Engelli ÖTV İndirimi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Engelli ÖTV İndirimi Hesaplama

Belirli oranlarda özür sahibi olan kişilere özel çıkartılmakta olan araçlar ile birlikte özürlüler tarafından ya da özürlüler hesabına alınmakta olan araçların sayısı da gün geçtikçe artış göstermektedir. Elbette bunun en önemli sebeplerinden bir diğeri de engelliler için yapılmakta olan çeşitli indirimlerdir. Özel tüketim vergisi üzerinden yapılmakta olan engelli indirimi de buna bir örnektir. Engelli ötv indirimi hesaplama işlemleri de işte burada devreye girmektedir. ÖTV indirimi sayesinde engel sahibi kişiler sıfır bir arabaya aynı arabanın ikinci el üzerinden satılan fiyatından dahi daha düşük fiyatlara sahip olabiliyor. Fakat engelliler için alınacak olan araçlarda da dikkat edilmesi gereken noktalar yok değil. Bu noktada dikkat edilmesi gereken temel olarak üç nokta bulunmaktadır. Engellilerin alabileceği aracın motor gücü en fazla 1.6 olabilmektedir. Motor gücü daha yüksek olan bir arabanın engelliler tarafından alınmasına izin verilmemiştir. Bununla birlikte engelli bir aracı satabilmek için aracın alımından itibaren beş yıl geçmesi gerekmektedir. Fakat aracı satacağınız kişi bir başka engelliyse bu konuda herhangi bir süre sıkıntısı bulunmamaktadır. Aracı beş yıllık süre geçmeden önce engelsiz birine satmak istediğiniz taktirde satış esnasında muaf tutulan ÖTV’yi de ödemeniz gerekmektedir. ÖTV indirimli araç alabilmek için engelli kişilerin engel oranı yüzde doksan ve üzeri olması, yüzde doksanın altında olması ya da sol elden engelli olup raporunda özel bir tertibata gerek duyulmadan otomatik vitese sahip bir aracı kullanabilir ibaresi olan kişiler ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır araç alabilmektedir.

Engelli Aracı Nasıl Alınır?

Engel oranı yüzde doksan ve üzerinde olan kişilerin ötv indiriminden yararlanabilmesi için öncelikle tam teşekküllü bir hastaneden yüzde doksan ya da daha üzeri bir engele sahip olduğuna dair sağlık raporu alması gerekmektedir. Yüzde doksan ve üzeri bir engele sahip olan kişilerin araçları kendileri kullanamadıkları için bu kişi yerine vasileri onların adına araç alacak ve ÖTV indiriminden yararlanacaktır. İşte bu sebeple yüzde doksan ya da daha üstü bir engele sahip olan kişi ya da kişilere bir vasi atanması gerekmektedir. Engelli aracı alacak olan kişi 18 yaşının altında ise bu kişinin vasisi otomatik bir şekilde annesi ve babası olacaktır. Fakat engelli aracı alacak olan kişi 18 yaşının üstündeyse bir vasi atanabilmesi adına sulh hukuk mahkemelerine başvurmak gerekmektedir. Daha sonra aracın beğenilmesi ve bayiden proforma fatura alınması gerekmektedir. Araç beğenildikten sonra bayiye ÖTV’siz araç alacağınızdan dolayı ÖTV’siz fiyat üzerinden bir pazarlığa girişirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi ve engelli ötv indirimi hesaplama işlemlerini de ön plana çıkartan diğer bir husus hali hazırda ÖTV’siz bir şekilde engelli aracı alacak olan kişilere bayiler tarafından ötv’siz araç fiyatı üzerinden ufak miktarlarda daha yüksek bir fiyat verilmesi durumudur. Bu tür durumlara dikkat edilebilmesi için engelli araç alınmadan önce engelli ötv indirimi hesaplama işlemlerinin de yapılması bir öncül güvenlik önlemi olacaktır. Engelli aracını alacağınız bayi ile anlaştıktan sonra doğrudan aracı almanız ne yazık ki söz konusu olmuyor. Bunun için öncelikle bayiden proforma faturasını almanız ve ardından bu fatura ile birlikte tekrar mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Fakat bu karar için herhangi bir duruşma gerekmediği için işlem daha hızlı bir şekilde halloluyor. Yanınızda proforma fatura ve bir dilekçe ile birlikte mahkeme kalemine gittiğiniz taktirde ortalama olarak on gün içerisinde mahkeme tarafından ek karar çıkartılıyor. Böylece ek karar ile birlikte aracı alacağınız bayiye engelli raporunun aslı ile iki adet noter onaylı fotokopisi, noter tarafından onaylanmış vekâletname ve taahhütlü muvafakat, gerekçeli karar ile birlikte ek kararın fotokopisi (asıl kağıtları vermemelisiniz.) ve engellinin nüfus cüzdanına ait fotokopisini götürmeniz gerekiyor. Bu şekilde de yüzde doksan ya da üzerinde bir engele sahip kişi için engelli bir araç alınması mümkün oluyor.

Aracı kendisi kullanacak olan engelliler için A ya da B engelli sınıfı sürücü belgesi yani ehliyet belgesi olması halinde hangi araçları kullanacağı ile ilgili olarak çeşitli kodların kullanılması gerekmektedir. Bu tür kodlar için birkaç örnek vermek gerekirse, 102 numaralı kod ticari araç, ambulans ya resmi araç kullanamaz demektir. 104 numaralı kod ise sürücü kursunda otomatik vitesli bir araç ile eğitime ve sınava katılmış ve bu şekilde sertifika almış olan sürücü belgesine uygun olan otomatik vitesli araçları kullanabilecektir. 78 numaralı kod ise sadece otomatik vitesli araçların kullanılabileceğini ifade eder. 1.02 ise otomatik vitesi belirtir.

Engelliler Hangi Araçları Alabilir?

Engelli kişilerin hangi araçları özel tüketim muafınden faydalanarak alacağı da merak edilen konulardan birisidir. Bu konu ile ilgili yayınlanmış olan yasal düzenlemede 87.03 tarifeye ait pozisyonda bulunan 1600 santimetre küp ya da altında bir motor silindir hacmine sahip olan panelvan, binek otomobil, pick up, ATV, arazi taşıtı, steyşın vagon, jeep ve buna benzer taşıtlar ile 87.04 tarifesinde yer alan eşya taşımaya mahsus olan, 2800 santimetre küp ya da altında bir motor silindir hacmine sahip olan panelvan, kamyonet, van ve pick up benzeri taşıtların, 87.11 tarifesinde yer alan ve motor silindir hacmine bakılmayan motosikletlerin engellilik derecelerinin yüzde doksan ya da daha fazlası olan engelliler ya da malul tarafından beş yılda bir kez olmak üzere ilk alınması üzerinden ÖTV indirimi alınabilecektir. Bu istisnadan faydalanmak için taşıtın herhangi bir özel tertibata sahip olması ve engelli ya da malulun taşıtı bizzat kullanmasına gerek yoktur.

2017 Araç ÖTV Oranları

2017 yılına ait güncel özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

Yapılan son düzenlemelere göre özel tüketim vergisi oranları motor silindir hacmine ve fiyatına göre değişim göstermektedir.

 • Silindir hacmi 1.6 ya kadar olan ve özel tüketim vergisi matrahı 40.000 TL’yi geçmeyen araçlar için özel tüketim vergisi oranı  yüzde 45’tir.
 • Silindir hacmi 1.6 ya kadar olan ve özel tüketim vergisi matrahı 40.000 TL ile 70.000 TL arasında olan araçlar için özel tüketim vergisi oranı  yüzde 50’dir.
 • Silindir hacmi 1.6 ya kadar olan ve özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi geçen araçlar için özel tüketim vergisi oranı  yüzde 60’dır.
 • Silindir hacmi 1601 ve 2000 santimetre küp arasında olan araçlar için özel tüketim vergisi oranı yüzde 90’dır.
 • Silindir hacmi 2001 santimetre küp ver üzeri olan araçlar için özel tüketim vergisi oranı yüzde 145’tir.
 • Hybrid hariç elektrikli otomobiller için motor gücü 85 kilowatt ya da altındaysa özel tüketim vergisi oranı yüzde üç iken, motor gücü 86 kilowatt ile 120 kilowatt arasında olan araçlar için özel tüketim vergisi oranı yüzde yedidir. Motor gücü 121 kilowatt ver üzerinde olan araçlar için ise özel tüketim vergisi oranı yüzde 15’tir.
 • istiap haddi 850 kilogramı geçmeyen kamyonetlerin motor silindir hacimleri 2000 santimetre küpün altında ise özel tüketim vergi oranı yüzde 15 olacaktır.
 • istiap haddi 850 kilogramı geçen kamyonetlerin motor silindir hacimleri 2800 santimetre küpün altında ise özel tüketim vergi oranı yüzde 15 olacaktır.
 • Sürücüsü ile birlikte dokuz kişilik koltuğa sahip olan ve motor silindir hacmi 3200 santimetre küpün altında olan kamyonetler için özel tüketim vergi oranı yüzde 15’tir.
 • Sadece elektrikli motora sahip olan araçlar için özel tüketim vergisi oranı yüzde 10’dur.
 • Yolcu taşımacılığında sürücüsü dahil on ya da daha üzeri yolcu alabilen otobüsler özel tüketim vergi oranı yüzde bir iken, midibüslerin yüzde 4, minibüslerin ise yüzde 9’dur.
 • Motosikletlerin silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmiyorsa özel tüketim vergisi oranı yüzde 8 olacaktır fakat motor silindir hacmi 250 santimetre küpü geçen araçlarda bu oranı yüzde 37’ye çıkar.
 • Elektrikli motosikletlerde motor gücü 20 kilowattı geçen araçlarda özel tüketim vergisi oranı yüzde üç iken 20 kilowattı geçen araçlarda bu oran yüzde 37’dir.

Araç fiyatına göre özel tüketim vergisi indirim oranları ise aşağıdaki gibidir:

 • Araç fiyatı 68.400 TL ya da daha altında olanlar için özel tüketim vergisi oranı yüzde 45’tir.
 • 68.401 ve 123.900 TL arasında TL arasında bir fiyata sahip olan araca ait özel tüketim vergisi oranı yüzde 50’dir.
 • 123.901 TL ve üzerinde olan araçlar için özel tüketim vergisi oranı ise yüzde 60’tır.

Bir örnek ile engelli ötv indirimi hesaplama işlemlerini anlatalım:

Burada dikkat edilmesi gereken şey bayiler tarafından verilen fiyatlarda çeşitli fiyat oynamaları gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle de engelli ötv indirimi hesaplama işlemleri de buna göre yapılmalıdır. Örneğin 124.300 TL fiyatına sahip bir araç üzerinden tescil masrafı 1.000 TL olduğu taktirde bu araç yüzde 60 oranında indirime değil yüzde elli oranında indirime tabi tutulacaktır. Buradan da engelli ötv indirimi hesaplama işlemi yaparsak ortaya 69.661 TL sonucu çıkacaktır. Fakat bu vergiler hariç fiyatıdır. Katma değer vergisi ile birlikte bu fiyat 82.200 TL’ye çıkacaktır.

Engelli ÖTV İndirimi Hesaplama!