Emeklilik Maaşı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Emekli Maaşı Hesaplama

Çalışanların uzun ve yorucu çalışmalar sonrası iş hayatından ayrıldıktan sonra aldıkları paraya emekli maaşı denilmektedir. Ancak emekli olup emeklilik maaşı almayı hak edebilmek için sigortalı çalışılmış olunmalıdır. Türkiye’de emekli olabilmek için uygulanmakta olan farklı sigorta türü bulunmaktadır (4A sigortalılık, 4B sigortalılık, 4C sigortalılık). Her sigortalılık kapsamına giren faaliyet grupları farklı olmaktadır. Bunun bir getirisi olarak emeklilik şartları ve maaş hesaplamaları da değişiklik göstermektedir. Bu sebeple bu yazımızda farklı sigortalar kapsamında emekli maaşı hesaplama hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

SSK (4A) Emeklilik Kapsamı ve Emekli Maaşı Hesaplama

5510 sayılı kanunda yer alan 4A kapsamında yer alan sigortalılar aşağıdaki gibidir;

 1. Bir ya da birden fazla işverene yapılan iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan kişiler
 2. Yapılan iş sözleşmesi ile çalışan yabancı uyruklu kişiler
 3. İşçi sendikaları, konfederasyonlar ve sendika şube başkanlığı ile yönetim kurulu görevine getirilen kişiler
 4. Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda belirtildiği şekilde umumi kadın sıfatı ile çalışan kişiler
 5. Her türlü güzel sanatlar dalında faaliyet gösteren kişiler (film, tiyatro, sahne, gösteri, ses, müzik, resim, heykel gibi)
 6. Mesleği yazarlık olan kişiler
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan madde 4’ün C bendinde ifade edilen kişiler
 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan madde 4’ün B bendinde ifade edilen kişiler
 9. Çiftçi mallarının korunması görevi ile çalışan kişiler
 10. Devlet dairelerinde ders ücreti alarak görev yapan kişiler
 11. Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği kurs faaliyetlerinde çalışan kişiler
 12. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere yapılan iş sözleşmesi ile elçilik, konsolosluk, ateşeliklerde görev yapan kişiler
 13. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun organize ettiği sosyal fayda amaçlı çalışmalardan faydalanan kişiler
 14. Bulgaristan’dan göç eden ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan kişiler
 15. Bağlı bulundukları iş yerinden parça başı ücret alma karşılığında çalışan kişiler
 16. Diplomatik dokunulmazlığı olmayan yabancı kuruluşlarda görev yapan kişiler
 17. Yapılan iş sözleşmesi ile dini kuruluşlarda görev yapan kişiler
 18. Sportif faaliyetlerde profesyonel olarak yer alan kişiler
 19. Yapılan iş sözleşmesi ile Kısmi zamanlı olarak çalışan kişiler
 20. Yapılan iş sözleşmesi ile Çağrı üzerine çalışan kişiler
 21. Ücretlerini bahşiş ya da yüzde usulü üzerinden alan kişiler
 22. Köylerde köy katibi, tahsildar, korucu, imam, okul hademesi, su korucu gibi görevlerde çalışan kişiler
 23. Herhangi bir ürünün tanıtımında stand ve seminerlerde görev alan kişiler
 24. İşverenin eşi sıfatı ile ücret karşılığında çalışan kişiler
 25. İşverenin çocuğu, annesi, babası ya da kardeşi sıfatı ile ücret karşılığında çalışan kişiler
 26. Yaptıkları iş karşılığında ücretlerini yevmiye usulüne göre alan günlük işlerde çalışan kişiler
 27. 1985 sayılı kanun çerçevesinde vatani hizmet aylığı, şeref aylığı, Kore gaziliği aylığı alan ve iş sözleşmesi kapsamında çalışan kişiler
 28. Öğrenci olan ve yapılan iş sözleşmesi ile hem resmi hem de özel iş yerlerinde çalışan kişiler
 29. 506 sayılı kanun çerçevesinde iş sözleşmesi kapsamında çalışan kişiler
 30. İş sözleşmesi kapsamında çocuk işçi sıfatı ile çalışan kişiler
 31. Sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirkette komanditer olarak yer alan ve aynı şirkette iş sözleşmesi kapsamında çalışan kişiler
 32. Sürekli ve ücret karşılığında olmak üzere ev hizmetlerinde çalışan kişiler
 33. Birim fiyat usulüne göre ücretlendirilen ve orman işlerinde çalışan kişiler
 34. Kapıcı, kaloriferci, bekçi, odacı, site güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler
 35. Öğrenci sıfatı ile çırak, aday çırak ve mesleki eğitim görme amaçlı çalışan kişiler
 36. Rasat memuru görevinde bulunan kişiler
 37. Öğrenci sıfatı ile 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu kapsamında kısmi zamanlı olarak çalışan kişiler (aylık kazanç tutarının asgari ücreti aşmaması şartı ile)
 38. İş sözleşmesi kapsamında avukatlık bürolarında çalışan kişiler
 39. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun organize ettiği meslek edindirme kurslarında kursiyer olarak yer alan kişiler
 40. Cezaevlerinde iş sözleşmesi kapsamında çalışan kişiler (hükümlüler ve tutuklular)
 41. İşverenler tarafından Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması bulunman ülkelerde görevlendirilmek üzere götürülen kişiler
 42. Meslek lisesi ya da yüksek öğrenim kurumlarında öğrenci iken zorunlu staj yapan kişiler
 43. 4046 sayılı kanunda yer verildiği üzere iş kaybı dolayısı ile tazminat alan kişiler

4A Emekli Maaşı Hesaplama İçin TIKLAYINIZ!

