ALS Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

ALS Puan Hesaplama

Ortaöğretimlerine askeri okullarda devam etmek isteyen öğrenciler askeri liselere girebilmek için ALS denilen Askeri Liseler Sınavı’na girmek zorundalar. Adaylar bu sınavdan aldıkları puanlar ve yapılan bazı kontroller sonrasında yeterli görülmeleri halinde askeri okullarda eğitime başlamaktadır. Askeri Liseler Sınavı hakkında ayrıntılı bilgiye yazı içerisinde ulaşabilirsiniz.

ALS Nedir?

ALS (Askeri Liseler Sınavı), ortaokul eğitiminin tamamlanmasının ardından Askeri Liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nda dört yıl boyunca öğrenim görmek isteyen öğrenciler için yapılan bir sınavdır. Askeri Liseler Sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği madde 12’de açık şekilde ifade edilmektedir.

Askeri Liseler Sınavı Sistemi

Eğitimlerini askeri okullarda devam ettirmek amacı ile Askeri Liseler Sınavı’na girecek olan öğrenciler İlkokul ve ortaokul düzeyinde bir sınavdan sorumlu olmaktadır. Girilen bu sınavda öğrencilerin sayısal, sözel ve mantıksal değerlendirmelerinin yapılabilmesi amacı ile Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilmektedir.

Her dersle ilgili olan testler tek bir kitapçıkta yer almaktadır. Sınava giren askeri lise adaylarının sorulara verdikleri cevapları, cevap kağıdına işaretlemeleri gerekmektedir.

Ayrıca cevapların verilmesi için 120 dakika süre verilen sınavda Türkçe Dersi’nden 30 soru, Matematik Dersi’nden 30 soru, Sosyal Bilimler Dersi’nden 15 soru ve Fen Bilimleri Dersi’nden 25 soru olmak üzere toplamda 100 soru yer almaktadır.

ilişkin soru sayıları şu şekildedir;

 • Türkçe

Türkçe’yi doğru kullanma becerisi – 30 Soru

 • Sosyal Bilimler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi – 7 Soru

Milli Tarih – 4 Soru

Türkiye Coğrafyası – 4 Soru

 • Matematik

Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü – 30 Soru

 • Fen Bilimler

Fizik – 8 Soru

Kimya – 8 Soru

Biyoloji – 8 Soru

Askeri Liseler Sınavı’nda Net Hesaplaması

Askeri Liseler Sınavı’na giren öğrencilerin puan hesaplaması her derse ait test grubundaki net hesaplamalarının yapılmasının ardından yapılmaktadır. Net sayısı ise her testte verilen doğru cevaplar ile yanlış cevaplar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre adayın her bir test grubunda verdiği dört yanlış cevap aynı test grubunda verdiği bir doğru cevabı götürmektedir.

Askeri Liseler Sınavı’nda Genel Değerlendirme

Askeri Lise adaylarının genel değerlendirmesi yazılı sınavda alınan puan ile ikinci seçim aşaması sırasında alınan bedeni yetenek, mülakat ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacak adaylara uygulanmakta olan psikoteknik test sonucunda hesaplanan performans puana bağlı olarak yapılmaktadır.

Askeri Liseler Sınavı Başvuru Tarihi ve Başvuru İşlemleri

Askeri Liselere girmek isteyen adaylar Nisan ayı içerisinde yapılacak sınavla değerlendirmeye alınmaktadır. Sınav için başvurular Şubat ayı içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilmektedir. Aynı zamanda adaylar yine ÖSYM internet sayfası üzerinden sınav kılavuzuna erişebilmektedir.

Sınav başvuru ücreti 55 Türk Lirası’dır.

Askeri Liseler Sınavı giriş ücretinin yatırılabileceği bankaların listesi aşağıda yer almaktadır.

 • T.C. Ziraat Bankası ve internet bankacılığı,
 • Halk Bankası ve internet bankacılığı,
 • Akbank ve internet bankacılığı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar hariç),
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası ve internet bankacılığı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar hariç),
 • Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve internet bankacılığı,
 • Denizbank ve internet bankacılığı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar hariç),
 • Tüm PTT iş yerleri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuruda bulunacak adaylar için ASPOS-Gazi Magusa)

Ayrıca ALES başvuru ücretini ÖSYM internet sayfasında bulunan ”ÖDEMELER” kısmına tıklayarak kredi kartı ya da banka kartı kullanarak da yatırılabilir.

Askeri Liseler Sınavı Başvuru Şartları

8.Sınıf Öğrencilerinin Askeri Liseler Sınavı’na Başvurması İçin Gerekli Şartlar

Askeri Liseler Sınavı’na başvuruda bulanacak olan öğrencilerin son beş içinde Askeri Liseler için 75,00 ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu için 65,00 ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir.

Yurt dışında öğrenim gören ve sınava yurt dışından başvuruda bulunacak olan öğrencilerin ALS başvuru kılavuzunda ifade edildiği üzere öğrenim gördükleri okulların herhangi bir mesleğe yönelik olmadığını ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını yazılı belge ile ispat etmesi gerekmektedir. Bahsi geçen yazılı belge yapılan sınav sonrasında ilgili Kuvet Komutanlığı tarafından ikinci aşama için çağrılan adaylar tarafından getirilmelidir.

Askeri Liseler Sınavı Genel Başvuru Şartları

 1. Erkek olmak
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 3. Evli, dul, nişanlı olmamak
 4. Nikahsız olarak biriyle yaşamamak
 5. Türk Silahlı Kuvvetleri Okulları Yönetmeliği madde 13’te yer alan şartları sağlamak
 6. Özel güvenlik soruşturması sonrasında olumsuz bir durum bulunmaması
 7. Askeri okullardan çeşitli sebeplerden dolayı çıkmış ya da çıkarılmamış olmak
 8. Sivil okullardan çeşitli sebeplerden dolayı çıkarılmamış olmak
 9. Mahkeme tarafından atanan ya da var olan bir veli göstermek (anne, baba vb.)
 10. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Askeri Okullara öğrenci alımı için gerekli görülen sağlık şartlarını taşımak
 11. En az 13 yaşında olmak
 12. En fazla 16 yaşında olmak
 13. Türkçe’yi kusursuz konuşabilmek (kekemelik, pelteklik ve tutukluk vb. olmaması)
 14. Ön sağlık muayenesi sırasında yaş, boy ve kilo ile ilgili olarak gerekli şartları sağlamak

Sağlık, Boy, Kilo ve Yaş ile İlgili Şartlar

Askeri Liseler Sınavı’na başvuruda bulunacak olan öğrencilerin en az 13 en fazla 16 yaşında olması gerekmektedir. Yaş şartında daha önce yapılmış olan yaş düzeltmeleri dikkate alınmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği’ne göre ortaöğretim okullarına girmek için başvuruda bulunan öğrencilerin taşıması gereken şartlar;

 • düzgün bir vücut yapısına sahip olmak
 • sağlam ve kusursuz bir fiziksel yapıya sahip olmak
 • göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmaması
 • vücuttaki herhangi bir noktada belirgin şekilde yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığı izi bulunmaması
 • düz taban olmamak
 • duyma yetisinde herhangi bir problem olmaması
 • gözlük ya da lens kullanmıyor olmak
 • gözde şaşılık ve renk körlüğü gibi rahatsızlık bulunmaması
 • lazer ameliyatı geçirmemiş olmak
 • kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları geçirmemiş olmak
 • tüberküloz geçirmemiş olmak

Askeri Okul adaylarının yaşa bağlı olarak sahip olması gereken boy ve kilo ölçüleri;

Yaş        Boy (en az)      Kilo (en az)          Boy (en fazla)              Kilo (en fazla)

13                140,5 cm              30 kg                        171,5 cm                               67,45 kg

14                146,5 cm              34,2 kg                     178,5 cm                              72,8 kg

15                152,5 cm              39,5 kg                     182,5 cm                              77,5 kg

16                158 cm                  44,9 kg                     185 cm                                80,8 kg

Askeri lise adaylarının sevk edilecekleri hastane tarafından;

Işıklar Askeri Hava Lisesi için ”Askeri Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir.” ibaresini barındıran sağlık raporu ve

Diğer askeri liseler için ”Askeri Öğrenci Olur.” ibaresini barındıran sağlık raporu alınmalıdır.

Ayrıca askeri okullara alınan öğrenciler ve silahlı kuvvetler adına fakülteler ile yüksek okullarda öğrenim gören öğrenciler ya da kefilleri için yüklenme ve kefalet senedi düzenlenmelidir. (Söz konusu okullardan herhangi bir sebeple ayrılma durumunda öğrenciler ya da kefilleri tarafından tazminat ödenmektedir.)

ALS Puan Sorgulama

Askeri Liseler Sınavı’ndan alınan puan sonuçlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin internet sayfası üzerinden öğrenilebilmektedir. Ayrıca taraflarına sonuç belgesi gönderilmeyecek olan adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilecektir.

ALS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Askeri Liseler Sınav’ından elde edilen puanlar özel formüller yardımı ile belirlenmektedir.

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu puanlama sistemleri ve yapılan değerlendirmelerin ağırlıklandırmaları şu şekildedir;

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Performans Puanlaması

(ALS Puanı x 0,70) + (Bedeni Yetenek Puanı x 0,05) + (Mülakat Puanı x 0,25)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Performans Puanlaması

(ALS Puanı x 0,70) + (Bedeni Yetenek Puanı x 0,05) + (Mülakat Puanı x 0,25) + (Psikoteknik Test Puanı x 0,20)

Bando Astsubay Hazırlama Okulunu Performans Puanlaması

Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nda eğitim görme için tercihte bulunan adaylara bahsi geçen aşamalarda elde edilen puana ek olarak müzik yeteneği puanı da dahil edilmektedir.

Askeri Lise adayları aldıkları performans puanlarına göre sıralamaya koyulmaktadır. Yapılan sıralamaya göre belirlenen asil listeler ve yedek listeler Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kontenjanlarına göre oluşturulmaktadır.

ALS Puan Hesaplama!