9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Ders Sayısı :

Lise birinci sınıf olarak da bilinen dokuzuncu sınıf, öğrencilerin en çok uyum sorunu yaşadığı eğitim dönemlerinden biridir. Orta okul sonrası yeni bir okula, yeni bir çevreye geçen birçok öğrenci eskiye nazaran derslerinde sıkıntılar yaşamakta, gözle görülür bir düşüşle karşılaşmaktadır. Hal böyle olunca da dönem sonu gelmeden 9. sınıf takdir teşekkür hesaplama telaşı, dönemin son sınavlarıyla birlikte başlar. Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi olmak üzere Türkiye’deki liseler farklı türler altında toplansa da hepsinde takdir teşekkür hesaplama aynı sisteme dayanmaktadır. Bu yazımızda 9. sınıf takdir teşekkür hesaplama, 9. sınıf geçme hesaplama, 9. sınıf ders notu hesaplama gibi konu başlıklarına değinerek başarı seviyenizi dönem sonu gelmeden nasıl tespit edebileceğinizi anlatacağız.

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Dokuzuncu sınıf öğrenciler için takdir teşekkür hesaplaması yaparken öğrencinin dönem sonu başarı puanına bakılır. Tüm derslerden elde ettiği notlar ile ortaya konan dönem sonu başarı puanı ya da diğer bir deyişle dönem sonu not ortalaması 70’in altında olan öğrenciler hiçbir belge alamaz. Dönem sonu başarı puanı 70 ve 84,9 arasında olan öğrenciler ise teşekkür belgesi almaya hak kazanır. 85 ile 100 arasında başarı puanına sahip olan öğrencilere ise takdir belgesi verilir.

Öğrencinin notu 69,9 dahi olsa o öğrenci teşekkür belgesi alamaz. Belgeyi alabilmek için en azından 70 ya da 85 gibi sınır puanlara ulaşmak gereklidir. Diğer taraftan öğrencinin zayıf notu varsa, ortalaması 90 dahi olsa herhangi bir belge alamaz. Öğrencinin belge alması için tüm notlarının geçer kabul edilmesi gereklidir.

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama – Anadolu Lisesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi takdir teşekkür hesaplama işlemi yaparken uygulayacağımız politika liseden liseye farklılık göstermemektedir. Meslek lisesi ve imam hatip liselerine oranla temel derslere daha çok değinilen ve yabancı dil faktörünün daha ön plana çıktığı Anadolu Liseleri için de takdir teşekkür hesabı yaparken 70 ile 84,9 notları arasında kalan öğrencilere teşekkür belgesi, 85 ile 100 arasında ortalamaya sahip olan öğrencilere ise takdir belgesi verilmektedir. 70’in altında kalan öğrenciler ise hiçbir belgeye erişememektedir. Bir belgeye sahip olmak için ortalama kadar önemli olan diğer bir nokta ise zayıf nota sahip olmamaktır. Zayıf notu olan öğrenciler herhangi bir belge alamaz.

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama – İmam Hatip Lisesi

Diğer liselerden farklı olarak Kuran-ı Kerim, Mesleki Arapça, Temel Dini Bilgiler, Tefsir, Fıkıh, Hadis, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, İslam Kültür Medeniyeti, Akaid ve Kelam, Hitabet gibi derslere de sahip olan imam hatip liseleri için de takdir teşekkür hesaplama işlemi aynıdır. Dokuzuncu sınıf imam hatip lisesi öğrencileri takdir teşekkür hesabı yaparken iki sınıra dikkat etmelidir. Bu sınırlar 70 ve 85’tir. Öğrenci eğer 70 ile 84,9 arasında bir not ortalaması elde etmişse o dönemin sonunda teşekkür belgesi almaktadır. Takdir belgesi almak için ise öğrencinin 85 ile 100 arasında bir dönem sonu ortalamasına ulaşması gerekmektedir. Diğer kritik nokta ise öğrencinin takdir ya da teşekkür belgesi almak için herhangi bir zayıf notu olmaması gereklidir.

