9. Sınıf Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

9. Sınıf Ortalama Hesaplama

Ders Sayısı :

Öğrencilerin dönem içerisinde sorumlu olduğu derslerle ilgili olarak değerlendirilmesi amacı ile sınav, proje ve performans ödevleri yapılmaktadır. Yapılan sınav, proje ve performans ödevlerinden almış olduğu puanlar neticesinde her öğrencinin not ortalaması hesaplanmaktadır. Yazımız içerisinde de 9. sınıf ortalama hesaplamasına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi vermekteyiz. Ayrıca not ortalamasına bağlı olarak verilen takdir ve teşekkür belgesi için gereken şartlardan da bahsedeceğiz.

Not Ortalaması Nedir?

Not ortalaması bir öğrencinin her dönem sorumlu olduğu derslerde gösterdiği başarıya bağlı olarak dönem sonunda elde ettiği ortalamayı ifade etmektedir. Not ortalamasının hesaplanmasında iki unsur bulunmaktadır. Bu iki unsurdan biri öğrencinin derslerden aldığı puanlar, ikincisi ise her dersin haftada kaç saat olduğunu gösteren haftalık ders saati sayısıdır. Not ortalaması bu iki unsur doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Not ortalaması dönem sonlarında öğrencinin takdir ve teşekkür belgesi almasında etkili olmaktadır. Ayrıca anlatacak olduğumuz takdir ve teşekkür belgelerini almaya hak kazanılabilmesi için dönem sonu not ortalamalarının yeterli olması gerekmektedir. Takdir ve teşekkür belgelerinin yanında öğrencinin bir sonraki eğitim kurumuna girişinde rol oynayan okul puanının belirlenmesinde de not ortalaması önemli olmaktadır.

Ortaokul eğitiminin tamamlanmasının ardından liseye geçişlerde ve lise eğitiminin tamamlanmasının ardından üniversiteye geçişlerde girilen sınavlarda okul puanı etkili olmaktadır. Öğrencinin girmiş olduğu sınavlarda verdiği doğru cevap sayısına bağlı olarak hesaplanan puanına ayrıca okulda göstermiş olduğu başarıya bağlı olarak elde ettiği okul puanı eklenir. Okul tercihinde bulunacak öğrencinin yerleştirme puanı bu şekilde bulunur. Okul puanı öğrencinin her dönem sonunda hesaplanan not ortalamalarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Not ortalamaları hesaplanırken önceki sistemde 5′ lik sistem kullanılmaktaydı. Bu sisteme göre belirli puan aralıkları aynı nota tekabül etmekteydi. Bu sistemdeki puan aralıkları şu şekildedir;

 • 0 puan – 44 puan  = 1
 • 45 puan – 54 puan = 2
 • 55 puan – 69 puan = 3
 • 70 puan – 84 puan = 4
 • 85 puan – 100 puan = 5

Bu sistemde 70 puan alan bir öğrenci ile 80 puan alan bir öğrencinin puan aralığı 4’e eşit geldiği için haftalık ders saati sayısı 3 olan bir ders için yapılan hesaplamada her iki öğrencinin ağırlıklı notu 12 olmaktadır ( 4 x 3 = 12). Ancak şuanda kullanılan sistemde öğrencinin dersten aldığı puan doğrudan haftalık ders saati sayısı ile çarpılmaktadır. Bu şekilde arada puan farkı olduğunda iki öğrencinin ağırlıklı notu aynı olmamaktadır (70 puan x 3 saat = 210 puan, 80 puan x 3 saat = 240 puan).

9. Sınıf Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Dokuzuncu sınıfa giden bir lise öğrencisinin not ortalaması hesaplamasını aşağıda bahsi geçen aşamalar halinde örnek yardımı ile açıklamaktayız.

Ders Adı                                                                Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Dil ve Anlatım Dersi                                                           2 saat                                                             80 puan

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi                                              3 saat                                                            75 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                                   1 saat                                                             95 puan

Fizik Dersi                                                                              2 saat                                                            65 puan

Kimya Dersi                                                                           2 saat                                                            70 puan

Biyoloji Dersi                                                                        3 saat                                                            80 puan

Tarih Dersi                                                                             2 saat                                                            80 puan

Coğrafya Dersi                                                                       2 saat                                                            90 puan

Matematik Dersi                                                                   6 saat                                                            65 puan

Müzik Dersi                                                                            1 saat                                                            100 puan

Resim Dersi                                                                            1 saat                                                            75 puan

Yabancı Dil Dersi                                                                  3 saat                                                            70 puan

Sağlık Bilgisi Dersi                                                                1 saat                                                            100 puan

Beden Eğitimi Dersi                                                             2 saat                                                            100 puan

Hz. Muhammed’in Hayatı (Seçmeli)                                2 saat                                                            100 puan

Ekonomi (Seçmeli)                                                               2 saat                                                             85 puan

İşletme (Seçmeli)                                                                  2 saat                                                             80 puan

Yukarıda bir dokuzuncu sınıf öğrencisinin sorumlu olduğu derslere ait haftalık ders saati sayısı ile alınan puanlar verilmektedir.

