Askerlik Borçlanması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Askerlik Borçlanması Hesaplama

Borçlanma Tarihi :
Borçlanma Süresi (gün) :

Askerlik borçlanması ile çalışanların emekliliği için büyük kolaylık sağlanmış olmaktadır. Emeklilik hakkının elde edilmesi için gerekli şartları tamamlamış ancak yeterli prim şartının sağlanması için bekleyen kişiler askerlik borçlanması ile erken emeklilik avantajına sahip olacaktır. Askere gidilen sırada sigortası bulunmayan kişilerin sigorta başlangıç tarihi esas alınarak emeklilik süresinden askerlik hizmet süresi kadar geri çekilmesi askerlik borçlanması ile mümkün olmaktadır. Askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesiyle de olabilmektedir. Bu şekilde yapılan askerlik borçlanması ile prim gün sayısında artış meydana gelmektedir. Askerlik hizmetini yedek subay ile er ve erbaş olarak tamamlayan kişilerin de askerlik borçlanmasından yararlanmaları mümkündür. Yazımızda bu konunun ayrıntılı anlatımını yaparak askerlik borçlanması hakkında daha fazla bilgi sağlamaya çalışacağız. Bu amaçla aşağıda yer alan konu başlıklarına yer vereceğiz;

 • Askerlik borçlanması dilekçesi
 • Askerlik borçlanması ödemesi
 • Askerlik borçlanması ile erken emeklilik
 • Askerlik borçlanması hesaplaması

Askerlik Borçlanması Dilekçesi

Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen kişilerin yapması gereken bir işlem olarak dilekçe vermesi gerekmektedir. Kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait merkezlerden ya da internet üzerinden edineceği borçlanma dilekçesinin askerlik şubesine gitmesi gerekmektedir. Kişinin bağlı bulunduğu askerlik şubesi tarafından dilekçede yer alan askerlik başlangıç ve askerlik bitiş tarihlerine ait kısmın doldurulması ve onaylatması gerekmektedir. Bu işlemin ardından gidilecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu merkezinde borçlanma talebi yapılmaktadır. Askerlik borçlanma talebi için borçlanma dilekçesinin belirtilen şartlara uygun olarak teslim edilmesinin haricinde başka bir istenen bulunmamaktadır.

Borçlanma dilekçesinde;

 1. Kişinin adı, soyadı, sosyal güvenlik sicil numarası gibi kişisel bilgileri,
 2. Borçlanmak istenilen hizmetin niteliği (ücretsiz doğum izni süresi, analık izin süresi, avukatlık stajında geçen süre, doğumdan sonra geçen süre, er ya da erbaş olarak geçen süre, yedek subay okulunda geçen süre, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi sırasında geçen süre, tutuklulukta ve gözaltında geçen süre, grev ve lokavtta geçen süre, fahri asistanlıkta geçen süre, personel mevzuatına göre aylıksız izinde geçen süre, seçim kanunları gereğince açıkta geçen süre, kısmi süreli çalışılan aylara ait süre),
 3. Borçlanma miktarının hesabında seçilen günlük prime esas kazanç,
 4. Borçlanmak istenen süre kısımları yer almaktadır.

Askerlik borçlanması ile;

 • Askerlik hizmetinin tamamlanmasının ardından sigortalı olan kişiler askerlik borçlanması ile işe başlangıç tarihlerini daha ön tarihe aldırabilirler. Bu şekilde daha az prim ödemeleri gerektiği için daha erken yaşta emeklilik hakkını elde edebilirler.
 • Askerlik hizmetinden önce sigortaları olan kişiler askerlik borçlanması ile 25 yıllık çalışma süresini doldurmamaları halinde işe başlangıç tarihlerini daha ön tarihe aldırabilirler. Bu şekilde 25 yıllık süre daha erken bir tarihte tamamlanmış olacağı için emeklilik hakkı daha erken tarihte edinilebilir.
 • Sigortalılığın askerlik hizmetinin tamamlandıktan sonra ya da askerlik hizmetinden önce olup olmaması dikkate alınmadan prim gün sayısı eksik olan kişiler askerlik borçlanması ile prim gün sayılarını artırabilirler. Bu şekilde yine emeklilik hakkının daha erken elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Askerlik borçlanmasında askerlik süresinin tamamının borçlanılması yerine bir kısmının borçlanılması;

Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişilerin askerlik hizmetine ait olan sürenin tamamını borçlanmaları gerekmemektedir. Kişinin emeklilik hakkını elde edebilmesi için az sayıda prim günü eksiği olabilir. Böyle bir durumda emeklilik için askerlik süresinin tamamının yerine bir kısmının borçlanılması ile kişi emeklilik için gerekli şartları sağlar ve daha erken emekli olur. Örneğin; emekli olmak için 80 prim günü eksiği bulunan Ali Yıldırım’ın askerlik borçlanmasında 80 günlük kısmı borçlanması emekli olması için yeterli olacaktır.

