Diploma Puanı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Diploma Puanı Hesaplama

1. Sınıf Sene Sonu Ortalama :

Lise öğrencilerinin bir numaralı hedefi üniversite sınavını başarıyla tamamlayıp kendilerine uygun bir bölümü barındıran güzel bir üniversiteye kapak atmaktır. Bu süreç içerisinde üniversiteye giriş sınavları (YGS – LYS) kadar öğrencinin lise diploma puanı da etkilidir. Bu yazıyı okuyarak diploma puanı nedir, diploma puanı ne işe yarar, diploma puanı nasıl hesaplanır gibi birçok sorunun cevabını alma şansına sahip olacaksınız. Diploma puanı hesaplama öğrenciler ve veliler tarafından zor olduğu düşünülen bir işlem olsa da yazıdan elde edeceğiniz bilgiler ile işlemin ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.

Diploma Puanı Nedir?

Diploma puanı, öğrencinin bir kurum içerisinde eğitim aldığı seneler içerisindeki puanlarının ortalaması ile elde edilen bir puan türüdür. Liseye giden öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa ait sene sonu not ortalamalarını toplayıp dörde bölerek diploma puanını elde etmektedir.

Sene sonu ortalaması, iki döneme ait not ortalamalarının toplanıp ikiye bölünmesi koşulu ile elde edilirken dönem ortalaması ise o döneme ait tüm derslerin not ortalamalarının toplamının ders sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ders ortalaması da bir öğrencinin, bir dönem içerisinde o ders için girdiği sınavlar, yaptığı proje ve performans ödevleri ile öğretmenin sözlü notunun ortalamasının alınması ile ortaya çıkar.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere, ders ortalaması, dönem ortalaması ve sene sonu ortalaması gayet doğal olarak öğrencinin diploma puanını etkilemektedir.

Ders ortalaması, dönem sonu ortalaması, sene sonu ortalaması ve diploma puanının hesaplanmasındaki en temel işlem aritmetik ortalamadır. Aritmetik ortalama da basit dört işlem arasında yer alan toplama ve bölme işlemlerine dayanmaktadır.

Diploma Puanı Ne İşe Yarar?

Lise öğrencisinin dört senelik eğitim – öğretim süreci sonunda, büyük mücadele ve emek ile elde ettiği diploma puanı, öğrencinin geleceğini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Üniversite kazanmak için girilmesi şart olan YGS  – LYS maratonunda öğrencinin toplam puanına, diploma puanının da etkisi vardır.

Diploma puanının Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı’ndan sonra alınacak puana etkisi “ortaöğretim başarı puanı” ya da kısa tabiriyle OBP adıyla olur. Ortaöğretim başarı puanı, öğrencinin dört senelik lise maratonu sonunda elde ettiği diploma puanı üzerine birkaç işlem yapılması ile ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler, kendi aralarında ortaöğretim puanına okul puanı da demektedir. Ortaöğretim başarı puanı, öğrencinin YGS – LYS isimli testlerden elde edeceği puanın üzerine konur ve öğrencinin üniversite yerleştirme puanı ortaya çıkar.

Yani, diploma puanı öğrencinin daha iyi bir üniversitede okuması için önemli bir kriterdir. Lisede en gereksiz ders olarak görülen Beden Eğitimi, Sağlık Bilgisi gibi derslerin bile ciddiye alınıp diploma puanına etkileri öğrenciler tarafından dikkate değer kabul edilmelidir.

Diploma puanı hesaplamak için gerekli olan formül nedir?

(Birinci sınıf ortalaması + İkinci sınıf ortalaması + Üçüncü sınıf ortalaması + Dördüncü sınıf ortalaması) / 4

Diploma Puanı Nasıl Hesaplanır?

Diploma puanı, öğrencinin dört senelik lise eğitimi süresince elde ettiği sene sonu not ortalamalarının tümünün toplanıp dörde bölünmesi işlemine dayanır.

Örnekle açıklayacak olursak;

Bir öğrencinin lise birinci sınıfta sene sonu not ortalamasının 65,

İkinci sınıfta sene sonu not ortalamasının 73

Üçüncü sınıfta sene sonu not ortalamasının 71

Dördüncü sınıfta sene sonu not ortalamasının 80 olduğunu varsayalım.

Tüm senelere ait not ortalamalarının toplaması yapılır.

(65 + 73 + 71 + 80)

Buradan çıkacak sonuç ise lisede öğrencinin gördüğü eğitim – öğretim senesi sayısına, yani dörde bölünür.

