Emeklilik Borçlanması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Emeklilik Borçlanması Hesaplama

Emeklilik Borçlanması Nedir?

İnsanların emekli olabilmeleri için gerekli çalışma süresini ve belirli bir prim miktarını doldurmaları gerekmektedir. Gerekli şartlar yerine getirildiğinde emekli olmaya hak kazanılır ve istenirse çalışmaya devam edilmez. Askerlik, doğum, doktora, fahri asistanlık, stajyer avukatlık gibi emeklilik şartlarını doldurmaya engel durumlar oluştuğunda kişiye borçlanarak emekli olma gibi bir hak tanınır.

Borçlanarak Emekli Olunabilecek Alanlar

Askerlik Borçlanması

Askerlik borçlanması, sigortalı olan bir kişinin askere alınması (er ya da erbaş olarak) ya da Yedek Subay Okulu’na alınması durumunda burada geçen süre için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı başvuru yaparak emeklilik borçlanması hakkından yararlanabilir. Askerlik yapmayanlar, yani askerlikten muaf olanlar bu haktan yararlanamaz.

Askerlik borçlanmasını başlatmak için öncelikle Askerlik Borçlanma Belgenizi (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden, Sosyal Güvenlik Merkezi’nden ya da internet üzerinden edinebilirsiniz.) bağlı bulunduğunuz askerlik şubesinden onaylatmanız gerekmektedir. Daha sonra bu belgeyi bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl Merkezine ulaştırmanız gerekmektedir. Sizin için hesaplanan tutarı ödedikten sonra işlemler başlatılır.

Sigortalılık süresi belirlendikten sonra, sigortanın askerlikten sonra başlamış olması halinde bu süre emeklilik için doldurulması gereken gün sayısından düşürülür ve prim günü sayısı artar. Fakat kişinin sigortası asker alınmadan önce başlamışsa sadece prim günü sayısı artar.

Askerlik Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Askerlik Borçlanması hesaplanırken, borçlanma yapılmak istenen dönemde geçerli olan prim dikkate alınır. Esas günlük kazanç (alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere) kişinin kendisi tarafından belirlenir ve belirlediği günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanır.

İhtiyacınız olmaması halinde askerlik sürenizin bir kısmı için borçlandırma yaptırabilirsiniz. Yani eğer emeklilik için 90 güne ihtiyacınız varsa, borçlandırmayı 3 aylık bir süre için yaptırabilirsiniz. Daha sonra ihtiyaç duymanız halinde yeniden başvurarak bu sürenin tamamı için borçlanabilirsiniz.

Primler Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Hesaplanan borç miktarının, Sosyal Güvenlik Kurumu kişiye bildirdiği an itibari ile 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde yeniden başvuru yapılması gerekecektir. Bu durumun bir cezai yaptırımı yoktur.

Ödediğim Ücreti Geri Almam Mümkün mü?

Herhangi bir cayma durumunda ödediğiniz primler geri iade edilmez. Bu yüzden tam olarak emin olmadıkça başvuru yapmamanız tavsiye edilir.

Doğum Borçlanması

Doğum Borçlanması, ücretsiz doğum ya da analık izni ile 4/a kapsamındaki sigortalı kadının bu süreyi belirli şartlar doğrultusunda borçlanarak emekli olabilmesi durumudur. Doğum borçlanması en fazla 2 defa yapılabilir. Kişinin doğum yaptığı andan itibaren  en fazla 2 sene sonra, kişinin çalışamaması ve bebeğin yaşıyor olması halinde yaptırılabilir.

Verilen doğum ve ya analık izni süresi belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazırladığı ‘Hizmet Borçlanması Belgesi’ne göre SGK İl Müdürlükleri ya da SGK Merkezleri’ne başvuru yapılır.

Bu borçlanma türü, erkeklere uygulanan ‘Askerlik Borçlanması’na paraleldir. Borçlanma 2 çocuk ile sınırlıdır bu yüzden 2 çocuk için 2 yıl, toplamda 4 yıl için borçlanılabilir.

Doğum Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Doğum Borçlanması’nda da Askerlik Borçlanması’nda olduğu gibi borçlanma yapılmak istenen dönemde geçerli olan prim dikkate alınır. Esas günlük kazanç (alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere) kişinin kendisi tarafından belirlenir ve belirlediği günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanır. Aynı şekilde Doğum Borçlanması’nda da ihtiyacınız olmaması halinde doğum sürenizin bir kısmı için borçlandırma yaptırabilirsiniz.

İki farklı doğumunuz için borçlanma hakkınız vardır. Daha önce bu doğum izinlerinizin bir kısmını borçlandıysanız daha sonra yeniden başvuru yaparak borçlanmadığınız günler için de borçlanabilirsiniz.

Primler Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Belirlenen borcunuzun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun size bildirdiği an itibari ile 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bir cezai uygulamaya tabii olmayacaksınız fakat yeniden başvuru yapılmanız gerekecektir

Ödediğim Ücreti Geri Almam Mümkün mü?

Belirlenen borç miktarı ödendikten sonra cayma hakkınız yoktur. Bu yüzden para iadeniz yapılmayacaktır.

Yurt Dışı Borçlanması

Yurt Dışı Borçlanması, kişilere tanınan borçlanarak emekli olma haklarından biridir. Bu borçlanmayla kişi herhangi bir sebeple yurt dışında geçirdiği süreyi borçlanarak erken emekli olabilir. Yurt dışında sigortalı bir şekilde geçirilen süre zarfında 1 yıl kadar süren işsizlik, ya da ev hanımı olarak (evli ya da bekar olunması fark etmez) geçen süre borçlanılabilir.

Yurt Dışı Borçlanmasına başvurmak isteyenlerden;

  • Türkiye’de çalışmış olmayanlar, SSK’lı ya da BAĞKUR’lu olanlar ve ev hanımı olanlar, bağlı bulundukları, SGK İl Müdürlüğü’ne (her SGK yurt dışı borçlanması ile ilgili işlem yapmayabilir) ya da o ildeki yurt dışı borçlanması ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü ilgili kuruma
  • Türkiye’de devlet memuru olarak çalışanların ise SGK Sossyal Sigortalar Genel Müdürlüğü – Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başlanlığı – Bakanlıklar/Ankara adresine başvurmaları gerekmektedir.

Yurt Dışı Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Yurt Dışı Borçlanması da, Askerlik Borçlanması ve Doğum Borçlanması’nda olduğu gibi  , borçlanma yapılmak istenen dönemde geçerli olan prim dikkate alınarak, esas günlük kazanç (alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere) kişinin kendisi tarafından belirlenir ve belirlediği günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanır. Bu durumda da ihtiyacınız olmaması halinde sürenin bir kısmını borçlanabilirsiniz. Daha sonra ihtiyaç duymanız halinde sürenin geri kalan kısmı için de başvuru yaparak borçlanabilirsiniz.

Primler Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Yurt Dışı Borçlanması’nda da aynı kural geçerlidir. Hesaplanan borç miktarının, Sosyal Güvenlik Kurumu kişiye bildirdiği an itibari ile 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde yeniden başvuru yapılması gerekecektir. Bu durumun bir cezai yaptırımı yoktur.

Ödediğim Ücreti Geri Almam Mümkün mü?

Herhangi bir cayma durumunda ödediğiniz primler geri iade edilmez. Bu yüzden tam olarak emin olmadıkça başvuru yapmamanız tavsiye edilir.

Stajyer Avukatlık, Fahri Asistanlık ve Doktora Borçlanması

Stajyer Avukatlık Borçlanması Nedir?

Avukat olma adaylarının, meleğe başlamadan önce 6 ayı bir avukatın yanında 6 ayı mahkemelerde olmak üzere 1 yıl staj görme zorunlulukları vardır. İleriki yıllarda bu staj süresi borçlanılarak emeklilik gün sayısına eklenebilmektedir. Fakat staj süresince sigorta primleri yatırılan kişilerin borçlanma hakkı yoktur.

Fahri Asistanlık Borçlanması Nedir?

Doktorların, sigortalı omadan fahri asistanlık yaptığı süreyi borçlanmasıdır.

Doktora Borçlanması Nedir?

Yurt içinde veya yurt dışında tıpta uzmanlık ya da doktora eğitimi gören kişilerin bu süreyi borçlanarak erken emekli olma durumudur.

Stajyer Avukatlık, Fahri Asistanlık ve Doktora Borçlanması Nasıl Yapılır?

Üç durum için de SGK İl Merkezleri’nden, SGK Merkezinden ya da internet üzerinden durumunuzla ilgili brçlanma belgenizi edinmeniz gerekmektedir. Daha sonra bu belgeyi; fahri asistanlık borçlanması için çalıştığınız tıp merkezinden, doktora brçlanması için eğitim kurumunuza, stajyer avukatlık borçlanması için ise bağlı bulunduğunuz stajyer avukatlık merkezinden onaylatıp bu belgeyi SGK İl Müdürlüğü ya da SGK merkezine ulaştırmanız gerekmektedir.

Doktora Eğitimi Süresini Borçlanmak İsteyenlerin Ayrıca Temin Etmesi Gereken Belgeler;

– Doktora diplomasının onaylı fotokopisi,

– Doktora öğrenimini yurtiçinde yapanların doktora öğrenimlerinde geçen sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün ay yıl olarak gösterir şekilde doktora yaptığı üniversitenin hazırlamış olduğu belge,
– Doktora öğrenimini yurtdışında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yapmış ise, dil, yüksek lisans ve doktora eğitim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek öğrenim planı,
– Doktora öğrenimini kendi imkanları ile yurtdışında yapmış olanların doktora yapılan
üniversiteden alınacak doktora sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belgenin aslı ile onaylı Türkçe tercümesinin ve doktora diplomasının Türkiye’de denkliğini gösterir Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığından alınacak belge.

Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Tüm emeklilik borçlanması durumlarında borçlanma yapılmak istenen dönemde geçerli olan prim dikkate alınarak, esas günlük kazanç (alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere) kişinin kendisi tarafından belirlenir ve belirlediği günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanır.

Üç durumda da tüm süreyi değil, yalnızca ihtiyacınız olduğu kadar günü borçlanabilirsiniz. Daha sonra geri kalan günler için yeniden başvuru yapabilirsiniz.

Primler Nasıl Ödenir?

Diğer tüm emeklilik borçlanması durumlarındaki kural geçerlidir. Hesaplanan borç miktarının, Sosyal Güvenlik Kurumu kişiye bildirdiği an itibari ile 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu durum için herhangi bir cezai yaptırım yoktur fakat borçlanma işlemini yaptırmak istiyorsanız yeniden başvuru yapmanız gerekecektir.

Ödediğim Ücreti Geri Alabilir miyim?

Tüm emeklilik borçlanması durumlarında ödenen primler hiçbir şekilde geri iade edilmez. Emeklilik gün sayınızla ilgili durumdan emin olmadıkça başvuru yapmamalısınız.

Emeklilik Borçlanması Hesaplama!