Asgari Geçim İndirimi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

Medeni Durum :
Çocuk Sayısı :

Asgari geçim indirimi 16 yaşından büyük çalışan kişiler için düzenlenen bir uygulamadır. Asgari geçim indirimi uygulamasına göre bu kişilerin asgari geçim için gerekli olan kısmın gelirden düşülmesi ile birlikte vergi kapsamı dışında tutulması söz konusu olmaktadır. Asgari geçim indiriminden yararlananlar için indirim tutarının fazla olması gelir vergisi kapsamı dışında bırakılacak miktarın da fazla olacağı anlamına gelmektedir. Bu şekilde kişinin net maaşında da artış görülecektir. Asgari geçim indirimi her sene asgari ücretle bağlantılı olarak tekrar düzenlenmektedir. Yazının devamında sizlere asgari geçim indirimi, oranları, kimler için geçerli olduğu ve asgari geçim indirimi hesaplaması konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Asgari geçim indirimi ya da kısaca AGİ 16 yaşından büyük ve çalışan kişilere uygulanmaktadır. Buna göre 16 yaşından büyük çalışan kişilerin asgari geçimini sağlayacak kısmı kişinin gelirinden düşülür ve vergilendirmeye tabi tutulmaz. Asgari geçim indirimi her sene yeniden hesaplanır. Asgari geçim indirimi oranlarına göre yapılan hesaplamalarda indirim tutarları belirlenir. Belirlenen asgari geçim indiriminde asgari ücretin ilgili yıldaki tutarı, çalışanın evli ya da bekar olması ve sahip olduğu çocuk sayısı göz önüne alınmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi Oranları

Asgari geçim indiriminde herkes için aynı oranda hesaplama yapılmamaktadır. Çalışana, eş durumuna ve çocuk sayısına göre farklı olan asgari geçim indirimi oranları aşağıda verilen tablodaki gibidir;

Asgari geçim indiriminden yararlanan

İndirim oranı

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk * %10
4. çocuk %5

Üçüncü çocuk ibaresi 23.04.2015 tarihinde 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 6645 sayılı kanunun 8. maddesi ve 193 sayılı gelir vergisi kanunun 32. maddesinin 2. fıkrası kapsamında üçüncü çocuk için yüzde 10 asgari geçim indirimi ifadesine yer verilmiştir.

Eşi çalışmayan bir kişi için asgari geçim indirimi çocuk tavan sayısı 3’tür.

Eşi çalışan bir kişi için asgari geçim indirimi çocuk taban sayısı 5’tir.

2017 Senesi Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2016 senesine ait olan ve asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları şu şekildedir;

 • Bekar olan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 133,31 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışmayan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 159,98 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuk sahibi kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 179,97 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 199,97 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuk sahibi kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 226,63 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışmayan ve dört çocuk sahibi çalışan için aylık asgari geçim indirimi tutarı 226,63 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışmayan ve beş çocuk sahibi çalışan için aylık asgari geçim indirimi tutarı 226,63 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 133,31 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışan ve bir çocuk sahibi olan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 153,31 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışan ve iki çocuk sahibi olan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 173,31 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışan ve üç çocuk sahibi olan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 199,97 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışan ve dört çocuk sahibi olan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 226,63 Türk Lirası’dır.
 • Evli, eşi çalışan ve beş çocuk sahibi olan kişi için aylık asgari geçim indirimi tutarı 226,63 Türk Lirası’dır.

Asgari Geçim İndirimi Formu

Asgari geçim indiriminden faydalanmak için doldurulması için istenilen bilgilerin yer aldığı bir form bulunmaktadır. Bu formda;

Bildirimi Verenin,

 • T.C Kimlik Numarası
 • Adı Soyadı
 • Medeni Hali
 • Sosyal Güvenlik No/Sicil No/Kurum Sicil No
 • Görevi

Bildirimde bulunan kişinin eşinin,

 • Adı Soyadı
 • İş Durumu (çalışıyor, çalışmıyor, geliri olan, geliri olmayan)

Mükellefele oturan ya da mükellef tarafından bakılan çocuğun,

 • Adı Soyadı
 • Anne Adı
 • Baba Adı
 • Çocuğun Durumu (öz, üvey, evlat edinilmiş, nafakası sağlanan çocuk, anne babasını kaybetmiş torun)
 • Öğrenim Devam Durumu (okul ismi, kayıt tarihi, sınıfı)

bilgilerinin doğru ve eksiksiz biçimde doldurulması gerekmektedir.

