığı proje ödevinin notunun 95, performans notunun ise 85 olduğunu düşünelim. Bu durumda bu öğrencinin Dil ve Anlatım dersine ait not ortalamasını şöyle hesaplarız:

Tüm notlar tek potada toplanır ve notların toplam sayısı olan 5’e bölünür.

Yani; (75+90+80+95+85)/5 işlemini yapmamız gerekiyor.

Parantez içerisindeki toplama işlemi neticesinde 425 sayısına, bu sayının toplam not sayısı olan 5’e bölümünün ardından da dönem sonu ders notu olan 85 sayısına ulaşıyoruz.

11. Sınıf Örnek Takdir-Teşekkür Hesaplaması

Derslere ait not ortalamasının nasıl bulunduğunu anladığımıza göre şimdi de 11.sınıf takdir teşekkür hesaplama işlemi için bir örnek çözerek konuyu iyice pekiştirelim.

En baştan şu notu düşmekte fayda var ki, sistemimizde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Turizm Meslek Lisesi gibi farklı lise türleri ve sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi farklı eğitim grupları olduğu için her öğrencinin ders programı ve haftalık ders saati sayıları değişiklik göstereceğinden aşağıda temsili bir örnek yer almaktadır. Örnekteki mantık kendi ders programlarınıza uygulandığında ise yüzde yüz doğru sonuç elde edilir.

Örnekteki öğrencinin sadece aşağıdaki dersleri aldığını ve bu derslere ait haftalık ders saati sayısının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

 • Haftada üç saat olan Dil Anlatım’ın notu 90,
 • Haftada dört saat olan Türk Edebiytı’nın notu 70
 • Haftada dört saat olan Matematik’in notu 80
 • Haftada iki saat olan Geometri’nin notu 75
 • Haftada dört saat olan İngilizce (Birinci Yabancı Dil)’in notu 90
 • Haftada iki saat olan Almanca (İkinci Yabancı Dil)’in notu 80
 • Haftada dört saat olan Tarih’in notu 85
 • Haftada dört saat olan Coğrafya’nın notu 95
 • Haftada iki saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nin notu 90
 • Haftada iki saat olan Beden Eğitimi ve Spor’un notu 90 olarak verilmiştir.

11.sınıfa giden ve bu dersler ile yanlarında belirtilen saat sayıları ve notlara sahip oaln bir öğrencinin dönem sonu not ortalamasının bulunup takdir teşekkür belgesi hesaplaması yapmak için ilk olarak her bir derse ait not ortalaması ile haftalık ders saati sayısını çarpıyoruz. Bu çarpımlardan elde edilen tüm sonuçları teker teker tek bir pota altında topluyoruz ve 2620 sayısına ulaşıyoruz. Bu toplam sonucun karşımıza çıkan sayıyı ise haftalık toplam ders saati sayısı olan 31’e bölüyoruz. 2620’yi 31’e böldüğümüz zaman karşımıza 84,51 sayısı çıkıyor ve öğrencinin dönem sonu genel not ortalamasını veriyor.

Bu sayıya bakarak takdir teşekkür belgesi hesabı yapalım:

84,51 sayısı, 85 ile 100 arasında yer almadığı için bu öğrenciye takdir belgesi verilmez.

Sayı 70 ile 84,99 arasındaki bölgede yer aldığından öğrenci teşekkür belgesi alabilir. Eğer ki öğrenci yarım puan fazla ortalama almış olsa idi takdir belgesi alacaktı.

11. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama Anadolu Lisesi

11.sınıf eğitimini Anadolu Lisesi’nde alan öğrenciler için hesaplama işlemleri yukarıdaki mantıktan farklı değildir. Anadolu Lisesi okuyan öğrenciler de her zaman yapıldığı gibi genel not ortalamasına bakar ve bu ortalama 70’in altında ise öğrenci hiçbir belge alamaz. 70 ile 84,99 arasında ise teşekkür belgesi, 85 ile 100 arasında ise de takdir belgesi alarak dönemi bitirir. Eğer ki öğrenci herhangi bir dersten başarısız olmuş ise ortalamasına bakılmaksızın dönemi belge alamadan kapatır.

11.Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama İmam Hatip

İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören lise 3 öğrencileri de ders programlarına uygun şekilde yukarıdaki işlemleri yaptıkları zaman dönem sonunda takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını öğrenebilirler.

Yukarıdaki metot Ticaret Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Fen Lisesi, Turizm Meslek Lisesi de dahil olmak üzere bütün lise türleri için geçerlidir ve yüzde yüz olarak e okul sonuçları ile uyumludur.

11. Sınıf Takdir-Teşekkür Hesaplama!