DGS Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

DGS Puan Hesaplama

Ülkemizde üniversitelerde verilen eğitimler önlisans ve lisans olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Lisans eğitimi normal eğitim süresi 4 ile 5 yıl arasında değişen eğitimlerdir. Önlisans eğitimi ise genellikle 2 yıl sürmektedir. Eğitim görülen bölümden bölüme değişiklik göstermekle beraber lisans eğitimlerinin geçerliliği önlisans eğitimlerine göre daha yüksek oluyor. Üniversiteye giriş için hazırlanılan sınavın ardından alınan puanla iki senelik eğitim süresi olan bir önlisans programına giren öğrenciler önlisans eğitimini tamamladıktan sonra bölümlerinin devamı olan ve daha kapsamlı eğitim sunan lisans programına geçiş yapmak isteyebiliyor. Böyle bir durumda önlisans diploması için meslek yüksekokullarından ya da açıköğretimin önlisans programlarından diploma alan ve lisans programına geçip eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bir sınav olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girmeleri ve sınav sonrasında DGS puan hesaplama ile tercih yapmaları gerekiyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir ?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans diplomasına sahip kişilerin lisans diploması alabilmeleri için eğitimlerini 4 seneye tamamlayabilmek amacıyla girdikleri sınavdır. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na giren öğrenciler sınavdan aldıkları puanla birlikte lisans eğitimi alacakları üniversiteleri tercih ediyor. Adayın aldığı puan ve tercih ettiği üniversitelerin kontenjan durumuna göre aday örgün eğitim veren bir üniversiteye lisans eğitimi almak için yerleşiyor. Adaylar DGS puanlarıyla toplamda 30 tercihe kadar tercihte bulunabiliyorlar. Her üniversite DGS ile gelen öğrenciler için yüzde 10 kontenjan açmak zorundadır.

Adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında sözel ve sayısal testlerinden oluşan bir sınava tabi oluyorlar. Sınav süresi ise 180 dakikadır. Sınav her sene genellikle Temmuz ayı içinde belirlenen bir tarihte yapılmaktadır.

Yabancı dille eğitim veren bir üniversiteye yerleşen öğrencinin lisans programına başlamadan önce ya hazırlık sınıfı muafiyet sınavını başarılı olarak geçmesi ya da hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi gördükten sonra hazırlık sınıfını başarıyla bitirmesi gerekir. Hazırlık eğitimlerini başarıyla bitiremeyen öğrenciler ÖSYM tarafından girmiş oldukları lisan bölümünü Türkçe eğitim ile veren başka bir üniversiteye yerleştirilir. Yabancı dil muafiyetinin ve hazırlık sınıfının yanında lisans eğitimi için üniversiteye yerleşen öğrenci birinci ve ikinci sınıfta almadığı derslerden de sorumlu olur.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda Sorulan Sorular

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda adaylara 60 tane Türkçe ve 60 tane Matematik sorusu olmak üzere 160 tane soru yöneltiliyor. Adayların kendilerine yöneltilen 160 soruyu verilen 3 saatlik süre içinde cevaplandırmaları gerekiyor. Adayların girecekleri Türkçe ve Matematik testlerinden oluşan sınavda konular;

  • Matematik testi için; kümeler, sayılar, bölünebilme kuralları, rasyonel sayılar, üslü ifadeler, köklü ifadeler, eşitsizlik, mutlak değer, özdeşlikler, çarpanlara ayırma, oran-orantı, denklem çözme, problemler, sayısal mantık ve geometri konularından oluşuyor.
  • Türkçe testi için; sözcük, cümle, paragraf, anlatım bozukluğu, şifre çözümü, çözümleme ve mantıksal akıl yürüme konularından oluşuyor.

Sonuçlar, sınavın yapılmasının ardından 1 ay içinde açıklanmaktadır. Sonuçlar ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na Kimler Başvurabilir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na başvuruda bulunacak adayların bazı şartları sağlamaları gerekir. Gerekli görülen şartlara göre;

  • DGS’ye girmek için başvuruda bulunacak adayın meslek yüksekokulu ya da açıköğretim önlisans programını bitirmiş olması gerekir.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ndeki meslek yüksekokullarının son sınıfında öğrenim gören öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na başvuruda bulunabilir.
  • Yurtdışında eğitim gören ve mezun olan kişilerin Dikey Geçiş Sınavı’na başvurması için denklik şartını sağlamaları gerekir.
  • Merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulunda öğrenim gören son sınıf öğrencileriyle, bu okullardan mezun olanlar, mesleki yerleştirme ya da özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bir lisans programına başvuruda bulunmak istiyor ise bu adaylarda Dikey Geçiş Sınav (DGS) şartı aranır.
  • Meslek yüksekokullarının ya da açıköğretimin önlisans programını bitirmiş olan bir kişi kendi alanındaki bir lisans programına açıköğretim üzerinden devam etmek istiyorsa bu adaylarda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) şartı aranmaz. Açıköğretim üzerinden lisans öğrenimi görmek isteyen adaylar kendi alanlarında olmak kaydıyla açıköğretim lisans programlarına direkt olarak kayıt yaptırabilirler.

