6. Sınıf Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

6. Sınıf Ortalama Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Sosyal Bilgiler :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
Bilişim Teknolojileri :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :

Eskiden ortaokul birinci sınıf olarak tabir edilen, 4+4+4’lük üç devreli sisteme geçilmesiyle birlikte orta iki tabirine denk düşen altıncı sınıfta öğrencilerin sene sonu elde edecekleri 6. Sınıf yıl sonu başarı puanı, TEOG sınavı (Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş) sonrası hesaplanacak yerleştirme puanlarını da etkilemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre, altıncı sınıf öğrencilerine zorunlu ders ve seçmeli ders olmak üzere, dersler iki çatı altında sunulmaktadır. Seçmeli dersler ise Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor, Yabancı Dil, Din Ahlak ve Değerler, Dil ve Anlatım, Fen Bilimleri ve Matematik olmak üzere altı kategori altında verilmektedir.

Peki, 6. sınıf ortalama hesaplama işlemi nasıl yapılır?  6. sınıf öğrencileri haftada kaç saat ders alır, bunlar hangileridir? Tüm bu soruların cevabını ve diğer detayları bu yazımız üzerinden öğrenebilirsiniz.

6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı TEOG’u Nasıl Etkiler?

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı (TEOG) sadece sekizinci sınıf öğrencilerine uygulanır. Öğrencilerin TEOG sınavlarından alacakları notlar ile altıncı, yedinci, sekizinci sınıfa ait yılsonu başarı puanları kaynaştırılıp yerleştirme puanı belirlenir.

Öğrenciler Altıncı Sınıfta Haftalık Kaç Saat Ders Görüyor?

Altıncı sınıfa giden öğrenciler, yirmi sekizi zorunlu ders, sekiz tanesi ise seçmeli ders olmak üzere sene içerisinde haftalık toplam otuz altı saat ders görmektedir.

Öğrenciler Altıncı Sınıfta Hangi Dersleri Alıyor?

6.sınıf öğrencileri zorunlu ders ve seçmeli ders olarak iki çeşit ders almaktadır. Altıncı sınıf öğrencilerinin aldığı zorunlu derslerin sayısı dokuz, seçmeli derslerin sayısı ise dörttür.

6. sınıfta alınan zorunlu dersler

6.sınıf öğrencilerinin gördüğü zorunlu dersler arasında; Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri (eski adıyla Fen ve Teknoloji), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor, Müzik, Görsel Sanatlar (ağırlıklı olarak resim tercih edilmektedir) yer almaktadır.

6. sınıfta alınan seçmeli dersler

6.sınıfta verilen seçmeli dersler arasında; Medya Okuryazarlığı, Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi, Yabancı Dil (Bakanlık Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kabul edilen dersler için hazırlanan listede yer almak zorundadır), Bilim Uygulamaları, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Zeka Oyunları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar (Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Resim ve türevi dersler), Müzik, Drama ile Hukuk ve Adalet dersleri yer almaktadır.

6. Sınıf Ortalama Nasıl Hesaplanır?

  • Öncelikle, öğrencinin dönem içinde aldığı tüm derslerin ortalaması, her bir derse ait haftalık ders saati sayısı ile birer birer çarpılır.
  • Bu çarpma işlemi sonrası, her ders için elde ettiğimiz sayıların toplamı alınır.
  • Toplam sonrası karşımıza çıkan sayı, tüm derslerin toplam haftalık saatine bölünür. Bu sayı altıncı sınıf için 36 olduğu için 36’ya bölmemiz gerekmektedir.
  • Buradan elde edilen sonuç, altıncı sınıf öğrencisinin dönem sonu not ortalaması hesabının sonucudur.

Bir örnek ile ortalama hesabına açıklık getirecek olursak;

Birinci işlem için, her şeyden önce altıncı sınıf öğrencisinin bir derse ait dönem sonu not ortalamasını bulmamız gerekiyor.

Derse ait dönem sonu ortalaması hesaplamayı bilmeyenler için hesaplama şu şekilde yapılır;

Öğrencinin o derse ait sınavlardan aldığı sonuçlar, proje notu ve performans notu toplandıktan sonra toplam not sayısına bölünür.

Örneğin, öğrencimiz Matematik dersinden üç farklı sınava girmiş olsun ve bu sınavlardan aldığı notlar sıraya uygun olarak 60, 80, 75 olsun. Öğrencimizin proje notunun 85, performans notunun ise 90 olduğunu varsayıp işlemleri yapmaya başlayalım.

(60 + 80 + 75 + 85 + 90) / 5  işlemini yaptıktan sonra elde ettiğimiz sonuç, öğrencinin Matematik dersine ait dönem sonu not ortalamasını bize sunmaktadır.

İşlemleri yaptıktan sonra 78 sonucuna ulaşıyoruz. Bu puan değeri, öğrencinin dönem sonu Matematik ortalamasıdır.

Bu işlemlerin ardından her bir ders için uygulanması gereken dönem sonu not ortalamasının nasıl hesaplandığını öğrendiğimize göre, altıncı sınıfa ait dönem sonu ortalamasının nasıl bulunduğunu inceleyelim.

İşlemleri yaparken hata yapmamak adına, altıncı sınıfta öğrenciler hangi dersi, haftada kaç saat gördüğünü bilmemiz gerekmekte.

