6. Sınıf Takdir - Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Sosyal Bilgiler :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
Bilişim Teknolojileri :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilmek için bir kişinin her bir dersten aldığı notu, bu dersin bir hafta içinde kaç saat boyunca verildiğini bilmesi gerekiyor. Böylelikle her ders için hesaplanacak olan not ortalaması ile ders saati çarpılarak beraberinde 6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri gerçekleştirilecektir.

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?

Eğitim ve öğretimde büyük değişikliklere yol açan 4+4+4 sistemi 6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri konusunda herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerini yine aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Fakat yine de bu konuda dikkat edilmesi gereken birtakım şartlar ve kurallar var. 6. Sınıfa giden öğrencilerin zorunlu derslerin haricinde sekiz saat boyunca kendi tercihlerine göre seçmeli ders alabilecekler. Alınan bu seçmeli dersler de dönem sonu ve yıl sonu ortalamalarını etkileyeceğinden dolayı öğrencilerin bu derslere de ağırlık vermesi gerekiyor.

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek için öğrencilerin not ortalaması ile ders saatlerini çarpmamız ve böylelikle de toplam ağırlık puanlarına ulaşmamız gerekiyor. Ardından bulduğumuz bu sonucu bir hafta içinde alınan toplam ders saatine böldüğümüz zaman bir öğrencinin ağırlıklı dönem ortalamasını elde etmiş oluruz.

Fakat 6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işleminde dikkat edilmesi gereken bir iki püf nokta yer alıyor. Öncelikle bir öğrencinin ağırlıklı dönem ortalaması ne olursa olsun Türkçe dersinden 55.00 puandan düşük not almaması gerekiyor. Bununla birlikte zorunlu ya da seçmeli alınan her bir derse ait notun 45.00 puanın altında kalmaması da gerekiyor. Bunun haricinde ise teşekkür ve takdir alabilmek için iki şart bulunuyor. Tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ile 84.99 puan arasında olan öğrenciler biraz önce bahsettiğimiz koşulları da sağladıkları taktirde teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte 85 puan ve üstü alan öğrenciler ise takdir belgesi almaya hak kazanacaktır.

Bu kapsamda öğrenciler tarafından merak edilen bir diğer soru ise tüm derslerinin ağırlıklı dönem ortalaması 84.75 ya da 69.85 gibi olan kişilerin takdir ya da teşekkür alıp alamayacakları ile ilgili. Her ne kadar öğrenciler normal derslerinde girdikleri sınavda aldıkları tam olmayan notları buçuğun altındaysa aşağıya, buçuğun üstündeyse yukarıya yuvarlansa da sistem dönem sonu ağırlıklı ortalamasında bu şekilde işlemiyor. Zaten 6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri ile ilgili olarak verilen not aralıklarının küsuratlı olmasının sebebi de esasında bu. Bu nedenle öğrencilerin belirtilen aralıklar dahilinde bir dönem sonu ağırlıklı puan ortalamasına sahip olmaması, takdir ya da teşekkür alamayacakları anlamına geliyor. 69.85 puan alan bir öğrenci teşekkür almaya hak kazanamayacağı gibi 84.75 puan alan bir öğrenci de takdir almaya hak kazanamayacaktır.

6. Sınıf Dönem Sonu Puan Hesaplama

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için ilk olarak her bir derse ait not ortalamalarının hesap edilmesi gerekiyor. Ardından bu dersin bir haftalık süre zarfı içinde öğrencilere kaç saat gösterildiğine bakılması ve iki sayının birbiri ile çarpılması gerekiyor. Her bir ders için bu işlem yapıldıktan sonra ise bulunan sonuçlar toplanıyor ve en nihayetinde bir döneme ait ağırlıklı toplam puan bulunuyor. Son olarak da bulunan bu sonucun bir hafta içinde alınan toplam ders saatine bölünmesi ile birlikte 6. Sınıf Dönem Sonu Puan Hesaplama işlemleri sona eriyor. 6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri neticesinde 70 ile 84.99 puan arasında bir ağırlıklı dönem sonu puan ortalamasına sahip olan öğrenciler teşekkür alırken 85 puan ve üstü puana sahip olan öğrenciler takdir alıyor. Elbette Türkçe derslerinden en az 55 not ortalamasına sahip olmaları ve diğer derslerden de 45 puanın üzerinde bir not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri için bu kapsam ilk olarak bu akademik yıla ait derslerin ve bu derslerin haftalık ders saatinin ve toplam ders saatinin bilinmesi gerekiyor. Zorunlu dersler arasında yer alan Türkçe dersi bir hafta içinde altı saat gösteriliyor. Matematik dersi ise bir hafta içinde beş saat verilirken, Fen Bilimleri dersi bir haftada dört saat veriliyor. Sosyal Bilgiler dersi bir haftada toplam üç saat yer alırken, Yabancı Dil 4 saat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi iki saat, Görsel Sanatlar ve Müzik birer saat ve son olarak da Beden Eğitimi ve Spor dersi iki saat yer alıyor. Bununla birlikte zorunlu dersler bir hafta içerisinde toplamda 28 saatlik bir yer kaplıyor.

