Doğum Borçlanması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Doğum Borçlanması Hesaplama

Borçlanma Tarihi :
Borçlanma Süresi (gün) :

Çalışan bireylere, emeklilik hakkının daha erken elde edilebilmesi için bağlı bulunulan kurumlar tarafından borçlanma avantajı sağlıyorlar. Çalışan bireyler belli süreleri borçlanarak erken emeklilik şansını yakalamış oluyor. Erkek sigortalılara askerlik borçlanması adı altında sağlanan borçlanma hakkı, kadın çalışanlar için doğum borçlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple biz de sizlere bu yazımızda doğum borçlanması konusunda bilgi vermeye çalışacağız. Doğum borçlanmasının ne olduğu, doğum borçlanması şartları ve doğum borçlanması hesaplaması gibi konularda bilgi sağlamaya çalışacağız.

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması çalışan ve çocuk sahibi olan anneler için düzenlenmiştir. İlk olarak 1 Ekim 2008 tarihinde sisteme dahil olmuştur. Doğum borçlanmasındaki düzenlemeler en son 2016 yılında yenilenmiştir. Doğum sebebi ile doğumdan sekiz hafta önce ve doğumdan sekiz hafta sonra olan süre boyunca çalışmayan annelerin bu süre zarfında primleri yatmadığı için emeklilik süreleri uzamaktadır. Bu şekilde emekli olma süresi normalden daha geç olan çalışan anneler doğum borçlanması ile daha erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanması tüm emeklilik şartlarını yerine getirmiş ancak emeklilik prim gün sayısında eksik bulunan kadın çalışanların borçlanma yaparak emekli olmasını sağlamaktadır.

Doğum borçlanmasında devlet tarafından belirlenen asgari ücret esas alınmaktadır. Bu sebepten dolayı asgari ücret arttığında çalışan kadınların erken emeklilik için yaptığı doğum borçlanması da artmış olacaktır. Asgari ücretteki değişimler emeklilik prim gününe etki etmektedir.

Doğum Borçlanması İçin Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Doğum borçlanması her çalışan ve çocuk sahibi kadın için geçerli olmamakta. Doğum borçlanmasının kimler için geçerli olacağı aşağıda ifade edildiği gibidir.

 • Doğum yapmadan önce sigorta kapsamında çalışıyor olan kadın çalışanlar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),
 • Doğum yapmadan önce bağımsız çalışma kapsamında kendi adına çalışan ve sigortası bulunan kadın çalışanlar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),
 • Doğum yapmadan önce kamu kurumlarında sigortalı çalışıyor olan kadın çalışanlar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) doğum borçlanması hakkından faydalanabilmek için doğum borçlanması başvurusunda bulunabilirler.

Doğum Borçlanması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bir üst başlıkta bahsedilen ”doğum borçlanması için başvuruda bulunabilecek kişiler” arasında yer alan kadın çalışanların doğum borçlanması yapabilmeleri için ayrıca başka şartları da sağlıyor olmaları gerekmektedir. Buna göre kadın çalışanların doğum borçlanmasında sağlaması gereken şartlar şu şekildedir;

 • Bir iş sözleşmesine bağlı olarak hizmet sağlayan sigortalı kadın çalışanların sigortalı olmalarının tescil edilmesi, ilgili kişinin adına primlerinin bildirilmiş ya da tahakkuk edilmiş olması gerekmektedir (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a).
 • Bağımsız çalışma kapsamında kendi adına çalışan ve sigortası bulunan kadın çalışanların primlerinin yatırılıp yatırılmaması dikkate alınmaksızın sigortalı olmalarının tescil ya da tahakkuk edilmesi gerekmektedir  (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b).
 • Kamu kurumlarında sigortalı olarak hizmet sağlayan kadın çalışanların sigortalı olmalarının tescil edilmesi gerekmektedir (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c).
 • Doğum borçlanması yapmak isteyen kadın çalışanın doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.
 • Kadın çalışan adına doğumdan sonraki dönemde prim ödenmemesi gerekmektedir.
 • Doğum borçlanması yapmak isteyen kadın çalışanın borçlanacağı süre içerisinde sahip olduğu çocuğun hayatta olması gerekmektedir.

Doğum Borçlanması Süreleri

 • Sigortalı olarak hizmet sağlayan kadın çalışanın,
  • doğum sonrasındaki sekiz haftalık süresi ile doğumun çoğul olması halinde on haftalık süresi,
  • doğuma üç hafta kalıncaya kadar olan süre boyunca hizmet sağlayan kadın çalışanın doğum sonrasına eklenen dinlenme süresi dahilinde toplamda iki yıl doğum borçlanması yapılabilir.
 • Sigortalı olarak hizmet sağlayan kadın çalışanlar doğum yapmaları sebebi ile maksimum üç defaya mahsus olarak iki yıl süre ile borçlanabilir (toplamda en fazla altı yıl olmaktadır).
 • Sigortalı kadın çalışanın doğum yaptıktan sonra adına prim yatırılmış olması halinde doğum borçlanmasında prim yatırılan süre göz önüne alınmaz. İki yıllık süreden prim yatırılmış olan süre çıkarılır ve geriye kalan süre doğum borçlanmasına dahil edilir.
 • Doğum borçlanması süresi içinde sahip olunan çocuğun hayatını kaybetmesi halinde çocuğun ölümüne kadar olan süre doğum borçlanmasına dahil edilir.
 • Sigortalı olan kadın çalışanın ilk doğumunun ardından iki yıl süre geçmeden ikinci doğumunu yapması halinde ilk doğumu ile ikinci doğumu arasındaki süre ve ikinci doğum için yapılacak olan doğum borçlanması süresini toplamda tek seferde borçlanabilir.

