Aydınlatma Ölçü Birimleri Çevirici | Sen iste o hesaplasın!

Aydınlatma Ölçü Birimleri Çevirici

Aydınlatma ölçümü farklı birimlerle yapılabildiği için bu birimleri çevirmek zaman zaman zorluklara sebep olmaktadır. Aydınlatma ölçü birimleri çevirici uygulamalarla bu iş ne kadar kolaylaşsa da hangi birimin hangi birime ne kadar oranla karşılık geldiğini bilmek sizin daha kolay ve ek hizmetlerle uğraşmadan hesap yapmanızı sağlayabilir.

Popüler Aydınlatma Ölçüm Birimleri Nelerdir?

Günümüzde en çok karşımıza çıkan aydınlatma ölçüm birimleri nox phot, lümen / m2 – lümen / ft2 ve footkandela lux’tür.

Aydınlatma Ölçüm Birimleri Hakkında Genel Bilgiler

Aydınlatma ya da ışık şiddetinin birimine lüks – lux isimleri verilmektedir. Aydınlatma ölçümleri luxmetre ile yapılmaktadır ve bir birim lux’un bir birim lümen / m2’ye eşit olduğu kabul edilir.

Işık akışı ise ışık kaynağından her doğrultuda ortaya çıkan aydınlatıcı şiddetlerinin toplamına verilen isimdir. Işık akışının birim ölçüsü lümen’dir. Lümen (Ø) simgesiyle de gösterilir.

Aydınlatma ölçü birimleri ile alakalı bir diğer önemli kavramda ışık şiddetidir. Işık şiddeti belirlenen tek bir doğrultuda yayılma gösteren ışığın miktarına verilen isimdir. Işık şiddetinin birimi ise candela’dır. Candel (I) simgesiyle de gösterilmektedir.

Bir metrekarelik alana gelen toplam ışığın akısına ait miktar belirtecine aydınlık düzeyi denmektedir. Bunun da birimi lux olmakla birlikte sembol harfi ( E )’dir.

Aydınlatma Ölçüm Birimleri Çevirici

Bu alt başlık kapsamında her bir aydınlatma ölçüm biriminin diğer aydınlatma ölçüm birimleri bazında ne anlam ifade ettiğini, çevirirken hangi rakamları kullanmak gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz.

Feet Candela Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Feet Candela ya da öteki tabiriyle ayak kandela, diğer aydınlatma birimlerine şu şekilde çevrilir:

Bir birim değerindeki feet candela;

Flame ölçü birimi bazındaki değeri 3,99’dur.

Kilolux bazındaki değeri 92,9’dur.

Lumen / santimetrekare tipindeki ölçü birimi bazındaki değeri 929’dur.

Lumen / footkare bazındaki değeri ise yine 1’dir.

Lumen / inchkare bazındaki değeri ise 144,03’e eşit olarak hesaplanır.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0,0929’a denk düşer.

Lux bazındaki değeri ise 0,0929’a eşittir.

Metre Kandela bazında da 0,0929’a denktir.

Miliphot bazındaki değeri ise 0,929’dur.

Nox ölçü birimi bazındaki değeri 0.0000929’dur.

Phot ölçü birimi bazındaki değeri 929’dur.

Santimetre kandela bazındaki değeri 929’dur.

Watt / santimetrekare değeri ise 636301.369863014’tür.

Flame Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Flame aydınlatma birimlerini diğer birimlere çevirirken:

Bir birim değerindeki flame;

Feet kandela bazındaki değeri 0.250008180839612’tir.

Kilolux bazındaki değeri 23.22576’dır.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 232.2576’dır.

Lumen / footkare bazındaki değeri 0.250008180839612’dir.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 36.0089302325581’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.02322576’dır.

Lux bazındaki değeri 0.02322576’dır.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.02322576’dır.

Miliphot bazındaki değeri 0.2322576’dır.

Nox bazındaki değeri 0.00002322576’dır.

Phot bazındaki değeri 232.2576’dır.

Santimetre kandela bazındaki değeri 232.2576’dır.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri 159080.547945205’tir.

