5. Sınıf Takdir - Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Sosyal Bilgiler :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
Bilişim Teknolojileri :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :

12 yıllık zorunlu eğitim ile birlikte gelen 4+4+4 eğitim sisteminin 2012 – 2013 akademik takvimi ile birlikte kabul edilmesinin ardından Türkiye eğitim ve öğretim konusunda büyük değişiklikler geçirerek yeni bir döneme girmiştir. İlköğretim ve Eğitim Komisyonu tarafından 11 Mart 2012 tarihinde kabul edilmiş olan bu sistem 6275 No’lu kanun ile birlikte 11 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni gelen bu değişikliklerle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler diken üstündeydi. Yeni sistemin ne kadar işe yarayacağını, yeni gelen bu eğitim sistemi ile birlikte öğrencilerin ne kadar başarılı olabileceği ve daha birçok konu hakkında endişelere sahip olan kişilerin yıllar geçtikçe sistemin de tam anlamı ile oturması ile birlikte endişeleri de yavaş yavaş gitmeye başladı. Yine de kimi kesimler açısından bu endişe hâlâ tam anlamı ile gitmiş sayılmaz. 4+4+4 eğitim sisteminin ikinci halkasında yer alan 5. sınıf bu halkanın başında yer alıyor.

5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?

4+4+4 sistemi ile birlikte eğitim ve öğretim akademik yılında da çeşitli değişiklikler oldu. Fakat 5. Sınıf takdir – teşekkür hesaplamaları konusunda değişikliğe uğrayan herhangi bir şey yok. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda öğrencilerin beşinci sınıfa ait aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin not ortalamasını almaları ve her bir dönem dersinin bir hafta içerisinde ne kadar gösterildiğine bağlı olarak bu sayı ile çarpılması ve her bir dönem için ulaşılan sonuçların toplanmasının ardından bir dönem içerisinde 5. sınıf öğrencileri tarafından alınan ders toplamına bölünmesi ile birlikte beşinci sınıf öğrencisine ait ağırlıklı dönem ortalaması bulunacaktır.

Milli Eğitim bakanlığı tarafından belirlenmiş olan çeşitli koşullara göre 5. Sınıf Takdir – Teşekkür hesaplama işlemleri yapılabilmektedir. Bu kurallar çerçevesi dahilinde bir öğrencinin aldığı hiçbir dersin dönem sonu ortalamasının 45.00 puandan aşağıda olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte 5. sınıfa giden bir öğrencinin Türkçe dersine ait dönem sonu not ortalamasının da en az 55.00 puan olması gerekmektedir. Bu iki koşulun birini dahi karşılayamayan öğrencilerin ne teşekkür ne takdir alması söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte bir öğrencinin teşekkür alabilmesi için tüm derslerine ait dönem ağırlıklı puan ortalamasının 70.00 puan ile 84.99 puan arasında olması gerekmektedir. Bu konu hakkında çeşitli sorular sorulmaktadır. Bir dönem içerisinde herhangi bir dersten sınava giren öğrencilerin buçuklu puanlar alması dahilinde bu puan kendinden sonra gelen puana yuvarlanarak kaydedilmektedir. Bundan dolayı da böyle bir yuvarlama işleminin takdir ve teşekkür hesabı yapılırken yani dönem sonu ağırlıklı puan ortalaması hesaplanırken de yapılıp yapılmadığı merak edilenler arasında yer almaktadır. Fakat ne yazık ki bir ders sınavında olduğu gibi bu tür bir işlemin dönem sonu ağırlıklı not ortalaması için yapılması mümkün değildir. Bu nedenle bir öğrencinin dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 69.99 olsa da bu öğrenci teşekkür belgesi alamayacaktır.

Bu bir yana takdir belgesi almak isteyen öğrencilerin dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının 85 puan ya da üstünde olması gerekmektedir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yukarı yuvarlama şeklinde işlemlerin yapılması söz konusu olmadığı için  örneğin dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 84.75 olan bir öğrencinin takdir belgesi alması ne yazık ki mümkün değildir. Bir öğrencinin takdir alabilmesi için mutlak surette en az 85.00 ağırlıklı dönem not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Yapılacak olan 5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerinin ardından bir öğrencini takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacağı belli olacaktır. Şimdi öncelikle 5. Sınıf dönem sonu puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatalım ve ardından bununla ilgili bir örnek gösterelim.

5. Sınıf Dönem Sonu Puan Hesaplama

5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle bir dönem içerisinde yer alan her bir dersin o derse ait haftalık ders saati ile çarpılması ve bu işlemin her bir ders için uygulanmasının ardından ortaya çıkan sonuçların birbiri ile toplanması ve en nihayetinde de toplam haftalık ders saatine bölünmesi gerekmektedir. Böylelikle ağırlıklı dönem sonu puan ortalaması 70 ve 84.99 puan arasında olan öğrenciler Teşekkür belgesi almaya hak kazanacakken dönem sonu ağırlıklı puan ortalaması 85 puan ve üzerinde olan beşinci sınıf öğrencileri takdir belgesi alacaktır. Fakat bunun için bu öğrencilerin Türkçe derslerinden en az 55 not ortalamasına sahip olmaları ve aldıkları herhangi bir zorunlu dersten de en az 45 puan almaları gerekmektedir.