Öğrenim süresi 4 yıl ya da 4 yılın üstünde olan bölümlerden önlisans diplomasına sahip olan ya da olacak kişiler Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na başvuruda bulunamazlar.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Başvuru Ücreti

DGS’ye başvuru ücreti her sene değişmekle birlikte 2016 senesi için 50 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, başvuru merkezleri tarafından sınava başvuru için alınan hizmet bedelleri şöyledir;

Başvuru ücreti: 3  lira

Yeni şifre ücreti: 2 lira

Fotoğraf yenileme ücreti 5 lira olarak belirtilmiştir.

DGS başvuru ücretlerini; T.C. Halk Bankası şubeleri ve internet bankacılığı, T.C. Ziraat Bankası bankamatik ve internet bankacılığı, Akbank Şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC hariç), Denizbank şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC hariç), Kuveyt Türk Katılım Bankası ve internet bankacılığı (KKTC hariç), Türk Ekonomi Bankası şubeleri ve internet bankacılığı ve tüm PTT şubeleri aracılığıyla yatırabilirsiniz.

Ayrıca ÖSYM’nin internet sayfasına girdikten sonra Ödemeler kısmına tıklayıp kredi kartınız ya da banka kartınızla da sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Puan Türleri

Türkçe ve Matematik testlerinde bulunan 60’ar adet olmak üzere toplamda 120 sorudan oluşan Dikey Geçiş Sınavı’na giren adayların sınav sonucunda yaptıkları netlerle adayın DGS Sayısal Puanı, DGS Sözel Puanı ve DGS Eşit Ağırlık Puanı olmak üzere 3 ayrı puan türü hesaplanır.

Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) Nedir?

Önlisans başarı puanı, bir önlisans programında öğrenim gören ve Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programına geçiş yapmak isteyen adayın, Dikey Geçiş Sınavı puanının hesaplanmasında kullanılan ve meslek yüksekokulu ya da açıköğretimde öğrenim gördüğü süre içinde göstermiş olduğu başarısı esas alınarak hesaplanan puandır.

Önlisans başarı puanı hesaplaması yapılırken öğrencinin öğrenimi boyunca derslerde gösterdiği başarısına bağlı olarak elde ettiği en az 50, en fazla 100 olan not ortalaması 0,8 ile çarpılarak önlisans başarı puanı elde edilir. Önlisans başarı puanının bulunmasının ardından önlisans başarı puanı ile 0,6 çarpılır ve bu şeklide çıkan sonuç adayların Dikey Geçiş Sınavı’nda yerleştirmesi aşamasında kullanılır. Adayın not ortalaması 50’den az ise notu 50 olarak alınır.

DGS ile Daha Önce Lisans Programına Yerleştirilen Adaylar

Aday, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile daha önce bir lisans programına yerleştirildi ise adayın sonraki sene gireceği sınavda dgs puanı hesaplanırken önlisans başarı puanı 0.45 katsayısı ile çarpılacaktır.

DGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Lisans programlarında öğrenimlerini sürdürmek isteyen önlisans mezunu adayların girdiği DGS’de, yapılan sınavın ardından adayın DGS puan hesaplamasında, verdiği cevaplarla elde ettiği netler üzerinden hesaplanan sayısal standart puanlar ve sözel standart puanlar ile önlisans başarı puanı (ÖBP) baz alınarak DGS puanı oluşturulur. Dikey Geçiş Sınavı’nda 3 türden oluşan puanların (DGS Sözel Puanı, DGS Sayısal Puanı, DGS Eşit Ağırlık Puanı) DGS puan hesaplaması aşağıda gösterildiği gibidir;

DGS Sözel Puanı: 87.747+(Sözel Testten Elde Ettiği Net Sayısı x 1.681)+(Sayısal Testten Elde Ettiği Net Sayısı x 0.315)+(Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal Puanı: 105.536+(Sözel Testten Elde Ettiği Net Sayısı x 0.336)+(Sayısal Testten Elde Ettiği Net Sayısı x 1.575)+(Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Eşit Ağırlık Puanı: 96.642+(Sözel Testten Elde Ettiği Net Sayısı x 1.009)+(Sayısal Testten Elde Ettiği Net Sayısı x 0.945)+(Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’den alacağınız puanı bu formüllerle hesaplayabileceğiniz gibi aynı zamanda DGS puan hesaplamanızı sözel test ile sayısal testte vermiş olduğunuz doğru ve yanlış cevap sayısını, önlisans başarı puanınızı yazmanız, son olarak DGS ile daha önce bir lisans programına yerleştirildiyseniz kutucuğu işaretleyip hesapla butonuna basmanızla gerçekleştirebilirsiniz.

Eşit Puan Alan Adayların Yerleştirme İşlemlerinin Yapılması

Aynı lisans programını tercih eden iki adayın DGS puanları eşit ise, daha yüksek ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olan aday seçilir (DGS Eşit Ağırlık puanında sayısal standart puanı daha fazla olan aday seçilir). Eşitliğin hala sürmesi halinde ise önlisans başarı puanına (ÖBP) bakılır ve yüksek olan aday tercih edilir.

 

DGS Puan Hesaplama!