Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Hesaplama

Elektrik akımı, cereyen ya da elektriksel akım adlarıyla da bilinen ve en kısa tanımı ile ifade edilecek olursa elektriksel yük taşıyan parçacıkların yaptığı hareketlere verilen isimdir. Bahsi geçen elektriksel yük genel olarak elektrik devrelerinde yer alan kabloların içinde hareket eden elektronlar aracılığı ile taşınmaktadır. Bununla birlikte elektrolit içinde iyonlar tarafından ya da plazma içinde yer alan hem elektronlar hem de iyonlar tarafından taşınmaktadır. Belirli bir kesit üzerinde birim zaman içinde geçen yük miktarı, elektrik akımının büyüklüğünü vermektedir. Uluslararası Birimler Sisteminin kabul ettiği elektrik akımı ölçü birimi Amper’dir. Amper’in sembolü ise A harfidir. Herhangi bir kesit üstünden bir saniye içinde bir Coulomb’luk yükün geçmesi, bir Amper’lik akıma karşılık gelmektedir. Amper, ampermetre adı verilen bir alet yardımı ile kolay bir şekilde ölçülebilmektedir.

Ohm Kanunu kapsamına giren maddeler üzerinden geçmekte olan akım, bu maddenin direnci ile ters bir orantıya sahipken, akımı oluşturan gerilim ile doğru bir orantıya sahiptir. Doğada yer alan hemen hemen her madde Ohm Kanunu’na büyük oranda uyum gösterir. Fakat gerilim ve akım arasında yer alan bağlantı çok daha karmaşık bir hal almaktadır. Yarı iletkenler de bu durum için oldukça güzel bir örnektir.

Elektrik akımları, ampüllerin verdiği ışığı açıklamak için kullanılan Joule yasasının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yine aynı şekilde elektrik akımı, indüktörlerde, jeneratörlerde ve motorlarda kullanılmakta olan manyetik alanın yaratılmasını sağlamaktadır. Elektrik akımı içerisinde yük taşımakta olan parçacıklara yük taşıyan adı verilmektedir. Metal atomların içinde yer alan bir ya da birden fazla elektrona ait olan atoma sıkı bir şekilde bağlı olmamasından dolayı metal içerisinde oldukça serbest bir şekilde hareket imkanına sahiptir. Metal iletkenlerin içinde yer alan yük taşıyıcıları da bu iletim elektronlarıdır.

Elektrim akımına kısaca bu şekilde değinmemiz yeterli olacaktır. Bu aşamadan sonra esas konumuz olan Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Hesaplama işlemlerini anlatmaya geçeceğiz.

Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Akım, iki nokta arasındaki potansiyel fark sebebiyle oluşmaktadır. Akım şiddeti I harfi ile gösterilmektedir. Akım şiddetine ulaşabilmek için potansiyel fark olan voltu, direnç olan ohm’a bölmemiz gerekecektir. Ohm, R sembolü ile gösterilirken, volt, V sembolü ile gösterilir. Bunun formülü de I=V/R şeklindedir. Bununla birlikte akım şiddeti aynı zamanda elektrik yükü miktarı olan Coulomb yani Q’nun saniye cinsinden zamanı gösteren t harfine bölünmesiyle bulunmaktadır.

Amper, çeşitli katlarına göre değişiklik gösterme olan bir elektrik akımı ölçü birimidir. Elektrik akımı ölçü birimleri hesaplamaları yapılacakken aşağıda yer alan maddeler baz alınabilir. Amperin katlarına göre dönüştüğü birimler bu yazıda yer almaktadır.

Öncelikle amperin 10 ve katları ile çarpılmasıyla dönüşeceği birimler üzerinden elektrik akımı ölçü birimleri hesaplama işlemlerini gerçekleştirelim.

Yottaamper

Yottaamper, Amper bölü 10 üzeri 24 şeklinde hesap edilebilmektedir.

Zettaamper

Zettaamper hesabı yapabilmek için Amper’ı 10 üzeri 21 sayısına bölmek gerekir.

Egzaamper

Egzaamper hesabında Amper, 10 üzeri 18 sayısı ile bölünmelidir.

Petaamper

Petaamper, bir Amper’ın 10 üzeri 15’e bölünmüş halidir.

Teraamper

Teraamper, Amper’ın trilyonda birine eş gelmektedir. Yani Amper bölü 10 üzeri 12 sayısı Teraamper’ı verir.

Gigaamper

Gigaamper, Amper’ın milyarda birine eş gelmektedir. Yani Amper bölü 10 üzeri 9 sayısı Gigaamper’ı verir.

Megaamper

Megaamper, Amper’ın milyonda birine eş gelmektedir. Yani Amper bölü 10 üzeri 6 sayısı Megaamper’ı verir.

