Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama

Ülkemizde istihdamın artması, iş hayatının canlanması, yeni iş imkanlarını yeni mezunlar, mezun olacak kişiler ya da hali hazırda mezun olmuş kişiler için arttırmak amacı ile girişimcilerin ve girişimciliğin desteklenmesi için birçok farklı proje hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Buna ek olarak sahip oldukları işleri büyütmek ve geliştirmek isteyen kişilere de bu proje ve projelere katılma hakkı tanınmıştır. Günümüzde bu projelerin en yeni hallerinden biri olan faizsiz kredi imkanı ile birlikte esnafa özel verilen esnaf kefalet kredisi son zamanlarda bu amaç ile verilen kredilerden biridir. Bununla birlikte esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemleri ile birlikte esnaf kefalet kredi hesaplama tablosuna ilişkin tüm bilgileri örnek tablolar aracılığı ile vermeye çalışacağız.

Esnaf Kefalet Kredisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından faizsiz bir şekilde 30.000 TL tutarında verilen bir kredidir. Bu krediye başvurmak için gerekli olan ilk şart ise sicile kayıtlı bir esnaf olmaktır. