Alan Ölçüsü Birimleri Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Alan Ölçüsü Birimleri Hesaplama

Alan, bir yüzeyin kapladığı yer miktarı demektir. SI Birim Sistemi’nde (Uluslararası Birim Sistemi) temel alan birimi metrekaredir.

Yukarıda basit bir alan birimi tablosu bulunmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere, metrekare temel birimdir ve büyük birimden küçük birime geçerken çarpma; küçük birimden büyük birime geçerken bölme işlemi yapılır.

Yukarıdaki tabloda, alan ölçü birimlerinin metrekare cinsinden karşılıkları gösterilmiştir.

Alan ölçü birimleri incelemesine geçmeden önce, bu birimlerin uzunluk ölçü birimlerinden farklı olduğuna değinmekte yarar var. Uzunluk ölçüsünün temel birimi metredir ve uzunluk ölçü birimleri kendi aralarında onar onar artar ve azalır. Bu birimler, iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmekte kullanılırken; alan ölçü birimleri çeşitli yüzeylerin alanlarını ölçmeye yarar.

Alan Ölçü Birimleri:

1. Kilometrekare:

Bir kenarı 1.000 metre olan bir karenin alanına kilometrekare denir. Bir kilometrekare içinde 100 hektometre kare 10.000 dekametre kare, 1.000.000 metrekare vardır.

1 kilometrekarenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 100 Hektar
 • 10000 Ar
 • 1000000 Metrekare
 • 100000000 Desimetrekare
 • 10000000000 Santimetrekare
 • 1012 Milimetrekare
 • 1018 Mikrometrekare
 • 1024 Nanometre kare

2. Hektometre kare:

Kenar uzunluğu bir hektometre olan kare yüzeyinin alan ölçüsüdür. 1 hektometre karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şunlardır:

 • 1 Hektar
 • 100 Ar
 • 10000 Metrekare
 • 1000000 Desimetrekare
 • 100000000 Santimetrekare
 • 10000000000 Milimetrekare
 • 10000000000000000 Mikrometrekare
 • 10000000000000000000000 Nanometrekare

3. Dekametre kare:

Kenar uzunluğu bir dekametre olan kare yüzeyinin alan ölçü birimidir.

1 dekametre karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 0.01 Hektar
 • 1 Ar
 • 100 Metrekare
 • 10000 Desimetrekare
 • 1000000 Santimetrekare
 • 100000000 Milimetrekare
 • 100000000000000 Mikrometrekare
 • 100000000000000000000 Nanometrekare

4. Metrekare:

1 metrekarelik alan, kenarları 1 metre uzunluğunda bir karenin alanına eşittir.

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 metrekare
102 dekametre kare dam² 10–2 desimetre kare dm²
104 hecto metre kare hm² 10–4 santimetre kare cm²
106 kilometrekare km² 10–6 milimetre kare mm²
1012 mega metrekare Mm² 10–12 mikro metre kare µm²
1018 giga metre kare Gm² 10–18 nano metre kare nm²
1024 tera metre kare Tm² 10–24 piko metre kare pm²
1030 peta metre kare Pm² 10–30 femto metre kare fm²
1036 egza metre kare Em² 10–36 atto metrekare am²
1042 zetta metre kare Zm² 10–42 zepto metre kare zm²
1048 yotta metre kare Ym² 10–48 yokto metre kare ym²

Tabloda, metrekarenin ast ve üst katlarına yer verilmiştir. Tablodaki birimleri örnek olması için çevirdiğimizde:

1 metrekare = 1030 petametre kare = 100 dekametre kare olduğu görülecektir.

Ayrıca 1 metrekarenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 0,000 001 kilometrekare (km²)
 • 10000 santimetre kare (cm²)
 • 0,000 1 hektar (ha)
 • 0,01 ar (a)
 • 1 santiar (ca)
 • 0,000 247 105 381 acre
 • 1,195 990 yarda kare
 • 10,763 911 ayak kare
 • 1550,003 1 inç kare

5. Desimetre kare:

Bir kenarının uzunluğu 1 dm olan karenin alanına, 1 desimetre kare denir. 1 desimetre karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 10-8 Kilometre kare
 • 10-6 Hektar
 • 10-4 Ar
 • 0,01 Metre kare
 • 100 Santimetre kare
 • 10000 Milimetre kare
 • 10000000000 Mikrometre kare
 • 1016 Nanometre kare