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama – Fen Lisesi

Anadolu liselerinden farklı olarak daha çok sayısal derslerin eğitimine odaklanan fen liselerindeki eğitim; matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin üzerinde durulmasına dayanır. 9. sınıfa giden bir fen lisesi için takdir teşekkür hesaplama yapılırken de anahtar noktalar 70 ve 85’tir. Dönem sonu not ortalaması 70’in üzerinde olup 85’in altında olan öğrenciler teşekkür belgesi alırken 85’in üzerinde dönem sonu başarı puanı elde eden fen lisesi öğrencileri takdir belgesi alır. Takdir ya da teşekkür belgesi almak için sınır puanların önemli olması kadar önemli olan diğer bir faktör de öğrencinin hiçbir dersinin zayıf olmaması gerektiğidir. Herhangi bir dersi zayıf olan öğrenciler, sınır puanları geçse dahi belge alamazlar.

9. Sınıf Sınıf Geçme Hesaplama

Lisede öğrencilerin sınıfı geçebilmesi için gerekli olan dönem sonu başarı puanı 50’dir. Başarı puanı 50’ye ulaşmayan öğrenciler sınıfta kalır ya da bazı derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçme şansı elde eder.

Diğer taraftan dönem sonunda 50 puanına ulaşmış, hatta 50’yi aşmış bir öğrenci Dil ve Anlatım dersinden başarısız olursa o dersi lise bitmeden vermesi gerekmektedir.

9. Sınıf Dönem Sonu Başarı Puanı Hesaplama

Takdir teşekkür hesaplama ve sınıf geçme hesaplama konularına değindik fakat bu iki konunun da kilit noktası dönem sonu başarı puanı hesaplamaya dayanıyordu. Dolayısıyla dönem sonu başarı puanı ya da farklı bir tabirle dönem sonu ortalamasını hesaplayamayan öğrenciler takdir teşekkür hesabı ya da sınıf geçme hesabı da yapamayacaktır.

Dönem sonu başarı puanı hesabı yaparken öncelikle bir derse ait dönem sonu notunu belirlemek gereklidir.

Bir dersin not ortalamasını bulmak için o dersin sınavlarından alınan notlar, performans notu ve proje notu toplanır ve toplam not sayısına bölünür.

Örneğin, Dil ve Anlatım dersinden girdiği sınavlardan 85 ve 75 alan bir öğrencinin performans notu 90, proje notu da 85 olsun. Bu öğrencinin dönem sonu Dil ve Anlatım notu kaç olacaktır?

Bunu hesaplamak için öncelikle eldeki tüm notları topluyoruz. 85+75+90+85

Bu toplama işleminden elde ettiğimiz rakam 335 oluyor. Şimdi de 335’i toplam puan sayısına bölüyoruz. Yani iki sınav, bir proje, bir performans olmak üzere dörde bölmemiz gerekiyor.

335’i 4’e böldüğümüzde 83,75 rakamına ulaşıyoruz, bu da dokuzuncu sınıf öğrencisinin Dil ve Anlatım dersinden dönem sonunda elde ettiği not oluyor.

Eğer ki öğrenci iki sınava değil de üç sınava girmiş olsaydı notları topladıktan sonra bölme işlemi yaparken dörde değil de beşe bölmemiz gerekecekti.

Tüm derslere ait dönem sonu notları bu yolla bulunurken dönem sonu genel not ortalamasının bulunması da şu mantığa dayanır:

Öncelikle bütün derslerin dönem sonu notları, her bir dersin haftalık ders saati sayısıyla çarpılır.

Daha sonra bu çarpımlardan elde edilen sonuçlar tek tek toplanır.