5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için beşinci sınıf derslerine ait ders saatlerinin bilinmesi gerekmektedir. Beşinci sınıfa giden bir öğrenci Türkçe dersini haftalık olarak altı saat görmektedir. Matematik dersi ise haftalık olarak beş saat görülmektedir. bununla birlikte Fen Bilimleri ve Yabancı Dil derslerini 4 saat gören öğrenciler Sosyal Bilgiler derslerini haftada üç saat görürler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor dersini alan öğrenciler bu dersleri haftada iki saat görürler. Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri ise haftalık olarak birer saat görülmektedir. Fakat beşinci sınıfa giden bir öğrencinin aldıkları dersler bununla bitmez. Çünkü bunlar zorunlu derslerdir. Bir öğrenci bir hafta içerisinde toplam 36 saat ders alabilmektedir. Bundan dolayı zorunlu derslerin ders saati toplamı 28 olduğu için öğrenci alacağı seçmeli derslerin toplam ders saatinin 8 saati geçmemesi gerekmektedir.

5. Sınıfa giden bir öğrencinin seçmeli dersler açısından önünde oldukça fazla sayıda seçenekler yer almaktadır. Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammedin hayatı, Temel Dini Değerler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, Yabancı Dil, Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, iki ve dört saat olarak iki farklı şekilde olmak üzere Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama, Zeka Oyunları, Halk Kültürü ve son olarak da Hukuk ve Adalet dersleri beşinci sınıfa giden bir öğrenci tarafından alınabilecek olan seçmeli derslerdir. Beşinci sınıfa giden bir öğrenci ikişer saatten oluşan toplamda üç seçmeli ders alabileceği gibi, dört ve iki saatten oluşan iki farklı derste alabilir.

5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Örneği

Türkçe dersine ait not ortalaması 75 olan bir öğrencinin bu dersi bir hafta içerisinde altı saat aldığını göz önünde bulundurarak 6 sayısı ile 75’i çarparak 450 sayısını elde ederiz.

Matematik dersine ait not ortalaması 65 olan bir öğrencinin bu dersi bir hafta içinde beş saat aldığını bildiğimize göre 5 sayısını ile 65’i çarparak 325 sayısını elde ederiz.

Fen Bilimleri dersine ait not ortalaması 70 olan bir öğrencinin bu dersi bir hafta içinde dört saat görmesinden dolayı 4 sayısını 70 ile çarparak 280 sayısını ulaşırız.

Sosyal Bilgiler dersine ait not ortalaması 55 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi üç saat görmesinden yola çıkarak 3 sayısı ile 55 sayısını çarparak 165 sayısına ulaşırız.

Yabancı Dil dersine ait not ortalaması 75 olan bir öğrencinin bir hafta içinde bu dersi dört saat görmesine bağlı olarak 4 sayısını 75 sayısı ile çarparak 300 sayısını hesap ederiz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait not ortalaması 80 olan bir öğrencinin bu dersi bir hafta içinde iki saat görmesine bağlı olarak 2 sayısını 80 sayısı ile çarpacağız. Sonuç 160.

Görsel Sanatlar dersine ait not ortalaması 85 olan bir öğrencinin bu dersi bir hafta içinde sadece bir saat görmesinden dolayı 1 sayısını 85 ile çarparak yine 85 sayısını elde edeceğiz.

Müzik dersine ait not ortalaması 75 olan bir öğrencinin bu dersi bir hafta içinde sadece bir saat görmesinden dolayı 1 sayısını 75 ile çarparak yine aynı şekilde 75 sayısını elde edeceğiz.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersine ait not ortalaması 95 olan bir öğrencinin bu dersi bir hafta içerisinde toplamda 2 saat gördüğü için iki sayısını 95 ile çarparak 190 sayısına ulaşacağız.

Beden Eğitimi ve Spor dersine ait not ortalaması 70 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi iki saat aldığı için 2 sayısını 70 ile çarparak 140 sayısına ulaşacağız.

Seçmeli Ders 1 dersine ait not ortalaması 75 olan bir öğrencinin bu seçmeli derse bir hafta içinde iki saat aldığını düşünerek 2 sayısını 75 ile çarpacak ve 150 sayısına ulaşacağız.

Seçmeli Ders 2 dersine ait not ortalaması 80 olan bir öğrencinin bu seçmeli derse bir hafta içinde iki saat aldığını düşünerek 2 sayısını 80 ile çarpacak ve 160 sayısına ulaşacağız.

Seçmeli Ders 3 dersine ait not ortalaması 90 olan bir öğrencinin bu seçmeli derse bir hafta içinde iki saat aldığını düşünerek 2 sayısını 90 ile çarpacak ve 180 sayısına ulaşacağız.

Bu durumda ulaştığımız tüm bu sonuçları toplayarak 2660 sayısına ulaşırız. Bu sayı ile birlikte ağırlık puanlar toplamının 2660 olduğunu görürüz. Bu durumda yapılması gereken şey bulduğumuz bu sonucu bir dönem içerisinde haftalık olarak gösterilen ders saati sayısına bölmektir. Yani 2660 sayısını 36 sayını bölmeliyiz. Bu durumda sonuç 73,88889 çıkıyor. Öyleyse 5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerine göre bu öğrencinin teşekkür belgesi almaya hak kazandığını dönem sonu ağırlıklı puan ortalamasının 70 ile 84.99 arasında olmasından ve Türkçe dersinin 55 puanın altında kalmaması ile birlikte bu öğrencinin almış olduğu hiç bir dersten 45 puanının altında bir not almamasından dolayı söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu öğrenci takdir belgesini almayı 11.11 puan ile kaçırmış bulunmaktadır.

5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama!