Araç Bedeli Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Araç Bedeli Hesaplama

Araç Bedeli Hesaplama işlemleri için aracınızın kasko değerini hesaplamanız gerekmektedir. Araç kaçko değer listesi, araç modeli, bu modelin üretildiği yıl ve üretilen modelin ait olduğu markaya bağlı olarak değişim gösterdiği bir değer listedir. Bu listeye Kasko Değer Listesi adı verilmektedir. Araç Bedeli Hesaplama işlemleri de bu liste üzerinden hesaplanmaktadır. Bu liste, TSB yani Türkiye Sigorta Birliği tarafından her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sigorta şirketleri, herhangi bir araç için kasko teklifi sunacağı zaman bu listeyi ele alır ve referans kabul ederler. Aracınızın yaşı on beşin üstünde ise Araç Bedeli Hesaplama işlemlerinizi kasko bedelini seçeceğiniz sigorta şirket ile birlikte hesaplayabilirsiniz. Zira, kasko değer listesi on beş yaşına kadar olan araçlar ile yapılabilmekte olduğu için Araç Bedeli Hesaplama işlemleri de buna göre farklılıklar göstermektedir. Herhangi bir aracın kasko sigortasının hesaplanabilmesi için Araç Bedeli Hesaplama işlemleriyle elde edilecek olan değer baz alınacaktır.

Aracınıza ait olan kasko değeri aynı zamanda motorlu taşıtlar vergisi ödeneceği zamanda temel alınacak bir dayanak noktası olur. Araç Bedeli Hesaplama işleminin yapılmasının da önemi bu gibi sebeplerden dolayı kaynaklanmaktadır. Araç kasko değerlerine ait olan liste mevcut olan tüm araç modelleri ve bu araçların yaşları ile birlikte her ay güncellenen bir fiyat listesi üzerinden takip edilebilmektedir. Aracınızın sıfır ya da ikinci el olması herhangi bir şeyi değiştirmez. Zira sigorta poliçeniz düzenlenirken her halükarda bu liste kullanılacaktır. Fakat burada yer alan araç değerleri yüzde yüzlük bir kesinlik göstermez. Bu şekilde yapılan Araç Bedeli Hesaplama işlemleri sadece tavsiye niteliği taşımaktadır. Buna bağlı olarak aracınızı aldığınız andan sonra araca ekleyeceğiniz aksesuarların kasko değerine dahil edilmeyeceğini de bilmeniz gerekiyor. Araca sonradan eklenen aksesuarların ek prim olarak kasko poliçesine dahil edilebilmesi mümkün olan bir seçenektir.

Kasko için ödenecek olan prim tutarları, poliçeye eklemek ya da poliçeden çıkarmak istenilen teminatlara göre en son haline kavuşacaktır. Sigorta şirketleri tarafından verilecek olan bu kasko hizmetinin, her sigorta firmasına göre de değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Zira her firma kendi paketlerini sunar ve bu kapsamda müşterilerine çeşitli seçenekler yöneltir. Araçların kaskosu ile teminat altına alınan başlıca riskler ise, çarpma, çarpışma, hırsızlık, sel ve su baskını, yanma ve terör ile birlikte doğal afetlerdir. Fakat yine araç kaskosu ile teminat altına alınan şeyler, sigorta şirketinden sigorta şirketine göre değişim gösterebilmektedir. Sigorta şirketleri tarafından sunulacak olan paketlerde, teminat altına alınan güvencelerin birer listesi olacağı gibi sizinle ilgilenecek olan müşteri temsilcisi ile de bu konuyu detaylı olarak konuşabilir ve istediğiniz şekilde sorular sorarak aklınızda herhangi bir şüphe kalmayana dek bilgi edinebilirsiniz.

Araç Kasko Değeri Ne İşe Yarar?

  • Araç kasko değer listeleri araçların kasko sigortalarının hesaplanmasında baz alınacak olan değerin belirlenmesi için bir referans olarak kullanılacaktır.
  • Hasar oluştuğu taktirde ödenecek olan tazminatın belirlenmesi de sigorta şirketleri tarafından güncel bir şekilde sunulan  araç kasko değer listesi üzerinden baz alınabilmektedir. Araç değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği tarafından aylık olarak hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.
  • Araçların Kasko Bedeli Hesaplanmasında, aracın markası, aracın modeli ve aracın yaşı ile birlikte piyasa fiyat çalkantıları da etkili olacaktır. Sigorta şirketleri, araçlar için verecekleri kasko tekliflerini vermeden önce bu liste üzerinden hesaplamalar yapar. Araç sahibi arzu ettiği taktirde kasko sigortası araç değerinin yüzde on altında ya da yüzde on yukarısında da yapılabilir.
  • Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri esnasında da kasko araç bedel hesaplama işlemi önem taşır zira araç değer listesinde yer alan araç kasko değerleri baz alınarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplanır.
  • Kasko araç değer listesi, on beş yaşına kadar olan motorlu kara taşıtları için hazırlanmaktadır. Daha eski bir model ve tipe sahip motorlu taşıtlar için sigorta bedeli hesaplama işlemleri, sigorta şirketleri ile sigortayı yaptıracak kişi ya da kişiler arasında belirlenmektedir.

