Basit Faiz Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Basit Faiz Hesaplama

Anapara Faizi: Bir diğer adı kapital faizdir. Herhangi bir para alacağından geçici bir süre için mahrum olma, dolayısıyla mahrum kalınan paranın miktarı ve mahrum kalma süresiyle orantılı olarak elde edilen faize denir.

Temerrüt Faizi: Bir diğer adı gecikme faizidir. Borçlunun para borcunu zamanında yerine getirememesi dolayısıyla gecikme süresi için alacaklıya ödenmesi gereken faize temerrüt faizi denir.

Ticari işlerde faiz miktarı dürüstlük kuralına aykırı olmamak şartıyla serbestçe belirlenebilir. Ancak adi işler açısından anapara faiz oranı mevzuat hükümlerine göre belirlenecek faiz oranının % 50 fazlasını, yıllık temerrüt faiz oranı ise mevzuatta belirlenen faiz oranının % 100’den fazlasını aşamaz. Belirlenecek olan faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 20.12.2012 tarihinde yıllık % 13.75 olarak belirlenmiştir. Bu oran üstünde bir faiz oranı belirlenemez.

Basit Faiz Nedir?

Basit faiz ödenecek ya da kazanılacak faizin ana para üzerinden hesaplandığı faiz türüdür. Bu durumda paranın zaman faydasına faiz denmektedir.

Bileşik faiz ise hesaplanan faiz üzerinden tekrar faiz hesaplama işlemidir. Türk kanunlarına göre bileşik faiz borçlar üzerinden yürütülemez. Ancak üç durumda bileşik faiz yürütülmesi öngörülmüştür. Bu üç durum ise şu şekildedir;

  • 3 yıldan aşağı olmamak üzere cari hesap sözleşmelerinde
  • Yapılan ödünç sözleşmelerinde
  • Kambiyo senetlerinden müracaat borçlusunun müracaat borçlusuna başvurması durumunda

Basit Faiz Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Faiz, paranın ödünç olarak verilerek gelecekteki bir tarihte geri alınması karşılığında kazanılan, getirinin yani paranın zaman faydasını ifade eder. Basit faiz ise ödenecek ya da kazanılacak faizin anapara üzerinden hesapladığı faiz ürünüdür. Basit faiz hesaplama işlemi ise şu şekilde yapılır;

Basit Faiz= Anapara x Faiz Oranı x Paranın Faizde Kalma Süresi /100

Eğer faiz oranı yıl olarak verilmişse sürede yıl sayısına göre ifade edilir. Örneğin süre 3 yıl olarak verilmiş ise bu durumda basit faiz hesaplama işlemi için paranın faizde kalma süresi yazan kısıma 3 yazılır. Basit faiz hesaplama işleminde eğer süre gün olarak verilmişse bu durumda faiz hesaplama işlemi şu şekilde yapılır;

Basit Faiz= Anapara x Faiz Oranı x Paranın Faizde Kalma Süresi / 100 x 360 olarak hesaplanır.

Normalde 1 yıl 365 günden ibarettir, ancak basit faiz hesaplaması yapılırken bu sayı 360 olarak kabul edilir. Basit faiz hesaplama işleminde eğer süre ay olarak verilmişse bu durumda faiz hesaplama işlemi şu şekilde yapılır;

Basit Faiz= Anapara x Faiz Oranı x Paranın Faizde Kalma Süresi / 100 x 12 olarak hesaplanır.

Basit faiz hesaplaması için yazının üst kısmında verdiğimiz hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Öncelikle Basit faiz hesaplama yapmak istediğiniz gün sayısını, daha sonra hesaplayacağınız faiz oranını giriniz. Bilgilerin doğruluğundan eminseniz Hesapla sekmesine tıklayıp hesaplamanızı yapınız. Değilseniz Temizle sekmesine tıklayarak bilgilerinizi tekrar giriniz.

Basit Faiz Hesaplamada Gelecek Değer Nasıl Hesaplanır?

Basit faiz hesaplama işleminde gelecekteki değer hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Basit faizde gelecekteki değer; anapara ile gelecekte elde edilecek faizin toplamıdır. Dolayısıyla basit faiz formülü ile faiz hesapladıktan sonra bulunan tutar anaparaya eklenmek suretiyle gelecekteki değer bulunabilir. Gelecek değer formülü şu şekildedir;

Gelecekteki Değer = Anapara x (1 + Faiz Oranı x Süre) 

Basit Faiz Hesaplamada Şimdiki Değer Nasıl Hesaplanır?

Basit faiz hesaplamada şimdiki değer hesaplama işlemini de yerine getirebilirsiniz. Basit faizde şimdiki değer; gelecek değerden paranın bugünkü değerinin bulunması işlemine denir. Basit faiz hesaplamada şimdiki değer hesaplamaları genelde senetlerin vadesinden önce paraya dönüştürülmesinde ve reeskont hesaplamalarında kullanılır. Formülü şu şekildedir;

Şimdiki Değer (Bugünkü Değer) = Gelecekteki Değer / ( 1 + Faiz Oranı x Süre )

Basit Faiz Oranları Nelerdir?

Basit faiz işlemi, borç alacak işlemlerinde, alacaklı tarafın hakkını korumak için ve alacaklı tarafa zamanında ödeme yapılması için yürütülen ve ekstra kazanç sağlayan bir işlemdir. Sizde bir sözleşmede taraf olmuş ve bu sözleşmede bir borç alacak ilişkisine girmişseniz, kanunda belirtilen sınırları aşmamak koşulu ile serbest şekilde faiz oranı belirleyebilirsiniz. Belirlenen faiz oranı ile alacaklı taraf borcunu zamanında ödeyemez ya da borcunu ödemekte çekinirse, sözleşmede taraflar tarafından belirlenen faiz oranı ile anapara üzerinden faiz yürütebilirsiniz.

Peki bu durumda kanunlarca belirlenen faiz oranı ne kadardır? Eğer taraflar kendi arasında bir faiz oranı belirlememiş ise, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile birlikte 2006 tarihinden beri uygulanmakta olan, yıllık % 9 olan miktar kullanılmalıdır. Ayrıca sözleşmede belirlenmemiş ya da belirlenecek olan temerrüt faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranını geçemez. Bu oran ise 2015 yılı için % 13.75 olarak belirlenmiştir.

Sizde bir sözleşme ile borç alacak ilişkisine girmişseniz ve bu sözleşme ile birlikte faiz oranı belirlemiş ve faiz almaya hak kazanmış iseniz basit faiz hesaplama işlemlerinden yararlanarak ne kadar faiz alacağınızı hesaplayabilirsiniz. Basit faiz hesaplamada dikkat etmeniz gereken işlem faiz hesaplayacağınız sürenin ay olarak mı yoksa gün olarak mı hesaplanacağı noktasıdır.

Basit Faiz Hesaplama!