8. Sınıf Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

8. Sınıf Ortalama Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
İnkılap Tarihi :
Haftalık Saat :
Teknoloji ve Tasarım :
Haftalık Saat :

4+4+4’lük üç devreden oluşan halkanın dört yıldan oluşan ikinci devresinin son adımı olan 8. sınıf, öğrencileri halkanın son dördünü barındıran lise eğitimine hazırlar ve ilgili sınavlar ile yerleştirme puanını belirler.

8. sınıf öğrencilerinin girdiği temel öğretimden orta öğretime geçiş sınavlarının (TEOG) yanı sıra altı, yedi ve sekizinci sınıfa ait sene sonu ortalamaları da liseye yerleştirme puanlarına etki etmektedir.

Öğrencilerin liseye yerleştirme puanları hesaplanırken TEOG sınavlarından aldığı puanlar ile sene sonu ortalamaları tek potada eritilir ve tek puan belirlenir. Bu puan, öğrencinin kaçıncı yüzdelik dilimde olacağını ve hangi liseler yerleşebileceğini belirler.

Bu yazıda, 8. sınıf ortalama hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığı, TEOG sınavı, 8. sınıf öğrencilerinin haftada kaç saat ders gördüğü, hangi derslerin zorunlu ders statüsünde hangilerinin ise seçmeli ders statüsünde olduğu, 8. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesabı yapma gibi birçok detaya ve örnek hesaplamalara ulaşabileceksiniz.

8. Sınıf ve TEOG

8. sınıf öğrencileri Matematik, Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Fen ve Teknoloji ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri için TEOG sınavlarına girerler. Her iki dönemde de altışardan toplam on iki sınav yapılmaktadır. Üç yazılı ile değerlendirilen derslerin ikinci, iki yazılı sınav ile değerlendirilen derslerin birinci yazılısı TEOG dahilinde ortak sınav olarak yapılmaktadır. 8. sınıf öğrencileri, TEOG sınavlarına iki gün içinde girerler. Her gün üç sınavdan sorumlu olan öğrenciler ilk gün Türkçe, Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarını tamamlarken ikinci gün ise Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil sınavlarını çözmeye çalışırlar.

100 puan üzerinden değerlendirilen her bir dersin sınavında sorular beşer puan üzerinden hesaplanır. Merkezi ortak sınavın puanı 700 üzerinden değerlendirilirken yerleştirmeye esas puan 500 üzerinden değerlendirilir.

Öğrencilerin yerleştirme puanlarının yüzde yetmişini merkezi TEOG sınavları belirlerken yüzde otuzunu ise altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfa ait not ortalamaları etkilemektedir.

8. Sınıf Öğrencileri Haftada Kaç Saat Ders Alıyor?

Sekizinci sınıfta eğitim – öğretim gören öğrenciler; toplamda otuz yedi saat ders görmektedir. Bu 37 saatin yirmi dokuz saatini zorunlu dersler, sekiz saatini ise seçmeli dersler oluşturmaktadır.

Öğrenciler 8. Sınıfta Hangi Dersleri Alıyor?

Öğrenciler, sekizinci sınıfta zorunlu ders ve seçmeli ders çatısı altında derslerini iki farklı kategoride alıyorlar. Dönem boyunca, sekizinci sınıf öğrencisi on tane zorunlu ders, dört tane de seçmeli ders görmektedir.

8. sınıfta öğrenciye verilen zorunlu dersler

7.sınıf öğrencilerinin gördüğü zorunlu dersler arasında; Matematik, Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, Fen Bilimleri (daha önceki dönemde kullanılan ismiyle Fen ve Teknoloji), Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım, Rehberlik ve Kariyer Planlama Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar (ağırlıklı olarak resim tercih edilmektedir) yer almaktadır.

Daha önceki senelerde görülen Sosyal Bilgiler dersi bu sene yerini T.C. İnkılap Tarihi dersine bırakmıştır.

8. sınıfta öğrenciye sunulan seçmeli ders seçenekleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nca sekizinci sınıf öğrencilerine verilen seçmeli derslerin içinde; Medya Okuryazarlığı, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi,  Kur’an-ı Kerim, Drama, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Yabancı Dil (Bakanlık Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kabul edilen dersler için hazırlanan listede yer almak zorundadır), Bilim Uygulamaları, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Zeka Oyunları, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar (Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Resim ve türevi dersler) ile Hukuk ve Adalet dersleri yer almaktadır.