Kilolux Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Kilolux aydınlatma birimini diğer birimlere çevirirken kullanılacak oranlar şu şekildedir:

Bir birim değerindeki kilolux’un;

Feet kandela bazındaki değeri 0.0107642626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 0.0430556416668389’dur.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 10’dur.

Lumen / footkare bazındaki değeri 0.0107642626480086’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 1.55038759689922’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.001’dir.

Lux bazındaki değeri 0.001’dir.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.001’dir.

Miliphot bazındaki değeri 0.01’dir.

Nox bazındaki değeri 0.000001’dir.

Phot bazındaki değeri 10’dur.

Santimetre kandela bazındaki değeri 10’dur.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 6849.31506849315’tir.

Lumen / Santimetrekare Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Lumen / Santimetre kare tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken şu oranlar kullanılır:

Bir birim değerindeki lümen / santimetre kare’nin;

Feet kandela bazındaki değeri 0.00107642626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 0.00430556416668389’dur.

Kilolux bazındaki değeri 0.1’dir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 0.00107642626480086’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 0.155038759689922’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.0001’dir.

Lux bazındaki değeri 0.0001’dir.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.0001’dir.

Miliphot bazındaki değeri 0.001’dir.

Nox bazındaki değeri 0.0000001’dir.

Phot bazındaki değeri 1’dir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 1’dir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 684.931506849315’tir.

Lumen / Footkare Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Lumen / Footkare tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer ölçü birimlerine çevirirken şu oranlar kullanılır:

Bir birim değerindeki lümen / footkare’nin

Feet kandela bazındaki değeri 1’dir.

Flame bazındaki değeri 3.99986911084933’tür.

Kilolux bazındaki değeri 92.9’dur.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 929’dur.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 144.031007751938’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.0929’dur.

Lux bazındaki değeri 0.0929’dur.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.0929’dur.

Miliphot bazındaki değeri 0.0929’dur.

Nox bazındaki değeri 0.0000929’dur.

Phot bazındaki değeri 929’dur.

Santimetre kandela bazındaki değeri 929’dur.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 636301.369863014’tür.

Lumen / Inchkare Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Lumen / inchkare tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken şu oranlardan yararlanılır:

Bir birim değerindeki lümen / inchkare’nin

Feet kandela bazındaki değeri 0.00694294940796556’dır.

Flame bazındaki değeri 0.0277708888751111’dir.

Kilolux bazındaki değeri 0.645’tir.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 6.45’tir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 0.00694294940796556’dır.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.000645’tir.

Lux bazındaki değeri 0.000645’tir.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.000645’tir.

Miliphot bazındaki değeri 0.00645’tir.

Nox bazındaki değeri 0.000000645’tir

Phot bazındaki değeri 6.45’tir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 6.45’tir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 4417.80821917808’dir.

Lumen / Metrekare Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Lumen / metrekare tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken faydalanılan oranlar şu şekildedir:

Bir birim değerindeki lümen / metrekare’nin

Feet kandela bazındaki değeri 10.7642626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 43.0556416668389’dur.

Kilolux bazındaki değeri 1000’dir.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 10000’dir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 10.7642626480086’dir.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 1550.38759689922’dir.

Lux bazındaki değeri 1’dir.

Metre Kandela bazındaki değeri 1’dir.

Miliphot bazındaki değeri 10’dur.

Nox bazındaki değeri 0.001’dir.

Phot bazındaki değeri 10000’dir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 10000’dir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 6849315.06849315’tir.

Lux Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Lux ya da diğer isimleriyle lüks, lx’in diğer aydınlatma ölçü birimlerine çevrilirken kullandığımız oranlar şu şekildedir:

Bir birim değerindeki lux’un;

Feet kandela bazındaki değeri 10.7642626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 43.0556416668389’dur.

Kilolux bazındaki değeri 1000’dir.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 10000’dir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 10.7642626480086’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 1550.38759689922’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 1’dir.

Metre Kandela bazındaki değeri 1’dir.

Miliphot bazındaki değeri 10’dur.

Nox bazındaki değeri 0.001’dir.

Phot bazındaki değeri 10000’dir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 10000’dir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 6849315.06849315’tir.

Metre Kandela Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Metre kandela tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken kullanılan oranlar şunlardır:

Bir birim değerindeki metre kandela’nın;

Feet kandela bazındaki değeri 10.7642626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 43.0556416668389’dur.

Kilolux bazındaki değeri 1000’dir.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 10000’dir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 10.7642626480086’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 1550.38759689922’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 1’dir.

Lux bazındaki değeri 1’dir.

Miliphot bazındaki değeri 10’dur.

Nox bazındaki değeri 0.001’dir.

Phot bazındaki değeri 10000’dir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 10000’dir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 6849315.06849315’tir.

Miliphot Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Miliphot tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken kullanılan oranlar şunlardır:

Bir birim değerindeki miliphot’un;

Feet kandela bazındaki değeri 1.07642626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 4.30556416668389’dur.

Kilolux bazındaki değeri 100’dür.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 1000’dir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 1.07642626480086’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 155.038759689922’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.1’dir.

Lux bazındaki değeri 0.1’dir.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.1’dir.

Nox bazındaki değeri 0.0001’dir.

Phot bazındaki değeri 1000’dir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 1000’dir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 684931.506849315’tir.

Nox Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Nox tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken kullanılan oranlar şunlardır:

Bir birim değerindeki nox’un;

Feet kandela bazındaki değeri 10764.2626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 43055.6416668389’dur.

Kilolux bazındaki değeri 1000000’dir.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 10000000’dir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 10764.2626480086’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 1550387.59689922’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 1000’dir.

Lux bazındaki değeri 1000’dir.

Metre Kandela bazındaki değeri 1000’dir.

Miliphot bazındaki değeri 10000’dir.

Phot bazındaki değeri 10000000’dir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 10000000’dir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 6849315068.49315’tir.

Phot Aydınlatma Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Phot tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken kullanılan oranlar şunlardır:

Bir birim değerindeki phot’un;

Feet kandela bazındaki değeri 0.00107642626480086’dır.

Flame bazındaki değeri 0.00430556416668389’dur.

Kilolux bazındaki değeri 0.1’dir.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 1’dir.

Lumen / footkare bazındaki değeri 0.00107642626480086’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 0.155038759689922’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.0001’dir.

Lux bazındaki değeri 0.0001’dir.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.0001’dir.

Miliphot bazındaki değeri 0.001’dir.

Nox bazındaki değeri 0.0000001’dir.

Santimetre kandela bazındaki değeri 1’dir.

Watt / santimetrekare bazındaki değeri ise 684.931506849315’tir.

Watt / Santimetrekare  Birimini Diğer Birimlere Çevirmek

Watt / santimetrekare tipindeki aydınlatma ölçü birimini diğer birimlere çevirirken kullanılan oranlar şunlardır:

Bir birim değerindeki watt / santimetrekare’nin;

Feet kandela bazındaki değeri 0.00000157158234660926’dır.

Flame bazındaki değeri 0.00000628612368335848’dir.

Kilolux bazındaki değeri 0.000146’dır.

Lumen / santimetrekare bazındaki değeri 0.00146’dır.

Lumen / footkare bazındaki değeri 0.00000157158234660926’dır.

Lumen / inchkare bazındaki değeri 0.000226356589147287’dir.

Lumen / metrekare bazındaki değeri 0.000000146’dır.

Lux bazındaki değeri 0.000000146’dır.

Metre Kandela bazındaki değeri 0.000000146’dır.

Miliphot bazındaki değeri 0.00000146’dır.

Nox bazındaki değeri 0.000000000146’dır.

Phot bazındaki değeri 0.00146’dır.

Santimetre kandela bazındaki değeri ise 0.00146’dır.

Yukarıdaki oranlar yardımıyla hesap makinesini bir aydınlatma ölçü birimleri çevirici gibi kullanmanız mümkündür.

Aydınlatma Ölçü Birimleri Çevirici!