AÖF Not Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

AÖF Not Hesaplama

Hesaplama Yöntemi :

Açıköğretim fakültesi (AÖF) öğrencileri, okul ortamından uzak kaldıkları için AÖF not hesaplama, AÖF not görüntüleme, AÖF not birleştirme gibi konulara ilk başlarda pek hakim olamıyor. Bu tip konular için çevrimiçi (online) kaynaklara başvuran AÖF öğrencileri, bu yazıda AÖF not hesaplama konusunda birçok bilgiye sahip olma imkanını elde edecekler.

AÖF Not Görüntüleme ve Not Sorgulama İşlemleri

Normal üniversite öğrencileri, notlarını çevrimiçi sistemlerden görebildikleri gibi okullardaki panolardan da görebilmektedir. Fakat AÖF öğrencileri merkezlere gitmediği halde notlarını sadece çevrimiçi ortamda görüntüleyebilmektedir. AÖF vize (ara sınav) ve final sınavlarından alınan notları görüntülemek için Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesini kullanabilirler.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte inanılmaz bir yüklenme olduğu için sistem, aynı gün içerisinde çökmeler yaşamakta, tüm AÖF öğrencilerine birden hizmet verememektedir. Ama AÖF not sorgulama işlemi için sonuçlar açıklandıktan en geç bir gün sonra giriş yapabilirsiniz.

Açıköğretim fakültesi vize ya da final notlarınızı görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapmanız yeterlidir.

AÖF Not Görüntüleme İçin TIKLAYINIZ!

AÖF Not Döküm Belgesi (Transkript) Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri not döküm belgesi, diğer bir deyişle not durum belgesi ya da transkript almak istedikleri zaman da bu işlemi online olarak yapabilmektedir.

Transkript (not durum belgesi); üniversite öğrencilerinin, fakültedeki öğrenim gördükleri süre boyunca aldıkları dersler ile ilgili başarı durumlarını ortaya koyan bir evraktır. Belge, öğrencinin şahsına verildiği gibi, bu belgeyi isteyen kurum ya da kuruluşlara da gönderilebilmektedir.

AÖF bürolarından da alınması mümkün olan AÖF not döküm belgesini, internet üzerinden almak için öğrenci.anadolu.edu.tr sitesine girdikten sonra sisteme kullanıcı bilgilerinizi yazmak yoluyla girişinizi sağlayıp aşağıdaki fotoğrafta da gösterildiği gibi menü üzerinden akademik durum sekmesi vasıtasıyla pdf olarak alınabiliyor.

Elde ettiğiniz bu belge ile birlikte aldığınız derslerden elde ettiğiniz harf notları, kredi durumunuz, genel not ortalamanız görülebilmektedir.

AÖF not görüntüleme

AÖF Not Birleştirme Nedir, Nasıl Yapılır?

Açıköğretim fakültesi öğrencileri, ön lisans dönemine ait genel not ortalamaları ile lisans dönemine ait genel not ortalamalarını birleştirebilir ve “Birleştirilebilir Not Ortalaması” olarak not durum belgesinde gösterilmesini sağlayabilir.

AÖF not birleştirme işleminin yapılabilmesi için, öğrencinin fakülte tarafından belirtilen tarihler içerisinde not durum belgesinin (transkript) orijinali ile Açıköğretim Fakültesi Bürosu’na başvurması gerekmektedir.

AÖF not birleştirme işlemi, daha önce önlisans eğitimi alıp dikey geçişle lisans eğitimi görme hakkını elde eden öğrencilerin kullandığı bir işlemdir.

İşlemi gerçekleştirebilmek için gerekli olan not durum belgesinin ıslak imzalı, mühürlü olması şartı gerekmektedir.

AÖF Harf Notu Aralıkları Nedir?

Açıköğretim fakültesi öğrencileri, dönem sonu elde edecekleri harf notu için 11 muhtemel sonuca sahiptir. AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD ve FF dönem sonunda öğrencinin alabileceği muhtemel harf notlarıdır.

Harf notları ne ifade eder?

En iyi not olan AA, 4.0’a denk gelirken AB 3.7’ye BA 3.3’e BB 3.0’a, BC 2.7’ye, CB 2.3’e, CC 2.0’a, CD 1.7’ye, DC 1.3’e, DD 1.0’a ve son olarak FF 0.0’a denk gelmektedir.

AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC harf notlarına sahip olan öğrenciler, o dersi koşulsuz şartsız geçerken, CD, DC, DD harf notuna sahip olan öğrenciler genel not ortalamaları 2.0’ın üzerindeyse o dersleri de geçmiş sayılırlar. FF alan öğrenci ise dersten kalmış olur ve tekrar o dersin sınavını vermesi gerekmektedir.

Puanlara göre AÖF not aralıkları ise şu şekildedir:

AA harf notu alabilmek için : 84 -100 arası

AB harf notu almak için 77 – 83 arası

BA harf notu almak için 71 – 76 arası

BB harf notu almak için 66 – 70 arası

BC harf notu almak için 61 – 65 arası

CB harf notu almak için 56 – 60 arası

CC harf notu almak için 50 – 55 arası

CD harf notu almak için 46 – 49 arası

DC harf notu almak için 40 – 45 arası

DD harf notu almak için 33 – 39 arası

FF harf notu almak için 0 – 32 arası

Bir not ortalamasına sahip olmanız gerekmektedir.

AÖF Not Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Açıköğretim fakültesi öğrencilerinin not hesaplaması için genel not ortalamalarının 2.0’nin üzerinde olması gerekir.

Açıköğretim fakültesinde not hesaplanırken vize sınavının (ara sınav) %30’u, final sınavının ise %70’i baz alınmaktadır.

Bu cümleyi formüle dökersek, bir dersin not ortalaması için şu işlem sırasını takip etmelisiniz:

(Vize X 0,30) + (Final X 0,70)

Örnekle gidecek olursak, bir öğrenci ara sınavdan 60, final sınavından ise 80 aldı diyelim.

( 60 X 0,30 ) işleminden elde ettiğimiz 18 sonucu, ara sınavdan alınan notun yüzde otuzuna tekabül eder.

( 80 X 0,70 ) işleminden elde ettiğimiz 56 sonucu ise, final sınavından alınan notun yüzde yetmişine tekabül eder.

18 ile 56’yı toplayıp elde ettiğimiz sonu ise, öğrencinin o dersten dönem sonunda ulaştığı ortalamayı gösterir ve bu ortalama bir harf notuna denk düşer.

18 + 56 = 74

74 ise yukarıda verdiğimiz bilgilerden de anlayacağınız üzere BA harf notuna denk düşmektedir.

AÖF’de dersi geçmek için sahip olunması gereken ortalama

Açıköğretim fakültesinde genel not ortalaması 2.0 olan öğrenciler, herhangi bir dersten FF almadığı sürece tüm dersleri koşulsuz olarak geçmiş sayılır. Fakat genel not ortalaması 2.0’ın altında olan öğrenciler FF aldıkları derslerden kaldıkları gibi CD, DC ve DD aldıkları derslerden de kalmaktadırlar. Koşullu – şartlı geçme dediğimiz bu işlemde, öğrenci sonunda 2.0 ortalamaya sahip olamazsa bu derslerden daha yüksek notlar elde etmek zorunda kalır.

AÖF’de Genel Not Ortalaması Hesabı Nasıl Yapılır?

Aldığınız dersten elde ettiğiniz harf notunun hangi sayıya tekabül ettiği yukarıda belirtilmişti. O listeden harf notlarınızın hangi sayıya denk geldiğini öğrendikten sonra, kredi sayısıyla o dersten aldığınız harf notu değerini çarpacaksınız. Bu işlemi tüm dersler için tek tek yaptıktan sonra çıkan sonuçları toplayıp, toplam kredi sayısına bölerek genel not ortalamasına ulaşabilirsiniz.

Basit bir işlemle, üç ders, toplam 20 kredi alan bir öğrencinin genel not ortalaması aşağıdaki şekilde yapılır:

A dersi : 6 kredi : BB

B dersi : 7 kredi : CB

C dersi : 7 kredi : AA

BB harf notu 3.0’a, CB harf notu 2.3’e, AA harf notu ise 4.0’a denk gelmektedir.

A dersi için (6 X 3.0)

B dersi için (7 X 2.3)

C dersi için (7 X 4.0) işlemleri yapılır ve çıkan sonuçlar bir bir toplanır.

18 + 16.1 + 28 = 62.1

Bu toplamadan elde edilen sonuç toplam kredi sayısına bölünür.

Toplam kredi sayısı, A, B ve C derslerinin kredi sayılarını toplamakla elde edilir 6 + 7 + 7 = 20

62.1 / 20 = 3,1

Öğrencinin genel not ortalaması 3,1 olduğu için CB aldığı dersi şartsız olarak geçmektedir.

AÖF Not Hesaplama!