8. Sınıf Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Sekizinci sınıf öğrencilerinin dönem sonu not ortalamasına yönelik hesap yapılırken;

Her şeyden evvel, öğrencinin girdiği tüm derslere ait dönem sonu ortalaması ve her bir dersin haftalık ders saatinin öğrenilmesi gerekir.

  • Her dersin dönem sonu ortalaması, haftalık ders saati ile çarpılır.
  • Çarpımlardan elde edilen tüm sonuçlar toplanır.
  • Toplama işleminden çıkan sonuç, toplam haftalık ders saatine bölünür. Sekizinci sınıf için toplam haftalık ders saati 37’ dir. Eğer ki Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi puanlamaya katılmıyorsa 36’ya bölmelisiniz.
  • Bölme işleminin ardından sekizinci sınıf öğrencisinin dönem sonu ortalaması bulunmuş olur.

Konuyu bir örnekle daha açık hale getirmek gerekirse;

İşleme başlayabilmek için, sekizinci sınıf öğrencisinin her bir dersinin dönem sonu not ortalamasını bilmemiz gerekiyor.

Herhangi bir dersin dönem sonu not ortalamasının nasıl bulunduğunu bilmeyenler için hesaplama işlemini kısaca özetleyelim:

Sekizinci sınıfa giden öğrencinin, dönem içerisinde aldığı bir derse ait girdiği sınavların sonucunu belirten puanlar ile proje notları ve performans notları toplanıp, toplam not sayısına bölünür. Buradan çıkan sonuç, bize bir dersin dönem sonu ortalamasını verir.

Farz edelim ki, bir öğrenci T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden girdiği sınavlar neticesinde 85 ve 90 aldığı, proje ödevinden 80, performans notundan ise 85 aldığı bir durumla karşı karşıyayız.

Bu öğrencinin T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait dönem sonu ortalamasını bulmak için tüm notları toplayıp dörde bölmemiz gerekecek. Öğrenci iki tane sınava girdiği için dörde böldüğümüzü hatırlatmakta fayda var, şayet öğrenci üç sınava girmiş olsaydı beşe bölmemiz gerekecekti.

(85+90+80+85)/4 işleminin sonunda elde ettiğimiz rakam 85 oluyor. Bulduğumuz bu rakam, öğrencinin T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait dönem sonu not ortalamasını gösteriyor.

Tıpkı yukarıdaki işlemde olduğu gibi, her derse ait not ortalaması hesabı bu şekilde yapılmaktadır.

Sekizinci sınıfa ait dönem sonu genel ortalaması nasıl bulunuyor? Şimdi bunu inceleyelim.

İşlemlerimizi sürdürürken hatadan kaçınmak adına sekizinci sınıfa giden bir öğrencinin hangi dersi haftada kaç saat aldığına göz atalım:

8.sınıfta, Türkçe dersi beş saat

Matematik dersi beş saat,

Yabancı Dil (İngilizce) dersi dört saat,

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi iki saat,

Fen Bilimleri dersi dört saat,

Teknoloji ve Tasarım dersi iki saat,

Beden Eğitimi ve Spor dersi iki saat,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi iki saat,

Müzik dersi bir saat,

Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi bir saat,

Görsel Sanatlar dersi bir saat verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında, öğrencinin aldığı seçeli derslerin her biri ise haftalık iki saat olarak verilmektedir.

8. Sınıf Örnek Ortalama Hesaplama

Sekizinci sınıfta okumaya devam eden bir öğrencinin bir döneme ait ortalamasını hesaplamak için öğrencinin derslere ait notlarının aşağıdaki gibi olduğunu kabul edelim:

Türkçe dersi: 80 (Haftada ders 5 saati)

Matematik dersi: 95 (Haftada 5 ders saati)

Yabancı Dil dersi: 85 (Haftada 4 ders saati)

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi: 85 (Haftada 2 ders saati)

Teknoloji ve Tasarım dersi: 90 (Haftada 2 ders saati)

Fen Bilimleri dersi: 90 (Haftada 4 ders saati)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi: 85 (Haftada 2 ders saati)

Beden Eğitimi ve Spor dersi: 90 (Haftada 2 ders saati)

Müzik dersi: 90 (Haftada 1 ders saati)

Görsel Sanatlar dersi: 90 (Haftada 1 ders saati)

Seçmeli ders 1: 90 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 2: 70 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 3: 85 (Haftada 2 ders saati)

Seçmeli ders 4: 80 (Haftada 2 ders saati)

Hesaplama yaparken, her bir derse ait not ortalaması yukarıda dersin karşısında belirtilen derse ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılır.

