Dolar Kuru Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Dolar Kuru Hesaplama

Kendi ülkemizde kullanılan para biriminin yanında diğer ülkeler de kendi resmi para birimlerini kullanmaktadır. Dünya üzerinde yer alan farklı coğrafyalarda yaşayan insanların ve yaşanan olayların bağlantılı olarak birbirini etkilemesi kullanılan para birimlerine de etki etmektedir. Bu sebeple ülkelerin para birimlerinin birbir karşısındaki değeri eşit olmamaktadır. Farklı ülkelerin para birimlerindeki değer farklılıkları beraberinde kur kavramını getirmiştir. Kur ile bir para biriminin herhangi bir diğer para birimi açısından değeri belirlenmektedir. Para birimleri arasındaki değer farklılıkları yatırımcılar için bir getiri kaynağı olması gibi avantajları beraberinde getirirken kimi zaman da yanlış yatırımlar ya da beklenmeyen ve küresel etkiye sahip olan olaylar sonucunda zarar edilmesine neden olabilmektedir. Yazımızda da bu durumla ilgili olarak döviz kuru, döviz kuru çeşitleri, dolar ve dolar kuru ile dolar kuru hesaplaması konuları ile ilgili açıklamalara yer vermekteyiz.

Döviz Kuru Nedir?

Yabancı ülkelere ait paralar farklı ülkeler için döviz olarak adlandırılmaktadır. Döviz kuru ise söz konusu olan dövizin uluslararası para birimleri karşısındaki değerini belirtmektedir. Örnek olarak Dolar / Türk Lirası kurunu verebiliriz. Dolar / Türk Lirası kuru Dolar’ın Türk Lirası cinsinden değerini ifade etmektedir. Aynı örneği Euro / Türk Lirası için de verebiliriz. Euro / Türk Lirası kuru Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından kullanılan Euro’nun Türk Lirası cinsinden değerini ifade etmektedir.

Değişik para birimleri arasındaki değer farklılıkları yatırımcılar için kar elde etme yöntemidir. Para birimleri arasındaki değer farklılıklarından faydalanmak isteyen yatırımcılar ellerinde bulundurdukları paraları değerinin yükseleceğini düşündükleri farklı para birimlerine çevirmektedir. Çevirdikleri para biriminin değerinin yükselmesi ile kazanç elde eden yatırımcı bu yolla getiri sağlamaktadır. Yatırımcılara getiri sağlayan döviz fiyatları aynı zamanda döviz kurunu ifade etmektedir.

Tekrar Dolar kuru ile devam edelim. Dolar kuru belirttiğimiz gibi Doların Türk lirası karşılığındaki değerini göstermektedir. Örneğin; Doların 3 ve Türk Lirası’nın 1 olduğunu varsayalım. Bu durumda Dolar / Türk Lirası kuru 3 değerindedir. Daha da açıklayıcı olarak ifade edecek olursak kişi elinde bulunan 3 Türk Lirası ile 1 Dolar’a sahip olabilmektedir. Dolar’ın değerinde artış olur ve Dolar / Türk Lirası kuru 4 olursa kişi oluşan yeni durumda 4 Türk Lirası karşılığında 1 Dolar’a sahip olabilir. Kişinin 1 Dolar’ı 3 Türk Lirası karşılığında satın almasından sonra 1 Dolar ‘ın 4 Türk Lirası’na yükselmesi durumunda kişi elinde bulundurduğu paradan 1 Türk Lirası tutarında kazanç sağlamış olur.

Döviz kurlarının belirlenmesi ya da sürekli olarak değişim göstermesi ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik koşullara, uyguladıkları politikalara ve merkez banklarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu durumu Türkiye açısından değerlendirecek olursak bu gibi faktörlerin olumsuz etkilerinden dolayı Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmektedir. Bunun yanında yabancı para birimlerde de meydana gelen değer artışları da Türk Lirası’nın değer kaybetmesine neden olmaktadır.

Döviz Kuru Çeşitleri

Yabancı paraların birbirleri ile olan değerini göstersen döviz kurlarında iki farklı fiyat görmekteyiz. Döviz kurlarında uygulanan bu sistemdeki fiyatlardan biri alış kuru diğeri ise satış kuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alış Kuru : Döviz bürosu ya da banka gibi döviz alım-satımı yapılan yerlerin kişinin eline bulunan dövizi aldığı fiyatı belirtmektedir.

Satış kuru : Döviz bürosu ya da banka gibi döviz alım-satımı yapılan yerlerin kişinin elinde bulunan Türk Lirası ya da farklı para birimi karşılığında sattığı dövizin fiyatını belirtmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde üç farklı kur rejimi olduğunu görmekteyiz. Bu kur rejimleri sırası ile; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen kurlar, bankaların ve özel finans kurumlarının belirlediği kurlar ve müdahale edilmeyen serbest piyasa kurlarıdır. Saydığımız kur rejimlerini açıklayalım.