BAĞ-KUR (4B) Emeklilik Kapsamı ve Emekli Maaşı Hesaplama

5510 sayılı kanunda yer alan 4B kapsamında yer alan sigortalılar aşağıdaki gibidir;

 1. İş sözleşmesine tabi olmadan ticari kazanç ve serbest meslek kazancı sağlayan gerçek usul ve basit usul gelir vergisi ödemekle yükümlü olan kişiler
 2. 1479 sayılı kanunun 24. maddesine göre sigorta kapsamında bulunan anonim şirket kurucu ortağı unvanına sahip olan ve sigortalı olma durumlarını sürdürme amacı ile başvuru yapan kişiler (1 Ekim 2008 ile 1 Nisan 2009 tarihleri arasında başvuru yapılmış olması kaydı ile)
 3. İş sözleşmesine tabi olmadan faaliyet gösteren aynı zamanda esnaf ve sanatkarlar siciline kaydı ve gelir vergisi muafiyeti bulunan kişiler
 4. Köy ve mahalle muhtarı olarak faaliyet gösteren kişiler
 5. Anonim şirket yönetim kurulu üyesi ve ortağı unvanı bulunanlardan iş sözleşmesine tabi olmadan bağımsız çalışan kişiler
 6. Kollektif şirket ortağı unvanı bulunanlardan iş sözleşmesine tabi olmadan bağımsız çalışan kişiler
 7. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortak unvanı bulunanlardan iş sözleşmesine tabi olmadan bağımsız çalışan kişiler
 8. Adi şirket ortağı unvanı bulunanlardan iş sözleşmesine tabi olmadan bağımsız çalışan kişiler
 9. Adi komandit şirket komandite ve komanditer ortağı unvanı bulunanlardan iş sözleşmesine tabi olmadan bağımsız çalışan kişiler
 10. Limited şirket ortağı unvanı bulunanlardan iş sözleşmesine tabi olmadan bağımsız çalışan kişiler
 11. Bağımsız olarak avukatlık işi ile uğraşan kişiler
 12. 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan jokey ve antrenörlük görevinde bulunan kişiler
 13. Donatma iştiraki ortağı unvanı bulunanlardan iş sözleşmesine tabi olmadan bağımsız çalışan kişiler
 14. Türkiye’de kendi nam ve hesabına bağımsız olarak faaliyette bulunan yabancı uyruklu olan Türkiye’de ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında yer almayan kişiler
 15. Noterlik mesleğine sahip olan kişiler
 16. Askerlik görevini er ve erbaş rütbesinde yerine getirmekte olan kişiler
 17. Sigortalılığı 4B ve 3 bendi kapsamında devam eden ve aynı zamanda yeden subay okulu öğrencisi olan kişiler
 18. Tarım işleri kapsamında bağımsız olarak kendi nam ve hesabına faaliyette bulunan kişiler

4B Emekli Maaşı Hesaplama İçin TIKLAYINIZ!

Emekli Sandığı (4C) Emeklilik Kapsamı ve Emekli Maaşı Hesaplaması

5510 sayılı kanunda yer alan 4C kapsamında yer alan sigortalılar aşağıdaki gibidir;

 1. Devlet dairesinde bulunan kadro ve pozisyonlarda sürekli çalışma gösterenlerden 4A kapsamına dahil olmayan kişiler
 2. Seçim ve atama ile görevlendirilenler arasından devlet memuru statüsünde emeklilik hakkına sahip olan ancak iş sözleşmesi kapsamında çalışmayan kişiler
 3. 4C sigorta kapsamında bulunan ancak 4C sigorta kapsamında kurulan sendikalar ile konfederasyonlarda başkanlık ve yönetim kurulu görevlerine getirilmesi dolayısı ile aylıksız olarak izne ayrılan kişiler
 4. Vekil öğretmen ya da vekil imam gibi vekil olarak atanmış olan kişiler
 5. Başbakan, bakan, meclis üyesi, belediye başkası, il encümeni görevlerinde bulunan kişiler
 6. Polis akademisi dahilinde bulunan fakülte ve yüksek okul öğrencisi olarak eğitim görmekte olan kişiler
 7. Harp okulları dahilinde bulunan fakülte ve yüksek okul öğrencisi olarak eğitim görmekte olan kişiler
 8. Sözleşmeli çalışan statüsünde olanlardan 4A sigorta ve 4B sigorta niteliğinde bulunmayan kişiler
 9. Harp ve görev sırasında yaralanan kişiler
 10. 5510 sayılı kanun ile birlikte iş sözleşmesi ya da sözleşmeli personel olarak çalışanlardan belirtilen kanun neticesinde 5434 sayılı kanun ile ilgili olanlardan aynı statüde çalışan kişiler

4C Emekli Maaşı Hesaplama İçin TIKLAYINIZ!

Emekli İkramiyesi ve Emekli Maaşı Sorgulama

4A sigorta, 4B sigorta ve 4C sigorta kapsamında bulunan çalışanlara ait emekli maaşı ve ikramiye sorgulama hakkında bilgi almak için yazı içerisinde ilgili başlıklar altında yer verilen bağlantılara tıkladıktan sonra doldurulması gerekli alanları doldurmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda hesaplama aracımız üzerinden de maaş hesaplaması yapabilirsiniz.

Emekli Maaşı Hesaplama!