Doğacak Çocuğun Kan Grubunu Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Doğacak Çocuğun Kan Grubunu Hesaplama

Kan üzerinde yer alan kırmızı hücrelerin içerisinde bulunan, antijen olarak da bilinen protein yapılarının türlerine göre yapılan sınıflandırmalar kan gruplarının oluşmasına sebep olmuştur. Kan grubu, tek çeşit olmamakla birlikte birden fazla türe sahiptir Bir kırmızı kan hücresinin üzerinde A tip, B tipi, 0, tipi protein yapıları yer alabileceği gibi hem A hem de B tipi yapılar da yer alabilir. Bu tip gruplardan bağımsız bir şekilde RH- ve RH+ protein yapıları da bulunmaktadır. Bu yüzden kan gruplarını belirler iken 8 çeşit farklı gruptan söz etmek mümkündür. Bu gruplar A RH+, A RH-, B RH+, B RH-, 0 RH+, 0 RH -, AB RH+, AB RH- şeklindedir. Kan gruplarının oluşmasında bireyin anne ve babasının büyük bir etkisi vardır. Anne ile babanın kan grubu, doğacak çocuğun kan grubunu hesaplama konusunda belirleyici temel faktörler olarak karşımıza çıkar.

Kan Grupları

 • A grubu, eitrosit üzerinde A antijeni bulunur iken plazma üzerinde B antikorunu taşır.
 • B grubu eitrosit üzerinde B antijeni bulunur iken, plazma üzerinde A antikorunu taşır.
 • AB grubu, eritrosit üzerinde hem A hem de B antijeni bulunur iken plazma üzerinde antikor taşımaz.
 • Sıfır grubu, eritrosit üzerinde antijen bulundurmaz iken plazmada hem A hem de B antikorunu taşımaktadır.

Bebeğin Kan Grubu Ne Zaman Belli Olur?

Bebeğin kan grubu, anne karnındaki altıncı haftada belli olabilir.

Bebek Kan Grubu Hesaplama

Anne ve babaya ait kan gruplarının bilinmesi durumunda bebeğin kan grubunun belirlenmesine yönelik bazı tahminlerde bulunmak mümkün hale gelmektedir. Diğer yandan anne ve çocuğa ait kan grubunu bildiğiniz durumda babaya ait kan grubuna yönelik tahminlerde de bulunabilirsiniz.

Aşağıda doğacak çocuğun kan grubunu hesaplama işlemine yönelik bazı ipuçları verilmiştir:

 • Anne ve baba A kan grubuna sahip ise çocuğun kan grubu ya A ya da sıfır olur.
 • Annenin kan grubu A, babanın kan grubu B olduğu durumda çocuğun kan grubu A, B, AB ya da sıfır olabilir.
 • Annenin kan grubu A, babanın kan grubu AB olduğu durumda çocuğun kan grubu A, B ya da AB olabilir.
 • Anne A kan grubuna, baba ise sıfır grubuna sahip ise çocuğun kan grubu A ya da sıfır olabilir.
 • Annenin kan grubu B, babanın kan grubu A ise; çocuk A, B, AB ya da sıfır grubu kana sahip olabilir.
 • Annenin kan grubu ve babanın kan grubu B ise, çocuğun kan grubu B ya da sıfır olur.
 • Annenin kan grubu B, babanın kan grubu AB ise, çocuk A, B ya da AB grubu kana sahip olabilir.
 • Annenin kan grubu B,  babanın kan grubu sıfır olduğu durumda çocuğun kan grubu B ya da sıfır olur.
 • Annenin kan grubu AB, babanın kan grubu A olduğu durumda doğacak çocuğa ait kan grubu değeri A, B ya da AB olur.
 • Annenin kan grubu AB, babanın kan grubu B ise bebeğin kan grubu A, B ya da AB olmaktadır.
 • Annenin kan grubu AB, babanın kan grubu AB olduğu durumda çocuğun kan grubu AB, A ya da B olmaktadır.
 • Annenin kan grubu AB, babanın kan grubu sıfır olduğu durumlarda çocuk ya A, ya da B grubu kana sahip olur.
 • Annenin kan grubu sıfır, babanın kan grubu A olduğu durumda çocuk ya A, ya da sıfır grubu kana sahip olur.
 • Anne sıfır, baba B grubu kana sahip ise çocuğun kan grubu ya B ya da sıfır olur.
 • Anne sıfır, baba AB grubu kana sahip ise çocuk ya A ya da B grubu kana sahip olur.
 • Anne ve baba, ikisi birden sıfır grubu kana sahip ise çocuğun kan grubu da sıfır olur.