Çıkan işlem neticesinde öğrencinin diploma puanının 72 olduğu anlaşılır.

Diploma puanı, yukarıda da anlatıldığı üzere ortaöğretim başarı puanına ve dolayısıyla öğrencinin YGS – LYS başarı sıralamasına, istediği üniversiteyi kazanıp kazanamamasına etki etmektedir. Şimdi OBP puanı hesaplama aşamasına geçelim.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Formülü Nedir?

Okul puanı ya da resmi adıyla ortaöğretim başarı puanının hesaplanması için gerekli olan formül aşağıdaki gibidir:

(Diploma notu X 5) X 0,12

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl hesaplanır?

Yukarıdaki formül ilk bakışta karışık gibi görünse de yapılacak işlem çok basittir.

Öğrenci, lise hayatı boyunca gösterdiği başarıya göre yüz üzerinden bir diploma puanına sahip olur. Ortaöğretim başarı puanının hesaplanması işleminde ise bu diploma puanının önce beş ile sonra 0,12 (yüzde 12) ile çarpılması gerekmektedir.

Diploma puanı 75 olan bir öğrencinin okul puanı, diğer tabirle ortaöğretim başarı puanını inceleyelim.

(75 X 5)

Bu işlemden elde ettiğimiz sonuç 375’tir. Şimdi bu sayının yüzde 12’sini alarak öğrencinin ortaöğretim başarı puanını elde edeceğiz.

Yüzde on ikiyi almak için sayıyı 0,12 ile çarpabilirsiniz, 12 ile çarpıp 100’e bölebilirsiniz ya da önce 100’e bölüp sonra 12 ile çarpabilirsiniz. İşlem, size nasıl kolay geliyorsa öyle yapın.

375 X 0,12 = 45

Liseye ait diploma puanı 75 olan bir öğrencinin ortaöğretim başarı puanı yukarıdaki işlemden çıkan sonuca göre 45 olacaktır.

Ortaöğretim başarı puanı en fazla 60, en düşük 30 olmaktadır.

Diploma puanı 50’nin altında olan öğrencilerin diploma puanları otomatik olarak 50’ye yuvarlanır.

Örneğin, diploma puanı 48 olan bir öğrenci, diploma puanı 50 kabul edilecek ve işlem şu şekilde yapılacaktır;

( 50 X 5 ) X 0,12

Ellinin beş ile çarpılmasının ardından 250 sonucu elde edilir, 250’nin yüzde 12’si ise 30’a denk düşer ve bu öğrencinin ortaöğretim başarı puanıdır.

Bir öğrencinin maksimum puan olan 60 ortaöğretim başarı puanını hanesine yazdırması için de lise hayatını 100 diploma puanı ile tamamlamalıdır.

Diploma puanı 100 olan bir öğrenci için ortaöğretim başarı puanının sağlamasını yapalım;

(100 X 5 ) X 0,12

Yüzün beş ile çarpılmasının ardından elde edilen 500 rakamının yüzde 12’sini alınca sonuç 60 çıkıyor.

Yukarıda anlatıldığı yollar üzerinden basit bir şekilde ortaöğretim başarı puanınızı elde ederek bu puanı YGS – LYS puanınızın üzerine koyarak yerleştirme puanınızı elde edebilirsiniz.

Yani sınav puanı 355 olan, diploma puanı ise 75 olan liseyi yeni bitirmiş, üniversite adayı bir öğrencinin yerleştirme puanı 375 + 45 olacaktır. 45 rakamı, 75 diploma puanının ortaöğretim başarı puanına çevrilmiş halidir.

Diploma Puanı İle Lisans Tamamlama

Bazı lisans tamamlama işlemlerinde dikey geçiş sınavı şart değildir. Bir programa yapılan başvuru sayısı, belirtilen kontenjan sayısından daha fazla ise öğrenci alım işlemleri diploma puanı baz alınarak yapılmaktadır.

Diploma Puanı İle Öğrenci Alan Üniversiteler

Bazı üniversiteler özel durumlu öğrenciler için ya da uluslararası statüdeki öğrenciler için diploma puanı ile öğrenci alımı yapmaktadır. Diploma puan ile öğrenci alımı konusunda üniversitelerin kontenjanları çok geniş değildir, başvuru sayısı genelde kontenjan sayısını aşmakta ve açıkta kalan öğrenciler olmaktadır.

Diploma puan ile öğrenci kabul eden üniversiteler şu şekildedir; İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Yıldırım Bayezit Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.

Diploma Puanı Hesaplama!