Türkçe için, dönem sonu ortalama olan 80 ile 5’i çarpıp; 80 X 5 = 400

Matematik için, dönem sonu ortalama olan 95 ile haftalık ders saati olan 5’i çarpıp; 95 X 5 = 475

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 85 X 2 = 170

Yabancı Dil için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 85 X 4 = 340

Teknoloji ve Tasarım için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 90 X 2 = 180

Fen Bilimleri için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpıp; 90 X 4 = 360

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’i çarpıp; 85 X 2 = 170

Beden Eğitimi ve Spor için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 90 X 2 = 180

Müzik için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 90 X 1 = 90

Görsel Sanatlar için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpıp; 90 X 1 = 90

Seçmeli ders 1 için, dönem sonu ortalama olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 90 X 2 = 180

Seçmeli ders 2 için, dönem sonu ortalama olan 70 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 70 X 2 = 140

Seçmeli ders 3 için, dönem sonu ortalama olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 85 X 2 = 170

Seçmeli ders 4 için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpıp; 80 X 2 = 160 sonucunu elde ediyoruz.

Bu örnekte Rehberlik ve Kariyer Planlama dersinin puansız olduğu kabul edilmiştir. Bu yüzden hesaplama yaparken toplam haftalık ders saati sayısı 36 olarak ele alınacaktır.

Yukarıda her bir dersin notunun haftalık ders saati ile çarpılmasıyla elde edilen tüm sonuçlar toplanır ve toplam haftalık ders saati olan 36’ya bölünür.

Böylelikle toplamdan 3105 sonucunu elde ederiz. Öğrencinin sekizinci sınıf ortalama hesaplama işlemini sonlandırmak için bu sonucu 36’ya böldüğümüzde ise 86,25 rakamına ulaşırız.

8. Sınıf Ortalama Yükseltme

Sekizinci sınıf, liseye geçiş öncesi son basamak olduğu için her bir not öğrencinin gözünde çok değerlidir. Çünkü liseye yerleşme puanı hesaplanırken sene sonu not ortalamasının da bir katkısı olacaktır fakat sekizinci sınıfta, lisede ya da üniversitede olduğu gibi ortalama yükseltme ya da bütünleme sınavı yapılması pek rastlanır bir durum değildir.

Sekizinci sınıf öğrencisi ortalama yükseltmek istiyorsa derslere aktif olarak katılıp performans notunu yukarı çekmeye çalışmalıdır.

Öte yandan sekizinci sınıf öğrencisi, ortalamasının yetersiz olduğunu düşündüğü derslerden proje ödevi alarak ve bu ödevi başarı ile tamamlayıp öğretmenine teslim ederek ortalamasını yükseltebilir.

8. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sekizinci sınıfa giden bir öğrencinin takdir teşekkür hesaplamasının yapılması dönem sonu ortalamalarına dayanmaktadır.

Eğer ki öğrenci, ilk döneme ait takdir ya da teşekkür belgesi hesaplaması yapmak istiyorsa yukarıda verdiğimi metot ile dönem sonu ortalamasını bulması gerekmektedir.

Öğrencinin dönem sonu ortalaması, eğer ki 70 ile 84.99 arasında ise bu öğrenci teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

Diğer taraftan öğrencinin dönem sonu ortalaması 85 ile 100 arasında bir yere denk düşüyorsa bu öğrenci takdir belgesi almaya hak kazanır.

İkinci dönem için takdir teşekkür hesabı yaparken ise sadece ikinci döneme ait ortalamayı bulmak işinize yaramaz.

İkinci döneme ait not ortalaması ile ilk döneme ait not ortalamasını toplayıp ikiye bölerek sene sonu ortalamanızı elde etmeniz gerekmektedir.

Çıkan sonuç size takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamadığınızı söyleyecektir.

8. sınıf ortalama hesaplama işlemi karışık gibi görünse de yukarıdaki detaylı anlatım ve örnekler incelendikten sonra ne kadar basit olduğu anlaşılacaktır. TEOG ve liseye yerleştirme döneminde olan sekizinci sınıf öğrencileri ve veliler, bol bol ortalama hesabı yaparak öğrencinin geleceğine dair tahminlerde bulunmaya çalışmaktadır. E-Okul’da hali hazırda var olan derslere ait not ortalamaları, yukarıda paylaştığımız derslerin haftalık saatleri ile çarpılıp ortalama işlemleri yapıldıktan sonra öğrencinin dönem sonu puanını elde edebiliyor, takdir teşekkür hesabını nihayete erdirebiliyorsunuz.

8. Sınıf Ortalama Hesaplama!