7. Sınıf Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

7. Sınıf Ortalama Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Sosyal Bilgiler :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
Bilişim Teknolojileri :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
4. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :

Dönem sonu ortalaması, öğrencilerin o dönem içinde aldığı derslerden elde ettiği başarı puanlarının toplamının haftalık ders saatine bölünmesi ile bulunur. Sene sonu ortalaması ise iki döneme ait ortalamaların toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilir.

Bu yazımızda 7. sınıf ortalama hesaplama nasıl yapılır, yedinci sınıf öğrencilerinin aldığı zorunlu dersler ve seçmeli dersler hangileridir, yedinci sınıf öğrencilerinin haftalık ders saati bilgisi gibi konularda bilgileri bulabilirsiniz.

Yedinci sınıf, eski sisteme göre orta ikiye denk gelirken, 4+4+4’ lük üç devreye bölünen yeni sistemde ikinci dörtlüğün üçüncü senesine denk düşmektedir.

Yedinci sınıf, öğrencinin kaderini belirleyecek sınavlara gireceği sekizinci sınıf öncesi son senedir.

Yeni sistemle birlikte, yedinci sınıf sonunda elde edilecek ortalama puanı önemli bir etkiye de sahip olmuştur.

7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının TEOG Üzerindeki Etkisi

Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı ya da kısa adıyla TEOG olarak bilinen liseye geçiş sınavında, öğrencilerin sekizinci sınıfta girecekleri merkezi sınavların yanı sıra altı, yedi ve sekizinci sınıfa ait sene sonu ortalamalarının da etkisi bulunmaktadır.  Buna göre, Türkiye’deki tüm öğrencilerin aynı sorulara muhatap tutulduğu TEOG sınavlarında alınacak notlar ile 6 – 7 – 8. Sınıfların sonunda elde edilen ortalama puanları kaynaştırılıp lise için yerleştirme puanı belirlenir.

7. Sınıf Öğrencileri Haftada Kaç Saat Ders Alıyor?

Yedinci sınıfta olan öğrenciler, yirmi dokuzu zorunlu ders, sekiz tanesi ise seçmeli ders olmak üzere eğitim – öğretim senesi içerisinde haftalık toplam otuz yedi saat ders görmektedir.

Öğrenciler 7. Sınıfta Hangi Dersleri Alıyor?

Zorunlu ders ve seçmeli ders olmak üzere derslerini iki çatı altında gören yedinci sınıf öğrencileri, dönem içerisinde on tane zorunlu ders, dört tane de seçmeli ders almaktadır.

7. sınıfta öğrenciye verilen zorunlu dersler

7.sınıf öğrencilerinin gördüğü zorunlu dersler arasında; Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri (eski ismiyle Fen ve Teknoloji), Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar (ağırlıklı olarak resim tercih edilmektedir) yer almaktadır.

7. sınıfta öğrenciye verilen seçmeli dersler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7. sınıf öğrencilerine sunulan derslerin içinde; Medya Okuryazarlığı, Kur’an-ı Kerim, Drama, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi, Yabancı Dil (Bakanlık Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kabul edilen dersler için hazırlanan listede yer almak zorundadır), Bilim Uygulamaları, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Zeka Oyunları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar (Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Resim ve türevi dersler) ile Hukuk ve Adalet dersleri yer almaktadır.

7. Sınıf Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

7.sınıf öğrencilerinin dönem sonu not ortalamasını hesaplarken;

İlk olarak, öğrencinin her derse ait dönem sonu ortalaması ile o dersin haftalık saat sayısı çarpılır.

Ardından, öğrencinin yedinci sınıfa ait dönem içerisinde gördüğü tüm derslere ait dönem sonu ortalamalarının saatlik değeri ile çarpımları toplanır.

Son olarak bu toplamdan gelen sonuç haftalık ders saatine bölünür. Yukarıda da belirtildiği üzere yedinci sınıf öğrencisinin haftalık ders saati toplamı 37’ye tekabül etmektedir.

Bu bölme işlemi sonrasında önümüze gelen sonuç, yedinci sınıfa ait ortalamayı temsil eder.

