12. Sınıf Takdir - Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

12. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama

Ders Sayısı :

Üniversite öncesi son durak olan 12.sınıfta öğrencileri Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı’na yönelik bir heyecan kaplar. YGS ve LYS olarak da bilinen bu iki zorlu maratonun yanı sıra öğrenciler okul puanlarını yüksek tutup avantaj sağlamak istemektedir. Bunun için de 12.sınıf takdir – teşekkür hesaplama, lise son sınıf ortalama hesabı, diploma notu öğrenme gibi işlemlerin nasıl yapıldığını merak ederler.

Öğrencilerin diploma puanları, üniversite sınavlarından alınan sonuçlara okul puanı olarak ilave edileceği için 12.sınıfın da büyük bir önemi vardır. Bu yüzden öğrenci lise son sınıfta başarısını ne kadar üst seviyede tutarsa üniversite yarışında rakipleri karşısında bir adım öne geçme şansı yakalamış olacaktır. Doğal olarak lise son sınıf öğrencileri büyük avantaj elde etmek için yüksek ortalama ile takdir belgesi alma amacı güderler.

12. Sınıf Takdir-Teşekkür Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

4+4+4’lük sistemin son dördünün son yılına denk düşen 12’ye giden öğrenciler takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacağını öğrenmek için şu kriterlere dikkat ederler:

 • Eğer ki öğrencinin dönem sonu genel not ortalaması 70 puanın altında yer alıyorsa bu öğrenci dönem sonunda hiçbir belge alamaz.
 • Dönem sonu genel not ortalaması 70 ile 84.99 puanları arasında yer alan öğrenciler ise dönemin sonunda teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.
 • Eğer ki öğrencinin dönem sonunda elde ettiği ortalama puan 85 ile 100 puanları arasında ise bu öğrenci takdir belgesi verilerek ödüllendirilir.

Üç kriterden de belli olduğu üzere 12. Sınıf takdir – teşekkür hesaplama yaparken temel kriter dönem sonu genel not ortalamasının biliniyor olmasıdır. Bu ortalamayı bilmek için ise öğrencinin o dönem boyunca hangi dersleri aldığıyla birlikte bu derslerin haftalık kaç ders saatine denk düştüğünü ve o derslere ait dönem sonu notlarını bilmemiz gerekecektir.

12. Sınıf Dönem Sonu Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

12’ye giden öğrenciler, dönem sonuna ait not ortalamasını bulurken aşağıdaki adımlara uygun şekilde hareket etmelidirler:

 • Lise son sınıf öğrencisinin o dönemde aldığı bütün derslere ait not ortalamaları bulunur.
 • Öğrencinin haftalık toplam ders saati sayısı ile her bir dersin bir hafta içerisinde kaç saat verildiği bilgisine ulaşılır.
 • Her bir derse ait not ortalaması ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır.
 • Bu çarpımlardan elde edilen bütün sonuçlar birer birer tek potada toplanır.
 • Toplamdan elde edilen sonuç ise 12.sınıfa ait haftalık toplam ders saati sayısına bölünür.
 • Bölüm sonucunda ulaşılan sonuç döneme ait genel not ortalamasını bizlere vermektedir.

Bu ortalama 70’den küçük ise öğrenciye belge verilmez, 70 ile 84.99 arasında ise teşekkür belgesi 85 ile 100 arasında ise de takdir belgesi öğrenciye verilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi ise Rehberlik dersidir. Rehberlik dersi puanlı olmadığı için ortalamaya katılmaz. Bu durumda haftalık ders saati sayınızı gerçek sayıdan bir eksik kabul etmeniz gerekir. Yani örneğin haftalık toplam ders saati sayınız 36 ise Rehberlik’i düşmeniz gerekeceğinden 35 olarak kabul edebilirsiniz. Puansız dersleri düşmediğiniz zaman yanlış sonuç elde edersiniz.

12. Sınıfta Bir Derse Ait Not Ortalaması Nasıl Bulunur?

12.sınıf takdir – teşekkür hesaplama işleminin örnekli anlatımı öncesinde bir derse ait not ortalamasının nasıl bulunduğunu öğrenmekte fayda var.

Bir derse ait dönem sonu not ortalaması bulunur iken o dersten girilen bütün sınavların sonuçları, performans notu ve proje notu toplanır ve toplam not sayısına bölünür. Örneğin;

12’ye giden ve Matematik dersinden üç sınava giren bir öğrencinin ilk sınavdan 75, ikinci sınavdan 80, üçüncü sınavdan ise 90 aldığını kabul edelim. Bu öğrencinin performans notunun 95, proje notunun ise 85 olduğunu varsayalım.

Bu durumda öğrencinin aldığı tüm notları toplayıp toplam not sayısı olan beşe bölmemiz gerekecektir.

75+80+90+95+85 işleminden 425 toplamını elde ediyoruz. Bu toplamı, elimizdeki not sayısı olan 5’e bölerek derse ait dönem sonu notunu öğreniriz. Bu durumda öğrencinin 85 puan aldığı bilgisine ulaşırız.