6. Santimetre kare:

1 kenarının uzunluğu 1 cm olan karenin alanı, 1 santimetre karedir. 1 santimetre karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 10×10-11 Kilometrekare
 • 10-8 Hektar
 • 10-6  Ar
 • 10-4 Metre kare
 • 0,01 Desimetre kare
 • 100 Milimetre kare
 • 100000000 Mikrometre kare
 • 1014 Nanometre kare

7. Milimetre kare:

1 milimetre karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 10×10-13 Kilometre kare
 • 10-10 Hektar
 • 10-8 Ar
 • 10-6 Metre kare
 • 10-4 Desimetre kare
 • 0,01 Santimetre kare
 • 1000000 Mikrometre kare
 • 1012 Nanometre kare

8. Mikrometre kare:

1 mikrometre karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 10-18 Kilometre kare
 • 10-16 Hektar
 • 10×10-15 Ar
 • 10×10-13 Metre kare
 • 10-10 Desimetre kare
 • 10-8 Santimetre kare
 • 10-6 Milimetre kare
 • 1000000 Nanometre kare

9. Nanometre kare

1 nanometre karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 10-24 Kilometre kare
 • 10-22 Hektar
 • 10-20 Ar
 • 10-18 Metre kare
 • 10-16 Desimetre kare
 • 10×10-15 Santimetre kare
 • 10×10-13 Milimetre kare
 • 10-6 Mikrometre kare

10. Ar:

Ar, 100 metrekareye karşılık gelen alan ölçüsü birimidir. Aynı zamanda da, temel arazi ölçü birimidir. Tıpkı metrekarede olduğu gibi arın da alt ve üst katları mevcuttur.

Şekilde de görüleceği üzere; arazi ölçü birimleri onar onar artar ve azalır.

 • 1 hektar = 10 dekar = 100 ar = 10.000 metrekare
 • 1 ar = 0,1 dekar = 0,01 hektar = 100 metrekare
 • 1 dekar (daa) = 1000 metrekare = 1000 metrekare

Dekar da tıpkı hektar gibi tarımda kullanılır; ancak hayvancılıkta genellikle tercih edilen ölçü birimi hektardır. Dekar yaklaşık olarak 1 dönüme eşit olduğundan; dönümle karıştırılır. Ancak dekar ile dönüm aynı değildir. Dönüm eski ölçü birimlerindendir ve ülkenin bazı yerlerinde farklılık göstererek büyük dönüm, yeni dönüm gibi adlar almaktadır.Halk arasında evlek denilen bir birim daha mevcuttur ve bu birim, dönümün dörtte birine denk gelmektedir. Dönüm farklılık gösterdiğinden, evlek de farklılık göstermiştir.

1 Arın, diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 10-4 Kilometre kare
 • 0,01 Hektar
 • 100 Metre kare
 • 10000 Desimetre kare
 • 1000000 Santimetre kare
 • 100000000 Milimetre kare
 • 1014 Mikrometre kare
 • 1020 Nanometre kare

11. Hektar:

Hektar, tarım ve ormancılık alanlarında sıklıkla kullanılan bir ölçü birimidir. Hekto ve ar kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur ve 100 ar anlamına gelir.

1 hektarın diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 0,01 Kilometrekare
 • 100 Ar
 • 10000 Metrekare
 • 1000000 Desimetre kare
 • 100000000 Santimetre kare
 • 10000000000 Milimetre kare
 • 1016 Mikrometre kare
 • 1022 Nanometre kare

12. Dekar

1 dekarın diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şunlardır:

 • 10 Ar
 • 0.1 Hektar
 • 0.001 Kilometrekare
 • 0.1 Hektometre kare
 • 10 Dekametre kare
 • 1000 Metrekare
 • 10.000.000 Santimetre kare
 • 1.000.000.000 Milimetre kare
 • 1.000.000.000.000.000 Mikrometre kare
 • 1. 000.000.000.000.000.000.000 Nanometre kare

 13. Akre:

Akre, İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan arazi ölçü birimidir. 1 akre,  4.047 m²’ye (0,4047 hektar) eşittir. İlkel ölçme tekniklerinden doğmuştur.