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemleri ile ilgili olarak seçilmesi gereken sekiz saatlik seçmeli dersler yer alıyor. Bu bölümde Din, Ahlak ve Değerler kapsamında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in Hayatı bir hafta dört saat alınabiliyorken, Temel Dini Bilgiler iki saat alınıyor. Dil ve Anlatım seçmeli derslerinden Yaşayan Diller ve Lehçeler ile Yazarlık ve Yazma Becerileri dört saat verilebilirken, Okuma Becerileri bir saat veriliyor. Yabancı Dil kapsamında dört saatlik zaman dilimi almak mümkün. Fen Bilimleri ve Matematik kısmında ise Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinden dörder saat  alınabiliyor. Sanat ve Spor seçmeli dersleri arasında yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler ve Zeka Oyunları dörder saat alınırken, Drama iki saat alınabiliyor. Son olarak Sosyal Bilimler kapsamında verilen seçmeli derslerden Halk Kültürü ve Hukuk ve Adalet bir saat alınabiliyor.

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Örneği

Türkçe dersi not ortalaması 55 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi altı saat almasından dolayı altı ile 55 sayısını çarparak 330 sonucuna varırız.

Matematik dersi not ortalaması 95 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi beş saat almasından dolayı beş ile 95 sayısını çarparak 475 sonucunu elde ederiz.

Fen Bilimleri dersi not ortalaması 75 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi dört saat almasından dolayı dört ile 75 sayısını çarparak 300 sayısını elde ederiz.

Sosyal Bilgiler dersi not ortalaması 65 olan bir öğrencinin bir hafta içinde bu dersi üç saat almasından dolayı üç ile 65 sayısını çarptığımızda 195 sonucuna varırız.

Yabancı Dil dersi not ortalaması 85 olan bir öğrencinin bir hafta içinde bu dersi dört saat almasından dolayı dört ile 85 sayısını çarparak 340 sonucuna ulaşırız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi not ortalaması 60 olan bir öğrencinin bir hafta içinde bu dersi iki saat almasından dolayı iki ile 60 sayısını çarptığımız zaman 120 sonucunu elde ederiz.

Görsel Sanatlar dersi not ortalaması 80 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi bir saat almasından dolayı bir ile 80 sayısını çarparak yine 80 sayısını elde ederiz.

Müzik dersi not ortalaması 75 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi bir saat almasından dolayı bir ile 75 sayısını çarparak yine 75 sayını elde ederiz.

Beden Eğitim ve Spor dersi not ortalaması 90 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi iki saat almasından dolayı iki ile 90 sayısını çarptığımız zaman 180 sonucuna varırız.

Seçmeli Ders 1 dersi not ortalaması 85 olan bir öğrencinin bir hafta içerisinde bu dersi iki saat aldığını varsayalım. Bu durumda iki çarpı 85 ile 170 sonucuna ulaşırız.

Seçmeli Ders 2 dersi not ortalaması 75 olan bir öğrencinin bir hafta içinde bu dersi iki saat aldığını varsayalım. Bu durumda iki çarpı 75 ile 150 sonucuna varırız.

Seçmeli Ders 3 dersi not ortalaması 70 olan bir öğrencinin bir hafta içinde bu dersi iki saat aldığını varsayalım. Bu durumda iki çarpı 70 ile 140 sayısını hesap ederiz.

Seçmeli Ders 4 dersi not ortalaması 50 olan bir öğrencinin bir hafta içinde bu dersi iki saat aldığını varsayalım. Bu durumda iki çarpı 50 ile 100 sayısını elde ederiz.

Ulaştığımız tüm sonuçları toplayarak 2655 sonucuna ulaşırız. Bu sayıyı toplam ders saati olan 36 sayısına böldüğümüz zaman ise dönem sonu ağırlıklı puan ortalamasını elde etmiş oluruz. Bu bölme işlemi 2655 sayısının 36 sayısına bölünmesi ile yapılır ve bu hesaplama işlemi neticesinde 73,75 sonucuna ulaşırız. Bu da bize 6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını gösterir. Kurallara göre Türkçe ortalaması 55 ya da bu notun üstünde olan ve tüm derslerden 45 puan ya da üstünde sonuç alan bu öğrencinin not ortalaması da 70 puan ile 84.99 puan arasında olan 73,75 olduğu için bu öğrenci teşekkür belgesini almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda takdir belgesini de 11.25 puan ile kaçırmıştır.

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama!