7. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

7. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Sosyal Bilgiler :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
Bilişim Teknolojileri :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
4. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :

Her dönem sonu yaklaştığında öğrencileri takdir – teşekkür belgesi alıp alamayacakları konusunda büyük bir heyecan sarıyor. Günümüzde e-okul sistemi sayesinde bu heyecan biraz daha azalsa da takdir teşekkür hesaplamaları dönemin son sınavlarının sonucu belli olur olmaz başlıyor. Bu makalede 7. Sınıf takdir teşekkür hesaplama konusuna değineceğiz. Yedinci sınıf için takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl yapıldığının yanı sıra, bu hesap için önemli olan dönem sonu ve sene sonu ortalamasının nasıl bulunduğunu da bu yazıyı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Eski sistemde orta ikinci sınıfa denk gelen yedinci sınıf, 4+4+4’lük sistemin hayatımıza girmesiyle birlikte orta üçüncü sınıf olarak anılmaya başladı. Orta üç için takdir teşekkür hesaplaması yapılırken önemli noktalardan biri de öğrencinin aldığı derslerin haftalık saat sayısıdır.

7.sınıf İçin Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Yedinci sınıfa giden öğrenciler, takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını öğrenmek için hesaplama yaparken iki farklı yoldan ilerlemelidirler.

Eğer ki birinci döneme yönelik takdir teşekkür hesaplaması yapılmak isteniyorsa öğrencinin birinci dönem için ortalama puanı 70 ile 84,9 arasında olursa öğrenci teşekkür belgesi alır. Diğer taraftan birinci dönem not ortalaması 85 – 100 arasında olan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanır.

İkinci dönem için hesap yaparken işler farklıdır. Sadece ikinci dönemin sonundaki not ortalamasına bakılmaz. Öğrencinin ikinci dönem ortalaması ile ilk dönem ortalaması toplanır ve ikiye bölünür. Buradan gelen sonuç 70 – 84,9 puanları arasında ise öğrenci teşekkür belgesi alır, 85 – 100 arasında ise öğrenci takdir belgesi verilerek ödüllendirilir.

Bir örnek vermek gerekirse, bir yedinci sınıf öğrencisinin ilk dönem ortalamasını 68 kabul edelim. İkinci dönemde bu öğrencinin teşekkür alması için iki dönem ortalamasının 70 olması gerekmektedir.

Yani (68 + X)/2=70 sonucuna ulaşmamız lazım. Buradan da öğrencinin ikinci dönem içerisinde en az 72 puan değerinde ortalamaya sahip olması gerekiyor ki sene sonunda teşekkür belgesi alabilsin.

Aynı durumu takdir belgesine uyarlamak gerekirse ilk dönemi 78 ortalama ile kapatıp teşekkür belgesi alan bir öğrencinin ikinci dönem sonunda takdir belgesi alabilmesi için iki dönemin ortalamasını 85 yapması gerekmektedir.

Formüle döktüğümüz zaman;

(78+X) / 2 = 85 işleminden öğrencinin ikinci dönem sonunda takdir belgesine sahip olabilmek için en az 92 puan değerinde ortalama elde etmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Takdir teşekkür hesaplaması yaparken dönem sonu ortalamasını bulabilmek, öğrencinin bir hafta içerisinde hangi dersi kaç saat aldığını bilmek gibi gereklilikler de vardır. Makalenin bundan sonraki kısmında yedinci sınıfta alınan dersler ve dönem sonu ortalama hesaplamasını işleyeceğiz.

Yedinci Sınıfa Giden Öğrenciler Haftada Kaç Saat Ders Görüyor?

7’nci sınıf öğrencileri bir hafta içerisinde yirmi dokuz saati zorunlu ders, sekiz saati de seçmeli dersten oluşan toplam otuz yedi saat ders almaktadır.

Yedinci Sınıfa Giden Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Derslerini zorunlu ve seçmelilerden oluşan iki çatı altında alan yedinci sınıf öğrencileri, bir dönemin içinde dört adet seçmeli ve on adet zorunlu ders olmak üzere toplamda on dört ders görmektedir.

7. sınıf öğrencilerinin aldığı zorunlu dersler

Yedinci sınıfa giden öğrencilerin aldıkları zorunlu dersler; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri (önceki adıyla Fen ve Teknoloji), Sosyal Bilgiler, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil (İngilizce)’dir.

