Ağırlık Ölçü Birimleri Dönüştürücü | Sen iste o hesaplasın!

Ağırlık Ölçü Birimleri Dönüştürücü

Ağırlık bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetine verilen addır. Dünya üzerinde yer alan bir cismi ele aldığımız bir durumda bu cismi yeryüzü üzerinden yukarıya doğru çıkarmaya başladığımız zaman, Dünya’nın çekirdeği ile cisim arasındaki mesafe giderek artacağı için cismin ağırlığı da giderek azalacaktır. Kutuplara gidildikçe ağırlık artarken ekvatora gidildikçe ağırlık azalacaktır. Ağırlığın birimi ise Newton’dur ve N simgesi ile gösterilmektedir. Yatay bir taban üzerine konulmuş olan bir cismin o taban üzeri yapmış olduğu basınca ya da bir noktaya asılmış olan bir cismin o noktaya uyguladığı yer çekimi kuvvetine verilen ad ağırlıktır. Bu sebeple de bir cismin ağırlığının yönü yer çekimi kuvvetine dönük olan tarafıdır. Bu da o yerin ivmesine ve cismin kütlesine bağlı olarak değişim göstermektedir. İvme, yeryüzünde yer alan cismin bulunduğu noktaya göre değişim gösterdiği için kütlesi sabit olan bir nesneye ait ağırlık da küre üzerinde yer alan konumuna göre değişim gösterecektir. Biz de bu yazımızda ağırlık ölçü birimleri dönüştürücüsünü anlatacağız.

Ağırlık merkezi ise bir cismin moleküllerine yani parçacıklarına etki etmekte olan yer çekimi kuvvetlerinin bileşkesinin uygulama noktasına verilen addır. Bir cisim boşluğa bırakıldığı zaman yer çekiminin üzerine uyguladığı etki sebebi ile düşmeye başlayacaktır. Yer çekimi cismin yere düşmesine sebep olurken dolaylı bir şekilde bu cisme bir ağırlık kazandırmış olur. Yer çekimi kuvveti bir kütleye sahip olan cismin parçacıklarına ayrı ayrı etki yapmaya başlar. Bu nedenle de bir cisme ait olan ağırlık merkezi de o cismin meydana gelmesini sağlayan noktalar ve bu noktalar arasında oluşmuş sistemin, o noktada toplanan ve yer çekimi kuvvetinin de bu noktaya etki ediyormuş gibi olan haline denmektedir. Bir cismin ağırlık merkezinin bilinmesi, bu cismin denge durumlarını anlamamızı sağlar. Bu sayede çeşitli yapıların devrilmeden durabilmesini sağlamak da mümkün olacaktır. Kütle ve yer çekimi ivmesinin çarpılmasıyla birlikte ağırlık elde edilir.

Newton’un hareket yasalarına göre bilinen üç yasa bulunmaktadır. Bu yasalardan ikincisine göre eylemsiz bir referans sisteminde, bir parçacığın üstünde olan net kuvvet onun lineer momentumunun zaman ile değişimiyle orantılıdır. Kütle ile hızın çarpılmasıyla ortaya momentum çıkar. Momentum ve kuvvet vektörel nicelikler olduğu için cismin üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel bir şekilde toplanması ile birlikte net kuvvet bulunabilmektedir. Bir cisim üzerindeki net kuvvet, cisme ait olan ivme ve kütlenin çarpılması ile bulunur. İşte Newton’un bu ikinci yasasına göre kütle için daha oturaklı bir tanım yapmak gerekirse, bir cismin üzerine herhangi bir kuvvet tarafından yapılan ivmeye karşı cismin göstermiş olduğu dirence kütle denmektedir. Bundan dolayı da kütlesi olan her bir cisim eylemsizliğe sahiptir. Yer çekimi ivmesi ise bir cismin her çekiminin etkisi ile kazandığı ivmeye verilen isimdir. Dünya’nın yüzeyinde yer alan tüm cisimler bu ivme ile düşüş gösterirler. Yer çekimi ivmesi Paris’te tamı tamına 9,80665 metre bölü saniye kare şeklindedir. Kütlesi bir kilogram olan bir cismin farklı gezegenlerdeki kütleleri şöyledir:

 • Güneş’te 247.2 N
 • Merkür’de 3.71 N
 • Venüs’te 8.87 N
 • Dünya’da 9.81 N
 • Ay’da 1.62 N (Ay’daki ağırlık Dünya’nın altıda biridir.)
 • Mars’ta 3.77 N
 • Jüpiter’de 23.30 N (Burada ağırlık dinanometre yardımı ile ölçülmektedir.)
 • Satürn’de 9.2 N
 • Uranüs’de 8.69 N
 • Neptün’de 11 N
 • Plüton’da 0.06 N

Biraz önce bahsettiğimiz üzere Paris’te 9,80665 metre bölü saniye kare olan yer çekimi ivmesi İstanbul’da 9,80 civarında iken örneğin Antalya’da 9,78 civarındadır.

Ağırlık Ölçü Birimleri Nelerdir?

Uluslarası Birim Sistemi’ne göre kütle birimi olarak kabul edilmiş olan kilogramın binde biri gramdır. Yokto gram, zepto gram, atto gram, femto gram, piko gram, nano gram, mikro gram, mili gram, santi gram, desi gram, gram, deka gram, hecto gram, kilo gram, mega gram, giga gram, tera gram, peta gram, egza gram, zetta gram, yotta gram şeklinde ağırlık ölçü birimleri bulunmaktadır.

Bu durumda bir gram üzerinden bir değerlendirelim. Bunun içinde aşağıda yer alan ağırlık birimleri tablosundan yararlanalım.

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 gram g
101 deka gram dag 10–1 desi gram dg
102 hecto gram hg 10–2 santi gram cg
103 kilo gram kg 10–3 mili gram mg
106 mega gram Mg 10–6 mikro gram µg
109 giga gram Gg 10–9 nano gram ng
1012 tera gram Tg 10–12 piko gram pg
1015 peta gram Pg 10–15 femto gram fg
1018 egza gram Eg 10–18 atto gram ag
1021 zetta gram Zg 10–21 zepto gram zg
1024 yotta gram Yg 10–24 yokto gram yg

 

Bu tablo ile ağırlık birimleri sıralamasını da net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca ağırlık birimleri tablosu ile ağırlık birimleri sıralamasını aşağıda yer alan örnekler sayesinde de daha akılda kalıcı bir şekilde görebilmeniz mümkün olacaktır.

Bununla birlikte bir kilogram 6,0221415113x1026 atomik ağırlığa denk gelmektedir.  Bir kilogram 5.000 karattır. Yine bir kilogram 35,27396195 onstur. Bir kilo grama pound açısından bakıldığı zaman 2,2046226218 sonucu elde edilir. Bununla birlikte bir kilo gram 0,01 kental anlamına gelmektedir. Zira kental yüzlük ağırlık ölçü ve yüz kiloluk ağırlık gibi anlamlara da gelmektedir.

Bu ağırlık birimlerinin yanında Dünya üzerinde birçok farklık ülkede birbirinden farklı birçok amaç doğrultusunda birçok ağırlık ölçü birimi kullanılmaktadır. Fakat bu kadar fazla ağırlık ölçü birimine tek bir konu başlığı altında yer vermek ne yazık ki mümkün değildir.

Ağırlık Ölçü Birimleri Çevirme Örnekleri

Bu tip çevirme işlemlerini en basit hali ile yaparak anlatmakta fayda vardır. Bu nedenle ilk örneğimiz bir gram üzerinden verilecektir.

Bir gramı deka gram cinsinden yazmak istediğimiz taktirde bu sayıyı ona bölmemiz gerekir. Bir gram esasında 0,1 deka gramdır. Bir diğer açıdan bakacak olursak 1 deka gramın da 10 grama eşit olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Bir gramı hecto gram cinsinden yazmak istediğimiz zaman ise bu sayıyı yüze bölmemiz gerekecektir. Bir gram, 0,01 hecto gram değerindedir. Diğer bir açıdan ise 100 gramın bir hecto gram değerinde olduğunu da görmüş oluruz.

Hepimizin yakından tanıdığı kilo gramı anlatmaya geçecek olursak, bir kilo gramın bin gram olduğunu hepimiz biliriz. Bu nedenle de bir gramın 0,0001 kilo gram olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bir diğer ağırlık ölçü birimi ise mega gramdır. Mega gram denildiği zaman birçok kişinin bu ağırlık birimini duymamış olması muhtemeldir. Fakat esasında bir mega gram bir tona eşittir. Buradan da anlaşılacağı üzere bir mega gram, bin kilo gram yani bir tondur. Bir mega gramı gram cinsinden yazmak istediğimiz vakit ise birin yanına altı sıfır ekleyerek bir milyon sayısına ulaşmamız gerekecektir. Bir gramı, mega gram ya da ton cinsinden yazmak istediğimiz vakit 0,000001 yazmamız gerekecektir.

