5. Sınıf Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

5. Sınıf Ortalama Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Sosyal Bilgiler :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
Bilişim Teknolojileri :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :

Önceden ilkokuldan ortaokula geçişin son halkası olan 5. sınıf, 4 + 4 + 4 adı verilen yeni sistemle birlikte ikinci dörtlünün ilk halkası olmuştu. Dört senelik eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, dört yıldan oluşan ikinci eğitim devresine geçmeye hak kazanıyor ve bu devreye beşinci sınıf ile başlıyorlar. Peki, 5. Sınıf ortalama nasıl hesaplanır, 5. sınıf ortalama hesaplamada nelere dikkat etmeli, 5. Sınıf ortalama yükseltme nasıl gerçekleşir? Öğrenciler, beşinci sınıfta hangi dersleri alır, beşinci sınıfta hangi dersler zorunludur, hangi dersler seçmelidir? Tüm bu soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Yeni Eğitim Sisteminde Beşinci Sınıfın Rolü

Eski sistemde, yani beş senelik ilkokulun ardından üç senelik ortaokul ve dört senelik lisenin okunmasıyla birlikte, beşinci sınıf; öğrencilerin dördüncü sınıfta ilk kez aldıkları yabancı dil derslerinin pekiştirilmesi için bir basamaktı. Ülkemizdeki devlet okullarının verdiği yabancı dil her ne kadar tartışma konusu olsa da, dördüncü sınıfta alınan temel yabancı dil bilgilerinin beşinci sınıfta pekiştirilmesi ile ortaokul çağı öncesi öğrenciyi, yabancı dilin temel detaylarına hakim hale getirmeye çalışmak temel vazifelerden biriydi.

Dörder senelik üç devreden oluşan 4 + 4 + 4 sistemine geçilmesiyle birlikte yabancı dil dersleri ikinci sınıftan itibaren öğrenciye sunulmaya başladı. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta ikişer saat olan yabancı dil eğitimi, öğrenci ilk dört seneyi tamamlayıp 4 + 4 + 4 sisteminin ikinci devresi olan dörtlüğe başladığı beşinci sınıfa geçince dört saate çıkıyor.

Öteki taraftan, yine dördüncü sınıfta başlayan ve beşinci sınıfta da devam eden Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrenciler, her ne kadar farkında olmasalar da, gelecekte fen alanına mı sosyal bilimler alanına mı yöneleceklerine dair ufak ipuçları elde ediyorlar.

Dörder yıllık üç devreden oluşan 4 + 4 + 4’ün hayatımıza girmesi ile birlikte, beşinci sınıfta öğrenciler seçmeli derslerle de tanışmaya başladı. Günümüzde Din, Ahlak ve Değerler, Dil ve Anlatım, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik, Sanat ve Spor, Sosyal Bilimler kategorileri altında yaklaşık yirmi tane ders öğrenciye seçmeli olarak sunuluyor.

Öğrenciler Beşinci Sınıfta Haftalık Kaç Saat Ders Görüyor?

Beşinci sınıfta öğrenciler yirmi sekizi zorunlu ders, sekizi ise seçmeli ders olmak üzere toplamda haftalık otuz altı saat ders görmekteler. İlk üç sene öğrenciye verilen serbest etkinlik dersleri, dördüncü sınıftaki gibi, beşinci sınıfta da öğrenciye verilmiyor.

Öğrenciler Beşinci Sınıfta Hangi Dersleri alıyor?

Zorunlu ders ve seçmeli ders olmak üzere iki tip ders alan öğrenciler genelde toplam on üç ders görmektedir.

5. Sınıftaki Zorunlu Dersler

5.sınıf zorunlu dersleri arasında; Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri (eski adıyla Fen ve Teknoloji), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar (ağırlıklı olarak resim tercih edilmektedir), Müzik, Beden Eğitimi ve Spor yer almaktadır.