7. sınıf öğrencilerine sunulan seçmeli dersler

7. sınıfta okuyan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla sunulmaya başlanan seçmeli dersler şunlardır:

Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Halk Kültürü, Medya Okuryazarlığı, Kur’an-ı Kerim, Drama, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Zeka Oyunları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar (Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Resim ve türevi dersler),  Okuma Becerileri, Düşünme Eğitimi, Yabancı Dil (Bakanlık Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kabul edilen dersler için hazırlanan listede yer almak zorundadır), Bilim Uygulamaları, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler ile Hukuk ve Adalet.

Yedinci Sınıf Ortalama Hesaplaması Nasıl Yapılır?

7. sınıf öğrencileri için takdir teşekkür hesabı yaparken en temel nokta olan ortalama hesabını şu şekilde yaparız:

Birinci adım olarak öğrencinin her bir dersten elde ettiği dönem sonu ortalamalarıyla o derslerin ders programında yer alan haftalık saat sayısı çarpılır.

Bunun sonrasında; her bir dersin, haftalık saat sayısı ile çarpımından elde edilen sonuçlar birer birer toplanır.

Bu toplamdan elde ettiğimiz sonucu ise haftalık ders saatine bölmemiz gerekmektedir. Üst kısımlarda da belirttiğimiz üzere, yedinci sınıfa giden bir öğrenci için haftalık ders saati sayısı toplamda 37’dir.

Bölme işlemi neticesinde karşımıza çıkan sonuç ise öğrencinin yedinci sınıftaki bir döneme ait ortalamasını göstermektedir.

Bir örnek ile hesaplamayı daha açık hale getirmek gerekirse;

İlk işlemimizi yapabilmek için öğrencinin bir derse ait not ortalamasını bilmek gerekiyor.

7. Sınıf Ders Notu Hesaplama

Örneğin, Sosyal Bilgiler dersinde bir öğrencinin iki farklı sınava girdiğini ve bu sınavlardan 90 ve 75 aldığını kabul edelim. Öğrencinin projede notunun 90, performans notunun ise 85 olduğunu var sayalım. Bu halde öğrencini dönem sonu ortalamasını bulmak için 90+75+90+85 işlemini dörde bölmemiz gerekecektir. Burada öğrencinin o dersten toplam dört tane aldığı gerekçesiyle dörde bölüyoruz. Eğer ki öğrenci üç tane sınava girseydi beşe bölmemiz gerekecekti. Yukarıdaki notlar için bölme işlemini yaptığımızda ise 85 sonucunu elde ediyoruz. Ulaştığımız bu rakam öğrencinin Sosyal Bilgiler dersine ait dönem sonu not ortalamasını bize veriyor.

Tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi her derse ait dönem sonu ortalaması bu mantıkla hesaplanır.

Öğrencinin tüm derslerinden elde edilen dönem sonu genel ortalamayı hesaplamak içinse her şeyden önce öğrencinin hangi dersi haftada kaç saat gördüğünü bilmeniz gerekiyor. Buna aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

Yedinci sınıfta, Matematik dersi beş saat,

Türkçe dersi beş saat,

Sosyal Bilgiler dersi üç saat,

Yabancı Dil (İngilizce) dersi dört saat,

Fen Bilimleri dersi dört saat,

Teknoloji ve Tasarım dersi iki saat,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi iki saat,

Müzik dersi bir saat,

Beden Eğitimi ve Spor dersi iki saat,

Görsel Sanatlar dersi bir saat verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla öğrenciye sunulan seçmeli derslerin her biri ise haftada iki saatlik bir zamana sahiptir.

Yedinci Sınıf Örnek Ortalama Hesaplama

Örnek hesaplama yapacağımız öğrencinin notlarının şu şekilde olduğunu kabul edelim:

Yabancı Dil dersi: 75 (Haftada 4 ders saati)

Matematik dersi: 65 (Haftada 5 ders saati)

Sosyal Bilgiler dersi: 85 (Haftada 3 ders saati)

Türkçe dersi: 70 (Haftada ders 5 saati)

Fen Bilimleri dersi: 70 (Haftada 4 ders saati)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi: 95 (Haftada 2 ders saati)

Beden Eğitimi ve Spor dersi: 80 (Haftada 2 ders saati)

Teknoloji ve Tasarım dersi: 80 (Haftada 2 ders saati)

Müzik dersi: 80 (Haftada 1 ders saati)

Görsel Sanatlar dersi: 90 (Haftada 1 ders saati)

Seçmeli ders 1: 90 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 2: 80 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 3: 75 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 4: 80 (Haftada 2 ders saati)

Öğrencinin dönem içinde gördüğü tüm derslere ait ortalamalar, derslerin yanında yer alan her bir derse ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılır.