Anne ve Çocuğun Kan Grubu Üzerinden Babanın Kan Grubunu Bulma

 • Anne ve çocuk A grubu kana sahip ise babanın kan grubu A, B, AB ya da sıfır olabilir.
 • Annenin kan grubu A, çocuğunki B ise babanın kan grubu B ya da AB olabilir.
 • Annenin kan grubu A, çocuğun kan grubu AB ise babanın kan grubu B ya da AB olabilir.
 • Annenin kan grubu A, çocuğun kan grubu 0 ise baba A, B ya da sıfır grubu kana sahip olabilir.
 • Annenin kan grubu B, çocuğunki A ise babanın kan grubu A ya da AB olabilir.
 • Anne ve çocuk B grubu kana sahip ise babanın ki A, B, AB ya da sıfır olabilir.
 • Anne B, çocuk AB grubu kana sahip ise baba A ya da AB grubu kana sahip olur.
 • Anne AB, çocuk A tipi kana sahip ise baba A, B, AB ya da sıfır grubuna sahip olabilir.
 • Anne AB, çocuk B tipi kana sahip ise yine baba A, B, AB ya da sıfır grubu kana sahip olabilir.
 • Anne ve çocuk AB grubu kana sahip ise baba A,B, ya da AB grubu kana sahip olur.
 • Anne sıfır grubu, çocuk A grubu kana sahip ise baba A ya da AB grubu olabilir.
 • Anne sıfır, çocuk B ise baba B ya da AB olabilir.
 • Anne ve çocuğun kan grubu sıfır ise baba A, B ya da sıfır olabilir.

Olasılıklar ile Kan Grubu Bulma

Eşlerden birinin A, birinin B olduğu durumda;

 • AB olma ihtimali: Yüzde 25
 • A0 olma ihtimali: Yüzde 25
 • 0B olma ihtimali: Yüzde 25
 • 00 olma ihtimali: Yüzde 25

Sonuç olarak çocuk her gruptan olabilir.

Eşlerden biri A, biri sıfır grubu olduğu durumda;

 • A0 olma ihtimali: Yüzde 50
 • 00 olma ihtimali: Yüzde 50

Sonuç olarak çocuk ya A grubu ya da 0 grubu olur. İhtimaller eşittir.

Eşlerden biri A, biri AB olduğu durumda;

 • A olma ihtimali: Yüzde 50
 • AB olma ihtimali: Yüzde 25
 • B olma ihtimali: Yüzde 25

Eşlerden ikisi birden A olduğu durumda;

 • A olma ihtimali: Yüzde 75
 • 0 olma ihtimali: Yüzde 25

Eşlerden biri B, biri sıfır grubu olduğu durumda;

 • B grubu olma ihtimali: Yüzde 50
 • 0 grubu olma ihtimali: Yüzde 50

Eşlerden biri B, biri AB olduğu durumda

 • B grubu olma ihtimali: Yüzde 50
 • AB grubu olma ihtimali: Yüzde 25
 • A grubu olma ihtimali: Yüzde 25

Eşlerin ikisi birden B grubu olduğu durumda;

 • B grubu olma ihtimali: Yüzde 75
 • Sıfır grubu olma ihtimali: Yüzde 25

Eşlerden biri sıfır grubu diğeri AB grubu olduğu durumda;

 • A grubu olma ihtimali: Yüzde 50
 • B grubu olma ihtimali: Yüzde 50

Eşlerin ikisi birden AB grubu olduğu durumda;

 • A grubu olma ihtimali: Yüzde 25
 • AB grubu olma ihtimali: Yüzde 50
 • B grubu olma ihtimali: Yüzde 25

Anne ve baba ikisi birden sıfır grubu ise çocuk yüzde yüz ihtimal ile sıfır grubu kana sahip olur.

Kan Grubu Çaprazlama

Mendel’in çaprazlama teorisine göre, çiftlerden biri AB grubu ise çocukların sıfır grubu kana sahip olma ihtimalleri yoktur.

Diğer yandan çiftlerden biri sıfır grubu kana sahip ise çocukların herhangi bir şekilde AB kan grubu ile doğma ihtimalleri bulunmamaktadır.

Eşlerin ikisi de sıfır kan grubuna sahip ise çocuk da kesinlikle sıfır grubu kana sahip olur.

Eşlerin ikisi de AB grubu kana sahip ise çocuklar A, B, ya da AB grubu kana sahip olabilir. Bu ailenin çocuğunun kan grubunun sıfır olma ihtimali bulunmamaktadır.

Çiftlerden biri A, biri B ise çocuğun kan grubu sıfır, AB, A ya da B olabilir.

Sıfır grubu ve AB grubu olan bir çiftten doğacak çocuğun kan grubu ya A ya da B kan grubunda olur. AB ya da sıfır grubunda olma ihtimali yoktur.

Doğacak Çocuğun Kan Grubunu Hesaplama!