5. Sınıftaki Seçmeli Dersler

5.sınıfta verilen seçmeli dersler arasında; Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Yabancı Dil (Bakanlık Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kabul edilen dersler için hazırlanan listede yer almak zorundadır), Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar (Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Resim ve türevi dersler), Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Zeka Oyunları, Drama, Medya Okuryazarlığı, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi ile Hukuk ve Adalet dersleri yer almaktadır.

5. Sınıf Ortalama Nasıl Hesaplanır?

  • Beşinci sınıf öğrencisinin, ağırlıklı ortalamasının bulunması için öncelikle içinde olduğu dönem dahilinde aldığı tüm derslerin not ortalaması hesaplanmalıdır.
  • Bu işlemin ardından tüm derslerin ortalamaları tek tek toplanır.
  • Son olarak ise ortalamayı elde etmek için toplama işleminden çıkan sonuç, öğrencinin bir hafta içinde gördüğü toplam ders saatine ya da diğer bir deyişle, haftalık ders saati toplamına bölünür.

Bir örnek ile açıklayacak olursak;

İlk işlem için öncelikle öğrencinin bir dersten dönem sonunda elde ettiği ortalamayı bulmamız gerekiyor.

Ders ortalaması hesaplamayı bilmeyenler için işlem şu şekilde yapılır;

Öğrencinin o dersten girdiği sınavlardan aldığı puanlar, performans notu ve proje notu toplanır. Toplam not sayısına bölünür.

Mesela, öğrenci Türkçe dersinden üç sınava girmiş ve bu sınavlardan sırasıyla 70, 80, 75 almış olsun. Öğrencinin proje notunun 85, performans notunun ise 90 olduğunu farz edelim.

(70 + 80 + 75 + 85 + 90) / 5 işleminden çıkacak sonuç, öğrencinin o derse ait not ortalamasını vermektedir.

Buradan çıkan sonuç 80’dir ve öğrencinin dönem sonu Türkçe ortalamasıdır.

Derse ait ortalamanın nasıl hesaplandığını gördüğümüze göre, şimdi beşinci sınıfa ait dönem ortalamasının bulunması adımına geçelim.

İşlemleri tamamlamak için beşinci sınıfta hangi dersin, haftada kaç saat verildiğini bilmemiz gerekiyor.

5.sınıfta, Türkçe dersi altı saat

Matematik dersi beş saat,

Fen Bilimleri dersi dört saat,

Sosyal Bilgiler dersi üç saat,

Yabancı Dil (İngilizce) dersi dört saat,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi iki saat,

Görsel Sanatlar dersi bir saat,

Müzik dersi bir saat,

Beden Eğitimi ve Spor dersi iki saat verilmektedir.

Öğrencinin aldığı seçmeli derslerin her bir ise haftalık iki saatlik bir zaman dilimine denk gelmektedir.

5. Sınıf Örnek Ortalama Hesaplama

Bir öğrencinin dönem sonu not ortalaması derslere göre aşağıdaki gibi olsun:

Türkçe dersi: 80 (Haftada ders 6 saati)

Matematik dersi: 90 (Haftada 5 ders saati)

Fen Bilimleri dersi: 70 (Haftada 4 ders saati)

Sosyal Bilimler dersi: 95 (Haftada 3 ders saati)

Yabancı Dil dersi: 72 (Haftada 4 ders saati)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi: 85 (Haftada 2 ders saati)

Görsel Sanatlar dersi: 90 (Haftada 1 ders saati)

Müzik dersi: 80 (Haftada 1 ders saati)

Beden Eğitimi ve Spor dersi: 100 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 1: 70 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 2: 80 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 3: 65 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 4: 90 (Haftada 2 ders saati)

Derslerin ortalamaları, hemen yanında yer alan derse ait haftalık ders saati ile çarpılır.