Kiloamper

Kiloamper, Amper’ın binde birine eş gelmektedir. Yani Amper bölü 10 üzeri 3 sayısı Kiloamper’ı verir.

Hectoamper

Hectoamper, Amper’ın yüzde birine eş gelmektedir. Yani Amper bölü 10 üzeri 2 sayısı Hectoamper’ı verir.

Dekaamper

Dekaamper, Amper’ın onda birine eş gelmektedir. Yani Amper bölü 10 üzeri 1 sayısı Dekaamper’ı verir.

Amper

Yazımızın sonunda Amper’e tekrar değineceğiz.

Desiamper

Desiamper, Amper’ın on katına eş gelmektedir. Yani Amper çarpı 10 üzeri 1 sayısı Desiamper’ı verir.

Santiamper

Santiamper, Amper’ın yüz katına eş gelmektedir. Yani Amper çarpı 10 üzeri 2 sayısı Santiamper’ı verir.

Miliamper

Miliamper, Amper’ın bin katına eş gelmektedir. Yani Amper çarpı 10 üzeri 3 sayısı Miliamper’ı verir.

Mikroamper

Mikroamper, Amper’ın bir milyon katına eş gelmektedir. Yani Amper çarpı 10 üzeri 6 sayısı Mikroamper’ı verir.

Nanoamper

Nanoamper, Amper’ın bir milyar katına eş gelmektedir. Yani Amper çarpı 10 üzeri 9 sayısı Nanoamper’ı verir.

Pikoamper

Pikoamper, Amper’ın bir trilyon katına eş gelmektedir. Yani Amper çarpı 10 üzeri 12 sayısı Pikoamper’ı verir.

Femtoamper

Femtoamper, Amper çarpı 10 üzeri 15 sayına denk gelmektedir.

Attoamper

Attoamper, Amper çarpı 10 üzeri 18 sayısına eş gelmektedir.

Zeptoamper

Zeptoamper, Amper çarpı 10 üzeri 21 sayısına denk gelir.

Yoktoamper

Yoktoamper, Amper çarpı 10 üzeri 24 sayısına eş gelir.

Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Dönüştürme İşlemi

Buraya kadar gelinen noktada amper cinsinden olan elektrik akımı ölçü birimlerini öğrenmiş olduk. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Örneğin aynı işlemlerin tam tersini yapmak istenildiği zaman çarpılıyorsa bölünmeli, bölünüyorsa çarpılmalıdır. Fazla karmaşıklık yaratmamak için oldukça basit birkaç örnekten bahsettikten sonra yazımızı noktalayabiliriz.

Yoktoamper’i Zeptoamper’e Çevirme

Bu işlemi yapabilmek için tek yapmamız gereken şey Yoktoamper’i 10 üzeri 3 sayısına, yani 1.000 sayısına bölmek olacaktır. Yani elimizde 1.000 Yoktoamper bulunuyorsa, bu elimizde 1 Zeptoamper olduğu anlamına da gelecektir.

Pikoamper’i Miliamper’e Çevirme

Pikoamper, amperin 10 üzeri 12 katı iken, Miliamper, amperin 10 üzeri 3 katıdır. Bu durumda aradaki farkı bulabilmek için bu iki sayıyı birbirine bölmemiz gerekecektir. Bu aşamada 10 üzer i12 adet pikoamperi olan birinin esasında 10 üzeri 3 miliamperi olduğu anlamına gelecektir.

Amper’i Kiloamper’e Çevirme

Amper, Kiloamper’in 10 üzeri 3 yani 1.000 katı bir birimdir. Bu nedenle elimizde 5.000 amperlik bir elektrik akımı olduğunu varsayarsak, bu sonucu Kiloamper cinsinden yazabilmek için 5.000 amperi, 1.000 sayısına bölmemiz gerekecektir. Bu durumda da 5 kiloamper sonucuna ulaşırız.

Gigaamper’i Megaamper’e Çevirme

Gigamper, Amper’in milyarda biriyken, Megaamper, Amper’in milyonda biridir. Bu iki birim arasındaki fark 10 üzeri 3 kat şeklindedir. Bu durumda 7 Gigaamper’lik bir birimi Megaamper’e çevirmek için bu sayıyı 1.000 ile çarpmamız ve 7.000 sonucuna ulaşmamız gerekecektir.

Bu konu ile ilgili olarak verilebilecek örnek sayısı sonsuzdur. Sayıların bir sınırı olmadığı için örneklerin de bir sınır olmayacaktır. Eğer tüm bu işlemleri yapmak sizin için zor geliyorsa Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Hesaplama programlarını kullanabilmeniz mümkündür.

Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Hesaplama!