Brütten Net Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Brütten Net Hesaplama

Bir kamu kuruluşuna ya da özel bir iş yerine bağlı olarak çalışan kişiler bu yerlerdeki hizmetleri karşılığında işin başında belirlendiği şekilde maaş almaktadır. Çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları bu ücretler net ücretler olmaktadır. Ancak bir de kişilerin brüt ücretleri bulunmaktadır. Yazının devamında sizlere brüt maaş, net maaş, brütten net hesaplama, brütten net maaş hesaplama ve brütten nete asgari ücret hesaplaması konularından bahsedeceğiz.

Brüt Ücret Nedir?

Az önce de ifade ettiğimiz gibi kişinin bağlı bulunduğu iş yeri ya da kurumda çalışmasının karşılığı olarak maaş almaktadır. Maaşın çalışanlara ödenmesi aylık periyodlarla gerçekleşmektedir.

Brüt ücret ya da brüt maaşın tanımı ise, bağlı bulunulan işletme ya da kurumdan alınan, yani çalışanın eline geçen paranın sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi gibi kesintilerin yapılmadan önceki hali olarak belirtilmektedir.

Her çalışanın çalışmalarının karşılığında aldığı ücret daha yüksek tutarda olmaktadır. Ancak bu tutar çalışana ödenmeden önce kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintilerin yapılmasının ardından çalışana ücret ödemesi yapılmaktadır.

Çalışanların aldıkları brüt ücrete uygulanan kesintiler şu şekildedir;

 1. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından SSK primi kapsamında yapılan kesinti
 2. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından işsizlik sigortası fonu kapsamında yapılan kesinti
 3. Gelir vergisi kapsamında yapılan kesinti
 4. Damga vergisi kapsamında yapılan kesinti olarak ifade edilmektedir.

Ayrıca brüt ücrete uygulanan kesintilerin oranları da aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından SSK primi kapsamında yapılan kesinti yüzde 14 olarak
 2. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından işsizlik sigorta fonu kapsamında yapılan kesinti yüzde 1 olarak
 3. Gelir vergisi kapsamında yapılan kesinti yüzde 15 olarak
 4. Damga vergisi kapsamında yapılan kesiti yüzde 07,59 olarak belirlenmiştir.

Net Ücret Nedir?

Net ücret, kişinin bağlı bulunduğu işletme ya da kurumdan hizmeti karşılığında alacak olduğu brüt maaştan yapılan kesintiler sonucu eline geçen ücrete denilmektedir. Çalışanlarla ilgili olarak yapılan bordro işlemlerinde net ücret hesaplamasına konu olan tüm kesintiler yapılmaktadır. Çalışanlara ödenecek olan brüt ücret üzerinden gelir vergisi, kira kesintisi, lokal kesinti ve damga pulu kesintisi v.b. kesintilerin yapılmasının ardından geriye kalan tutar net ücret olarak çalışana ödenmektedir.

Net ücret ile brüt ücret arasında karşılaştırma yapıldığında temel fark, bahsedildiği gibi brüt ücretin çalışana ait ödenmesi gereken ücretin tamamı, net ücretin ise ödemede yapılacak kesintilerin sonrasında çalışanın eline geçen ücret olmasıdır. Herhangi bir iş yerinde çalışmaya başlayacak olan kişilerin ücret konusunda dikkatli davranmaları önerilmektedir. Hizmet karşılığı alınacak olan ücretin, net ücret üzerinden mi yoksa brüt ücret üzerinden mi ödeneceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan iş sözleşmesinde brüt maaş üzerinden ödeme yapılması kabul edilir ise hizmet karşılığı alınacak ücret tutarı attığında çalışana ödenen net ücret tutarı azalmaktadır.

Ayrıca yıl içinde farklı aylar içerisinde alınan ücret tutarına bağlı olarak farklı gelir dilimlerinde yer alınabilir. Ocak ayında yüzde 15’lik gelir vergisi diliminde, Haziran ayında yüzde 20’lik gelir vergisi diliminde ve Ekim ayında yüzde 27’lik gelir vergisi diliminde yer alınabilir. Bu durumda Ocak ayı ve Aralık ayını karşılaştıracak olursak iki ay arasında yüzde 12 oranındaki kısmın sadece gelir vergisi kesintisine tabi olduğu görülmektedir.

Brüt ücrete uygulanması ile net ücret tutarının elde edilmesinde etkili olan kesintilerden Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kesilen sigorta primi, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kesilen işsizlik fonu kesintisi, kişilerin gelirlerine bağlı olarak yüzde 15 ile yüzde 35 arasında yapılan gelir kesintisi ve damga pulu kesintisi zorunlu olarak yapılan kesintilerdir. Söz konusu olan bu kesintiler devlet tarafından vergi ödemesi adı altında yapılmaktadır. Net ücret tutarının belirlenmesinde etkili olan bir başka kesinti ise özel kesintilerdir. Özel kesintileri kamu sektöründe çalışanlar için sosyal imkanlar dahilinde yapılan kesintiler, özel sektörde çalışanlar için ise çalışan tarafından çekilen avanslar v.b. oluşturmaktadır. Özel kesintiler zorunlu olmayıp kişinin isteği doğrultusunda yapılan kesintilerdir.

