8. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

8. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Türkçe :
Haftalık Saat :
Matematik :
Haftalık Saat :
Fen Bilimleri :
Haftalık Saat :
Yabancı Dil :
Haftalık Saat :
Din Kültürü :
Haftalık Saat :
Görsel Sanatlar :
Haftalık Saat :
Müzik :
Haftalık Saat :
Beden Eğitimi :
Haftalık Saat :
1. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
2. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
3. Seçmeli Ders :
Haftalık Saat :
İnkılap Tarihi :
Haftalık Saat :
Teknoloji ve Tasarım :
Haftalık Saat :

Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte 4+4+4’ün ikinci halkası olan dörtlük dilimin son senesine denk düşen 8. sınıf, lise hazırlık için önemli bir anlam taşımaktadır. 8. Sınıf öğrencileri takdir teşekkür hesaplama derdinin yanı sıra TEOG imtihanını da başarıyla tamamlamak istemektedirler. Bu yazımızda 8. Sınıf takdir teşekkür hesaplama, 8. Sınıf TEOG hesaplama, 8. Sınıf yıl sonu puan hesaplama gibi konu başlıklarına değineceğiz. Bu sayede sekizinci sınıfa giden bir öğrencinin tek bir derse ait not ortalamasının nasıl bulunacağından tutun öğrencinin takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacağının nasıl hesaplanacağına kadar birçok detaya hakim olabileceksiniz.

8. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Sekizinci sınıf öğrencisi için takdir teşekkür hesaplaması yapmak istendiğinde elimizde iki tane veri olmalıdır. Söz konusu hesaplama birinci dönem için yapılacaksa, birinci döneme ait başarı puanı ya da diğer deyişle öğrencinin birinci dönem not ortalaması, ikinci dönem için yapılacaksa da birinci dönem ve ikinci döneme ait başarı puanlarının ortalaması gereklidir.

Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse, öğrencinin birinci dönem içerisinde teşekkür belgesi alabilmesi için birinci dönem sonundaki tüm derslerinin ortalaması 70 ile 84,9 arasında olması gerekmektedir. 8. Sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için ise birinci döneme ait not ortalamasının 85 ile 100 arasında olması gerekmektedir.

İkinci dönem için hesaplama yaparken devreye bir faktör daha girer. Öğrencinin sadece ikinci dönem ortalamasına bakılmaz, yıl sonu ortalamasına bakılır. 8. Sınıf öğrencisinin yıl sonu başarı puanı ya da diğer tabirle yıl sonu not ortalaması 70 ile 84,9 arasında ise öğrenci teşekkür belgesi alır. 85 ile 100 arasında ise öğrenci takdir belgesi ile ödüllendirilir.

8. Sınıf Yıl Sonu Puan Hesaplama

Yıl sonu puanının hesaplanması için öğrencinin birinci döneme ait puan ortalaması ve ikinci döneme ait puan ortalaması bilinmelidir. 8. Sınıfa giden öğrencinin yıl sonu puanını hesaplamak için iki döneme ait ortalamalar toplanır ve ikiye bölünür. Yani ortalamalar toplamının ortalaması alınır. Buradan çıkan sonuç 70 ve 84,9 arasında bir yerde ise öğrenciye teşekkür belgesi verilir, 85 ile 100 arasında bir yerde ise de öğrenciye takdir belgesi verilir.

Örneğin birinci dönemde 73 ortalama yapan bir öğrenci, doğal olarak ilk dönemi teşekkür belgesi ile kapatacaktır. Aynı öğrenci ikinci dönem 68 ortalama yaparsa teşekkür alabilir mi? Sorunun cevabını bulmak için yıl sonu puanının hesaplamamız gerekmektedir. 68 + 73 işleminden çıkan sonucu ikiye bölerek yıl sonu puanına ulaşabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda da 70,5 rakamını elde ediyoruz. Yani öğrenci ikinci dönem 68 ortalama yapmasına rağmen yıl sonu puanı sayesinde teşekkür belgesi alabiliyor.

8.sınıf takdir teşekkür hesaplama işleminde belirttiğimiz dönem ortalaması, ders ortalaması gibi hesaplamaların nasıl yapılacağını bilmeyenleri de yazımızın devamını okumaya davet ediyoruz.

8. sınıf için ortalama hesaplaması yapılırken öğrenciye ait her bir dersin ortalaması ve öğrencinin hangi dersi haftada kaç saat gördüğünün bilinmesi gerekmektedir.

8. Sınıf Öğrencilerinin Aldıkları Derslerin Haftalık Saat Sayısı Nedir?

8. sınıfta eğitim gören bir öğrenci, dönem içerisinde her hafta toplam otuz yedi saat ders almaktadır. 37 saatin bir kısmını zorunlu dersler oluştururken bir kısmını da seçmeli dersler oluşturmaktadır. Sekizinci sınıfta öğrencilerin aldığı zorunlu derslerin toplam ders saati sayısı 29 iken seçmeli derslerin haftalık toplam ders saati sayısı 8’dir.

8. Sınıf Öğrencileri Hangi Dersleri Alıyor?

Sekizinci sınıf öğrencileri, yukarıda da belirttiğimiz üzere derslerini zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki dalda almaktadır. Sekizinci sınıf öğrencisinin bir dönemi içerisinde toplamda 14 adet zorunlu ders alması ve dört tane de seçmeli ders alması gerekmektedir.

8. Sınıfta Öğrenciye Hangi Zorunlu Dersler Veriliyor?

8.sınıf öğrencilerine verilen zorunlu dersler arasında; Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, Fen Bilimleri (önceki ismiyle Fen ve Teknoloji), Matematik, Türkçe, Teknoloji ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Rehberlik ve Kariyer Planlama, Beden Eğitimi ve Spor, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik dersleri bulunmaktadır.

Önceki yıllarda Sosyal Bilgiler adıyla verilen ders, sekizinci sınıfta yerini Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi’ne devreder.

8. Sınıfta Öğrenciye Hangi Seçmeli Dersler Sunuluyor?

Sekizinci sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok farklı dallarda birçok seçmeli ders sunulmaktadır. Bu seçmeli dersler şu şekildedir:

Medya Okuryazarlığı, İletişim ve Sunum Becerileri, Yabancı Dil (Bakanlık Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kabul edilen dersler için hazırlanan listede yer almak zorundadır), Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Zeka Oyunları, Bilim Uygulamaları, Görsel Sanatlar (Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Resim ve türevi dersler) ile Hukuk ve Adalet, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi,  Kur’an-ı Kerim, Drama, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım.

8. Sınıfa Giden Öğrencinin Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

8’e giden bir öğrenci için ortalama hesaplaması yaparken, ilk önce her derse ait dönem sonu ortalaması bilinmeli ve her dersin haftalık saat değeri öğrenilmelidir.

Sekizinci sınıf ortalama hesaplama işlemini aşama aşama anlatmak gerekirse,

Öncelikle her dersten elde edilen dönem sonundaki başarı puan ile her dersin haftalık saat sayısı çarpılır.

Ardından bu çarpma işlemlerinden gelen tüm sonuçlar birer birer toplanır.

Toplama işlemi sonrasında elde edilen sonuç haftalık toplam ders saati sayısına bölünür. Burada önemli nokta ise Rehberlik dersinin puanlı olup olmamasıdır. Rehberlik dersi eğer puanlı değilse bölümü yapacağınız haftalık ders saati sayısı 37 değil 36 olmalıdır.

Bölme işlemi sonrasında da sekizinci sınıf öğrencisine ait dönem sonu ortalama puanı öğrenmiş olursunuz.

Ortalama işlemini bir örnekle daha anlaşılır konuma kavuşturmak gerekirse;

Ortalama hesabına giriş yapabilmek için öncelikle sekize giden öğrencinin her dersine ait dönem sonu başarı puanını biliyor olmalısınız.

Öğrencinin bir derse ait dönem sonu ortalamasının nasıl bulunduğunu bilmiyorsanız ufak bir örnekle açıklayalım:

8.sınıf öğrencisinin bir dönem sonunda bir dersten elde edeceği başarı puanını sınavlardan aldığı notlar, performans ve proje notları belirler. Tüm notlar toplanır ve toplam not sayısına bölünür. En sonda elde edilen rakam öğrencinin o derse ait dönem sonu başarı puanını verir.

Şöyle ki, Matematik dersinden bir öğrencinin dönem içinde aldığı sınav notları 85, 80, 95 olsun. Öğrencinin performans notunun 85, proje notunun da 80 olduğunu varsayalım.