Yabancı Dile ait dönem sonu not ortalaması olan 75 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarparak; 75 X 4 = 300

Matematiğe ait dönem sonu not ortalaması olan 65 ile haftalık toplam ders saati olan 5’i çarparak; 65 X 5 = 325

Sosyal Bilgilere ait dönem sonu not ortalaması olan 85 ile haftalık toplam ders saati olan 3’ü çarparak; 85 X 3 = 255

Türkçe’ye ait dönem sonu not ortalaması olan 70 ile haftalık toplam ders saati olan 5’i çarparak; 70 X 5 = 350

Fen Bilimlerine ait dönem sonu not ortalaması olan 70 ile haftalık toplam ders saati olan 4’ü çarparak; 70 X 4 = 280

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ne ait dönem sonu not ortalaması olan 95 ile haftalık toplam ders saati olan 2’i çarparak; 95 X 2 = 190

Beden Eğitimi ve Spor dersine ait dönem sonu not ortalaması olan 80 ile haftalık toplam ders saati olan 2’yi çarparak; 80 X 2 = 160

Teknoloji ve Tasarım dersine ait dönem sonu not ortalaması olan 80 ile haftalık toplam ders saati olan 2’yi çarparak; 80 X 2 = 160

Müzik dersi için dönem sonu not ortalaması olan 80 ile haftalık toplam ders saati olan 1’i çarparak; 80 X 1 = 80

Görsel Sanatlar dersine ait dönem sonu not ortalaması olan 90 ile haftalık toplam ders saati olan 1’i çarparak; 90 X 1 = 90

Seçmeli ders 1’e ait dönem sonu not ortalaması olan 90 ile haftalık toplam ders saati olan 2’yi çarparak; 90 X 2 = 180 sonucunu elde ediyoruz.

Seçmeli ders 2’ye ait dönem sonu not ortalaması olan 80 ile haftalık toplam ders saati olan 2’yi çarparak; 80 X 2 = 160

Seçmeli ders 3’e ait dönem sonu not ortalaması olan 75 ile haftalık toplam ders saati olan 2’yi çarparak; 75 X 2 = 150

Seçmeli ders 4’e ait dönem sonu not ortalaması 80 ile haftalık toplam ders saati olan 2’yi çarparak; 80 X 2 = 160

Tüm derslere ait dönem sonu not ortalamaları ile ders saati sayılarının çarpımından elde edilen sonuçları tek tek topluyoruz. Buradan gelen sonucu da haftalık tüm derslerin toplam ders saati sayısına yani 37’ye bölüyoruz.

Yukarıdaki örnek için toplama işlemi sonunda 2585 sonucuna ulaştık. Bu sonucu 37’ye böldüğümüz zaman da 69,8 rakamına ulaştık. Bu halde öğrenci 70’e ulaşamadığı için teşekkür belgesi elde edemez.

7. Sınıf İmam Hatip İçin Takdir Teşekkür Hesaplama

İmam Hatip öğrenciler için takdir teşekkür hesabı yaparken de farklı hiçbir işlem yoktur. İmam hatip öğrencileri, aldıkları her bir dersin haftalık ders saati sayısını öğrendikten sonra dönem sonu ortalamalarını bulabilirler. Buna göre, birinci dönem için dönem sonu başarı puanı 70 – 84,9 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi alırken 85 – 100 arsında başarı puanına sahip olan öğrenciler ise takdir belgesi alırlar.

Öteki taraftan sene sonu ortalamasında da iki dönemin ortalaması 70 – 84,9 arasındaysa 7. Sınıf imam hatip öğrencisi teşekkür belgesi alırken 85 – 100 arasında ortalamaya sahip olduğu durumda takdir belgesi almaya hak kazanır.

Yedinci sınıf takdir teşekkür hesaplama karmaşık gibi görünse de sistemi kavradıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Toplama, çarpma ve bölme işlemlerine dayanan takdir teşekkür hesaplaması için dikkat edilmesi gereken tek nokta yukarıda anlattığımız gibi birinci dönem ve ikinci dönem arasındaki farklılıklardır.

7. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama!