Emeklilik Tazminatı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Emeklilik Tazminatı Hesaplama

Gördüğü eğitim ya da kendini yakın hissettiği doğrultuda hayatlarını idame ettirmek için bir işte çalışmaya başlayan bireyler uzun yıllar boyunca çalışma hayatına devam ederler. Çalışma hayatı bir ihtiyaç olsa da senelerce çalışma hayatında yer alan kişiler için artık yorucu hale gelebilir. Yıllar boyunca her gün sabahın erken saatlerinde uyanıp işe gitmek ve akşam yorgun bir şekilde eve dönmek arasında geçen zaman çalışan bireylerin yaşlarının da ilerlemesiyle birlikte daha da yorucu hale dönüşmeye başlar. Çalıştıkları süre boyunca eşlerine, arkadaşlarına ve çocuklarına yeterince zaman ayıramayan kişiler ev geçindirmek, ailesinin ya da kendisinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya bir anlamda mecbur olmaktadır. Ancak bu durum daha sonrasında değişime uğramaktadır. Kişiler yaşları ilerledikçe işlerinde yeterince etkin çalışma gösteremeyebilir. Bunun yanında belli yaşa gelen ve çalıştığı süre boyunca vaktini sevdiği şeyleri yapmaya ayıramayan kişi buna artık son vermek isteyebilir. Durum böyle olunca belli bir işte görevi olan ve seneler boyu bu görevi yerine getirmek için çalışan bireyler isteklerini yerine getirmek ve dinlenmeye ihtiyaç duydukları için emekli olmak isterler.

Emeklilik hem kişinin kendisi için hem de çalıştığı kurum için fayda sağlayabilir. Kişinin emekli olmasının ardından bulunduğu pozisyondaki personel eksikliği bir başka kişinin istihdamını gerekli kılabilir. Ayrıca kişinin yerine gelen yeni personel görev için yeni görüşleri beraberinde getirebilir.

Emeklilik kavramı kişiler için farklılıklar göstermektedir. Kişilerin çalıştıkları süre boyunca bağlı bulundukları kurumlara göre (Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) emekli olabilmeleri için gerekli görülen yaş şartı, sigortalı olarak çalışmaları gereken yıl sayısı şartı ve ödenmesi gereken prim şartı farklı farklı olmaktadır. Ayrıca bazı iş grupları için de emeklilik düzenlemelerinde özel durumlar bulunmaktadır. Örneğin; maden işçileri, deniz altı işçileri, emniyet çalışanları gibi meslek gruplarının görevlerini çalışma hayatları boyunca ağır şartlar altında yerine getirdikleri düşünülerek emeklilik yaşları daha aşağı seviyelere çekilmiştir. Bunun yanında kadınların emeklilik yaşları da erkeklere göre daha düşüktür.

Emeklilik hakkının elde edilmesinin ardından kişilere emeklilik tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Yazının devamında emeklilik tazminatının ne olduğu, hangi durumlarda alınacağı ve alınamayacağı, devlet çalışanlarının alacağı emeklilik tazminatı tutarları, emeklilik tazminatı oranları ve emeklilik tazminatı hesaplaması konuları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Emeklilik Tazminatı Nedir?

Devlet memurlarından çalıştıkları süre boyunca para kesintileri yapılır. Bu para kesintileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılır. Kişinin emekli olacağı zaman Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılarak yapılan bu kesintiler gerekli işlemler ve hesapların yapılmasının ardından ne kadar tutarda olduğunun bulunmasıyla birlikte kişilere ödenir. Çalışanlara emekli olmaları halinde çalıştıkları her yıl için bağlanacak aylık tutarının bir aylığı emeklilik tazminatı olacaktır.

Emekli ikramiyesi alacak olan devlet memurları için kişinin devlet memuru olarak emekli olduğu tarih göz önünde bulunduruluyor. Eğer emekli olma tarihi Ekim 2008’den daha önce ise Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinde yer alan ifadeye göre emeklilik tazminatına hak talep edebilmektedir. Ancak Ekim 2008 sonrasında emekli olacak kişilerde ise aynı kanunun 84. maddesinde yer alan ifadeye göre emeklilik tazminatı talep edilebilmektedir.

Yürürlükte olan yasaya göre emekli olacak olan kişilere 30 yıla kadar ödeme yapılmaktaydı. Kişinin 30 yıldan daha uzun sürede hizmet sağlaması halinde 30 yıla kadar olan zaman dilimine ait olan tazminatın ödemesi yapılmaktaydı. Yani kişinin 30 yıldan fazla çalışması durumunda fazla çalıştığı yıllar dikkate alınmamaktaydı. Daha sonra yapılan oylamayla birlikte Anayasa Mahkemesi emekli tazminatı için 30 yıllık sürenin dikkate alınacağına dair kararı iptal etti. Böylelikle 30 senenin üstünde çalışanlar fazladan çalıştıkları yıl için de emekli tazminatı alabilecek. Anayasa Mahkemesi tarafından çıkan karar 7 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Emekli olacak olan kişinin SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı’na bağlı olarak emekli olması emeklilik tazminatı almasında fark oluşturmuyor. Kişilerin tazminat almak için gerekli şartları sağlamaları halinde emeklilik tazminatı ödemeleri yapılacaktır.

Kişi sicilen emeklilik ya da atılma gibi sebeplerle görevini bırakıyor olması durumunda görevinden ayrılan kişiye emeklilik tazminatı ödemesi yapılması söz konusu olmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın ardından şu anda geçerli olan maaşlar göz önüne alınarak devlet çalışanlarına 30 yıl ve 30 yıl üzerinde çalışmaları halinde her yıl ödenecek olan tazminat tutarları şu şekildedir;

 • Genelkurmay Başkanına ödenen emekli tazminatı 3807 lira,
 • Kuvvet Komutanına ödenen emekli tazminatı 3761 lira,
 • Orgenaral ve Oramirale ödenen emekli tazminatı 3438 lira,
 • Korgeneral ve Koramirale ödenen emekli tazminatı 3407 lira,
 • 1. sınıf Hakim ve Savcılara ödenen emekli tazminatı 3407 lira,
 • Anayasa Mahkemesi Başkanına ödenen emekli tazminatı 3807 lira,
 • Anayasa Mahk. Üye. Bakanlık Müsteşarına ödenen emekli tazminatı 3407 lira,
 • Başbakanlık Müsteşarına ödenen emekli tazminatı 3438 lira,
 • Diyanet İşleri Başkanına ödenen emekli tazminatı 3438 lira,
 • Vali ve Büyükelçiye ödenen emekli tazminatı 3438 lira,
 • Yargıtay üyelerine ödenen emekli tazminatı 3407 lira,
 • Danıştay üyelerine ödenen emekli tazminatı 3407 lira,
 • Tümgeneral ve Tümamirale ödenen emekli tazminatı 3214 lira,
 • Tuğgeneral, Tuğamiral, Genel Müdür ve Rektörlere ödenen emekli tazminatı 3.168 lira,
 • Profesöre (4 yıl) ödenen emekli tazminatı 3168 lira,
 • Profesöre (3 yıl) ödenen emekli tazminatı 2864 lira,
 • Kıdemli Albay ve 1. sınıf Mülki İdare Amirine ödenen emekli tazminatı 2903 lira,
 • Başbakan Müşavirlerine ödenen emekli tazminatı 2864 lira,
 • Albaya ödenen emekli tazminatı 2826 lira,
 • Kaymakam ve Başkonsolosa ödenen emekli tazminatı 2826 lira,
 • Doçentlere ödenen emekli tazminatı 2826 lira,
 • Emniyet Müdürlerine (Ankara, İstanbul, İzmir) ödenen emekli tazminatı 2641 lira,
 • Ankara, İstanbul ve İzmir müftülerine ödenen emekli tazminatı 2587 lira,
 • Daire Başkanı, Başmüfettiş, Uzman ve Yarbaya ödenen emekli tazminatı 2587 lira,
 • Kıdemli Binbaşına ödenen emekli tazminatı 2573 lira,
 • Mühendis, Doktor ve Kıdemli Başçavuşa ödenen emekli tazminatı 2587 lira,
 • Bölge Müdürüne ödenen emekli tazminatı 2102 lira,
 • Bakanlık İl Müdürü ve Öğretmene (1/4) ödenen emekli tazminatı 2102 lira,
 • Şube Müdürü ve Hemşireye (Yüksekokul) ödenen emekli tazminatı 2040 lira,
 • Teknikerlere ödenen emekli tazminatı 1730 lira,
 • Vaiz ve Hemşireye ödenen emekli tazminatı 1676 lira,
 • Şeflere ödenen emekli tazminatı 1668 lira,
 • Teknisyenlere ödenen emekli tazminatı 1656 lira,
 • Memurlara ödenen emekli tazminatı 1600 lira,
 • Polis Memuruna (1/4) ödenen emekli tazminatı 2040 lira,
 • Polis Memuruna (4/1) ödenen emekli tazminatı 1656 lira tutarında olmaktadır.

Emeklilik Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

Emekli tazminatı almayı hak etmiş kişinin tazminatı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir. Tazminatın fatura düzenlenmesinin ardından SGK’ya geçirilmesi iki aylık zaman zarfı içinde yapılmalıdır.

Emeklilik Tazminat Oranları

 • Ek göstergesi 8400 ve üstünde ise yüzde 240 oranında,
 • Ek göstergesi 7600 ile 8400 arasında ise yüzde 180 oranında,
 • Ek göstergesi 4800 ile 7600 arasında ise yüzde 150 oranında,
 • Ek göstergesi 3600 ile 4800 arasında ise yüzde 130 oranında,
 • Ek göstergesi 2200 ile 3600 arasında ise yüzde 70 oranında uygulanır.
 • Diğerleri için yüzde 40 oranı geçerli olmaktadır.

Emeklilik Tazminatı Hesaplama

Emeklilik tazminatı en yüksek devlet memurunun aldığı maaşa, ek göstergeye bağlı olan oranla bulunmaktadır. Bir önceki başlıkta ek göstergelerin sahip olduğu oranları belirtmiştik. Belirtmiş olduğumuz oranlarla emeklilik tazminatı hesaplama yapılmaktadır.

Emeklilik tazminatı hesaplama aracı ile hesaplamak için maaş dönemini, derece, kademe, ek gösterge, kıdem yılı, fiili hizmet yılı, hizmet ayı, ikramiye yılı, makam ve görev tazminatı toplamı bilgileri girildikten sonra hesapla butonuna basılmasıyla emeklilik tazminatı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Emeklilik Tazminatı Hesaplama!