Öğrencimizin Matematik dersine ait dönem sonu notunu belirlemek için 85+80+95+85+80 işlemini yapıp önce tüm notları toplarız ve buradan elde ettiğimiz rakamı toplam not sayısı olan 5’e böleriz.

Bu işlem, bütün dersler için yapılır ve öğrencinin her derse ait dönem sonu başarı puanı elde edilir.

Her derse ait başarı puanları elde edildikten sonra öğrencinin 8. Sınıf genel not ortalaması hesaplanır. Ama bunun için de öğrencinin hangi dersi haftada kaç saat aldığını bilmek gerekir.

Aşağıdaki listeden tüm derslerin haftalık ders saati sayısına ulaşabilirsiniz:

8.sınıfta, Matematik dersi 5 saat,

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2 saat,

Türkçe dersi 5 saat

Fen Bilimleri dersi 4 saat,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2 saat,

Müzik dersi bir saat,

Yabancı Dil (İngilizce) dersi 4 saat,

Teknoloji ve Tasarım dersi 2 saat,

Beden Eğitimi ve Spor dersi 2 saat,

Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi 1 saat,

Görsel Sanatlar dersi 1 saat verilmektedir.

Öğrenciye sunulan seçmeli derslerin her biri ise haftalık iki ders saatine tekabül etmektedir.

8. Sınıf Örnek Donem Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

8. sınıfa giden bir öğrencinin dönem sonu başarı puanın bilmek için yukarıda da belirttiğimiz gibi her derse ait dönem sonu ortalaması ve her derse ait haftalık saat bilgisi bilinmelidir. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

Türkçe dersi: 80 (Haftada 5 saat)

Fen Bilimleri dersi: 90 (Haftada 4 saat)

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi: 85 (Haftada 2 saat)

Yabancı Dil dersi: 85 (Haftada 4 saat)

Matematik dersi: 95 (Haftada 5 saat)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi: 85 (Haftada 2 saat)

Beden Eğitimi ve Spor dersi: 90 (Haftada 2 saat)

Görsel Sanatlar dersi: 90 (Haftada 1 saat)

Teknoloji ve Tasarım dersi: 90 (Haftada 2 saat)

Müzik dersi: 90 (Haftada 1 saat)

Seçmeli ders 1: 90 (Haftada 2 saat)

Seçmeli ders 2: 70 (Haftada 2 saat)

Seçmeli ders 3: 85 (Haftada 2 saat)

Seçmeli ders 4: 80 (Haftada 2 saat)

Sekizinci sınıf takdir teşekkür hesaplama için kilit faktör olan dönem sonu başarı puanı hesaplaması için yukarıdaki listede her derse ait not ile yanındaki ders saati sayısını çarpmak gereklidir.

Türkçe dersi için, dönem sonu ortalama olan 80 ile haftalık ders saati 5’i çarpmak koşulu ile; 80 X 5 = 400

Fen Bilimleri dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 90 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpmak koşulu ile; 90 X 4 = 360

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmak koşulu ile; 85 X 2 = 170

Yabancı Dil dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 85 ile haftalık ders saati olan 4’ü çarpmak koşulu ile; 85 X 4 = 340

Matematik dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 95 ile haftalık ders saati olan 5’i çarpmak koşulu ile; 95 X 5 = 475

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’i çarpmak koşulu ile; 85 X 2 = 170

Beden Eğitimi ve Spor dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmak koşulu ile; 90 X 2 = 180

Görsel Sanatlar dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 90 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpmak koşulu ile; 90 X 1 = 90

Teknoloji ve Tasarım dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmak koşulu ile; 90 X 2 = 180

Müzik dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 90 ile haftalık ders saati olan 1’i çarpmak koşulu ile; 90 X 1 = 90

Seçmeli ders 1 dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmak koşulu ile; 90 X 2 = 180

Seçmeli ders 2 dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 70 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmak koşulu ile; 70 X 2 = 140

Seçmeli ders 3 dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 85 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmak koşulu ile; 85 X 2 = 170

Seçmeli ders 4 dersi için, dönem sonu başarı puanı olan 80 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmak koşulu ile; 80 X 2 = 160 rakamlarına ulaşıyoruz.