1 dönüm alan yaklaşık olarak şu şekilde çevrilebilir:

 • 0,247105381 akre
 • 1,195.99005 yardakare
 • 10,763.9104 ayakkare

1 akrenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 4,05×10-3 Kilometre kare
 • 0,4 Hektar
 • 40,47 Ar
 • 4046,85 Metre kare
 • 404685,45 Desimetre kare
 • 40468544,81 Santimetre kare
 • 4,05×109 Milimetre kare
 • 4,05×1015 Mikrometre kare
 • 4,05×1021 Nanometre kare

14. Barn:

Barn, atom çekirdeği ile öteki parçacıklar arasındaki etkileşimlerin incelenmesinde, çekirdeğin soğrulma katsayısını ölçmek için kullanılan alan ölçüm birimidir.

1 barn, 10 üzeri – 24 cm²’ye eşittir.

1 Barnın diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 0.0000000000000000000000000000000001 Kilometrekare
 • 0.00000000000000000000000000000001 Hektometre kare
 • 0.000000000000000000000000000001 Dekametre kare
 • 0.0000000000000000000000000001 Metrekare
 • 0.00000000000000000000000001 Desimetre kare
 • 0.000000000000000000000001 Santimetre kare
 • 0.0000000000000000000001 Milimetre kare
 • 0.0000000000000001 Mikrometre kare
 • 0.0000000001 Nanometre kare

15. Mil Kare:

640 akrelik bir alan oluşturan bir mil uzunluğunda ve bir mil genişliğinde bir alan ölçüsüdür.

1 mil karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 2,59 Kilometre kare
 • 259 Hektar
 • 25899,88 Ar
 • 2589987,83 Metre kare
 • 258998783,22 Desimetre kare
 • 2,59×1010  Santimetre kare
 • 2,59×1012  Milimetre kare
 • 2,59×1018  Mikrometre kare
 • 2,59×1024 Nanometre kare

16. İnç Kare:

İnç kare, kenarları bir inç uzunluğundaki karenin alanına eşit, alan ölçü birimidir. Aşağıdaki semboller, inç kareyi belirtmek için kullanılır:

 • square in
 • sq inches, sq inch, sq in
 • inches/-2, inch/-2, in/-2
 • inches^2, inch^2, in^2
 • inches2, inch2, in2

1 inç karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 •  6,45×10-10 kilometrekare
 •  6,45×10-8 hektar
 • 6,45×10-6 ar
 • 6,45×10-4  metrekare
 • 0,06 desimetre kare
 • 6,45 santimetre kare
 • 645,16 milimetre kare
 •  645160041,63 mikrometre kare
 • 6,45×1014  nanometre kare

17. Yard kare:

1 Yard karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 8,36×10-7 Kilometre kare
 • 8,36×10-5 Hektar
 • 0,01 Ar
 • 0,84 Metre kare
 • 83,61 Desimetre kare
 • 8361,27 Santimetre kare
 • 836127,39 Milimetre kare
 • 8,36×1011 Mikrometre kare
 • 8,36×1017 Nanometre kare

18. Foot kare:

1 foot karenin diğer alan ölçü birimlerindeki karşılığı şu şekildedir:

 • 9,29×10-8 Kilometre kare
 • 9,29×10-6 Hektar
 • 9,29×10-4 Ar
 • 0,09 Metre kare
 • 9,29 Desimetre kare
 • 929,03 Santimetre kare
 • 92903,04 Milimetre kare
 • 9,29×1010 Mikrometre kare
 • 9,29×1016 Nanometre kare

Alan Ölçü Birimleri Dönüşüm Tablosu

Alan (Area) cm2 m2 a ha km2 in2 ft2 yard2 mil2 acre
1 santimetre kare (cm2) 1 0.0001 0.155
1 metre kare (m2) 1000 1 0.01 1550 10.76 1.196
1 ar (a) 100 1 0.01 1076 119.6 0.0247
1 hektar (ha) 10000 100 1 0.01 0.0039 2.47
1 kilometre kare (km2) 10000 100 1 0.3861 247.1
1 inç kare (inch square) 6.452 1
1 ayak kare (foot square) 929 0.0929 144 1 0.111
1 yard kare (square yard) 8361 0.8361 1296 9 1
1 mil kare (square mile) 259 2.59 1 640
1 acre 4050 40.5 0.405 43640 4850 0.0016 1
Alan Ölçüsü Birimleri Hesaplama!