Bu aşamadan sonra yukarıya doğru tırmanmaya devam ettiğimiz zaman artık onun katları halinde basamakları tırmanmaz binin katları halinde yolumuza devam deriz. Bundan dolayı da yukarıda yer alan tabloda görülebileceği gibi bir sonraki basamağın on üzeri dokuz sayısı ile ifade edildiğini görürüz. Bir giga gram bir milyar gram anlamına gelmektedir. Bu nedenle de bir gramı bir milyar sayısına böldüğümüz vakit bir giga grama ulaşabiliriz.

Bu andan itibaren sayıları bin sayısına bölmeye devam edelim. Zira ortaya çıkan yüksek farklar sebebiyle akılda kalması zor bir konuya girmiş bulunuyoruz. Bu durumda Bir giga gramı bine böldüğümüz vakit tera grama ulaşırız. Bir tera gramı bine bölersek ise peta grama ulaşırız. Bir peta gramı bine böldüğümüz zaman ise elde ettiğimiz sonuç bir egza gram olur. Bir egza gramı bine böldüğümüz vakit karşımıza bir zetta gram gelir. Bir zetta gramı bin sayısına böldüğümüz zaman ise bir yotta grama ulaşırız. Bir yotta gram on üzeri 24 sayısını ifade etmektedir.

Şimdi aynı işlemi daha küçük birimleri doğru inerek yapalım. Bir gramı bu sefer ilk başta onun katları ile çarpacak ardından ise binin katları ile çarparak devam edeceğiz. Bir gram on ile çarpıldığı vakit on desi grama ulaşılır. Buradan da anlaşılacağı üzere bir gram esasında on desi gramdır. Yani bir desi gram 0,1 gramdır. Bir desi gram on ile çarpıldığı zaman on santi grama ulaşılmaktadır. Bir gram yüz ile çarpıldığında da yüz santi grama ulaşılır. Bir gram, on desi gram ve yüz santi gram birbirine eşit birimlerdir. Bir gramın eşit olduğu bir diğer ölçü ise bin mili gramdır. Buraya kadar yaptığımız işlemlerde her daim on kat olarak ilerledik. Mili gramdan itibaren binin katları ile yolumuza devam edeceğiz. Bir mili gram, bin mikro grama eşittir. Bir mikro gram ise bin nano grama eşittir. Bir nano gram ise bin piko grama eşittir. Bir piko gram ise bin femto grama eşit olacaktır. Bir femto gramın atto gram cinsinden değeri ise bindir. Bin zepto gram ise bir atto gram ağırlığındadır. Bin yokto gram ise bir zepto grama eşittir. Bir yokto gram on üzeri eksi 24 ağırlığındadır.

Bununla birlikte bir gramın atomik ağırlık olarak karşılığı 6,0221415113x1023 olduğunu söylemiştik. Bir yokto gramın atomik ağırlığı cinsinden değeri ise 0,60221415113 şeklindedir.

Buraya kadar gördüğümüz ağırlık birimleri arasında ilişkiler metrik sisteme göre belirlenmiştir. Bununla birlikte  ton, ons, karat, pound ve kental birimlerinden de bahsettiğimiz için şimdi bunlar arasında da bir örnek gösterelim. Bir pound tamı tamına 2.267,96185005018 karattır. Bir pound’un ons cininden değeri ise 16 civarındadır. Bir pound kental açısından bakıldığında ise şu sonucu verir, 0,00453592370010035.

Dünya’nın dört bir yanında birçok farklı amaçla kullanılmakta olan tüm ağırlık birimlerini birbirine çevirmek her zaman akıl karı değildir. Birbiri ile yakın olan ağırlık birimlerini kullanmak ise daha mantıklı bir seçenektir. Örneğin kilo gram ve ton arasında anlaşılabilir bir ilişki vardır. Ağırlık birimleri çevirme işlemlerini bu nedenle birbiri ile alakalı olan ağırlık birimleri ile yapmak daha mantıklı olacaktır.

Ağırlık Ölçü Birimleri Dönüştürücü!