Dask Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Dask Hesaplama

Yeryüzünde meydana gelen türlü hareketlenmeler sonucunda farklı olaylar meydana gelmektedir. Gerçekleşen hareketlenmeler volkanik patlamalara, sellere toprak kaymalarına ve depremlere sebep olabilmektedir. Bu oluşumlar diğer canlıları farklı yollardan zarara uğrattığı için genel olarak doğal afet şeklinde tanımlanmaktadır. Doğal afetlerin verdiği zararı en aza indirmek için çıkarılan kanun ve uygulamalar kapsamında sigortalar yapılmaktadır. Sigortalar Dask tarafından yapılmaktadır. Yazı içerisinde genel itibari ile bu sigortanın ne olduğu, dask hesaplamasının nasıl yapıldığı, dask kapsamında yer alan binaların hangileri olduğu, dask teminat bedeli ve dask için gerekli olan belgelerden bahsedeceğiz.

Dask Nedir?

Dask, kişilerin yaptırması gerekli olan zorunlu deprem sigortası için kurulan kamu kurumudur. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltılmış hali olan Dask, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen büyük ve yıkıcı bir depremin hemen sonrasında uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra meydana gelmesi muhtemel olan deprem felakatine karşı konutların ve binaların sigortalanarak oluşabilecek hasarın karşılanması amaçlanmıştır.

Doğal afet sigortası, söz konusu depremin yaşandığı sene içerisinde 27 Aralık 1999 tarihinde çıkarılmıştır. Sigorta ile ilgili ifadeler 23919 sayılı Resmi Gazete’de 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’de yer almıştır. İlk Dask poliçesi 27 Eylül 2000 tarihinde çıkartılmıştır. Günümüzde Dask tarafından çıkarılan zorunlu deprem sigortası yirmi dört sigorta şirketi ve bu şirketlere bağlı acenteler tarafından sağlanmaktadır. Konut sahipleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortasının her sene yenilenmesi gerekmektedir.

Zorunlu deprem sigortası ile deprem, deprem sonucu meydana gelen yer kayması, yangın, infilak, tsunami gibi sebeplerle oluşabilecek hasarların karşılanması kapsamında konutlar güvence altına alınmış olmaktadır. Bu sayede konutların tamamen ya da kısmen hasarlı olup olmadığına bakılmaksızın zarar karşılanmaya çalışılmaktadır.

Zorunlu deprem sigortası ile kontrol altında tutulan noktaların sayısı Afet Sigortaları Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin sonucunda artırıldı. Bununla birlikte konut kredisi, tapu işlemleri elektrik ve su aboneliği işlemleri yapılırken zorunlu deprem sigortası şartının sağlanmış olması gerekli hale geldi.

Dask Kapsamında Yer Alan Binalar

Zorunlu deprem sigortası dahilinde 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nda yer alan ifadelere göre aşağıda belirtilen binalar koruma altına alınmıştır;

 1. Tapuya kayıtlı olan binalar
 2. Özel mülkiyet olarak bulunan taşınmazlara inşa edilen meskenler
 3. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler
 4. Ticarethane ve büro gibi amaçlar ile kullanılmakta olan bağımsız bölümler
 5. Devlet tarafından, meydana gelen doğal afetlerden dolayı yaptırılan ya da kredi ile yapılan meskenler

Ayrıca belirtilen kapsam dahilinde olmak kaydı ile;

 1. Kat irtifakı tesis edilen binaların
 2. Tapu kütüğünde arsa vb. olarak ifade edilen ve hali hazırda cins tahsisi yapılmamış olan binalar
 3. Tapu tahsisi yapılmamış olan kooperatif evleri için de geçerli olmaktadır.

Zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamında yer alan bina bölümler şu şekilde ifade edilmiştir;

 • Binaların temelleri
 • Binaların ana duvarları
 • Binalardaki bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Binalarda bulunan tavanlar ve tabanlar
 • Binaların katları arasında yer alan merdivenler ve asansörler
 • Koridorlar
 • Binaların çatıları ve bacaları
 • Binaların tamamlayıcı bölümleri

Dask Azami Teminat Bedeli

1 Ocak 2013 tarihi itibari ile tüm yapı tipleri için zorunlu deprem sigortasının azami tutarı 150.000.00 Türk Lirası’dır. Zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarı, yıkılan meskenin tekrar inşası halinde ortaya çıkacak maliyetin dikkate alınması ile belirlenmektedir. Bu tutarı belirlerken arsa değeri değerlendirmeye alınmamaktadır.

Sigorta teminat tutarı meskenin büyüklüğü ve yapı şekline bağlı olarak farklılık gösterir. Ancak teminat tutarı belirtildiği gibi 150.000.00 Türk Lirası’nı geçemez.

Meskenin değerinin Dask tarafından belirlenen azami tutarını aşması halinde sigorta yaptıracak olan taraf tercih ederse azami teminat tutarını aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat sağlayabilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için özel sigorta şirketleri tarafından konut sigortası sağlanmış olunmalıdır.

Dask Hasar Ödemesi

Zorunlu deprem sigortası kapsamında poliçe sahiplerinden alınarak bir havuzda toplanan sigorta primlerinin kullanılması yalnızca meydana gelen deprem sonrasında hasara uğrayan konutlar için mümkündür. Zorunlu deprem sigortası ile toplanan miktarların farklı bir amaçla kullanılması ya da aktarılması söz konusu değildir.

Zorunlu deprem sigortasından yararlanan kişilerin konutlarının deprem sonucunda hasara uğraması halinde Dask çağrı merkezini aramaları gerekmektedir (ALO DASK – 125). Çağrı merkezini arayan kişiler poliçe ya da vatandaşlık numarası, hasara uğrayan konutun açık adres bilgisi ve sigorta yaptıran taraf ile iletişimin sağlanması amacı ile telefon numarasını belirtmelidir.

Doğal afet sonucunda hasar gören konut için başvuru yapıldıktan sonra Dask tarafından eksperler sigorta kapsamında bulunan konutun hasarını tespit eder. Yapılan tespit ile birlikte oluşan hasarlar için yapılacak olan ödeme Dask tarafından konut sahibine en yakın banka şubesi yolu ile ulaştırılır.

Dask Prim Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zorunlu deprem sigortası için ödenmesi gereken sigorta primleri sigortası yapılacak olan konutun brüt yüz ölçümü, yapı tarzı ile bulunduğu bölgenin deprem riski göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ev sahipleri tarafından sigorta poliçeleri, konut ve kendileri ile ilgili bilgileri beyan ettikten sonra kolayca edinilebilir.

Hesaplama aracı yardımı ile Dask hesaplaması yapabilmek için ilgili alanlarda şu bilgilerin doldurulması gerekmektedir;

 1. Binanın yapı tipi (çelik, betonarme, karkas yapılar – yığma kagir yapılar – diğer yapılar)
 2. Binanın yapıldığı yıl (2006 yılı ve öncesi – 2007 yılı ve sonrası)
 3. Binanın bulunduğu il
 4. Binanın bulunduğı ilçe
 5. Brüt brüt yüz ölçümü

Dask İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Dask-zorunlu deprem sigortası için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 • Sigortalının,
 1. Adı
 2. Adresi
 3. Telefonu
 4. Cep Telefonu
 5. T.C. Kimlik Numarası
 6. Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
 • Sigortalanacak Binanın,
 1. Açık Adresi
 2. Tapu Bilgileri
 3. İnşa Yılı
 4. Yapı Tarzı
 5. Toplam Kat Sayısı
 6. Hasar Durumu
 • Meskenin (Dairenin),
 1. Brüt Yüzölçümü (m2)
 2. Kullanım Şekli

Zorunlu deprem sigortasında beyan edilen bilgilerin gerçeği tamamen yansıtması gerekmektedir. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan maddi kayıplar için sigortalının kendisi sorumlu olmaktadır.

Dask Hesaplama!