6.sınıfta, Türkçe dersi altı saat

Matematik dersi beş saat,

Yabancı Dil (İngilizce) dersi dört saat,

Sosyal Bilgiler dersi üç saat,

Fen Bilimleri dersi dört saat,

Beden Eğitimi ve Spor dersi iki saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi iki saat,

Müzik dersi bir saat,

Görsel Sanatlar dersi bir saat verilmektedir.

Öğrencinin müfredat kapsamında aldığı seçmeli derslerin her bir ise haftalık iki saatlik bir zaman dilimine denk düşmektedir.

6. Sınıf Örnek Ortalama Hesaplama

Bir öğrencinin dönem sonu not ortalaması derslere göre aşağıdaki gibi olsun:

Türkçe dersi: 90 (Haftada ders 6 saati)

Matematik dersi: 85 (Haftada 5 ders saati)

Yabancı Dil dersi: 82 (Haftada 4 ders saati)

Sosyal Bilgiler dersi: 75 (Haftada 3 ders saati)

Fen Bilimleri dersi: 80 (Haftada 4 ders saati)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi: 85 (Haftada 2 ders saati)

Beden Eğitimi ve Spor dersi: 90 (Haftada 2 ders saati)

Müzik dersi: 70 (Haftada 1 ders saati)

Görsel Sanatlar dersi: 90 (Haftada 1 ders saati)

Seçmeli ders 1: 90 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 2: 70 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 3: 85 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 4: 100 (Haftada 2 ders saati)

Derslere ait ortalamalar, her bir dersin hemen yanında yer alan, o derse ait haftalık ders saatine tekabül eden rakam ile çarpılır.

Türkçe için, dönem sonu ortalama olan 90 ile 6’yı çarpıp; 90 X 6 = 540

Matematik için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 5’i çarpıp; 85 X 5 = 425

Yabancı Dil için, dönem sonu ortalama olan 82 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 82 X 4 = 328

Sosyal Bilimler için, dönem sonu ortalama olan 75 ile haftalık ders saati olan 3’ü çarpıp; 75 X 3 = 225

Fen Bilimleri için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 80 X 4 = 320

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’i çarpıp; 85 X 2 = 170

Beden Eğitimi ve Spor için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 90 X 2 = 180

Müzik için, dönem sonu ortalama olan 70 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 70 X 1 = 70

Görsel Sanatlar için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 90 X 1 = 90

Seçmeli ders 1 için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 90 X 2 = 180

Seçmeli ders 2 için, dönem sonu ortalama olan 70 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 70 X 2 = 140

Seçmeli ders 3 için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 85 X 2 = 170

Seçmeli ders 4 için, dönem sonu ortalama olan 100 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 100 X 2 = 200 sonucunu elde ediyoruz.

Elde ettiğimiz her bir derse ait dönem sonu ortalamalarını topladıktan sonra buradan çıkan sonucu haftalık ders saatine denk düşen 36’ya bölüyoruz.

Toplama işlemini yaptıktan sonra 3038 sonucuna ulaşıyoruz. Bu sonucu 36’ya böldüğümüz zaman ise öğrencinin 84,38 dönem sonu ortalamasını elde ettiği bilgisine sahip oluyoruz.

6. Sınıf Ortalama Yükseltme

Liseler için geçerli olan ortalama yükseltme sınavları, ya da diğer bir deyişle bütünleme – kurtarma sınavları, altıncı sınıf öğrencileri için geçerli değildir. Öğrencinin, altıncı sınıf derslerinden aldığı sınav notları düşük geliyorsa, proje ödevi ve performans notuna yönelik sıkı çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Bir dersin sınavlarında başarısız olduğunu düşünen öğrenci, o dersin öğretmeni ile iletişime geçip o dersten proje ödevi almalı, bu ödevi başarı ile teslim etmelidir ki ortalamasını yükseltebilsin. Diğer taraftan öğrenci ders içi katılım, hal ve hareketleriyle performans notunu da yüksek tutup ortalamaya olumlu katkı yapacak hale getirebilir.

6. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Altıncı sınıfta, birinci dönem sonunda takdir ya da teşekkür almak için, o döneme ait not ortalaması hesabının yukarıda gösterdiğimiz adımlara uygun olarak 85 – 100 arasında çıkması gerekmektedir.

Yine bir altıncı sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi elde edebilmesi için dönem sonu not ortalamasının 70 – 84.99 arasında bulunması gerekmektedir.

İkinci dönem için işlemler farklılık göstermektedir. İkinci dönem sonunda öğrencinin takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacağını öğrenmek için iki döneme ait dönem sonu ortalamalarının toplanıp ikiye bölünmesi gerekmektedir.

Örneğin yukarıdaki örneği inceleyerek yola çıkalım;

Yaptığımız hesaplara göre, öğrencinin dönem sonu not ortalaması 84,37 çıkmıştı. Bu puanı, öğrencinin birinci döneme ait not ortalaması kabul edersek, öğrenci birinci dönemde 85’in altında kaldığı için takdir alamayacak fakat teşekkür belgesi alacaktır.

Aynı öğrencinin ikinci dönem not ortalaması 88 olsun.

88 + 84,37 işleminden elde ettiğimiz sonucu ikiye bölüyoruz ve 86,18 sonucuna ulaşıyoruz. Bu rakam, 85’in üzerinde olduğu için öğrencinin ikinci dönemde takdir belgesine ulaşması mümkün görünüyor.

6. Sınıf Ortalama Hesaplama!