Boy Kilo Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Boy Kilo Hesaplama

Yaşınız:
Boyunuz (cm):
Kilonuz (kg):
Cinsiyetiniz :

Kilo, başta sağlık olmak üzere kişinin kendini daha iyi görmesi, hissetmesi ve özgüven sağlaması gibi bir çok açıdan önemlidir. Bu anlamda her kişinin kendisine uygun kilo ölçülerinde olması gerekir. Tam bu noktada ideal kilo kavramı ortaya çıkıyor. Farklı yöntemlerle yapılan ideal kilo hesabında kişinin boy uzunluğu baz alınmaktadır. Ayrıntılı olarak yazı içerisinde yer verdiğimiz ideal kilo konusu hakkında ideal boy kilo hesaplaması, vücut kitle endeksi ile ideal kiloya ulaşılması ve korunması başlıkları altında açıklamalarda bulunmaktayız.

İdeal Kilo Nedir?

Kişilerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için sahip olmaları gereken kilo değerine ideal kilo denilmektedir. İdeal kilo değeri farklı fizyolojik yapılara sahip olmaları sebebi ile kadın ve erkeklerde değişmektedir. Fazla kilosu bulunan kişilerin ideal kiloya ulaşmaları için verecekleri her bir kilo kişinin ömrünün 3 ay ile 4 ay civarında artmasını sağlamaktır. İdeal kiloya ulaşmanın her zaman kilo kaybı olarak düşünülmesi yanlıştır. Kişinin boy uzunluğu esas alınarak yapılan hesaplamalarda gereken kilodan daha zayıf çıkması durumunda ise kişi kilo almaya odaklanmalıdır. Ancak hem kilo vermeye çalışan hem de kilo almaya çalışan kadın ve erkek bireylerin ideal kilo değerine ulaşırken sağlıklı yollara başvurması gerektiği unutulmamalıdır. Sağlıksız olan bilinçsiz diyetler ile verilen kilolar ile sadece kilo aldıran zararlı besinlerin tüketilmesi ile alınan kilolar kişide başka sağlık problemlerine neden olmaktadır. Bu sebeple kilo alıp verme ile ilgili problemlerde bir beslenme uzmanından yardım alınması son derece faydalı olacaktır. Beslenme uzmanı tarafından yapılacak olan türlü değerlendirmeler neticesinde kişi için en uygun beslenme programı oluşturulacaktır. Alınan ya da verilen kiloların korunması da bir başka önemli husustur. Sürekli kilo alınıp verilmesinin de sağlık açısından olumsuz olmasından dolayı ideal kiloya ulaşıldığında kiloyu korumaya yönelik yeni bir beslenme programı ile kilo sabitlenir.

İdeal Boy Kilo Nasıl Hesaplanır?

İdeal kilo kişinin boy uzunluğu baz alınarak hesaplanmaktadır. İdeal boy kilo hesaplaması yapabilmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri, kullanılan formüller ile birlikte örnek vererek açıklayalım.

İdeal boy kilo hesaplaması yöntemleri arasında kadın ve erkek yapısındaki farklılıkları göz önünde bulunduran hesaplama yöntemi aşağıda açıklandığı gibidir.

  • Erkek Yapısı İçin İdeal Boy Kilo Hesaplaması 

Erkek bireylerin boy uzunluğu baz alınarak yapılan ideal kilo hesaplamasında kullanılan formül,

50 + 2.3 X (İnç cinsinden boy – 60) şeklindedir.

Örnek : Boy uzunluğu 180 cm olan bir erkeğin sahip olması gereken ideal kilo ölçüsünü hesaplayalım.

Çözüm : Formülde boy uzunluğunun cm yerine inç birimi ile yazılması gerektiğinden öncelikle 180 cm’yi inç’e çevirelim.

180 cm yaklaşık olarak 70 inç’e eşit olmaktadır.

Daha sonra boy uzunluğunun inç olarak bulunan değeri formül üzerinde yerine yazılarak ideal kilo hesaplaması yapılır.

50 + 2.3 X ( 70 – 60 )

50 + 2.3 X 10 = 73

Yorum : Boy uzunluğunun baz alınması ile yapılan ideal kilo hesaplamasına göre söz konusu kişinin ideal kilosu 73 kg olarak bulunmaktadır.