Kasko Değeri Nasıl Belirlenir?

Hangi araç olursa olsun aracınızın kasko değeri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği yani TSRŞB tarafından belirlenmektedir. Yazımızda da anlatıldığı üzere bu liste her ay güncellenecektir. Araç kasko bedelleri, sizin adınıza hazırlanacak olan kasko poliçesi için bir temel oluşturacaktır. Size sunulacak olan kasko teklifinin de tek başına araç kasko bedelini oluşturmayacağını da belirtmek isteriz. Araç kasko bedeli ile birlikte size sunulan teklifi etkileyecek olan unsurlara kısaca bir göz atalım.

Araç Sahibinin ( Ruhsat Sahibinin ) Bilgileri, Kaskonun Size Sunduğu Teminatlar, Kasko İndirimleri ve Aracınızın Durumu.

İlk unsuru biraz daha detaylandıralım.

Araç Sahibinin Bilgileri: Araç sahibinin yaşı, ehliyete sahip olduğu yıl sayısı, araç sahibinin mesleği, araç sahibinin ikamet ettiği adres gibi etkenler, kasko poliçesinde sunulacak olan fiyatı etkileyecek kriterlerdir. Örneğin, İstanbul şehriden kaza yapma riski daha fazla olduğundand olayı belirlenecek olan kasko değeri de buna göre değişim göstereceğinden dolayı, Araç Bedeli Hesaplama işlemleri de farklılık gösterecektir. Ayrıca doktor gibi belirli rutinler arasında çalışan kişilerin de trafiğe daha az çıkacak olmasından dolayı da kaza riskleri azalacağından dolayı kasko fiyatı da düşüş gösterecektir.

Kaskonun Size Sunduğu Teminatlar: Kaskonun size sunduğu teminatlara gelecek olursak, tüm kaskolar, araç çarpması, araca çarpılması, aracın yanması, aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumlarda ortaya çıkacak zararları güvence altına almaktadır. Bu güvenceler oldukça standarttır. Bu güvence standartları haricinde poliçeye eklemek istediğiniz her bir ek teminat, poliçe bedelinizi arttıracaktır. Örneğin doğal afetler, terör olayları, enflasyon temiantları gibi ek güvence hizmetlerinin kasko bedeli hesaplama işlemlerinin ardından belirlenecek olan kasko değerini arttıracaktır. Ayrıca sunulacak olan teminatın miktarı da poliçe bedelini etkileyen unsurların arasında yer almaktadır.

Kasko İndirimleri: Kasko yaptırıldığı yıl içinde kaskonun kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak kasko şirketleri tarafından indirim yapılabilmektedir. Buna hasarsızlık indirimi de denmektedir. Yani bir yıl içinde hiç kaza yapmaz yani kasko kullanmazsanız hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz. Eğer bu şekilde kasko kullanmamaya ve kaza yapmamaya devam ederseniz alacağınız indirimde artış gösterecektir. Ayrıca ortaya çıkacak maddi hasarlı bir kazanın masraflarının bir kısmını kendiniz öderseniz poliçeniz üzerinden bir muafiyet indirimi de kazanabilirsiniz. Aracınızda hırsızlığı önleyecek türden alarm gibi şeyler olduğu taktirde poliçeniz üzerinden bir güvenlik indirimi alabilrisiniz. Ayrıca genç sayılmayan kasko sahibine ya da henüz kasko yaptırmamış ve yaptıracak olan kişiye de yaş indirimi uygulandığı görülmüştür.

Aracınızın Durumu: Aracınızın durumu araç bedeli hesaplama işlemlerinin en temel etkenleri arasında yer alan araç modeli, araç yaşı ve araç markası yer almaktadır. Kasko değer listeleri de araç durumuna göre belirlenmektedir.

Araç Rayiç Bedelleri

1 Nisan 2013 tarihinde belirlenen yeni kasko sistemi ile birlikte yapılan değişikliklere göre Türkiye Sigorta Birliği’nin kasko değer listesinin yanında ikinci el araç satan internet siteleri de bu kasko değer listesinde yer alan fiyatlardan yararlanabilmeye başlamıştır. Aracın belirli tarihlerde hangi değerde olduğunu gösteren araç rayiç bedelleri de bu internet sitelerini temel alarak belirlenmeye başlanmıştır. Araç rayiç bedelleri yıllık olarak güncellenmektedir. Kasko değeri artık ilk olarak poliçeye göre değil bu rayiç bedellerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle hasra görmüş ya da pert olmuş araçların sigorta şirketleri ile yaşadığı anlaşmazlıklara da bir çözüm gelmiştir.

Araç Bedeli Hesaplama!