Türkçe için, dönem sonu ortalama olan 80 ile 6’yı çarpıp; 80 X 6 = 480

Matematik için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 5’i çarpıp; 90 X 5 = 450

Fen Bilimleri için, dönem sonu ortalama olan 70 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 70 X 4 = 280

Sosyal Bilimler için, dönem sonu ortalama olan 95 ile haftalık ders saati olan 3’ü çarpıp; 95 X 3 = 285

Yabancı Dil için, dönem sonu ortalama olan 72 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 72 X 4 = 288

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’i çarpıp; 85 X 2 = 170

Görsel Sanatlar için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 90 X 1 = 90

Müzik için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 80 X 1 = 80

Beden Eğitimi ve Spor için, dönem sonu ortalama olan 100 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 100 X 2 = 200

Seçmeli ders 1 için, dönem sonu ortalama olan 70 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 70 X 2 = 140

Seçmeli ders 2 için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 80 X 2 = 160

Seçmeli ders 3 için, dönem sonu ortalama olan 65 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 65 X 2 = 130

Seçmeli ders 4 için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 90 X 2 = 180 sonucunu elde ediyoruz.

Bu çarpma sonuçlarının hepsini topladıktan sonra haftalık ders saati olan 36’ya bölüyoruz.

Toplama işleminden 2933 sonucunu elde ediyoruz. 36’ya böldüğümüzde ise öğrencinin 81,4 ortalamaya sahip olduğunu görüyoruz.

5. Sınıf Ortalama Yükseltme

5.sınıf öğrencileri için dönem sonu ortalama yükseltme sınavı okulların genel olarak uyguladığı bir politika değildir. Ortalama yükseltme sınavları genelde lise öğrenciler için yapılmaktadır.

5.sınıf öğrencisi ortalamasını yükseltmek adına, sınavlardan kötü aldığı dersin performans notunu yüksek tutmaya, derse etkin katılarak öğretmeninden performansına dair olumlu notlar almaya, o ders ile ilgili proje ödevini başarılı bir şekilde tamamlayarak proje ödevinden de güzel bir puan almaya gayret göstermelidir.

5. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Dönem sonu ya da sene sonu ortalaması 70 – 84.99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

Dönem sonu ya da sene sonu ortalaması 85 – 100 arası olan öğrenciler ise takdir belgesi ile ödüllendirilirler.

Beşinci sınıfta birinci dönem sonu takdir teşekkür hesaplaması için yukarıda verdiğimiz işlemin yapılması yeterlidir.

Fakat, beşinci sınıfta ikinci dönem sonu takdir teşekkür hesaplaması için iki dönemin ortalaması alınmalıdır.

Örneğin, yukarıda verdiğimiz örnekte öğrencinin birinci dönem ortalaması 81,4 çıktı diyelim. Bu öğrenci birinci dönemde teşekkür belgesi alacaktır.

Öğrencinin ikinci dönem ortalamasının 90 olduğunu kabul edersek, 90 + 81,4 işleminden çıkacak sonucu ikiye bölüyoruz. 85,7 sonucuna ulaşıyoruz ve bu öğrencinin ikinci dönem sonunda takdir belgesi alacağını öğrenmiş oluyoruz.

5. Sınıf Müfredatı ve Ortalama Hesaplama Kriteri Değişebilir

Ekim 2016 itibariyle medyaya yansıyan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da doğruluğunu onayladığı haberlere göre, beşinci sınıfın yabancı dil için hazırlık basamağı haline getirilebilir.

Bu planın gerçekleşmesi durumunda, beşinci sınıf öğrencileri yaklaşık yirmi saat İngilizce dersi görecek ve Türkçe ile sportif faaliyet dersleri ile birlikte haftada toplam 35 saat ders alacaklar.

Sistemin bu yönde değişmesi halinde, dönem sonu ağırlıklı ortalama hesaplama konusunda kat sayısı en yüksek olan ders İngilizce olacağı için, öğrencinin başarısı tamamen bu derse bağlı olacaktır.

5. Sınıf Ortalama Hesaplama!