  • Kadın Yapısı İçin İdeal Boy Kilo Hesaplaması

Kadın bireylerin boy uzunluğu baz alınarak yapılan ideal kilo hesaplamasında kullanılan formül,

45.5 + 2.3 X (İnç cinsinden boy – 60) şeklindedir.

Örnek : Boy uzunluğu 170 cm olan bir erkeğin sahip olması gereken ideal kilo ölçüsünü hesaplayalım.

Çözüm : Erkek bireylerde yaptığımız ideal boy kilo hesaplaması aşamaları aynı şekilde bu hesaplamada da geçerlidir. Yine formülde boy uzunluğunun cm yerine inç birimi ile yazılması gerektiğinden öncelikle 170 cm’yi inç’e çevirelim.

170 cm yaklaşık olarak 65 inç’e eşit olmaktadır.

Boy uzunluğunun cm olarak verilen ölçüsünün inç’e çevrilmesinden sonra bulunan inç değeri formül üzerinde yerine yazılarak ideal kilo hesaplaması yapılır.

45.5 + 2.3 X (65 – 60 )

45.5 + 2.3 X 10 = 68.5

Yorum : Boy uzunluğunun baz alınması ile yapılan ideal kilo hesaplamasına göre söz konusu kişinin ideal kilosu 68.5 kg olarak bulunmaktadır.

İdeal kilo hesaplaması için uygulanan bir diğer yöntem ise vücut kitle endeksidir. Vücut kitle endeksi yardımıyla da kişinin boy ölçüsü baz alınarak kişinin sahip olması gereken kiloda olup olmadığına bakılmaktadır.

Vücut kitle endeksi (VKİ) yöntemi ile yapılacak olan ideal kilo hesaplamalarında vücut ağırlığı, boy uzunluğunun karesine bölünmektedir. Daha sonra hesaplama sonucunda elde edilen sonucun yer aldığı aralığa göre yorumda bulunulmaktadır.

Vücut Kitle Endeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı  / Boy uzunluğunun karesi

Vücut kitle endeksinde vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun yanında kişinin bulunduğu yaş grubu da etkili olmaktadır. İleri yaş grubunda yer alan kişilerin vücut kitle endeksi daha yüksektir.

Vücut Kitle Endeksi Aralıkları

  • 0-18.4 : Zayıf

Vücut kitle endeksinin 0-18.4 aralığında olması kişinin zayıf sınıflandırmasına girdiğini göstermektedir. Zayıf olmak da fazla kilolu olmak gibi sağlıksal problemlere davetiye çıkarabileceği için gereken kiloya sahip olmak için beslenmeye özen gösterilmelidir.

  • 18.5-24.9: Normal

Vücut kitle endeksinin 18.5-24.9 aralığında olması kişinin normal kilo sınıflandırmasına girdiğini göstermektedir. Kişi boy ölçüsüne göre normal kiloya sahiptir. Bu durumun korunması için dengeli beslenme ve spor yapılması önerilmektedir.

  • 25.0-29.9: Fazla Kilolu

Vücut kitle endeksinin 25.0-29.9 aralığında olması kişinin fazla kilolu sınıflandırmasına girdiğini göstermektedir. Buna göre, kişinin boy ölçüsüne göre kilosunun olması gerekenden fazla olduğu anlamı çıkmaktadır. Fazla kiloların kaybı yerine giderek artması obeziteye sebep olabilmektedir.

  • 30.0-34.9: Şişman (Obez) – I. Sınıf

Vücut kitle endeksinin 30.0-34.9 aralığında olması kişinin I. sınıf şişman sınıflandırmasına girdiğini göstermektedir. Bu sınıflandırmaya giren kişiler için kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar olası sağlık problemleri arasındadır. Bu kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşundan destek alarak normal kiloya kavuşması gerekmektedir.

  • 35.0-44.9: Şişman (Obez) – II. Sınıf

Vücut kitle endeksinin 35.0-44.9 aralığında olması kişinin I. sınıf şişman sınıflandırmasına girdiğini göstermektedir. I. sınıf şişman sınıflandırmasında olduğu gibi bu II. sınıf şişman sınıfına giren kişiler için de kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların ortaya çıkması söz konusudur. Hekim ve diyetisyen yarımı bu kişiler için oldukça önemlidir.

  • 45.0 ve üstü: Aşırı Şişman (Aşırı Obez) – III. Sınıf

Vücut kitle endeksinin 45.0 ve üstünde çıkması kişinin III. sınıf şişman sınıflandırmasına girdiğini göstermektedir. Bu aralık vücut kitle endeksinin en üst seviyesidir. Bu sınıflandırmaya giren kişilerin kilo problemi ciddi bir hal almaktadır. Diğer iki şişman sınıflandırmasında yer alan e kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların görülme olasılığı oldukça yüksek olan bu kişilerin yaşamlarına sağlıkla devam edebilmeleri için uzmanlarda yardım ve destek almaları şarttır.

Vücut kitle endeksinin bilinmesi ile birlikte ideal kilo hesaplaması yapılabilmektedir. Bunun için vücut kitle endeksi ile kişinin boy uzunluğunun karesi çarpılır. Ancak boy uzunluğu ölçüsünün metre cinsinden ifadesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen vücut kitle endeksi \times Boy uzunluğunun karesi

Örnek : 160 cm boy ölçüsüne sahip olan 55 kg ağırlığındaki bir kişinin vücut kitle endeksini hesaplayalım.

Çözüm : Öncelikle cm cinsinden belirtilen boy ölçüsünü metreye çevirelim.

160 cm = 1.6 cm

Vücut Kitle Endeksi = Vücut Ağırlığı  / Boy uzunluğunun karesi

55 / [(1.6)²] = 21.48

Yorum : Vücut kitle endeksi hesaplaması yapılan kişi 18.5-24.9 aralığına girmektedir. Buna göre kişi normal kilo sınıflandırmasında yer almaktadır.

Vücut kitle endeksi değeri ile ideal kilo hesaplaması ile ilgili bir örnek verelim.

Örnek : Kişinin vücut kitle endeksinin 19 değerinde olması gerekmektedir. Boy ölçüsünün 150 cm olduğu bilinen bu kişinin vücut değerinin 19 olmasını sağlayacak ideal kilosunu hesaplayalım.

Çözüm : Hesaplama yapmaya öncelikle cm cinsinden belirtilen boy ölçüsünü metreye çevirelim.

160 cm = 1.6 cm

İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen vücut kitle endeksi \times Boy uzunluğunun karesi

19 x [(1.6)²] = 48.64

Yorum : Boy ölçüsü ve vücut kitle endeksi değeri yardımı ile yapılan ideal kilo hesaplamasına göre kişinin vücut kitle endeksinin 19 olarak bulunması için sahip olması gereken kilo 48.64 kg’dır.

İdeal Kiloya Ulaşılması ve Korunması

Kişinin yaşımını daha konforlu bir şekilde sürdürebilmesinde ve birçok sağlık problemi ile karşı karşıya kalmasının önüne geçilmesinde ideal kilonun çok önemli olduğunu yazı içerisinde açıklamaya çalıştık. Çeşitli yöntemler ile yapılan hesaplamalar sonucunda uygun kiloda olmadığı anlaşılan kişilerin ideal kiloya ulaşmaları için birtakım alışkanlıkların kazanılması şarttır. Bu alışkanlıkları; güne sıkı bir kahvaltıyla başlamak, akşam yemeğinde aşırıya kaçmamak, gün içerisinde ara öğünler hazırlamak, günlük sıvı ihtiyacını karşılamak, düzenli spor yapmak şeklinde sıralayabiliriz.

İdeal kiloya ulaşan kişiler için bir diğer önemli ve dikkat edilmesi gereken konu kilonun korunmasıdır. Kişinin yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve gösterdiği çabanın boşa gitmemesi için kilonun koruması aşamasında da uzmanlar tarafından yardım alınabilir. İdeal kiloya ulaşma aşamasında kazanılan bazı alışkanlıkların mümkün olduğunca vazgeçilmez olarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Kişi, ömrü boyunca yaşam stili haline getireceği alışkanlıklarla hayatına devam etmelidir.

Boy Kilo Hesaplama!