Askerlik borçlanmasında askerlik süresinin tamamının borçlanılması yerine bir kısmının borçlanılması;

Doğum borçlanması yapmak isteyen kişilerin doğum iznine ait olan sürenin tamamını borçlanmaları gerekmemektedir. Kişinin emeklilik hakkını elde edebilmesi için az sayıda prim günü eksiği olabilir. Böyle bir durumda emeklilik için doğum izni süresinin tamamının yerine bir kısmının borçlanılması ile kişi emeklilik için gerekli şartları sağlar ve daha erken emekli olur. Örneğin; emekli olmak için 80 prim günü eksiği bulunan Ayşe Şahin’in doğum borçlanmasında 80 günlük kısmı borçlanması emekli olması için yeterli olacaktır.

Daha önce doğum borçlanması yapılması durumunda tekrar doğum borçlanması yapılması;

Doğum borçlanmasında, daha önceki bir tarihte doğum izni süresinin bir kısmında borçlanma yapıldığı durumlarda doğum izni süresinin kalan kısmı için tekrar doğum borçlanması yapılabilmektedir. Tekrar borçlanma yapmak isteyen kişilerin yeniden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Askerlik borçlanması için ödenen primlerin geri alınması;

Yapılan doğum borçlanmasının, borçlanma yapan kişinin erken emekliliğinde bir etkisi bulunmadığının görülmesi ya da herhangi başka bir sebep oluşması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ödenen primleri iade etmemektedir. Bu sebeple doğum borçlanması yapacak olan kişinin doğum borçlanması işleminden önce dikkatli davranması gerekmektedir.

Doğum Borçlanması Ne Zaman Ödenir?

Doğum borçlanmasında hesaplanan prim borcunun ilgili kuruma tebliğ edilmesinin ardından bir aylık süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Doğum borçlanmasının bir ay içinde ödenmemesi halinde yeniden başvuru yapmak gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen doğum borçlanmalarında cezai şart bulunmamaktadır.

Doğum Borçlanması Başvurusu

Doğum borçlanması yapmak isteyen kadın çalışanların bunun için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvurunun ardından doğum borçlanması için çalışanın bağlı bulunduğu iş yerinden herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeden ”kurum hizmet kayıtları”ndan yapılan tespit ile işlem sonuca ulaşacaktır.

Doğum borçlanması için farklı sınıf çalışanlar için başvuruda bulunulması gereken merkezlerde değişim olmaktadır. Buna göre;

 • İlk defa 5510 sayılı kanuna göre iş sözleşmesine bağlı olarak hizmet sağlayan sigortalı kadın çalışanlar ile,
 • 2925 sayılı kanun kapsamında olan ve mülga 506 sayılı kanun, mülga 1479 sayılı kanun ve mülga 2926 sayılı kanun dahilinde bulunan sigortalı kadın çalışanlar en son bağlı oldukları sosyal güvenlik il merkezinden doğum borçlanması için başvuruda bulunabilirler.
 • Kamu kurumlarında hizmet sağlayan çalışanlar ve eski kamu görevlilerinin doğum borçlanması için “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma dilekçesi ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Doğum Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulamaya koyulan bir düzenleme olan doğum borçlanmasında çalışan kadınlar 3 çocuktan her çocuk için iki yıldan toplamda 6 yıl borçlanabilmektedir.

Çalışan kadınların doğum sebebi ile hizmet sağlayamadıkları dönem için uygulanmakta olan doğum borçlanması hesaplanması her yıl belirlenen asgari ücret tutarına göre farklılık göstermektedir. Doğum borçlanması için sigortalı kadınlar en az asgari ücretin yüzde 32’si kadar borçlanma yapabilmektedir. Doğum borçlanmasında üst sınır ise asgari ücretin 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

2016 senesi itibari ile kadın sigortalıların doğum borçlanması için ödemesi gereken en düşük tutar bir çocukta 12.643.00 Türk Lirası’dır. İkinci çocuk için yapılan doğum borçlanması tutarı 25.286.40 Türk Lirası ve üçüncü çocuk için yapılan doğum borçlanması tutarı 37.929.60 Türk Lirasıdır.

Örneğin; doğum sebebi ile primsiz geçen günlerini tamamlayarak erken emekli olmak isteyen Ayşe Şahin’in doğum borçlanması için en az ödemesi gereken tutarı bulunuz.

2016 senesinde belirlenen asgari ücret 1.647.00 Türk Lirası’dır. Bu tutar üzerinden yüzde 32 hesaplanır.

1.6472.00 Türk Lirası x % 32 = 527.04 Türk Lirası

Hesaplama aracı ile doğum borçlanması hesaplaması yapmak daha kolay ve daha doğru sonuca ulaştıracaktır. Doğum borçlanması hesaplama aracından faydalanarak hesaplamak için borçlanma dönemi ile borçlanma süresine ait bilgilerin hesaplama aracına girilmesi yeterli olacaktır. Bu bilgilerin girilmesinin ardından hesaplama butonuna tıklanması ile birlikte doğum borçlanması hesaplaması yapılmış olacaktır.

Doğum Borçlanması Hesaplama!