Daha önce askerlik borçlanması yapılması durumunda tekrar askerlik borçlanması yapılması;

Askerlik borçlanmasında, daha önceki bir tarihte askerlik süresinin bir kısmında borçlanma yapıldığı durumlarda askerlik süresinin kalan kısmı için tekrar askerlik borçlanması yapılabilmektedir. Tekrar borçlanma yapmak isteyen kişilerin yeniden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Askerlik borçlanması için ödenen primlerin geri alınması;

Yapılan askerlik borçlanmasının, borçlanma yapan kişinin erken emekliliğinde bir etkisi bulunmadığının görülmesi ya da herhangi başka bir sebep oluşması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ödenen primleri iade etmemektedir. Bu sebeple askerlik borçlanması yapacak olan kişinin askerlik borçlanması işleminden önce dikkatli davranması gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması Ne Zaman Ödenir?

Askerlik borçlanmasında ödeme iki şekilde yapılabilmekteydi. Ödeme ya borçlanmadan itibaren altı ay içinde ya da borcun 6 ay içinde taksitler halinde ödenmesi şeklinde olmaktaydı. Ancak 1 Ekim 2014 tarihinden sonra değişen bir düzenleme ile birlikte askerlik borçlanmasının ödenmesinde taksitle ödenmesi durumu ortadan kaldırılmıştır. Bunun yanında askerlik borcunun ödenmesinin bir ay içinde yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Belirtilen bir aylık sürenin aşılması halinde ise yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

2016 yılı askerlik borçlanma tutarı;

Askerlik borçlanması asgari ücretin yüzde 32’si olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni; borçlanma alt sınırının, prime esas kazancın alt sınırının asgari ücretle prime esas kazancın alt sınırına eşitlenmesidir. Askerlik borçlanmasında üst sınır ise asgari ücret tutarının 6,5 katının yüzde 32’si olarak belirlenmiştir.

2016 senesinde asgari ücrete ait brüt tutar 1.647.00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bundan dolayı 2016 senesinde belirlenen ve ödenecek SGK günlük en düşük askerlik borçlanması tutarı 17.56 Türk Lirası’dır.

Aşağıda 2016 senesine ait askerlik borçlanması tutarları verilmektedir.

 • 1 Ocak 2016 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında ödenecek günlük en düşük askerlik borçlanması tutarı 17.56 Türk Lirası’dır.
 • 1 Ocak 2016 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında ödenecek günlük en yüksek askerlik borçlanması tutarı 114.19 Türk Lirası’dır.
 • 400 gün askerlik hizmetinde bulunan kişinin en düşük tutardan askerlik süresinin tamamını borçlanması durumunda 7.024.00 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir.
 • 540 gün askerlik hizmetinde bulunan kişinin en düşük tutardan askerlik süresinin tamamını borçlanması durumunda 9.482.00 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir.
 • 600 gün askerlik hizmetinde bulunan kişinin en düşük tutardan askerlik süresinin tamamını borçlanması durumunda 10.536.00 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir.
 • 720 gün askerlik hizmetinde bulunan kişinin en düşük tutardan askerlik süresinin tamamını borçlanması durumunda 12.643.02 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması hesaplaması prime esas alınan günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olacak şekilde kişi tarafından tercih edilecek günlük kazanç tutarının yüzde 32’si üzerinden yapılmaktadır. Günlük kazancın askerlik borçlanması yapılmak istenen süre ile çarpılması ile askerlik borçlanması tutarı bulunmuş olacaktır. Hesaplamada esas alınan günlük kazanca ait alt sınır ile üst sınır tutarı askerlik borçlanmasının yapılacağı dönemde belirlenen tutardır.

Örneğin; erken tarihte emekli olmak isteyen Ahmet Çetin’in askerlik borçlanmasında ödeyeceği tutarı bulunuz.

2016 senesinde belirlenen asgari ücret 1.647.00 Türk Lirası’dır. Bu tutar üzerinden yüzde 32 hesaplanır.

1.6472.00 Türk Lirası x % 32 = 527.04 Türk Lirası

Ahmet Çetin’in askerlik borçlanması için günlük ödemesi gerekli olan tutar 527.04 Türk Lirası’dır. Bulunan 527.04 Türk Lirası, Ahmet Çetin’in askerlik borçlanması yapacağı süre ile çarpılmasının ardından toplam askerlik borçlanması tutarı bulunmuş olur.

Hesaplama aracından faydalanarak askerlik borçlanması daha kolay ve daha doğru şekilde hesaplanabilir. Bunun için hesaplama aracına girdikten sonra askerlik borçlanması hesaplaması için gerekli olan borçlanma dönemi ile borçlanma süresi bilgilerinin girilmesi yeterli olacaktır. Gerekli olan bilgilerin girilmesi ve daha sonrasında hesapla butonuna tıklanması ile birlikte askerlik borçlanması hesaplaması yapılmış olacaktır.

Askerlik Borçlanması Hesaplama!