Bebek Boy Kilo Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Bebek Boy Kilo Hesaplama

Bebekler için boy kilo hesaplama işlemi yapılırken kesin bir boy ya da kilo değerinden bahsedilmese de alt ve üst sınırlara bakılarak bebeğin normal değerlere ne kadar yakın ya da uzak olduğu belirlenir. Alt ve üst sınırlara arasında yer alan ortalama değerlere sahip olan bebekler normal boy ve kiloya sahip canlılar olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken kullanılan kavramlardan biri de persentildir.

Persentil Nedir?

Persentil, Türkçe karşılığı ile büyüme eğrisi olarak da kullanılan bir kavramdır. Persentile bakarak bebeğin gelişiminin normal olup olmadığını analiz eder ve değerlendiririz. Çocuğumuzun zaman içerisindeki kilo ve boy durumuna bakarak bu durumun orantılı ve tutarlı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini öğrenebiliriz.

Bebek boy kilo hesaplaması çocuklar için hazırlanan boy kilo cetveli yardımıyla da yapılabilir. Bu cetvel, çocuğunuzun yaşına uygun olan persentil değerleri ile boy ve kilo endeksi hakkında sizlere bilgi verir.

Çocuğunuzun boy ve kilo gelişiminin normal değerler içinde olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki verilere bakıp yaş ya da ay bazlı değerlendirmelerdeki boy ve kilo değerlerini inceleyip alt ve üst sınırları görebilir ve çocuğun değerleri ile karşılaştırma yapabilirsiniz.

Bebeklerde Boy Kilo Cetveli

Aşağıda hem kız çocuklar hem erkek çocuklar için boy kilo cetveli verilmiştir.

Kız Çocukları İçin Boy ve Kilo Cetveli

Üç ay: Ağırlık bazında alt sınır 4 kilo iken üst sınır 7 kilodur. Ortalama ise 5,4’tür.. Boy bazında alt sınır 54 cm iken üst sınır 62,5 cm’dir. Ortalama ise 58.5 cm’dir.

Altı ay: Ağırlık bazında alt sınır 5,4 kilo iken üst sınır 9,2 kilodur. Ortalama ise 7,4’tür. Boy bazında alt sınır 58 cm iken üst sınır 66,5 cm’dir. Ortalama ise 64,5 cm’dir..

Dokuz ay: Ağırlık bazında alt sınır 6,4 kilo iken üst sınır 10,3 kilodur. Ortalama ise 8,6’dır. Boy bazında alt sınır 61,5 cm iken üst sınır 73,5 cm’dir. Ortalama ise 69,5 cm’dir.

Bir yaş: Ağırlık bazında alt sınır 7,1 kilo iken üst sınır 12,1 kilodur. Ortalama ise 9,9’dur. Boy bazında alt sınır 64,5 cm iken üst sınır 77 cm’dir. Ortalama ise 73 cm’dir .

15 ay: Ağırlık bazında alt sınır 7,7 kilo iken üst sınır 13 kilodur. Ortalama ise 10,4’tür. Boy bazında alt sınır 68 cm iken üst sınır 81 cm’dir. Ortalama ise 76,5’tir.

18 ay: Ağırlık bazında alt sınır 8,3 kilo iken üst sınır 13,7 kilodur. Ortalama ise 11’dir. Boy bazında alt sınır 71 cm iken üst sınır 84,5 cm’dir. Ortalama ise 79,5 cm’dir.

21 ay: Ağırlık bazında alt sınır 8,7 kilo iken üst sınır 14,4 kilodur. Ortalama ise 11,6’dır . Boy bazında alt sınır 73,5 cm iken üst sınır 88 cm’dir. Ortalama ise 83 cm’dir .

İki yaş: Ağırlık bazında alt sınır kilo 9,2 iken üst sınır 15,1 kilodur. Ortalama ise 12,2’dir. Boy bazında alt sınır 76,5 cm iken üst sınır 91 cm’dir. Ortalama ise 85,5 cm’dir.

İki buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 9,9 kilo iken üst sınır 16,3 kilodur. Ortalama ise 13,1’dir. Boy bazında alt sınır 81,5 cm iken üst sınır 96 cm’dir. Ortalama ise 90,5 cm’dir.

Üç yaş: Ağırlık bazında alt sınır 10,6 kilo iken üst sınır 17,5 kilodur. Ortalama ise 14’tür. Boy bazında alt sınır 85,5 cm iken üst sınır 95 cm’dir. Ortalama ise 100 cm’dir.

Üç buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 11,2 kilo iken üst sınır 19 kilodur. Ortalama ise 15’tir. Boy bazında alt sınır 89 cm iken üst sınır 105 cm’dir. Ortalama ise 98,5 cm’dir.

Dört yaş: Ağırlık bazında alt sınır 11,6 kilo iken üst sınır 20,6 kilodur. Ortalama ise 16’dır. Boy bazında alt sınır 92 cm iken üst sınır 108 cm’dir. Ortalama ise 102 cm’dir.

Dört buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 12 kilo iken üst sınır 22 kilodur. Ortalama ise 17,1’dir. Boy bazında alt sınır 94,7 cm iken üst sınır 111,5 cm’dir. Ortalama ise 105 cm’dir.

Beş yaş: Ağırlık bazında alt sınır 12,6 kilo iken üst sınır 23,8 kilodur. Ortalama ise 18,2’dir. Boy bazında alt sınır 97,5 cm iken üst sınır 114,5 cm’dir. Ortalama ise 108 cm’dir.

Beş buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır kilo 13,2 iken üst sınır 25,2 kilodur. Ortalama ise 19,2’dir. Boy bazında alt sınır 100,5 cm iken üst sınır 116,5 cm’dir. Ortalama ise 111 cm’dir.

Altı yaş: Ağırlık bazında alt sınır 13,7 kilo iken üst sınır 26,5 kilodur. Ortalama ise 20,2’dir. Boy bazında alt sınır 103 cm iken üst sınır 121 cm’dir. Ortalama ise 114 cm’dir.

Altı buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 14,4 kilo iken üst sınır 28,3 kilodur. Ortalama ise 21,3’tür. Boy bazında alt sınır 105,5 cm iken üst sınır 124 cm’dir. Ortalama ise 117 cm’dir.

Yedi yaş: Ağırlık bazında alt sınır 15,3 kilo iken üst sınır 30 kilodur. Ortalama ise 22,5’tir. Boy bazında alt sınır 108 cm iken üst sınır 127 cm’dir. Ortalama ise 120’dir.

Erkek Çocukları İçin Boy Kilo Cetveli

Üç ay: Ağırlık bazında alt sınır 4,1 kilo iken üst sınır 7,5 kilodur. Ortalama ise 5,9’dur. Boy bazında alt sınır 54,5 cm iken üst sınır 64,5 cm’dir. Ortalama ise 60.5 cm’dir.

Altı ay: Ağırlık bazında alt sınır 5,6 kilo iken üst sınır 9,7 kilodur. Ortalama ise 7,8’dir. Boy bazında alt sınır 59,5 cm iken üst sınır 70,5 cm’dir. Ortalama ise 66,5 cm’dir.

Dokuz ay: Ağırlık bazında alt sınır 6,5 kilo iken üst sınır 11,3 kilodur. Ortalama ise 9’dur. Boy bazında alt sınır 64 cm iken üst sınır 75,5 cm’dir. Ortalama ise 71 cm’dir.

Bir yaş: Ağırlık bazında alt sınır 7,4 kilo iken üst sınır 12,5 kilodur. Ortalama ise 10’dur. Boy bazında alt sınır 68 cm iken üst sınır 80,5 cm’dir. Ortalama ise 74,7 cm’dir .

15 ay: Ağırlık bazında alt sınır 8,1 kilo iken üst sınır 13,5 kilodur. Ortalama ise 10,8’dir. Boy bazında alt sınır 71,5 cm iken üst sınır 84 cm’dir. Ortalama ise 78’dir.

18 ay: Ağırlık bazında alt sınır 8,6 kilo iken üst sınır 13,8 kilodur. Ortalama ise 11,5’dir. Boy bazında alt sınır 75 cm iken üst sınır 88 cm’dir. Ortalama ise 81,5 cm’dir.

21 ay: Ağırlık bazında alt sınır 9,1 kilo iken üst sınır 15 kilodur. Ortalama ise 12,1’dir . Boy bazında alt sınır 77 cm iken üst sınır 92,5 cm’dir. Ortalama ise 84 cm’dir .

İki yaş: Ağırlık bazında alt sınır kilo 9,5 iken üst sınır 15,7 kilodur. Ortalama ise 12,7’dir. Boy bazında alt sınır 79 cm iken üst sınır 93 cm’dir. Ortalama ise 86,5 cm’dir.

İki buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 10,3 kilo iken üst sınır 17 kilodur. Ortalama ise 13,5’dir. Boy bazında alt sınır 83 cm iken üst sınır 100 cm’dir. Ortalama ise 91 cm’dir.

Üç yaş: Ağırlık bazında alt sınır 11,1 kilo iken üst sınır 18,3 kilodur. Ortalama ise 14,6’dır. Boy bazında alt sınır 86,7 cm iken üst sınır 105 cm’dir. Ortalama ise 95,3 cm’dir.

Üç buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 11,7 kilo iken üst sınır 19,6 kilodur. Ortalama ise 15,6’dır. Boy bazında alt sınır 89,7 cm iken üst sınır 109,5 cm’dir. Ortalama ise 99 cm’dir.

Dört yaş: Ağırlık bazında alt sınır 12,3 kilo iken üst sınır 21,2 kilodur. Ortalama ise 16,7’dir. Boy bazında alt sınır 92,5 cm iken üst sınır 114 cm’dir. Ortalama ise 102,5 cm’dir.

Dört buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 12,7 kilo iken üst sınır 22,6 kilodur. Ortalama ise 17,7’dir. Boy bazında alt sınır 95,5 cm iken üst sınır 118 cm’dir. Ortalama ise 106,4 cm’dir.

Beş yaş: Ağırlık bazında alt sınır 13,4 kilo iken üst sınır 24 kilodur. Ortalama ise 18,7’dir. Boy bazında alt sınır 98 cm iken üst sınır 121,5 cm’dir. Ortalama ise 109,5 cm’dir.

Beş buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır kilo 14,1 iken üst sınır 25,5 kilodur. Ortalama ise 19,7’dir. Boy bazında alt sınır 101,3 cm iken üst sınır 125 cm’dir. Ortalama ise 113 cm’dir.

Altı yaş: Ağırlık bazında alt sınır 14,8 kilo iken üst sınır 26,8 kilodur. Ortalama ise 20’dir. Boy bazında alt sınır 104 cm iken üst sınır 127,5 cm’dir. Ortalama ise 116 cm’dir.

Altı buçuk yaş: Ağırlık bazında alt sınır 15,6 kilo iken üst sınır 28,4 kilodur. Ortalama ise 22’dir. Boy bazında alt sınır 106,7 cm iken üst sınır 130,5 cm’dir. Ortalama ise 119 cm’dir.

Yedi yaş: Ağırlık bazında alt sınır 16,4 kilo iken üst sınır 30,1 kilodur. Ortalama ise 23,2’tir. Boy bazında alt sınır 109,5 cm iken üst sınır 133,5 cm’dir. Ortalama ise 120,5 cm’dir.

Bebeklerde boy kilo hesaplama işlemi yukarıdaki listede yer alan alt sınır, üst sınır ve ortalama değerler üzerinden yapılır. Çocuğunuzun değerleri burada verilen bilgilerle uyuşmuyorsa bir doktora gösterip durum hakkında bilgi almanız hem sizin hem de çocuğunuz için faydalı olur. Aya göre persentil hesaplama, çocukların boy ve kilo tablosu, çocuğun boy hesaplaması gibi konular hep yukarıdaki cetveller vasıtası ile bulunur.

Bebek Boy Kilo Hesaplama!