12. Sınıf Örnek Takdir-Teşekkür Hesaplama

Bütün dersler için dönem sonu notunun nasıl bulunduğuna yönelik mantığı kavradığımıza göre şimdi genel not ortalaması yardımı ile takdir – teşekkür belgesi hesaplama adımına geçelim.

Söz konusu öğrencinin eşit ağırlık grubunu tercih ettiğini kabul edelim ve notlarının şu şekilde olduğunu düşünelim:

 • Haftalık üç ders saati olarak verilen Dil ve Anlatım dersinden 90
 • Haftalık dört ders saati olarak verilen Türk Edebiyatı dersinden 70
 • Haftalık dört der saati olarak verilen Matematik dersinden 80
 • Haftalık iki ders saati olarak verilen Geometri dersinden 75
 • Haftalık dört ders saati olarak verilen İngilizce (birinci yabancı dil) dersinden 90
 • Haftalık iki ders saati olarak verilen Almanca (ikinci yabancı dil) dersinden 80
 • Haftalık dört ders saati olarak verilen Tarih dersinden 85
 • Haftalık dört ders saati olarak verilen Coğrafya dersinden 95
 • Haftalık üç ders saati olarak verilen Felsefe grubu derslerinden birinden 90
 • Haftalık iki ders saati olarak verilen Beden Eğitimi dersinden 90
 • Haftalık bir ders saati olarak verilen Görsel Sanatlar dersinden 90.

Öğrencinin dönem sonuna ait not ortalamasını elde etmek için bütün derslere ait sonuçları hemen yanlarında yer alan haftalık ders saati sayıları ile çarpıp bu çarpımlardan çıkan sonuçları tek potada topluyoruz.

Toplama işleminin ardından 2965 sayısına ulaşıyoruz ve bu sayıyı haftalık ders saati olan 33 sayısına bölmemiz gerekiyor. Bölümü yaptığımız zaman ise öğrencinin dönem sonu not ortalaması olan 89,8’e ulaşıyoruz.

Bu sonuç 85 ile 100 puanları arasında yer aldığı için öğrencinin 12. Sınıfın ilgili döneminde takdir belgesi alacağı anlamına gelmektedir.

Bir hatırlatma yapalım; ticaret meslek lisesi, sağlık meslek lisesi, Anadolu lisesi, fen lisesi, turizm meslek lisesi, imam hatip lisesi olmak üzere çok çeşitli devlet liseleri ve özel liseler bulunduğu için ders programı ve ders saati sayıları farklılık gösterebilir. Yukarıda anlatılan mantığı kendi ders programınıza uyarladığınız durumda yüzde yüz e okul uyumlu bir sonuç elde etmiş olursunuz.

12. Sınıf Haftalık Ders Saatleri

Aşağıda verilen ders saati sayıları zorunlu dersler kapsamındadır ve yabancı diller içermez.

Sayısal Grup Haftalık Ders Saati

12.sınıfta sayısal grup olarak eğitim gören öğrenciler iki saat Dil ve Anlatım, altı saat Matematik, iki saat Geometri, beş saat Fizik, dört saat Biyoloji ve beş saat Kimya dersi almaktadır.

Eşit Ağırlık Grubu Haftalık Ders Saati Sayıları

12.sınıfta eşit ağırlık grubunu seçerek bu kapsamda eğitim gören öğrenciler dört saat Türk Edebiyatı, üç saat Dil ve Anlatım, iki saat Geometri, dört saat Matematik, dört saat Tarih, üç saat Felsefe grubu dersleri, dört saat Coğrafya almaktadır.

Sözel Grup Haftalık Ders Saati Sayıları

Lise son sınıfta sözel bölüm kapsamında ders alan öğrenciler ise hafta içerisinde iki saat Geometri, dört saat Matematik, dört saat Türk Edebiyatı, üç saat Dil ve Anlatım, üç saat Felsefe Grubu ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, dört saat Tarih ve dört saat Coğrafya eğitimi almaktadır.

Yukarıda verilen ders saati sayıları okulun türüne göre değişiklik gösterme potansiyeline sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesinden alınan bilgiler doğrultusunda yazılan üst bölüm her öğrenci için geçerli olacak diye bir kesinlik yoktur.

12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama İmam Hatip

Lise son sınıfa giden imam hatip öğrencileri için takdir teşekkür hesaplaması yapılırken de mantık aynıdır.

Tüm derslere ait dönem sonu notları o derslerin haftalık saat sayısı ile çarpılır ve bu çarpımların hepsi toplandıktan sonra haftalık toplam ders saati sayısına bölünür. İmam hatip öğrencileri yukarıdaki örneği kendi ders programlarına uyarlayıp yüzde yüz başarılı bir sonuca ulaşabilirler.

12. Sınıf Diploma Notu Hesaplama

Diploma notu sadece 12. sınıfa özel bir şey değildir. Lisede eğitim alınan dört yılı da kapsamaktadır.

Bu durumda 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfa ait sene sonu notları toplanır ve dörde bölünerek diploma puanı hesaplanır.

Diploma puan hesaplama konusunda daha detaylı bilgi için tıklayın.

12. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama!