Bandrol Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Bandrol Hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi aslında Bandrol anlamına gelmektedir. Eskiden Bandrol Hesaplama olan bu tür işlemler artık Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama halini almıştır. Bandrol olarak kullanılan bu kelime artık Motorlu Taşıtlar Vergisi halini almıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

Araç sahibi olan kişiler, her yılda iki defa olmak üzere Motorlu taşıtlar vergisi ödemek zorundadır. Bu nedenle Bandrol Hesaplama konusunda bir fikir edinmek isteyen kişi sayısı da oldukça fazladır. Üstelik sadece kara taşıtları sahipleri değil, uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtlarının da sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden bulundukları trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlar bu vergiye tabidirler. Trafik sicil kaydı başlayan motorlu araçların, bu tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi ödemeye başlayacağı ve bu sicil kaydının silineceği tarihe kadar devam edeceği de bilinenler arasındadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksitleri Ocak ayında ödenirken, ikinci taksitleri Temmuz ayında ödenmektedir. İlk altı ay içerisinde kaydını sildiren kişilerin, ikinci ayın vergisini ödemeyeceği gibi, ikinci altı ayda kaydını sildiren araçlar ise bir sonraki yıla ait vergiyi ödemeyeceklerdir.

Genel olarak, kaptıkaçtı, otomobil, arazi taşıtları ve benzeri motosikletler ile bu taşıtlar dışında yer alan ve içerisinde motor taşıyan kara taşıtları ile birlikte Türk Hava Kurumu’na ait olanlar hariç uçak ve helikopterlerin yılda iki kere ödemesi gereken vergiye Motorlu Taşıtlar Vergisi denmektedir.

Bandrol hesaplama işlemleriyle ilgili olarak motorlu taşıtlar vergisinde sahip olduğunuz araca göre farklı şekilde bir hesaplama işlemi yaparsınız. Otomobil, motosiklet ve benzeri araçlarda aracın yaşı ile birlikte silindir hacmine bakılarak bandrol hesaplama işlemleri yapılırken, otobüslerde aracın yaşı ile oturma kapasitesine bakılır. Kamyonlarda ise azami toplam ağırlık ile birlikte aracın yaşına bakılacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gel gelelim, motorlu taşıtlar vergisinin nasıl hesaplanacağına. Bandrol Hesaplama işlemleri, 1 Ocak 2010 tarihi itibarı ile motorlu taşıtların vergilendirilmeleriyle alakalı olarak, 197 sayılı kanunda yer alan beşinci ve altıncı maddelerden belirtilmiş bir iki ve dört sayılı tarifelere göre hesaplanmaktadır.

Hangi Araç Ne Kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Öder?

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtlar ve benzeri motorlu araçlar için alınacak olan motorlu taşıtlar vergisini, yani Bandrol Hesaplama işlemlerini kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi size bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağız.

Ödeyeceğiniz motorlu taşıtlar vergisi, aracınızı motor silindir hacminin santimetreküp cinsine göre ve sahip olduğunuz taşıtın yaşına göre değişim göstermektedir. Bu nedenle Bandrol Hesaplama işlemleriniz bu kriterlere göre değişim gösterecektir.

Örneğin, 1300 santimetreküp ve aşağısında motor silindir hacmine sahip bir motorlu aracın sahip olduğu yaşa göre ödeyeceği vergi de değişim göstermektedir. Bir ila üç yaş arasında olan bin üç yüz santimetreküp aracın 623 TL ödeyeceği vergi, 4 ila 6 yaş arasında yer alan araç için 434 TL’ye düşmekteyken, 7 ila 11 yaş arasındaki araç için 243, 12 ila 15 yaş arasındaki araç için 184 TL’ye ve son olarak da 16 yaş ve üstü olan araçlar için 66 TL’ye kadar düşüş göstermektedir. Sahip olduğunuz motorun silindir hacmine göre artış gösteren motorlu taşıt vergisi, sahip olduğunuz motorlu aracın yaşına göre de düşüş yaşamaktadır.

Eğer bir motosiklete sahipseniz ve motosikletinizin motor silindir hacmi 100 ila 250 santimetreküp arasındaysa ve bu motosikletin yaşı bir ila üç yaş arasında ise 118 Türk lirası, dört ila altı yaş arasında ise 89 türk lirası, yedi ila on bir  yaş arasında ise 66 türk lirası, 12 il 15 yaş arasında ise 42 türk lirası ve 16 yaş ve üstünde ise 17 lira türk lirası ödemeniz gerekmektedir.

Her bir motor silindir hacmi ve motorlu araç yaşı için tek tek anlatmayacak ve size bir tablo sunarak Bandrol Hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmenizi sağlayacağız.

Peki ya minibüs, otobüs, kamyon ya da kamyonet için ödemeniz gereken motorlu taşıt vergisini yani Bandrol Hesaplama işlemlerini nasıl mı yapacaksınız? Şimdi size onu da önce tek tek sonra da bir tablo ile anlatalım.