  1. Esnek Piyasa Döviz Kuru Sistemi : Bu döviz kuru sisteminde piyasadaki hareketlenmelere Merkez Bankası tarafından müdahale edilmemektedir. Kur dalgalanmaları serbesttir.
  2. Sabit Kur Sistemi : Bu döviz kuru sisteminde piyasadaki hareketlenmelere Merkez Bankası tarafından müdahale edilerek döviz kuru belli bir dengede tutulmaktadır.
  3. Denetimli Kur Sistemi : Bu döviz kuru sisteminde Merkez Bankası döviz kurunda gerçekleşen dalgalanmaları kontrolü altında tutmaktadır.

Dolar ve Dolar Kuru Nedir?

Dolardan bahsederken uluslararası piyasada kullanımı daha fazla olduğu için Amerikan Doları’nı ele almaktayız. Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimi olan Amerikan Doları $ simgesi ile ifade edilmektedir. Amerikan Doları’nın uluslararası para kodu ise USD’dir.

Amerikan Doları uluslararası piyasadaki kullanımı itibari ile birinci sırada yer almaktadır. Amerikan Doları’nın 2004 senesindeki dolaşım miktarının yaklaşık olarak 950 milyar Amerikan Doları olduğu bilinmektedir. Dolaşımda bulunan Amerikan Doları miktarının 2/3’lük kısmı Amerika Birleşik Devleti dışındadır.

Dünyadaki iki önemli para birimi olan Amerikan Doları ile Euro’yu karşılaştırdığımızda Amerikan Doları’nın Euro karşısında değer kaybettiğini görmekteyiz. Ancak bu duruma rağmen Amerikan Doları ülkelerin merkez bankalarında tutulan rezerv sıralamasında birinci sıradadır. Bunun yanında Çin merkez bankası ve Rusya merkez bankası gibi önemli merkez bankalarının rezervlerinde bulunan Amerikan Doları ile Euro değişimi yapmayı planladıkları bilinen başka bir durumdur.

Konuyu Dolar kuruna getirecek olursak, Dolar kurunun genel olarak yapılan döviz kuru açıklaması ile aynı olduğunu belirtebiliriz. Dolar kuru ile diğer ülkelerin kullandığı yabancı para birimlerinin değeri belirlenmektedir. Yatırımcının kendi para birimi karşılığında alabileceği Dolar miktarı ya da elinde bulundurduğu Dolar miktarı karşılığında alabileceği diğer para birimlerinin miktarı Dolar kuru ile tespit edilmektedir.

Dolar Kuru Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dolar kurunun ne olduğu ve Dolar kuru ile yatırımcının yaptığı işlemlerden önceki başlıklarda bahsettik. Dolar kuru hesaplaması hakkında ise Türk Lirası ve Euro para birimlerini örnek vererek açıklamalarda bulunalım.

Örnek 1 : USD/TRY değerinin 2,89 olduğu bilindiğine göre döviz yatırımını Amerikan Doları üzerinden yapmak isteyen bir yatırımcının 7000 Amerikan Doları için elinde bulunması gereken Türk Lirası’nı bulalım.

Çözüm : 1 Amerikan Doları’nın karşılığı 2,89 Türk Lirası’dır. Bu durumda 7000 Amerikan Doları almak isteyen yatırımcının elinde bulunması gereken Türk Lirası miktarını basit bir matematik işlemi ile kolayca hesaplayabiliriz.

1 Amerikan Doları 2,89 Türk Lirası’na eşit oluyor ise 7000 Amerikan Doları ;

7000 Amerikan Doları x 2,89 = 20.217.400 Türk Lirası’na eşit olmaktadır.

Örnek 2 : Seyahat amacı ile Amerika Birleşik Devletleri’nden Fransa’ya gidecek olan bir kişi Fransa’da harcama yapabilmek için 1000 Euro almayı düşünmektedir. Bu kişinin 1000 Euro için elinde bulundurması gereken Amerikan Doları’nın miktarını hesaplayalım. (USD/EUR kurunun 0,9054 olduğu bilinmektedir.)

Çözüm 2 : Fransa’ya gitmek için 1000 Euro’ya ihtiyaç duyan kişinin elindeki parayı 1000 Euro’ya çevirmesi için toplam gereken Amerikan Doları’nın tutarı;

1 Amerikan Doları 0,9054 Euro’ya eşit olmaktadır. Buna göre;

1000 Euro / 0,9054 = 1.104.20 Amerikan Doları hesaplaması yapılarak 1000 Euro için 1.104.20 Amerikan Doları’na gerek olduğu bulunmaktadır.

Dolar Kuru Hesaplama!