 1. Aşamada haftalık ders saati sayısı ile dersten alınan puan çarpılmaktadır. Bu işlem her ders için tekrarlanır.
 • Dil ve Anlatım Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi : 75 puan x 3 saat = 225 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 95 puan x 1 saat = 95 puan
 • Fizik Dersi : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • Kimya Dersi : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Biyoloji Dersi : 80 puan x 3 saat = 240 puan
 • Tarih Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Coğrafya : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Matematik : 65 puan x 6 saat = 390 puan
 • Müzik Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Resim Dersi : 75 puan x 1 saat = 75 puan
 • Yabancı Dil Dersi : 70 puan x 3 saat = 210 puan
 • Sağlık Bilgisi Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Beden Eğitimi Dersi : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • Ekonomi Dersi (Seçmeli) : 85 puan x 2 saat = 170 puan
 • İşletme Dersi (Seçmeli) : 80 puan x 2 saat = 160 puan

2. Aşamada ilk aşamada her ders için bulunan sonuçların toplam değeri bulunur.

= 160 puan + 225 puan + 95 puan + 130 puan + 140 puan + 240 puan + 160 puan + 180 puan + 390 puan + 100 puan + 75 puan + 210 puan + 100 puan + 200 puan + 200 puan + 170 puan + 160 puan

= 2935 puan

3. Aşamada her ders için ayrı ayrı bulunan sonuçlardan elde edilen toplam değer haftalık toplam ders saatine sayısına bölünür. Böylece öğrencinin not ortalaması bulunmuş olur. Örnekte dokuzuncu sınıf öğrencisi için yapılan hesaplamadan elde edilen sonuç 2935 puan ve haftalık toplam ders saati sayısı ise 97 saattir. Buna göre öğrencinin not ortalaması;

2935 puan / 37 saat = 79.32 olarak bulunur.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Alınması

Takdir ve teşekkür belgesi öğrencilere bir dönem sonunda derslerden elde edilen ortalamaya bağlı olarak verilmektedir. Bu belgelerin verilmesinde öğrencilerin yeterli başarıyı göstermiş olmaları etkili olmaktadır. Öğrencinin takdir ve teşekkür almasında yeterli not ortalamasına sahip olmasının yanında sağlaması gereken bazı şartlar vardır.

Öğrencinin takdir ve teşekkür belgesi almasında sağlaması gereken şartlar:

 • Takdir ya da teşekkür belgesi alınmasına hak kazanılabilmesi için söz konusu öğrencinin okul içerisinde ve okul haricinde öğretmenler ile diğer öğrencilere karşı disiplin cezası verilmesini gerektiren olumsuz davranışlarda bulunmaması, okulun yapısına ve eşyalarına zarar vermemiş olması şarttır. Aksi durumda öğrenci takdir ve teşekkür belgesi alamamaktadır.
 • Takdir ve teşekkür belgesi alınmasına hak kazanılabilmesi için söz konusu öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu derslerden hiçbirinin karnesinde 1 olmaması gerekmektedir. Herhangi bir dersin karneye 1 olarak geçmesi durumunda öğrenci takdir ve teşekkür belgesi alamamaktadır.
 • Takdir ve teşekkür belgesi alınmasına hak kazanılabilmesi için söz konusu öğrencinin baraj ders olan Dil ve Anlatım dersinden en az 45 puan alması gerekmektedir. Dil ve Anlatım dersinden 45 puan alamayan bir öğrenci takdir ve teşekkür belgesi alamamaktadır.

Takdir ve teşekkür alınabilmesi için öncelikle yukarıda ifade edilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu şartlardan bir tanesinin bile sağlanamamış olması takdir ya da teşekkür belgesini alınmasına imkan vermemektedir. Üç durum ile ilgili olarak bir problem yaşamayan öğrenci dönem sonunda yeterli puana sahip olması durumunda takdir ya da teşekkür belgesi alabilmektedir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi İçin Yeterli Puanın Elde Edilmesi

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alınmasına hak kazanılması için öğrencinin ortalamasının belirlenen ortalamalar dahilinde bulunması gerekmektedir. Yazı içerisinde anlatıldığı gibi hesaplanan ortalamanın 70 puan ile 85 puan arasında olması ile teşekkür belgesi, 85 puan ve üzerinde olması ile takdir belgesi alınabilmektedir.

Öğrencinin ortalamasının 69,99 puan olması durumunda teşekkür belgesi, 84,99 puan olması durumunda ise takdir belgesi alınamaz.

Takdir ve teşekkür belgesi ile öğrencilere motivasyon sağlanmaktadır. Takdir ya da teşekkür belgesi verilen öğrenci için bir ödül niteliğindedir. Öğrenci başarısını tekrarlamak için bir dönem sonra yine aynı çabayı gösterecektir. Söz konusu belgeleri alamayan öğrenciler için de yeterli özenin gösterilmesi halinde takdir ve teşekkür belgesinin bir sonraki dönem sonunda alınması mümkün olmaktadır.

9. Sınıf Ortalama Hesaplama!