Örnek vasıtası ile ortalama hesabını detaylandırmak gerekirse;

İlk işlem için, en başta yedinci sınıf öğrencisinin her bir dersine ait not ortalamasını hesaplamanız gerekiyor.

Bir dersin dönem sonu ortalamasının nasıl hesaplandığını bilmeyenler için hesaplamanın nasıl yapıldığını kısaca anlatalım:

Yedinci sınıf öğrencisinin, dönem içerisinde bir derse ait girdiği sınavlardan aldığı puanlar, performans notu ve proje notu toplanır, toplamadan çıkan sonuç, toplam not sayısına bölünür ve dersin dönem ortalaması elde edilir.

Bir örnekle açıklık getirmek gerekirse, Fen Bilimleri dersinden bir öğrencinin iki farklı sınava girdiğini düşünelim. Sınavlardan 75 ve 90 alan öğrencinin performans notunun 90, proje notunu 85 olduğunu kabul edelim.

Tüm notları toplayıp, dörde bölüyoruz. Dörde bölmemizin sebebi ikisi sınav, birisi performans, birisi proje olmak üzere dört not olmuş olması. Eğer öğrenci üç sınava girseydi beşe bölmemiz gerekecekti.

(75 + 90 + 90 + 85 )/4 işlemin neticesinde 85 sonucuna varıyoruz. Vardığımız bu sonuç, öğrencinin Fen Bilimleri’ne ait dönem sonu ortalamasını gösteriyor.

Bu işlem gibi, her bir ders için dönem sonu ortalaması bu şekilde hesaplanmaktadır.

Yedinci sınıfa ait dönem sonu genel ortalamasının nasıl hesaplandığını inceleyelim.

İşlemler sırasında, hata yapmamak adına yedinci sınıfta hangi dersin haftalık kaç saate denk düştüğünü öğrenelim.

7.sınıfta, Türkçe dersi beş saat

Matematik dersi beş saat,

Yabancı Dil (İngilizce) dersi dört saat,

Sosyal Bilgiler dersi üç saat,

Fen Bilimleri dersi dört saat,

Teknoloji ve Tasarım dersi iki saat,

Beden Eğitimi ve Spor dersi iki saat,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi iki saat,

Müzik dersi bir saat,

Görsel Sanatlar dersi bir saat verilmektedir.

Öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat dahilinde gördüğü seçmeli derslerin her biri ise haftalık iki saatlik bir zaman dilimine denk düşmektedir.

7. Sınıf Örnek Ortalama Hesaplama

Yedinci sınıfa giden bir öğrencinin dönem sonu not derslere ait not ortalamaları aşağıdaki gibi olursa,

Türkçe dersi: 70 (Haftada ders 5 saati)

Matematik dersi: 65 (Haftada 5 ders saati)

Yabancı Dil dersi: 75 (Haftada 4 ders saati)

Sosyal Bilgiler dersi: 85 (Haftada 3 ders saati)

Teknoloji ve Tasarım dersi: 80 (Haftada 2 ders saati)

Fen Bilimleri dersi: 70 (Haftada 4 ders saati)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi: 95 (Haftada 2 ders saati)

Beden Eğitimi ve Spor dersi: 80 (Haftada 2 ders saati)

Müzik dersi: 80 (Haftada 1 ders saati)

Görsel Sanatlar dersi: 90 (Haftada 1 ders saati)

Seçmeli ders 1: 80 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 2: 80 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 3: 75 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 4: 90 (Haftada 2 ders saati)

Her bir derse ait ortalama, tüm derslerin hemen yanında bulunan, o derse ait haftalık ders saati ile çarpılır.

