4. Sınıf Takdir - Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama

Türkçe :
Matematik :
Fen ve Teknoloji :
Sosyal Bilgiler :
Yabancı Dil :
Din Kültürü :
Görsel Sanatlar :
Müzik :
Oyun ve Fiziki Etkinlikler :
Trafik Güvenliği :
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi :

12 yıllık zorunlu eğitim sistemi içerisinde yer alan 4+4+4 eğitim sistemi 2012 – 2013 akademik takviminden itibaren Türkiye’de başlatılmış olan bir eğitim sistemi türüdür. Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıktığı zaman 4+4+4 şeklinde eğitim sistemi de beraberinde geldi. 11 Mart 2012 tarihinde kabul edilen bu sistem İlk öğretim ve Eğitim Komisyonu’nda onaylandı. 11 Nisan 2012 tarihinde ise 6286 Numaralı bu kanun Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girdi. Böylece yeni yapılan düzenleme ile birlikte 4+4+4 eğitim sistemi 2012 – 2013 eğitim ve öğretim yılı ile birlikte kullanılmaya başlandı.

4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4. sınıf takdir – teşekkür hesaplama işlemleri ile ilgili çeşitli koşullar belirlenmiştir. Buna göre 4. sınıf öğrencisi olan çocukların teşekkür ve takdir belgelerini alması ve bu belgelerin öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtılması için bu şartlara uyulması gerekmektedir. Dördüncü sınıfa giden bir öğrenci herhangi bir başarı belgesi almak istiyorsa öncelikle Türkçe dersinden aldığı puanı 55 puanın üzerinde tutmalıdır. Bu bir yana diğer derslerinin de her birinin en az 45 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere geçer notun altında bir nota sahip olan hiçbir öğrenci herhangi bir başarı belgesi almaya hak kazanamayacaktır. Bu nedenle de öğrencinin aldığı hiçbir ders 45 puanın altında kalmamalıdır. Bu bir yana 4. sınıf öğrencilerinin tüm dersleri üzerinden alınacak olan ağırlıklı puan ortalamasının 70.00 ile 84.99 puan arasında olması bu öğrencinin Teşekkür belgesi alması için yeterli olacaktır. Elbette bu öğrenci biraz önce bahsi geçen koşulları da yerine getirmiş olmalıdır. Bu bir yana takdir almak isteyen bir öğrencinin tüm derslere ait ağırlıklı not ortalamasının da 85 puan ve üzerinde olması gerekmektedir.

Genellikle okul dersleri üzerinden klasik sınavlar ile öğrencilerin başarıları ölçülmeye çalışır. Bu nedenle de bir dönem içerisinde herhangi bir ders üzerinden yapılan sınavların ortalaması alındığı zaman ortaya tam sayı haricinde sonuçlar da çıkabilmektedir. Aynı şekilde bu tür sonuçlara tüm dönem dersleri üzerinden yapılan ağırlıklı not ortalaması alınma işlemlerinde de rastlanılmaktadır. Normal derslerinde 84.5 alan bir öğrencinin notunun 85’e tamamlanarak pek iyi notu verileceği bilinmektedir. Fakat aynı şey takdir belgesi için ne yazık ki geçerli olmayacaktır. Bunun sebebi 4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerinde belirtilen koşulların kesin bir çizgi ile birlikte ayrılmış olmasıdır. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi 85 ve üzeri bir ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrencinin takdir belgesi alabileceği şart olarak belirlendiği için 84.50 ile 84.99 dönem ortalamasına sahip olan 4. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alması mümkün değildir. Bununla birlikte yine aynı soru teşekkür belgesi alınması sırasında da karşımıza gelmektedir. Aynı şekilde herhangi bir dersin sınavından 69,50 alan bir öğrencinin bu puanı 70’e tamamlanacaktır ve böylelikle bu öğrencinin o ders üzerinden aldığı not iyi şeklinde kayıtlara geçecektir. Fakat aynı şeyden ağırlık not ortalaması konusunda bahsetmek ne yazık ki mümkün değildir. Bundan dolayı da 69.50 ile 69,99 notları arasında bir dönem ortalamasına sahip olan öğrencinin teşekkür belgesi alması ne yazık ki mümkün değildir.

Bu koşul ve şartlara göre yapılacak olan 4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri ile birlikte 4. sınıfa giden bir öğrencinin takdir ya da teşekkür belgesinin alıp alamayacağı belli olacaktır. Bundan dolayı da bir dönem içerisinden tüm dersler üzerinden alınacak olan ağırlıklı ortalama ile öğrencinin bir dönem ortalaması ya da yıl sonu ortalaması hesap edilecektir. Böylelikle bu öğrencinin takdir ya da teşekkür belgesi almaya hak kazanıp kazanmadığı belli olacaktır. Şimdi 4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri ile alakalı örneklere bakacak ve yıl sonu ortalaması ile ilgili bilgiler vererek ağırlıklı not ortalamasının nasıl alınacağına değinecek ve böylelikle 4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını göstereceğiz.

4. Sınıf Dönem Sonu Puan Hesaplama

4. Sınıf Takdir – Teşekkür hesaplama işlemlerini yapabilmemiz için dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin müfredatta yer alan bilgilere göre hangi dersi kaç saat aldığını da bilmemiz gerekmektedir. Buna göre 4. sınıfa giden bir öğrenci bir hafta içerisinde toplamda otuz saat ders görmektedir. Haftalık otuz saat eğitim alan dördüncü sınıf öğrencileri Türkçe dersini bir hafta içerisinde toplam sekiz saat görmektedir. Bununla birlikte bir hafta içerisinde dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin gördüğü Matematik dersi sayısı beştir. Fen Bilimleri dersi bir hafta içerisinde toplamda üç saat boyunca verilmektedir. Dördüncü sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersini bir hafta içerisinde toplamda üç ders olarak almaktadır. Yabancı Dil dersi de alan dördüncü sınıf öğrencileri bu dersi bir haftada toplam iki saat alırlar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini iki saat alan dördüncü sınıf öğrencileri, görsel sanatlar, müzik ve trafik güvenliği derslerini bir hafta içerisinde toplamda birer saat görürler. Oyun ve Fiziki Etkinlikler ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersleri ise dördüncü sınıf dersleri tarafından haftada ikişer saat olarak alınmaktadır.

Buna göre her bir ders üzerinden dönem sonunda o döneme ait dersle ilgili olunan sınavlar toplanılacak ve sınav sayısına bölünerek o derse ait not ortalaması alınacaktır. Bu işlemin ardından da elde edilen sonuç ile birlikte bu dersin o hafta içinde kaç saat verildiğine göre bir çarpım işlemi yapılacaktır. Her ders için yapılacak olan bu işlem her dersin verdiği sonuçların toplanması ile birlikte dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin toplamda gördüğü ders saati olan otuza bölünecektir ve böylece 4. Sınıf Dönem Sonu Puan Hesaplama işlemleri de tamamlanmış olacaktır. Buna göre de 4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplamaları da yapılabilecektir. Bu hesaplamalar sonucunda dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 70 ile 84.99 arasında olan öğrenciler teşekkür alacaktır. Dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 85.00 ve yukarısında olan öğrenciler ise takdir kazanmaya hak kazanacaktır. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken şey Türkçe dersinden alınan puanın 55.00 ve üzerinde olması gerektiğidir. Bununla birlikte bir öğrencinin tüm derslerden aldığı not ortalaması 100 dahi olsa Türkçe’den 55 puanın altında bir not ortalamasına sahipse ya da herhangi bir dersten geçer not olan 45 puanın altında bir not ortalamasına sahipse bu öğrenci ne teşekkür ne de takdir alabilecektir.