Şu an işlediğimiz örnekte, Rehberlik ve Kariyer Planlama adlı dersin puansız olduğunu varsaydık. Bu durum zaten birçok okul için bu şekildedir. Bu yüzden hesaplamamızı yaparken haftalık toplam ders saati sayısını otuz altı olarak kabul edeceğiz.

Yukarıdaki tüm derslere ait başarı puanlarını toplamamız ve bu toplamdan gelen sonucu 36’ya bölmemiz sonucunda dönem sonu başarı puanına ulaşacağız.

Toplam sonucunda 3105 rakamına ulaşıyoruz. 3105’i de 36’ya böldüğümüz zaman ise 86,25 sonucunu elde ediyoruz. Bu da demek oluyor ki 86,25 ortalama yapan öğrencimiz dönem sonunda takdir belgesi alacak.

8. Sınıf İmam Hatip Takdir Teşekkür Hesaplama

İmam hatip öğrencisi olan sekizinci sınıf öğrencileri için de takdir teşekkür hesaplama işlemleri farklı değildir. Öğrencilerin her bir derse ait başarı puanı ile o derse ait haftalık ders saatlerini çarpmaları ve bu çarpımlardan elde edilen sonuçları tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi toplamalarının ardından haftalık toplam ders saati sayısına bölmeleri gerekmektedir. Bu bölüm sonucunda 70 ile 84,9 arasında bir rakam elde edildiği durumda öğrenci teşekkür belgesi ile, 85 – 100 arasında bir rakam elde edildiğinde ise öğrenci takdir belgesi ile ödüllendirilecektir.

8. Sınıf TEOG Hesaplama

4+4+4’lük sisteme geçilmesiyle birlikte SBS’nin (Seviye Belirleme Sınavı) yerine TEOG adlı yeni sisteme geçildi. Temel öğretimden orta öğretime geçiş anlamı taşıyan TEOG; altı, yedi ve sekizinci sınıfa giden öğrencilerin TEOG sınavlarından ve sene sonu not ortalamalarından elde edilecek sonuçlar sonrasında öğrencinin hangi liseye yerleşeceğine karar vermektedir.

Öğrencilerin liseye geçmesi için yerleştirme puanı hesaplanırken TEOG sınavlarından alınan puanlar ve öğrencinin sene sonu ortalamaları bir potada eritilir ve ortaya tek bir puan çıkar. Bu puan ile öğrencinin yüzde kaçlık dilim içinde yer alacağı ve hangi liselere girme şansının olduğu belirlenir.

Sekizinci sınıfa giden öğrenciler; Türkçe, Matematik, T. C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden TEOG sınavlarına girmektedirler. Öğrenciler her iki dönem içerisinde de altı taneden toplam on iki sınav için ter dökmektedir. TEOG sınavları, üç sınav yapılan derslerin ikinci sınavlarına denk gelirken, iki sınav yapılan derslerin ise ilk sınavı olmaktadır. Bu sınavlar Türkiye genelinde ortak yapılmaktadır.

TEOG sınavlarında değerlendirme 100 üzerindendir. Her soru beş puan üzerinden değerlendirilir. Ortada hatalı bir soru yoksa ve öğrenci yirmi soruya da doğru cevap verdiyse yüz tam puan elde eder.

TEOG sisteminde merkezi ortak sınav puanları 700 üzerinden açıklanırken yerleştirme için gerekli olan esas puan ise 500 üzerinden ölçülür.

Öğrencilerin yerleştirme puanlarının hesaplanması sırasında TEOG sınavlarından elde edilen başarının yüzde yetmişi alınırken kalan yüzde otuzluk dilim ise öğrencinin altı, yedi ve sekizinci sınıfta elde ettiği yıl sonu başarı puanlarından oluşmaktadır.

Bu yazımızda 8.sınıf takdir teşekkür hesaplama işlemini en ince detayına kadar anlattık. İşlemler ilk anlatıldığında karmaşık gibi görünse de aslında hiç öyle değildir. Örnek hesaplamaya bakarak ne kadar kolay ve yapılabilir olduğunu anlayabilirsiniz. Ayrıca e-okul sistemi sayesinde her derse ait not ortalamasını tek tek hesaplamanıza gerek bile kalmayacaktır. Sistem size öğrencinin derse ait notunu otomatik olarak gösterecektir.

8. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama!