12. Sınıf Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

12. Sınıf Ortalama Hesaplama

Ders Sayısı :

12. sınıf, 4+4+4 sisteminin son halkası olmakla birlikte öğrenciyi üniversite kapısına götüren sınıftır. 12. sınıf öğrencileri YGS – LYS (Yüksek öğretime geçiş sınavı – Lisans yerleştirme sınavı) maratonuna tam gaz hazırlanırken bir yandan da okul notlarını yüksek tutmaya çalışmaktadır. Okuldan gelecek diploma puanı, üniversite yerleştirme puanına etki edeceği için öğrencilerin YGS – LYS sonuçlarının yanı sıra bir gözleri de okuldan alacakları puanlardadır.

Üniversite sınavları öncesi bir yandan deneme sınavları ile hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, diğer yandan da 12. sınıf ortalama hesaplama işlemleri ile meşgul olurlar.

Öğrencinin diploma puanı, ortaöğretim başarı puanı adı altında YGS – LYS sınav sonucuna ekleneceği için 12. sınıf sonunda elde edilecek sene sonu ortalaması hayati bir değere sahiptir. Virgüllü puanlarla binlerce kişiyi geçmenin mümkün olduğu, milyonların yarıştığı maratonda diploma puanı dört senelik lise eğitiminin her bir senesine ait yıl sonu notlarının toplanıp aritmetik ortalamasının elde edilmesiyle bulunuyor.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi ve örnek hesaplamalar için “Diploma notu hesaplama” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

12. Sınıf Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Lise son sınıf öğrencileri, ortalama hesabı yaparken aşağıdaki adımları takip etmelidir:

  • Öğrenci her derse ait not ortalamasını öğrenir.
  • Öğrenci her dersin haftalık ders saati sayısını öğrenir.
  • Öğrenci, her bir dersin not ortalaması ile o derse ait haftalık ders saati sayısını çarpar.
  • Her bir ders için çarpımlardan elde edilen sonuçlar tek tek toplanır.
  • Toplama işleminden çıkan sonuç, haftalık toplam ders saatine bölünür.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Rehberlik gibi puanlamaya dahil olmayan bir dersiniz var ise o dersi, haftalık toplam ders saati sayısından düşmeniz gerekmektedir.

Bir Dersin Dönem Sonu Ortalaması Nasıl bulunur?B

12. sınıf ortalama hesaplama işlemine geçmeden önce bir dersin ortalamasının nasıl hesaplandığını inceleyelim.

Bir öğrenci, Türk Edebiyatı dersinden üç sınava girmiş olsun ve bu sınavlardan sırasıyla 75, 90, 80 almış olsun. Öte yandan öğrencinin Türk Edebiyatı dersine ait proje notu 85, performans notu ise 95 olsun.

Bu durumda öğrencinin Türk Edebiyatı dersine ait ortalamasını hesaplarken sınavlar, performans notu ve proje notunu toplayıp toplam not sayısına, yani beşe, bölmemiz gerekmektedir.

75 + 90 + 80 + 85 + 95 işlemini yaptığımızda 425 sonucuna ulaşıyoruz. 425’i beşe böldüğümüzde ise 85 buluyoruz ve bu rakam öğrencinin Türk Edebiyatı dersine ait dönem sonu ortalaması oluyor.

12. Sınıf Örnek Ortalama Hesaplama

Tüm derslere ait not ortalamalarının bu mantıkla hesaplandığını belirterek 12. Sınıf dönem sonu genel not ortalaması hesaplanmasına geçelim,

Öğrencimizin eşit ağırlık grubu öğrencisi olduğunu varsayalım ve;

Dil ve Anlatım dersinden 90 (haftada üç ders saati)

Türk Edebiyatı dersinden 70 (haftada dört ders saati)

Matematik dersinden 80 (haftada dört ders saati)

Geometri dersinden 75 (haftada iki ders saati)

İngilizce (birinci yabancı dil) dersinden 90 (haftada dört ders saati)

Almanca (ikinci yabancı dil) dersinden 80 (haftada iki ders saati)

Tarih dersinden 85 (haftada dört ders saati)

Coğrafya dersinden 95 (haftada dört ders saati)

Felsefe grubu derslerinden birinden 80 (haftada üç ders saati)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 90 (haftada iki ders saati)

Beden Eğitimi dersinden 100 (haftada iki ders saati)

Görsel Sanatlar dersinden 90 (haftada bir ders saati)

Şeklinde notlar aldığını düşünelim.

Öğrencinin notlarını bulmak için her bir derse ait notu, dersin hemen yanında verilen o dersin haftalık ders saati ile çarpıp tüm sonuçları topluyoruz.

Burada yaptığımız toplama işlemleri neticesinde elde ettiğimiz sonuç 2965 çıkıyor. 2965’i toplam haftalık ders saati sayısı olan 33’e bölüyor ve öğrencinin dönem sonu ortalamasını öğreniyoruz.

Bölme işlemini yaptığımızda 89,8 sonucuna varıyoruz.

Dipnot olarak belirtelim: Yukarıda ve aşağıda verilen derslerin haftalık saatleri okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. Haftalık ders saati konusunda kesin bilgiye ulaşmak için öğrencinin haftalık ders programı ya da e-okul sistemi kullanılabilir.

12. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Göre Haftalık Ders Saatleri

Sayısal grup haftalık ders saati

Dil ve Anlatım dersi: 2 saat

Matematik dersi: 6 saat

Geometri dersi: 2 saat

Fizik dersi: 5 saat

Kimya dersi: 5 saat

Biyoloji dersi: 4 saat

Eşit ağırlık grubu haftalık ders saati

Dil ve Anlatım dersi: 3 saat

Türk Edebiyatı dersi: 4 saat

Matematik dersi: 4 saat

Geometri dersi: 2 saat

(Kimi okullar Matematik + Geometri olarak iki dersi tek potada eritip 6 saatlik eğitim vermektedir)

Tarih dersi: 4 saat

Coğrafya dersi: 4 saat

Felsefe Grubu dersleri: 3 saat

Sözel grup haftalık ders saati

Dil ve Anlatım dersi: 3 saat

Türk Edebiyatı dersi:  4 saat

Matematik dersi: 4 saat

Geometri dersi: 2 saat

(Kimi okullar Matematik + Geometri olarak iki dersi tek potada eritip 6 saatlik eğitim vermektedir)

Tarih dersi: 4 saat

Coğrafya dersi: 4 saat

Felsefe Grubu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri: 3 saat

Ders saatleri Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi okulların türüne göre kesinlikle değişiklik göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden alınan yukarıdaki bilgiler, her öğrenci için geçerli olmayabilir.

Öte yandan öğrenciler temel derslerin yanı sıra Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar – Müzik, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi,  Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil gibi derslerle birlikte seçmeli ders de görmektedir.

Öğrencilerin haftalık ders saatleri de lisenin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

12. Sınıf Ortalama Yükseltme

Lise son sınıftaki öğrenciler herhangi bir dersten başarısız olduklarında ya da geçer not aldıkları halde bir dersin ortalamasını beğenmeyip yükseltmek istedikleri durumda ortalama yükseltme sınavlarına girebilirler. Bu sınavlar bütünleme sınavı ya da kurtarma sınavı olarak da adlandırılmaktadır.

Öğrencinin yıl sonu ortalaması eski sisteme göre 2,50 yeni sisteme göre 50’den düşük ise sınıfı geçmek için ortalama yükseltme sınavlarına girmesi zorunludur.

Aynı zamanda Dil ve Anlatım dersi özel ders olduğu için sene sonu ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun, Dil ve Anlatım dersi başarısız olunduğu takdirde bir şekilde verilmesi, ortalamasının geçer not seviyesine çekilmesi gereken bir derstir.

Öteki taraftan öğrenci sınıf içi katılım sayesinde performans notunu yüksek tutup sınavlardan düşük aldığı dersin ortalamasını yükseltebilir.

İkinci bir seçenek olarak, öğrenci sınavından düşük aldığı ders için rehber öğretmeni ve ilgili dersin öğretmeni ile konuştuktan sonra proje ödevi alıp o ödevi başarı ile teslim etmek neticesinde ortalama yükseltme konusunda yerinde bir adım atmış olur.

12. Sınıf Takdir ve Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Lise son sınıf öğrencileri takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını öğrenmek için dönem sonu ortalamalarını kontrol ederler.

Eğer ki öğrenci birinci döneme yönelik takdir ya da teşekkür belgesi hesabı yapacak ise yukarıda belirttiğimiz yöntem ile dönem sonu not ortalamasını bulur.

Bu not ortalaması, eğer ki 70 – 84.99 arasında ise öğrenci, okulu tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.

Not ortalaması, 85 – 100 arasında bulunan öğrenciler ise takdir belgesi verilerek onurlandırılır.

İkinci dönemde okuyan bir öğrencinin takdir ya da teşekkür alıp alamadığını öğrenmek için sadece ikinci dönem ortalamasına bakması yeterli olmaz.

İkinci dönemin sonunda verilen başarı belgeleri, sene sonu not ortalamaları baz alınarak verilmektedir.

İkinci döneme dair hesap yapacak öğrencinin, birinci dönem not ortalaması ile ikinci dönem not ortalamasını toplayıp ikiye bölmesi ve bu sonucun takdir belgesine mi teşekkür belgesine mi denk düştüğünü öğrenmesi gerekmektedir.

Örneğin, bizim yukarıda yaptığımız örnekte öğrencinin dönem sonu ortalaması 89,8 çıktı. Bu ortalamayı ilk dönem ortalaması kabul edersek öğrenci ilk dönemi takdir alarak kapatacaktır.

İkinci dönemde aynı öğrencinin 87 ortalama aldığını kabul edersek, iki döneme ait aritmetik ortalamayı aldığımızda öğrencinin puanının seksen beşten büyük olduğunu ve dolayısıyla yine takdir belgesi almaya hak kazandığını görüyoruz.

12. Sınıf Ortalama Hesaplama!