Batı Burcu Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Batı Burcu Hesaplama

Batı burcu, bilindiğinin tersine yıldızlarla alakalı değil de mevsimler ile alakalı bir disiplinden doğmuştur. Batı burcunda balık, kova, oğlak, yay, akrep, terazi, başak, aslan yengeç, ikizler, boğa, koç olmak üzere toplam 12 tane burç bulunur. Batı burcu hesaplama nasıl yapılır? Batı burçlarının özellikleri nelerdir? Batı burçlarının diğer dillerdeki karşılığı nedir? Tüm bu soruların cevabına yazımızdan ulaşabileceksiniz.

Batı Burcu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Batı burçlarının belirlenmesi için ekliptiğin sembolik bir şekilde otuzar derecelik 12 bölmeye ayrıldığının kabul edildiği bir şablon kullanılır. Bu şablonda, başlangıç olarak ilkbaharın başlangıcı olarak bilinen sıfır derece Koç noktası baz alınır. Yalnız bu nokta, Koç takımyıldızının başlangıç bölümü ile aynı değildir ve karıştırılmamalıdır. Yaklaşık 2000 sene önce aynı hizada oldukları için bu noktaya söz konusu takımyıldızının adı verilmiştir.

Zodyağın mevsimsel burçları, uzayın matematiksel ve geometrik anlamda bölünmesi sayesinde ortaya çıkar. Yani mevsimsel burçlar bir kez daha söylemek gerekirse takımyıldızı değildir.

Dünyanın temel iki fiziksel hareketi sebebiyle kesişen iki büyük çemberin astrolojik sembolizmin köklerini oluşturduğu belirtiliyor. Bir sene içerisinde ekliptiğin göksel ekvator bölgesiyle kesişim yaptığı alanlara ekinoks (ılım noktası) denmektedir. İlkbahardaki kesişme noktasının Koç ile, sonbahardaki kesişme noktasının ise Terazi ile başladığı bilinir. Yaz solisti olarak sıfır derece Yengeç, kış solisti olarak ise sıfır derece Oğlak kabul edilir. Mevsimleri başlattığı kabul edilen bu dört özel nokta, astrolojideki dört öncü burcun da başlangıcını temsil eder. Bu burçlar; terazi, oğlak, yengeç ve koçtur.

Batı burcu hesaplaması yapılırken sidereal yani yıldız zodyakı değil, mevsim endeksli tropikal Zodyak kullanılır. Tropikal Zodyak, güneşin alçalma döngüsünde güneyden kuzeye doğru geçiş yaparken sıfır derece kabul edilen noktasını, sıfır derece koç burcu olarak almaktadır ve gökyüzünü otuzar derecelik toplamda 360 derece olacak şekilde 12 eş parçaya böler.

Zodyaktaki ilerleyiş bu eş parçalara tekabül ederek sürmektedir. Burçlar bu şekilde belirlenirken sizin kişisel burç hesaplaması yapabilmek için bilmeniz gereken tek şey doğum tarihinizdir.

Batı Burçları

Toplam 12 burçtan oluşan batı burçlarının tarih aralıklarını, dillere göre farklı söylenişlerini ve Yunan tanrıları ile ilişkilerini aşağıdaki başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Burçlar ve Yunan Tanrıları

Koç Burcu

Yunan mitolojisinde Aries, İngilizce’de Ram olarak kabul edilen Koç burcu 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasını kapsar. Yunan mitolojisine göre, Argo isimli gemide Yason’un idaresi altında sefer yapan ve Altın Pösteki’yi arayan Argonot’un hikayesine dayanan bir burçtur. Altın postu taşıdığı kabul edilen Koç’un nihayetinde gökyüzüne çıkarak şimdiki yerini aldığı söylenir.

Boğa Burcu

Yunan mitolojisinde Taurus, İngilizce’de ise Bull’dur. 21 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında doğanların içine girdiği bir gruptur. Tanrı Zeus’un boğa kılığında Prenses Avrupa’yı Girit’e götürme girişiminden yola çıkılarak boğanın denizde yüzüp Avrupa ile beraber kıyıdan uzaklaşmasının ardından sadece bedeninin yarısı göründüğü belirtilir. Bunun içindir ki gökyüzündeki temsili yarım boğa şeklindedir.

İkizler Burcu

Yunan mitolojisinde Gemini, İngilizce’de Twins’tir. Sparta Kraliçesinin iki oğlu Pollux ve Castor’dan yola çıkar. Castor, Kral Tyndareous’un oğluyken Pollux da Kral Zeus’a baba der, bu yüzden Pollux ölümsüzlük özelliğine sahiptir. Bu iki kardeş gökyüzünde gemilere yol gösterir.

Yengeç Burcu

Yunan mitolojisinde Cancer, İngilizce’de ise Crab. 22 Haziran ile 22 Temmuz arasında doğan insanlardan oluşan bir gruptur. Herkül’ün çok başlı karakter olan Hydra ile savaşması esnasında bir yengecin kıskçalarıyla ayağına tutulmasını konu alır. Herkül istemsiz bir şekilde yengeci çiğner ve yengeç göğe yükselmiştir.

Aslan Burcu

Yunan mitolojisinde Leo, İngilizce’de Lion olarak adlandırılır. Bu burç da 23 Temmuz ve 23 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Lion’un Ay’dan geldiği kabul edilir. Oğlu tarafından öldürülen Lion tekrar gökyüzüne gönderilmiştir.

Başak Burcu

Yunan mitolojisinde Virgo, İngilizce’de Virgin olarak bilinen başak burcu 24 Ağustos ile 23 Eylül tarihleri arasında doğan insanlardan oluşur. Kimi kültürlerde adalet, kimilerinde ise hububat ya da mısır tanrıçası olarak kabul edilir. Genelde dizine bir çocuk oturtan ve elinde zafer alameti olarak kabul edilen hurma dalı, diğer elinde ise buğday başağı olduğu varsayılan bir kız çocuğu ile temsil edilir.

Terazi Burcu

Libra ve scales olarak da bilinir. 24 Eylül ve 23 Ekim tarihleri arasında doğanları kapsar. İlk başta akrep burcundaki akrebin kıskaçları olarak düşünülen terazi, daha sonra ise tarihleri arasında gece – gündüz eşitliği olduğu için şimdiki halini almıştır.

Akrep Burcu

Yunan mitolojisinde scorpius, İngilizce’de scorpion. 24 Ekim ve 22 Kasım tarihleri arasını kapsar. Yunan mitolojisinde ise avcı Orion’u öldürdüğü kabul edilen akrep, bu burca adını vermiştir. Akrep bu sebepten ötürü göklere yükselmiş, Orion ise takımyıldızı ufkunun altına inmiştir.

Yay burcu

Sagittarius ve archer olarak da bilinir. 23 Kasım ile 22 Aralık tarihlerini kapsar. Tanrı Pan’ın evladı ve okçuluğun mucidi olan Crosus’tan ilhamla ortaya çıkmıştır. Yarı insan yarı canavar olan ve ok ile yayını akrebin göğsüne doğrultan insan başlı at biçimindedir.

Oğlak Burcu

Capricorn ve sea goat olarak da bilinmektedir. Kapsadığı tarihler 23 Aralık ve 20 Ocak’tır. Keçi kafalı tanrı Pan olarak bilinmektedir.

Kova Burcu

Yunancada Aquarius, İngilizce’de water bearer’dır. 21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasındadır. İlk başta dünyaya ölümsüzlük suyu döken Tanrı, Olimpos dağına gittikten sonra Zeus’un emriyle diğer tanrılara şarap dağıtmakla görevlendirilmiş bir çobanı temsil etmektedir.

Balık Burcu

Pisces ve Fishes olarak da bilinir. 20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasını kapsar. Nehre girip yıkanan canavarın geldiğini görünce yüzüp kaçan Venüs ile oğlu Cupid tarafından temsil edilir.

Batı Burcu Hesaplama!