Toplamlardan gelen sonuç ise haftalık toplam ders saati sayısına bölünür. Bu bölüm yapılırken Rehberlik ve Kariyer Planlama dersine dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira bu ders puanlı ise herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur fakat puansız bir ders ise bölme işleminde haftalık ders saati sayısından Rehberlik ve Kariyer Planlama’nın ders saati sayısı çıkarılmalıdır. Örneğin 38 saat ders gören bir öğrenci bölme işlemi yaparken 38 rakamı yerine 37 rakamını kullanmalıdır.

Bu bölümden elde edilen sonuç da bize aslında takdir teşekkür alıp alamama ya da sınıfta kalıp kalmama durumunu vermektedir. Bölme işlemi neticesinde ulaştığımız rakam 50’nin altındaysa öğrenci sınıfı başarıyla geçemez. Öte yandan sonuç 70 ile 84,9 arasındaysa öğrenci teşekkür belgesi alır, 85 ile 100 arasında bir sonuç varsa da öğrenci takdir belgesi ile ödüllendirilir.

9. Sınıf Örnek Takdir Teşekkür Hesaplama

Liseler türlerine göre farklı ders programlarına sahip oldukları için burada tamamen örnek bir hesaplama metodu göstereceğiz. Örnekteki mantığı kavrayarak 9. sınıf takdir teşekkür hesaplama işleminizi siz de kendinize uyarlayabilirsiniz.

Bir öğrencinin dokuzuncu sınıfta aldığı dersler, dersin dönem sonu notu ve haftalık ders saati sayısı şu şekilde olsun:

Türk Edebiyatı – 85 – 3

Matematik – 70 – 6

Fizik – 80 – 2

Dil ve Anlatım – 85 – 2

Kimya – 90 – 2

Beden Eğitimi – 100 – 2

Biyoloji – 80 – 3

Görsel Sanatlar / Müzik – 95 – 1

İngilizce – 70 – 6

Sağlık Bilgisi – 80 – 1

Tarih – 75 – 2

Coğrafya – 90 – 2

Burada işlemleri yaparken tüm derslere ait dönem sonu notu ile haftalık ders saatini tek tek çarpmamız gerekmektedir. Örneğin, Türk Edebiyatı dersi için dönem sonu notu ile haftalık ders saati sayısı olan 3’ü çarpmamız, Coğrafya için ise yine dönem sonu notu olan 90 ile haftalık ders saati olan 2’yi çarpmamız gerekiyor. Bu çarpım işlemlerini tüm dersler için teker teker uyguladıktan sonra sıra geliyor bu çarpımlardan çıkan sonuçları toplamaya. Toplama işlemini yapınca 2550 rakamına ulaşıyoruz. Bu sonucu da haftalık ders saati sayısına bölmemiz gerekecek. Burada her bir dersin yanındaki haftalık ders saatini belirten sayıları topladığımızda 32 sonucunu elde ediyoruz. 2550’yi 32’ye böldüğümüz zaman 79,68 sonucunu elde ediyoruz. Öğrenci 50’nin üstünde bir dönem sonu başarı puanına sahip olduğu için sınıfı başarı ile geçmeye hak kazanırken 70 ile 84,9 arasında bir puan elde ettiği için aynı zamanda teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.

Yukarıdaki örnekteki haftalık ders saati sayısı ve ders programı tamamen temsilidir. Ders programı ve haftalık ders saati sayınızı e-okul’dan öğrenip işlemlerinize örnekteki mantıkla devam edebilirsiniz.

9. sınıf takdir teşekkür hesaplama ve 9. Sınıf sınıf geçme hesaplama işlemleri gayet basit bir mantığa dayanmaktadır. Yukarıdaki anlatımı öğrenci kendi ders programına uyguladığı zaman yüzde yüz e-okul uyumlu bir sonuç elde edecek ve gerçek dönem sonu başarı seviyesine karnesini almadan ulaşabilecektir. Bunun için herhangi bir sisteme ya da 9. sınıf takdir teşekkür hesaplama programı gibi unsurlara ihtiyaç yoktur.

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama!