Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı Hesaplama

BES'ten Çıkış Süreniz :
BES için Aylık Ödenen Tutar :
Kaç Aydır Sistemdesiniz? :

Türkiye Cumhuriyeti devleti bireysel emekliliği teşvik amacıyla bu sisteme dahil olan katılımcılara değişik oranlarda teşvik primleri sağlıyor. Öncelikli olarak Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı nedir bunu açıklayacağız ve Bireysel emeklilik devlet katkısı hesaplamayı anlatacağız.

Devlet Katkısı, devletin Türkiye Cumhuriyeti uyruk olan Bireysel Emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacı ile yapmış olduğu destek ödemesidir.

Devlet Katkısı uygulaması, bireysel emeklilik katılımcısı olan vatandaşları düzenli tasarruf yapmaya teşvik etmiş olmanın yanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlayan yurtiçi tasarrufların da artırılması amacıyla hayata geçirilmiştir.

Devlet katkısı uygulamasıyla düzenli ya da toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında devlet katkısı elde edebilmektesiniz. Örnek olarak hesabınıza 100 Türk Lirası yatırdığınız zaman devletten 25 Tl katkı payı elde edersiniz.

Peki bu Devlet Katkısı’nın Başlangıç Tarihi

Devlet katkısı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan katkı paylarından itibaren geçerlidir.

  • 10 yıl ve daha fazla sistemde kalanlar %60’ına,
  • En az 6 yıl sistemde kalmış olanlar devlet katkısı ve getirilerinin %35’ine
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını doldurmuş olan katılımcılar devlet katkısının %100’üne,
  • En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine hak kazanacaktır.
  • BES’ten emeklilik hakkı kazanmış olan vatandaşlar ile bu sistemden vefat ya da malûliyet nedeni ile ayrılmış olanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanmaktadır.

Ayrıca 1 Ocak 2013’ten önce BES’e üye olmuş olan katılımcılar için ilave bir fayda daha sağlanmaktadır. 1 Ocak 2013’ten itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşuluyla 3 yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler devlet katkısı hak etme sürelerine eklenmektedir. 1 Ocak 2013 itibarı ile;

  • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl
  • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl

devlet katkısına hak ediş süresi eklenecektir.

Devlet Katkısından Kimler Faydalanabilir ?

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen T.C vatandaşları ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. maddesi kapsamında olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.

Bireysel Emeklilik Desteği Ne Kadardır, Nasıl Hesaplanır?

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısını hesaplamak için katkı payı X 0.25 formülü kullanılır. Diyelim 300 TL katkı payınız var o zaman 300 x 0.25 yaparak devletin sağlayacağı katkı miktarını 75 TL olarak buluyoruz.

Yıl içerisinde Alınabilecek Toplam Devlet Katkısı Miktarı Devlet katkısı Üst Limiti ve Hesaplama

BES Devlet Katkısı 1 yıl içerisinde maksimum o yılki yıllık brüt asgari ücretin %25’i kadar alınabilir. Alınan devlet katkısı bu üst limiti aşamaz. Bu limite ulaşılması halinde yapılacak ödemelerden devlet katkısı alınamaz. Örnek olarak 2014 yılı için Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı Limiti 2014 yılı brüt asgari ücret ilk altı ay için 1.071 TL, ikinci altı ay için 1.134 TL’dir.
Buna göre, ilk 6 ay için;

6 x 1.071= 6.426 TL bunun %25’i ise 6.426 x 0,25 = 1.606,50 TL’dir.

İkinci 6 ay için ise;

6 x 1.134 = 6.804 TL bunun %25 ‘i 6.804 x 0,25 = 1.701 TL’dir.

Bu durumda 2014 yılı için toplam yararlanılabilecek devlet desteği;

1.606,50 + 1.701 = 3.307,50 TL’dir.

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı Hakediş Tutarı Hesaplama

Bireysel Emeklilik sözleşmesinin iptali yani sistemden çıkış halinde alınacak devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibi hesaplanır.

Öncelikle BES’te 3 yılı doldurmadan çıkmanız halinde devlet katkısından hiç ödeme alamazsınız. 3 yıldan fazla süreli sistemden kalmak şartıyla bireysel emeklilikten çıkışlarda ise değişen oranlarda devlet katkısı ödenmektedir. Bu oranlar 3-6 yıl arası biriken devlet katkısının %15’i, 6-10 yıl arası sistemden çıkılması halinde biriken devlet katkısının %30’u, 10 yıldan sonra (emekliliğe hak kazanmadan) BES’ten çıkışlarda devlet katkısının %60’ı, emeklilik,ölüm veya maluliyet durumlarında ise devlet katkısının tamamı katılımcıya ödenir.
Yine bir örnekle hesaplayacak olursak;

*BES’te devlet katkısını hesaplamaya esas kriterimiz ödenen katkı payıdır. Katkı payı tutarı sabit değildir fakat biz burada hesaplamayı katkı payı tutarını sabit kabul ederek yapacağız.

Bireysel emeklilik katılımcısının aylık sabit 200 TL katkı payı yatırdığını düşünelim.

3 yıldan önce sistemden çıkan katılımcının alacağı devlet katkısı geri ödemesi 0 (Sıfır) TL’dir.

4 yılını doldurmuş katılımcı için;

4 x 12 = 48 ay sistemde kalınan süre,

48 x 200 TL = 9.600 TL ödenen katkı payı,

9.600 TL x 0,25 = 2.400 TL Devlet katkısı hesabında biriken para bulunur.

4 yıl (48) ay sonunda bireysel emeklilik sisteminden ayrılması halinde;

2.400 TL x 0.15 = 360 TL devlet katkısı hakediş tutarı ortaya çıkar.

BES Devlet Katkısı fonlarda değerlendirileceğinden belli oranda getirisi olacaktır. Bu getiri üzerinden ise %15 stopaj kesintisi yapılır. Bu getiri ve stopaj kesintisi ihmal edilmek kaydıyla,  48 ay 200 TL ödeyerek Bireysel Emekliliği iptal ettiren katılımcıya,

360 TL  ödeme yapılır.  (360 TL + Getiri – Getirinin %15’i)

Hak kazanılmayan tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilecek!

Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan veya vefat veya maluliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin sonlanması halinde devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere iade edilecek.

Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilecek.

Müsteşarlık hesabına şirketlerce yapılan fazla ödemeler iade edilecek ancak fazladan ödenen tutarlar için faiz ödenmeyecek.

Vatandaşların akıllarında ise Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili bazı sorular var. Bireysel Emekliliğe yatırılan her tutara devlet katkısı ödenir mi ? Eşim veya çocuğum için devlet katkısı ödenir mi? Devlet katkısı ne zaman ödenir gibi. Bu sorulara cevabı aşağıda yazımızın geri kalanında bulabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Hesabıma Yatırılan Her Tutar İçin Devlet Katkısı Ödenir mi?

Sadece düzenli, ek veya başlangıç katkı payı adı altında hesabınıza yatırdığınız tüm katkı paylarınız için devlet katkısı ödenir.

Emeklilik şirketlerince hesabınıza yapılan ceza ödemeleri, ek faydalar, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yolu ile aktarılan ücretler, başka bir şirketten aktarım ile gelmiş olan tutarlar, işverenler tarafından yapılmakta olan katkı payı ödemeleri, kime ait olduğu belirli olmayan katkı payı ödemeleri ve üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16.04.2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarılan yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil) hesaplamaya dahil edilmez.

Eşim veya Çocuğum Adına Ödeme Yaparsam Onlar da Devlet Katkısından Yararlanabilir mi?

Eşiniz veya fiil ehliyetine sahip çocuğunuz adına yatırdığınız katkı payları üzerinden katılımcı bazında belirlenmiş yıllık brüt asgari ücret tutarındaki sınır dâhilinde %25 oranında devlet katkısı ödenir. Dolayısıyla, bireysel emeklilik sistemine dâhil olan her aile bireyiniz devlet katkısı ve sistemin diğer tüm avantajlarından faydalanır.

Devlet Katkısı Ne Zaman Ödenir?

Emeklilik şirketleri, katkı payının nakden şirket hesaplarına geldiği ayın sonunu takip eden 10. iş günü sonuna kadar Emeklilik Gözetim Merkezi’ne kayıt kesinleştirme bildirimini yapar. Bu bildirimi takip eden 5 iş günü içinde şirketler ile Emeklilik Gözetim Merkezi arasında aykırılık tespit edilmeyen veriler için mutabakat imzalanır. Emeklilik Gözetim Merkezi, mutabakat belgesinin imzalanmasını müteakip 4 iş günü içinde katılımcı bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini Hazine Müsteşarlığı’na iletir. Müsteşarlık, hesaplanmış olan devlet katkısını Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gönderilmiş olan hesap formuna istinaden ödeme belgesinin düzenlenmesini müteakip beş iş günü içerisinde Emeklilik Gözetim Merkezi hesabına ödemektedir. Emeklilik Gözetim Merkezi, devlet katkısını en geç hesaplarına gelmiş olduğu günü takip eden iş günü şirketlerin hesaplarına ödemektedir.

Emeklilik şirketleri, devlet katkısını hesaplarına geldiği günü takip eden iş günü devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatı vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilmiş olan fon paylarının takas işi gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş kapsamında açılan özel hesabında bloke şeklinde tutulmaktadır.

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı Hesaplama!