Brütten Net Nasıl Hesaplanır?

Brütten net hesaplaması yapabilmek için brüt ücrete ait bilgilere ve brüt ücret üzerinden yapılacak olan kesintiye ihtiyaç vardır.

Bu konuda bir örnekle devam edelim.
Bir kişinin aldığı aylık ücretin 1200 Türk Lirası olduğunu ve ücretin ödenmesinden önce yapılacak olan kesintilerin 180 Türk Lirası tutarında olduğunu varsayalım. Bu durumda brüt ücretten yapılan kesintileri çıkararak net ücrete ait tutarın ne kadar olduğunu bulabiliriz.

 • 1200 Türk Lirası (Brüt ücret) – 180 Türk Lirası (Brüt ücrete uygulanan kesinti) = 1020 Türk Lirası (Net ücret)

Brütten Net Maaş Hesaplama

Bir iş yerine bağlı olarak çalışan kişilerin hizmetleri karşılığında hak ettikleri brüt ücret üzerinden daha önce de belirtildiği gibi SSK primi, işsizlik sigortası fonu kesintisi, gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisinin yapılmasının ardından hesaplanan net ücretin nasıl bulunacağı bir önceki başlıkta genel anlamı ile açıklanmıştır. Ancak brüt ücret üzerinden net ücretin hesaplanmasının gerçek veriler doğrultusunda anlatımı için aşağıdaki örnekle devam edelim.

Bir iş yerinde 3000 Türk Lirası brüt maaş ile çalışan kişinin net maaşı üzerinden yani 3000 Türk Lirası üzerinden,

 • Yüzde 14 SSK primi kesintisi
 • Yüzde 1 işsizlik sigortası kesintisi
 • Yüzde 15 gelir vergisi kesintisi
 • Yüzde 07,59 damga vergisi kesintisi ile ilgili işlemlerin yapılmasının ardından çalışanın net maaş tutarı hesaplanmış olur.

Net maaş hesaplaması yapılırken asgari geçim indirimi (AGİ)’de dikkate alınmaktadır.

Brüt maaş tutarı üzerinden yapılacak olan net maaş hesaplama işlemlerinin hesaplama aracı yardımı ile yapılması da mümkün olmaktadır. Hesaplama aracı ile net maaşı hesaplamak için, hesaplama aracına girdikten sonra net maaşın bulunmasında gerekli olan brüt maaş tutarı, çalışan kişinin medeni hali, çalışan kişinin sahip olduğu çocuk sayısı ve çalışan kişinin evli olması durumunda eşinin de çalışıp çalışmaması ile ilgili verilerin girilmesi gerekmektedir. Tüm bu verileri girdikten sonra hesapla butonuna basılması ile birlikte net maaş hesaplaması yapılmış olmaktadır.

2016 Yılı Asgari Geçim İndirim Miktarları

Çalışanların medeni durumları ve sahip oldukları çocuk sayısı göz önünde bulundurularak asgari geçim indirimi uygulaması yapılmaktadır. 2016 yılı için belirlenen asgari geçim indirimi miktarları aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Bekar çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 123,53 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 148,23 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 166,75 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuk sahibi çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 185,28 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuk sahibi çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 209,99 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve çocuk sahibi olmayan çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 123,53 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 1 çocuk sahibi çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 142,05 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 2 çocuk sahibi çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 160,58 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 3 çocuk sahibi çalışana uygulanan asgari geçim indirimi : 185,28 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücrette Brüt ve Net Ücret

Çalışan kişilere ödenmesi zorunlu olan en düşük ücret tutarına asgari ücret denilmektedir. Asgari ücret tutarları yıl içinde ilk altı aylık ve ikinci altı aylık dönemlerle belirlenmektedir.

1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı 1.647.00 Türk Lirası, net asgari ücret ise 1.300.99 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

1 Temmuz 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında da geçerli olan brüt asgari ücret tutarı 1.647.00 Türk Lirası ve net asgari ücret tutarı 1.300.99 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

2016 yılı dahilinde asgari ücrete uygulanacak olan kesintiler şu şekildedir;

 • SSK primi 230.58 Türk Lirası
 • İşsizlik sigortası primi 16.47 Türk Lirası
 • Gelir vergisi kesintisi 209.99 Türk Lirası
 • Damga vergisi kesintisi 12.5 Türk Lirası

Brüt asgari ücret olan 1.647.00 Türk lirasından toplam kesinti tutarı olan 469,54 Türk Lirası’nın çıkarılması ile elde edilen net tutar 1.177.46 Türk Lirası’dır. Elde edilen tutara 123.53 Türk Lirası olan asgari geçim indiriminin eklenmesi ile elde edilen net asgari ücret tutarı 1.300.99 Türk Lirası olarak bulunmaktadır.

2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Dahil Asgari Ücret Tutarları

 • Bekar çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1300.00 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.324.70 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.343.23 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuk sahibi çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.361.80 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuk sahibi çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.386.46 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve çocuk sahibi olmayan çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.300.00 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 1 çocuk sahibi çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.318.00 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 2 çocuk sahibi çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.337.00 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 3 çocuk sahibi çalışana ödenen AGİ dahil asgari ücret tutarı : 1.361.00 Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.
Brütten Net Hesaplama!