Çin Burcu Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Çin Burcu Hesaplama

Çin burcu hesaplama, kökenlerini Uzak Doğu’da Çin’den alan burçlar ile ilgili olan bir işlemdir. Çin burçları batının kullandığı burç sisteminden daha farklı bir yapıya sahiptir. Kökenleri antik çağlara dayanan Çin burçlarının, yıldızlara bakarak hesaplanan batı burç sistemine göre bazı önemli değişkenleri bulunmaktadır ve bunlardan en önemlisi, Çin burcundaki döngünün her sene tekrar etmemesinden ortaya çıkmaktadır. Çin burçlarında yaşanan döngü bir yılda değil, 60 yılda bir tamamlanmaktadır. Bu nedenle dağılım aylara göre değil, yıllara göre yapılır. Yani her bir yıl Çin burçlarına dahil olan hayvanlardan biri ile ifade edilmektedir. Bu nedenle Çin burcu hesaplama işlemi de normal burç hesaplama işlemine göre biraz daha farklı bir hal alır.

Çin burçlarının nasıl hesaplandığına geçmeden önce, öncelikle uzak doğuya ait bu burç sisteminin özelliklerinden biraz bahsetmek gerekir. Öncelikle Çin burcunda 12 adet hayvan bulunmaktadır. Daha önce bahsettiğimiz 60 yıllık döngüdeki her bir yıl, bu 12 hayvandan biri ile anılır. Her bir hayvanın ifade ettiği yıl, ayrı özellikler göstermektedir. Çin burcu içerisinde yılları ifade etmek için kullanılan hayvan isimleri sırası ile fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve son olarak da domuz şeklindedir. Burada görüldüğü üzere uzak doğuya ait bu burç sisteminde, Latin astrolojisinden farklı olarak sadece hayvanlar bulunmaktadır. Ayrıca bir benzerlik olarak yıllara adını veren Çin burcundaki hayvanların sıraları aynen Latin burçlarında olduğu gibi değişmemektedir. 60 yılda bir fare ile başlayan döngü, 60 yılın sonunda domuz ile bitmektedir. Ek bir bilgi olarak bu burç sistemi Latin astrolojisinde olduğu gibi yıldızların değil ayın dünya çevresindeki devri ve güneşin hareketlerine ifade edilir. Ayrıca Çin burcunda elementler de bulunur. Sırası ile odun, ateş, toprak, metal ve su olan elementler de 12 hayvan ile birlikte burç sistemi içinde önemli bir yer almaktadır.

Çin Burcu Nasıl Hesaplanır?

Çin burcu hesaplama işlemi, Latin burçlarına göre biraz daha karmaşıktır. Bunun  sebebi daha önce de belirttiğimiz gibi döngünün 60 yılda bir tamamlanmasıdır. Bu nedenle yıl yıl olarak hesaplamak gerekeceğinden, doğum yılınıza göre hesaplanabilmesi için aşağıdaki görselde vermiş olduğumuz tabloyu kullanabilirsiniz. Verdiğimiz tabloya göre hangi yılın hangi hayvan ile simgelendiğini öğrenebilirsiniz.

Çin Burcunda Elementler

Çin burcu hesaplama işlemi yapılırken ayrıca dikkat etmeniz gereken bir diğer kısım da elementlerdir. Çin astrolojisi zıtlıklar üzerine kurgulanmıştır. Bu inanışa göre dünya zıtlıklardan oluşmaktadır. Uzak doğu ve Çin kültürüne aşina olan kişilerin tahmin edebileceği gibi bahsedilen bu zıtlıklar aslında ying ve yang ile ifade edilir. Çin astrolojisinde bahsi geçen bu zıtlıklar da az önce saydığımız elementlerin olumlu ya da olumsuz oluş şekillerini de belirlemektedir. Elementlerin Çin burçları sistemindeki önemi ise 12 hayvan burcunun bu elementlerden etkilenmesidir. Yani bu burç sistemi, 12 hayvandan ve bu hayvan ifadelerini etkilemekte olan 5 element göz önüne alınarak belirlenir. Bu nedenle sadece hangi yıla hangi hayvanın denk geldiğini bilmek yeterli olmayacaktır. Elementlerin de bilinmesi, Çin burcunuzun doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olacaktır. Elementlerin hesaplanması ise doğum yılının son rakamına göre belirlenir. Aynı şekilde bu elementlerdeki ying ve yang yani zıtlık durumu da yine son rakama göre belirlenir. Buna göre  doğum yılı son rakamına göre element ve zıtlık durumları şu şekildedir:

  • Son rakamı 0 ile biten yıllarda element metal, zıtlık ise yang olacaktır.
  • Son rakamı 1 ile bitenlerde ise element metal fakat zıtlık ying olacaktır.
  • Son rakam 2 ve 3 olan yıllarda element su olacak fakat zıtlık durumu 2 ile biten yıllarda yang, 3 ile bitenlerde ying olacaktır.
  • Son rakam 4 ve 5 olur ise element odun olur. Zıtlık durumu da 4 ile biten yıllarda yang, 5 ile bitenlerde ise ying olacaktır.
  • Son rakamı 6 ve 7 olan yıllar element olarak ateş, zıtlık olarak da sırası ile yang ve ying olacaktır.
  • Son rakam 8 ve 9 olan yıllarda ise element toprak, zıtlık yine sırası ile yang ve ying olacaktır.
Çin Burcu Hesaplama!