Türkçe için, dönem sonu ortalama olan 70 ile 5’i çarpıp; 70 X 5 = 350

Matematik için, dönem sonu ortalama olan 65 ile haftalık ders saati olan 5’i çarpıp; 65 X 5 = 325

Yabancı Dil için, dönem sonu ortalama olan 75 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 75 X 4 = 300

Sosyal Bilgiler için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 3’ü çarpıp; 85 X 3 = 255

Teknoloji ve Tasarım için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 80 X 2 = 160

Fen Bilimleri için, dönem sonu ortalama olan 70 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 70 X 4 = 280

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için, dönem sonu ortalama olan 95 ile haftalık ders saati olan 2’i çarpıp; 95 X 2 = 190

Beden Eğitimi ve Spor için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 80 X 2 = 160

Müzik için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 80 X 1 = 80

Görsel Sanatlar için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 90 X 1 = 90

Seçmeli ders 1 için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 80 X 2 = 160

Seçmeli ders 2 için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 80 X 2 = 160

Seçmeli ders 3 için, dönem sonu ortalama olan 75 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 75 X 2 = 150

Seçmeli ders 4 için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 90 X 2 = 180 sonucunu elde ediyoruz.

Her bir derse ait dönem sonu ortalamalarını hesaplayıp bunların toplamını aldıktan sonra buradan çıkan sonucu, haftalık ders saati sayısına yani 37’ye bölüyoruz.

Toplama işlemi neticesinde 2540 sonucunu elde ettik. Bunu, yedinci sınıfların haftalık ders saati olan 37’ye böldüğümüzde ise 76,7 sonucuna ulaştık. Bu durumda 69,8 öğrencinin yedinci sınıfta bir döneme ait not ortalaması oluyor.

7. Sınıf Ortalama Yükseltme

Liselerde ortalama yükseltme sınavı, üniversitelerde ise bütünleme sınavı adıyla verilen ve öğrencinin bir derse ait ortalamasını yükseltmeye yaraya sınavlar, ilkokullarda pek karşılaşılan türden değildir. Yedinci sınıf öğrencileri, sınavlarından düşük sonuçlar aldığını düşündüğü dersin ortalamasını artırmak için dönem içi farklı yollara başvurmak durumundadır.

Örneğin bir öğrenci bir derse ait sınav sonuçlarından memnun değilse, o ders içinde derse aktif katılım göstererek ortalamasına pozitif etki yapacak bir performans notu alıp ortalamasını yükseltebilir.

Öte yandan, rehber öğretmeni ve ilgili dersin öğretmeni ile görüştükten sonra o ders için bir proje ödevi alıp bu proje ödevini başarı ile tamamlayarak ortalamasını ileriye taşıyabilir.

7. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yedinci sınıf öğrencileri takdir teşekkür hesaplaması yaparken, birinci dönem için hesaplama yapıyorlarsa yukarıda verdiğimiz metoda uygun şekilde dönem içi ortalamasını tespit etmeliler.

Çıkan sonuç, 70 – 84.99 arasında ise öğrenci teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.

Öteki taraftan çıkan sonuç, 85 – 100 arasında ise öğrenci takdir belgesi ile ödüllendirilir.

Bizim yukarıda verdiğimiz örnek hesaplamaya göre öğrencinin ortalaması 76,7’dir ve teşekkür belgesi alır.

İkinci dönem için takdir teşekkür hesabı yaparken, iki döneme ait dönem sonu ortalamaları toplanıp ikiye bölünür ve çıkan sonucun takdir ya da teşekküre uygunluğu araştırılır.

Şöyle ki, ilk dönem 76,7 ortalama ile tatile giren bir öğrenci, ikinci dönem 86 ortalama yaparsa bu ikisinin ortalaması yetmişin üzerinde (81,35) çıkacağı için öğrenci ikinci dönem sonunda teşekkür belgesi almış olacaktır. Öğrenci ikinci dönem 86 ortalama almış olsa da ilk dönem ortalaması sene sonu puanını düşürdüğü için takdir belgesi alamaz.

7. sınıf ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama işlemi karmaşık gibi görünse de yukarıdaki sistemi benimsediğiniz takdirde gayet kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir işlemdir. Artık e-okul sisteminde derslerin dönem sonu ortalaması yazdığı için size sadece bu ortalamaları haftalık ders saati ile çarpıp genel toplamı aldıktan sonra ortalamaya ulaşmak kalacaktır.

7. Sınıf Ortalama Hesaplama!