Asgari Geçim İndirimi Şartları

Asgari geçim indirimi kapsamına girenler;

 • Ücret vergilendirmesi gerçek usul esasına göre yapılan tam mükellef gerçek kişiler
 • Ücret geliri bildirimini yıllık beyanname ile yapan tevkifata tabi tutulmayan kişiler
 • Gelir Vergisi Kanunu madde 61’de yer alan ifadeye göre ücret geliri elde eden kişiler

Asgari geçim indirimi kapsamına girmeyenler;

 • Hizmetleri karşılığında elde ettikleri gelir diğer ücret olarak değerlendirilen kişiler. Bu kişiler;
 1. Ticaretle uğraşan kişilerin yanında çalışan basit usul kapsamında vergilendirilen kişiler
 2. Özel hizmet kapsamında şoför olarak çalışan kişiler
 3. Özel inşaatlarda ücret karşılığı çalışan kişiler
 4. Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin yanında çalışan kişiler
 5. Gerçek ücret tespiti mümkün olmayan ancak Danıştay’ın onayı ile Maliye Bakanlığı tarafından gerçek ücret kapsamında değerlendirilmeye alınan kişiler
 • Herhangi bir ücret elde etmeyen gerçek kişi sınıflandırmasına giren kişiler
 • Dar mükellef sınıflandırmasına girerek (Türkiye’de ikamet etmeyen ve bir takvim yılı içerisinde sürekli olarak 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmayan) ücret geliri elde eden kişiler
 • Bir kanun hükmüne göre (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gibi kanunlar) ücretlerinden gelir vergisi alınmayan kişiler

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Asgari geçim indiriminde uygulamacılar ve mali idarenin benimsemiş olduğu iki farklı görüş bulunmaktadır.

 • Asgari geçim indirimi hesaplamasında uygulamacılar tarafından benimsenmiş olan görüş

Buna göre; asgari geçim indiriminde, indirime ait alınabilecek en yüksek tutarın çalışan kişinin gelir vergisini geçmemesi ve aynı zamanda kişisel ve medeni durumunun olanaklı olması halinde (evli olup eşinin çalışmaması ve en az yedi çocuk sahibi olması ya da evli olup eşinin çalışması ve en az dokuz çocuk sahibi olması) aşağıdaki şekilde hesaplama yapılmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi= (Yıllık asgari brüt ücret x %100) x %15

= 7300,8 x % 15 =1095,12 (yıllık)

=91,26 (aylık)

 • Asgari geçim indirimi hesaplamasında mali idare tarafından benimsenmiş olan görüş

Asgari geçim indirimi tutarı mali idarenin benimsemiş olduğu görüşe göre ise şu şekilde hesaplanmaktadır;

Asgari ücret yıllık brüt tutar          = 19.764,00 (1.647,00 x 12)

Yıllık vergi matrahı                          = 13.340,00 (19.764,00 – SSK işçi primi)

Ödenen yıllık gelir vergisi tutarı   = 2.001,00 (13.340,00 x %15)

2.001,00 Türk Lirası 2016 senesinde bir çalışanın alabileceği en yüksek asgari geçim indirimi tutarı olmaktadır. Aylık olarak hesaplandığında ise 166.075,00 Türk Lirası olarak bulunmaktadır.

İki yöntemde de kesin olan tek durum çalışanın alabileceği en yüksek asgari geçim indirimi tutarının hesaplanan gelir vergisi tutarı seviyesinde olacağıdır. Gelir vergisini aşılması durumunda aşan kısmın çalışana iadesi söz konusu olmamaktadır.

Hesaplama aracımız ile kolay ve doğru şekilde asgari geçim indirimi hesaplaması yapmak için hesaplama aracına girdikten sonra medeni durum, çocuk sayısı ve hangi yıl için asgari geçim indirimi yapılacağı bilgilerini giriniz ve hesapla butonuna tıklayınız.

Asgari Geçim İndirimi Hesaplama!