Konu minibüs, otobüs, kamyon ya da kamyonet olunca ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi ve yapılması gereken Bandrol Hesaplama işlemleri de biraz farklılık gösteriyor. Bu aşamada yapacağınız Bandrol Hesaplama işlemleri taşıtın cinsine, oturma yerine ve azami toplam ağırlığa göre değişim gösterirken, diğer taraftan yaş konusunda yine yukarıda yer aldığı gibi azalan bir çizgi takip etmektedir. Dilerseniz Bandrol Hesaplama işlemlerini tek tek anlatarak ifade edelim.

Örneğin bir minibüs, bir ila altı yaşları arasında ise 748 Türk lirası, 7 ila 15 yaşları arasında ise 495 Türk lirası ve 16 yaşında ya da üstündeyse 243 Türk lirası motorlu taşıt vergisi ödeyecektir. Eğer panel van ya da motorlu karavan kullanıyorsanız, motorlu taşıt verginiz, motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenecektir. 1900 santimetreküp ve aşağısında bir motor silindir hacime sahip aracınız varsa ve bu aracın yaşı bir ila altı yaş arasında ise 997 Türk Lirası ödersiniz. Bu araç 7 ile 15 yaş arasında ise 623 Türk lirası, 16 yaşında ya da 16 yaşının üstündeyse 371 lira ödersiniz.

Otobüs ve benzeri motorlu taşıtlarda ise oturma yeri sayısı ile birlikte otobüs ve benzeri araçların yaşına bakılmaktadır. Örneğin otobüs ve benzeri aracınızda sahip olduğunuz oturma yeri sayısı 25 kişi ya da daha az kişi alabiliyorsa ve yaşı 1 ila 6 arasında değişiyorsa 1886 Türk lirası, 7 ila 15 yaş arasında değişiyorsa 1127 Türk lirası, 16 yaşında ya da daha yaşlıysa 495 Türk Lirası ödersiniz.

Bunun dışında, kamyonet, çekici, kamyon ya da benzeri bir motorlu taşıta sahipseniz, yapacağınız Bandrol Hesaplama işlemleri bu araçların azami toplam ağırlığı ve yaşına göre hesaplanmaktadır. Eğer bu tür bir araca sahipseniz ve aracınızın azami toplam ağırlığı 1500 kilogram ya da daha az ise ve bu aracın yaşı bir ila altı yaş arasında ise 672 türk lirası ödersiniz. Eğer 7 ila 15 yaş arasında ise 446 Türk lirası, eğer 16 yaşında ya da üstündeyse 220 Türk lirası ödersiniz.

Şimdi buraya kadar anlattığımız araçlar hakkında Bandrol Hesaplama ile ilgili olan tabloyu sizlerle paylaşalım.

Araç Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Bandrol Hesaplama işlemleri için ihtiyacınız olan şeylerden biri de aracınızın yaşıdır. İlgili motorlu taşıt ödemesinin ait olduğu yıldan, aracınızın modelini çıkartmanızın ardından sonuca bir eklemeniz  aracınızın yaşını bulmanızı sağlayacaktır. Örneğin 2009 model bir araca sahipseniz ve 2016 yılı için motorlu taşıt vergisi ödemesi yapacaksınz. Araç yaşınızı, 2016’dan 2009’u çıkarttıktan sonra bir ekleyerek bulabilirsiniz. Bu durumda aracınız sekiz yaşında olmaktadır. ((2016-2009)+1)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Ödenir?

Motorlu taşıtlar verginizi, Bandrol hesaplama işlemlerini yaptıktan sonra, anlaşmalı bankalardan birine nakit bir şekilde ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden kredi kartınızı kullanarak online bir şekilde ödeyebilirsiniz. Garanti Bankası kredi kartlarından biri sizde varsa, Garanti Bankası Hızlı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme sayfası üzerinden motorlu taşıtlar vergisi ödemenizi üç taksite bölerek hızlıca yapabilirsiniz.

Gelirler İdaresi Başkanlığı MTV Ödeme Sayfası İçin TIKLAYINIZ!

Garanti Bankası Hızlı MTV Ödeme Sayfası İçin TIKLAYINIZ!

Motorlu taşıtlar vergisini, aracın bağlı olduğu il ya da ilçede yer alan vergi daireleri ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz. İnternet bankacılığını kullanırken dikkat etmeniz gereken konu ise bankaların internet şubeleri aracılığı ile ödeme kabul ediyor olmasıdır. Fakat e dekontların makbuz olarak kullanılamaması sebebi ile kişilerin banka şubesine giderek tahsilat makbuzu almaları gerekmektedir.

Vergi ödeme geciktirilmesi dahilinde cezai yaptırımlar bulunmaktadır. Araç sahibi vergi ödemesi yapmadığı taktirde ilk olarak mektupla uyarılırken, vergi ödemesi yapılmamışsa Maliye Bakanlığı’nın yeni uygulamasının getirisi olarak, araç sahibinin banka hesabına haciz konacaktır ve tüm ödenmemiş vergilerin tutarı tahsil edilecektir.

Bandrol Hesaplama!