Ales Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

ALES Puan Hesaplama

Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin dört yıllık lisans programlarının tamamlanmasının ardından mezunlar sadece yüksek lisans yapmak ya da yüksek lisans sonrası üniversitelerin akademik kadrosuna dahil olabilmek için bir sınava tabi tutulurlar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adıyla bilinen bu sınavdan yeterli puanı alan adaylar açılan kadrolar dahilinde üniversitelere yerleşirler. Sınav her sene Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanmaktadır. Yazının devamında sizlere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan, sınava hangi adayların girebileceğinden, sınavda adaylara sorulan test gruplarından, sınav tarihi ve başvuru ücretleri ile ALES puan hesaplama konularından bahsedeceğiz.

ALES Nedir?

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı genelde yüksek lisans yapmak isteyenlerin girdiği bir sınav olarak bilinmektedir. Ancak yüksek lisansın yanında doktora başvurusunda bulunabilmek için de ALES’ten alınacak puana gerek vardır. Bunun yanında az önce de belirtildiği gibi yüksek öğretim kurumlarının akademik kadrosunda öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarına yapılan açıktan atamalarda, öğretim elemanı haricindeki kadrolara yapılan naklen atamalarda da ALES puanı geçerli olmaktadır. Ayrıca yurt içi yüksek lisans programını dışında yurt dışında bulunan bir üniversitedeki yüksek lisans programına kabul edilebilmek için de ALES puanı gerekmektedir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan alacağı puanla yüksek lisans programına başvuracak olan kişinin başvurabileceği alan konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Kişilerin tercihine bağlı olarak alan dışından bir yüksek lisans programında da eğitim alınabilmektedir. Ancak alan dışında bir yüksek lisans programına kabul edilenlerin uyum derslerini almaları gerekmektedir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girişte hak sınırlaması bulunmamaktadır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Türkiye’de bulunan 81 il merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa ve Kırgızistan’da Bişkek’te yapılmaktadır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan tarihte Türkiye saati ile sabah 09.30’da başlamaktadır.

ALES Test Grupları ve ALES Puan Türleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’te sayısal bölümde Sayısal-1 ve Sayısal-2 olmak üzere iki bölüm ile sözel bölümde Sözel-1 ve Sözel-2 olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Her test bölümünde 40 adet soru yer almaktadır. ALES’e giren adayların toplamda 120 soru cevaplamaları gerekmektedir.

ALES sonucunda sayısal puanı, sözel puanı ve eşit ağırlık puanı olmak üzere üç ayrı puan türü hesaplanmaktadır. Bahsedilen puan türlerinin hesaplanabilmesi için adayların cevaplandırması gereken test grupları;

 • ALES sayısal puanın hesaplanabilmesi için; Sayısal-1 (40 Soru), Sayısal-2 (40 Soru), Sözel-1 (40 Soru) testlerinin çözülmesi gerekmektedir.
 • ALES sözel puanın hesaplanabilmesi için; Sayısal-1 (40 Soru), Sözel-1 (40 Soru), Sözel-2 (40 Soru) testlerinin çözülmesi gerekmektedir.
 • ALES eşit ağırlık puanın hesaplanabilmesi için; Sayısal-1 (40 Soru), Sayısal-2 (40 Soru), Sözel-1 (40 Soru) testlerinin çözülmesi gerekmektedir.

Ağırlıklı Puanların Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

Sayısal-1 SP   Sayısal-2 SP   Sözel-1 SP      Sözel-2 SP

Sayısal AP            0,35             0,35                     0,3                    –

Sözel AP                0,2                 –                         0,4                 0,4

Eşit AP                  0,4               0,2                       0,4                   –

ALES Test Gruplarının İçerikleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nda yer alan Sayısal-1 ve Sayısal-2 test gruplarında kişilerin sayısal becerileri ile mantıksal akıl yürütme yani muhakeme yeteneği ölçülmektedir. Sayısal-2 test grubunda yer alan sorular, Sayısal-1 test gruplarında yer alan sorulara kıyasla da daha ileri düzeyde olmaktadır. Sözel test gruplarında ise sözel akıl yürütme yeteneği ölçülmektedir. Sayısal ve sözel test gruplarında yer alan sorularda amaç kişinin tamamlamış olduğu yüksek öğretim programında öğrenmiş olduğu bilgilerin ölçülmesi değildir. Tüm yüksek öğretim programları mezunlarının cevaplayabilmesi için ortak alanda sorular yöneltilmektedir.