4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Örneği

4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerini bir örnek üzerinden göstererek pekiştirelim. Şimdi rastgele notlar belirleyerek bir öğrencinin her derse ait not ortalaması üzerinden dönem sonu ağırlık not ortalamasını hesap edecek ve 4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerini gerçekleştireceğiz.

Bu öğrencinin;

Türkçe not ortalaması 70 olsun. Bu durumda bu öğrencinin bir dönem içerisinde gördüğü Türkçe dersi saati olan 8 ile 70’i çarpmalıyız.  70 x 8 = 560

Matematik not ortalaması 60 olsun. Bu durumda ise bu öğrencinin bir dönem içerisinde aldığı Matematik dersi saati olan 5 sayısını 60 ile çarpmalıyız. 60 x 5 = 300

Fen ve Teknoloji not ortalaması 65 olsun. Öyleyse bu öğrencinin bu dönem içinde Fen ve Teknoloji dersini üç saat aldığı için 3 sayısını 65 ile çarpmalıyız. 65 x 3 = 195

Sosyal Bilgiler not ortalaması 70 olsun. 4. Sınıf öğrencisi Sosyal Bilgiler dersini bir hafta içerisinde üç saat görmektedir. Üç sayısını 70 ile çarpmamız gerekiyor. 70 x 3 = 210

Yabancı Dil not ortalaması 75 olsun. 4. Sınıfa giden bir öğrencinin Yabancı Dil dersini bir hafta içinde iki saat gördüğü bilinmektedir. Bu durumda iki sayısını 75 ile çarpmalıyız. 75 x 2 = 150

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi not ortalaması 60 olsun. Bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ni bir dönem içerisinde haftalık olarak iki saat almasından dolayı iki sayısını 60 ile çarpmalıyız. 60 x 2 = 120

Görsel Sanatlar not ortalaması 70 olsun. Bu öğrenci Görsel Sanatlar dersini haftalık olarak bir saat görmektedir. Bu durumda bir sayısı ile 70 sayısının çarpımından yine 70 sayısını elde ederiz.

Müzik not ortalaması 80 olsun. Bir hafta içerisinde dördüncü sınıfa giden bir öğrenci Müzik dersini sadece bir saat görmektedir. Bundan dolayı bir sayısı ile 80 sayısını çarpar ve yine 80 sayısını elde ederiz.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler not ortalaması 90 olsun. Dördüncü sınıfa giden öğrenciler için Oyun ve Fiziki Etkinlik dersine bir hafta içerisinde ayrılan saat sayısı ikidir. İki sayısı 90 ile çarpılır ve 180 sayısı elde edilir.

Trafik Güvenliği not ortalaması 85 olsun. Trafik Güvenliği bir hafta içerisinde bir saat görülmekte olan bir ders olduğu için bir sayısını 85 ile çarptığımız zaman yine aynı şekilde 85 sayısına ulaşırız.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi not ortalaması ise 85 olsun. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi bir hafta içerisinde iki saat görüldüğü için iki sayısı ile 85 sayısını çarpar ve 170 sayısını elde ederiz.

Bu durumda her bir dersin not ortalamasını yukarıda da belirttiğimiz üzere o dersin bir hafta içinde verildiği saat sayısı ile çarpacağız.

( 70 x 8 ) + ( 60 x 5 ) + ( 65 x 3 ) + (70 x 3 ) + ( 75 x 2 ) + ( 60 x 2 ) + ( 70 x 1 ) + ( 80 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 85 x 1 ) + ( 85 x 2 ) = 2120

Bu işlemler sonucunda ortaya çıkan ağırlık puanlar toplamı 2120 olacaktır. Şimdi yapmamız gereken şey bulduğumuz bu sonucu bir hafta içerisinde verilen ders saati olan 30’a bölmektir.

2120 / 30 = 70.6667 ‘dir. Bu durumda bu öğrencinin dönem sonu puanı 70.67 olacaktır. Bu öğrenci teşekkür belgesi almaya hak kazanmıştır. Aynı şekilde bu öğrenci takdir belgesini 14.33 puan ile kaçırmıştır.

4. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama!