Bebek Gelişimi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Bebek Gelişimi Hesaplama

Bebek gelişimi hesaplama boy kilo cetveli yardımıyla da yapılan bir işlemdir. Bebek gelişimini tespit etmek için herhangi bir matematiksel işlem yapmaya da gerek yoktur. Bebeğinizin boy ve kilosunu, cetvelde yer alan alt sınır, üst sınır ve ortalama değerleri baz alarak bu değerlerle karşılaştırdığınız zaman bebeğin gelişiminin normal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bebek gelişimi tespit edilirken kullanılan kavramlardan bir tanesi de persentildir. Bu yüzden bebek gelişiminin tespit edilmesi persentil hesaplama olarak da karşımıza çıkabilir. Persentil, büyüme eğrisi anlamına gelen ve bu eğriye bakarak bebeğin zaman içerisindeki gelişiminin sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Aylara göre bebek boy kilo gelişimi ya da yıllar göre bebek gelişimi hesaplaması yapılırken kız ve erkek çocuğu için farklı cetvellerden faydalanılır. Her iki çeşit cetvelde de bebeğin ya da çocuğun boy ve kilosunun yer alması gereken aralıklar mevcuttur.

Aylara Göre Bebek Boy ve Kilo Gelişimi

Aşağıda yer alan boy kilo cetvelinden de anlayabileceğiniz üzere bebeklerin boy ve kiloları her geçen vakit içerisinde belirli oranlarda gelişim gösterir. Bu gelişimin çok yüksek ve ani olmaması sağlık açısından tercih edilen bir durumdur. Özellikle kilo bazındaki ani gelişimler çocuğun obezite konusunda sorunlar yaşamasına sebep olabilir.

Bebek Boy Kilo Cetveli

Bebek boy – kilo cetveli kız ve erkek çocukları için iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu cetvelde yer alan alt sınır, bebeğin sahip olması gereken minimum boy ya da kiloyu, üst sınır bebeğin sahip olması gereken maksimum boy ya da kiloyu temsil eder. Ortalama değer ise bebeğin yaşıtlarının sahip olduğu ortalama boy ve kilo değerlerini bize verir.

Çocuklarda Boy Kilo Hesaplama

Şimdi cetveller yardımıyla çocuklarımızın kaç aylık ya da kaç yaşında olduğunu baz alarak ideal boy kilo hesaplamalarını yapalım.

Kız Bebekler İçin Boy ve Kilo Hesaplama

Üç ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 4 kilo iken üst limit 7 kilodur. Ortalama ise 5,4’tür. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 54 cm iken üst limit 62,5 cm’dir. Ortalama ise 58.5 cm’dir.

Altı ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 5,4 kilo iken üst limit 9,2 kilodur. Ortalama ise 7,4’tür. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 58 cm iken üst limit 66,5 cm’dir. Ortalama ise 64,5 cm’dir.

Dokuz ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 6,4 kilo iken üst limit 10,3 kilodur. Ortalama ise 8,6’dır. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 61,5 cm iken üst limit 73,5 cm’dir. Ortalama ise 69,5 cm’dir.

Bir yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 7,1 kilo iken üst limit 12,1 kilodur. Ortalama ise 9,9’dur. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 64,5 cm iken üst limit 77 cm’dir. Ortalama ise 73 cm’dir .

15 ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 7,7 kilo iken üst limit 13 kilodur. Ortalama ise 10,4’tür. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 68 cm iken üst limit 81 cm’dir. Ortalama ise 76,5’tir.

18 ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 8,3 kilo iken üst limit 13,7 kilodur. Ortalama ise 11’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 71 cm iken üst limit 84,5 cm’dir. Ortalama ise 79,5 cm’dir.

21 ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 8,7 kilo iken üst limit 14,4 kilodur. Ortalama ise 11,6’dır . Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 73,5 cm iken üst limit 88 cm’dir. Ortalama ise 83 cm’dir .

İki yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri kilo 9,2 iken üst limit 15,1 kilodur. Ortalama ise 12,2’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 76,5 cm iken üst limit 91 cm’dir. Ortalama ise 85,5 cm’dir.

İki buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 9,9 kilo iken üst limit 16,3 kilodur. Ortalama ise 13,1’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 81,5 cm iken üst limit 96 cm’dir. Ortalama ise 90,5 cm’dir.

Üç yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 10,6 kilo iken üst limit 17,5 kilodur. Ortalama ise 14’tür. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 85,5 cm iken üst limit 95 cm’dir. Ortalama ise 100 cm’dir.

Üç buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 11,2 kilo iken üst limit 19 kilodur. Ortalama ise 15’tir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 89 cm iken üst limit 105 cm’dir. Ortalama ise 98,5 cm’dir.

Dört yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 11,6 kilo iken üst limit 20,6 kilodur. Ortalama ise 16’dır. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 92 cm iken üst limit 108 cm’dir. Ortalama ise 102 cm’dir.

Dört buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 12 kilo iken üst limit 22 kilodur. Ortalama ise 17,1’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 94,7 cm iken üst limit 111,5 cm’dir. Ortalama ise 105 cm’dir.

Beş yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 12,6 kilo iken üst limit 23,8 kilodur. Ortalama ise 18,2’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 97,5 cm iken üst limit 114,5 cm’dir. Ortalama ise 108 cm’dir.

Beş buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri kilo 13,2 iken üst limit 25,2 kilodur. Ortalama ise 19,2’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 100,5 cm iken üst limit 116,5 cm’dir. Ortalama ise 111 cm’dir.

Altı yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 13,7 kilo iken üst limit 26,5 kilodur. Ortalama ise 20,2’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 103 cm iken üst limit 121 cm’dir. Ortalama ise 114 cm’dir.

Altı buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 14,4 kilo iken üst limit 28,3 kilodur. Ortalama ise 21,3’tür. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 105,5 cm iken üst limit 124 cm’dir. Ortalama ise 117 cm’dir.

Yedi yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 15,3 kilo iken üst limit 30 kilodur. Ortalama ise 22,5’tir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 108 cm iken üst limit 127 cm’dir. Ortalama ise 120’dir.

Erkek Bebekler İçin Boy ve Kilo Hesaplama

Üç ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 4,1 kilo iken üst limit 7,5 kilodur. Ortalama ise 5,9’dur. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 54,5 cm iken üst limit 64,5 cm’dir. Ortalama ise 60,5 cm’dir.

Altı ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 5,6 kilo iken üst limit 9,7 kilodur. Ortalama ise 7,8’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 59,5 cm iken üst limit 70,5 cm’dir. Ortalama ise 66,5 cm’dir.

Dokuz ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 6,5 kilo iken üst limit 11,3 kilodur. Ortalama ise 9’dur. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 64 cm iken üst limit 75,5 cm’dir. Ortalama ise 71 cm’dir.

Bir yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 7,4 kilo iken üst limit 12,5 kilodur. Ortalama ise 10’dur. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 68 cm iken üst limit 80,5 cm’dir. Ortalama ise 74,7 cm’dir .

15 ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 8,1 kilo iken üst limit 13,5 kilodur. Ortalama ise 10,8’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 71,5 cm iken üst limit 84 cm’dir. Ortalama ise 78’dir.

18 ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 8,6 kilo iken üst limit 13,8 kilodur. Ortalama ise 11,5’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 75 cm iken üst limit 88 cm’dir. Ortalama ise 81,5 cm’dir.

21 ay: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 9,1 kilo iken üst limit 15 kilodur. Ortalama ise 12,1’dir . Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 77 cm iken üst limit 92,5 cm’dir. Ortalama ise 84 cm’dir .

İki yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri kilo 9,5 iken üst limit 15,7 kilodur. Ortalama ise 12,7’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 79 cm iken üst limit 93 cm’dir. Ortalama ise 86,5 cm’dir.

İki buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 10,3 kilo iken üst limit 17 kilodur. Ortalama ise 13,5’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 83 cm iken üst limit 100 cm’dir. Ortalama ise 91 cm’dir.

Üç yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 11,1 kilo iken üst limit 18,3 kilodur. Ortalama ise 14,6’dır. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 86,7 cm iken üst limit 105 cm’dir. Ortalama ise 95,3 cm’dir.

Üç buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 11,7 kilo iken üst limit 19,6 kilodur. Ortalama ise 15,6’dır. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 89,7 cm iken üst limit 109,5 cm’dir. Ortalama ise 99 cm’dir.

Dört yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 12,3 kilo iken üst limit 21,2 kilodur. Ortalama ise 16,7’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 92,5 cm iken üst limit 114 cm’dir. Ortalama ise 102,5 cm’dir.

Dört buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 12,7 kilo iken üst limit 22,6 kilodur. Ortalama ise 17,7’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 95,5 cm iken üst limit 118 cm’dir. Ortalama ise 106,4 cm’dir.

Beş yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 13,4 kilo iken üst limit 24 kilodur. Ortalama ise 18,7’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 98 cm iken üst limit 121,5 cm’dir. Ortalama ise 109,5 cm’dir.

Beş buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri kilo 14,1 iken üst limit 25,5 kilodur. Ortalama ise 19,7’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 101,3 cm iken üst limit 125 cm’dir. Ortalama ise 113 cm’dir.

Altı yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 14,8 kilo iken üst limit 26,8 kilodur. Ortalama ise 20’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 104 cm iken üst limit 127,5 cm’dir. Ortalama ise 116 cm’dir.

Altı buçuk yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 15,6 kilo iken üst limit 28,4 kilodur. Ortalama ise 22’dir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 106,7 cm iken üst limit 130,5 cm’dir. Ortalama ise 119 cm’dir.

Yedi yaş: Çocuğun sahip olması gereken ağırlığın en alt değeri 16,4 kilo iken üst limit 30,1 kilodur. Ortalama ise 23,2’tir. Çocuğun boyunun sahip olması gereken en düşük değer 109,5 cm iken üst limit 133,5 cm’dir. Ortalama ise 120,5 cm’dir.

Bebek Gelişimi Hesaplama!