ALES’ten Kaç Puan Almak Gerekir?

ALES’ten alınması gereken puan yüksek lisans ve doktora programına başvuruda bulunacaklar için ve üniversitelerin akademik kadrolarına girecekler için farklı olmaktadır. Buna göre;

 • Yüksek lisans ve doktora için adayın ALES’ten en az 55 puan alması gerekmektedir. Ancak baraj puanı üniversiteye göre değişebilmektedir.
 • Üniversitelerin akademik kadrolarına öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES’ten en az 70 puan almak gerekmektedir.

ALES Geçerliliği Ne Kadar?

Adayların ALES’ten almış olduğu puanlar daha önceki senelerde iki yıl süre ile geçerli olmaktaydı. Ancak daha sonra 31 Temmuz 2008 tarihinde resmi gazete yayınlanan duyuru ile ALES’in geçerlilik süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. Yani aday almış olduğu ALES puanını üç yıl süre ile lisansüstü programlarına ya da akademik kadroya girişte kullanabilmektedir.

ALES Başvuru Ücreti

ALES başvuru ücretleri her sene değişiklik gösterebilmektedir. 2016 yılı itibari ile ALES’e girecek olan kişinin başvuru sırasında yatırması gereken ücret 70.00 Türk Lirası’dır.

ALES Başvuru Hizmet Bedeli 5.00 Türk Lirası’dır.

Başvuru için belirlenen ücreti aşağıda yer alan ödeme noktalarından yatırılabilirsiniz.

 • T.C. Ziraat Bankası ve internet bankacılığı,
 • Halk Bankası ve internet bankacılığı,
 • Akbank ve internet bankacılığı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar hariç),
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası ve internet bankacılığı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar hariç),
 • Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve internet bankacılığı,
 • Denizbank ve internet bankacılığı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar hariç),
 • Tüm PTT iş yerleri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar için ASPOS-Gazi Magusa)

Ayrıca ALES başvuru ücretini ÖSYM internet sayfasında bulunan ”ÖDEMELER” kısmına tıklayarak kredi kartı ya da banka kartı kullanarak da yatırılabilir.

ALES başvuru ücretini banka şubeleri aracılığı ile yatıracak olan adayların banka görevlilerine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru üreti yatıracaklarını, T.C. kimlik numarası ya da Yabancı Uyruk numarası ile isim ve soyisim bilgilerini vermeleri gerekmektedir.

ALES Tarihleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Adaylar yıl içinde tercihlerine bağlı olarak herhangi bir dönemde yapılan ALES’e girebilmektedir. İlkbahar döneminde yapılan ALES Mayıs ayında, sonbahar döneminde yapılan ALES ise Kasım ayında yapılmaktadır. ALES tarihleri Pazar gününe denk gelecek şekilde düzenlenmektedir.

2016 senesi ALES başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri şöyledir;

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İlkbahar dönemi;

 • Başvuru Tarihi : 17 Mart 2016 – 30 Mart 2016
 • Sınav Tarihi : 8 Mayıs 2016
 • Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi : 25  Mayıs 2016

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar dönemi;

 • Başvuru Tarihi : 27 Eylül 2016 – 10 Ekim 2016
 • Sınav Tarihi : 20 Kasım 2016
 • Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi : 1 Aralık 2016

ALES Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

ALES puan hesaplamasının yapılmasında özel bir formül kullanılmaktadır.

ALES Puanı = 70 + [30(2(AP – X) – S)] / [2(B – X) – S ] formülü ile hesaplanmaktadır.
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan alınacak olan puanı hesaplama aracından faydalanarak daha doğru ve daha kolay olarak hesaplamak mümkündür. Bunun için hesaplama aracına girdikten sonra Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1 ve Sözel-2 test gruplarına ait doğru ve yanlış cevap verilen soru sayısını girmek ve hesapla butonuna basmak yeterli olacaktır. Çıkan sonuçla puan türlerine göre ALES’ten kaç puan alınacağı bulunur.

ALES Puan Hesaplama!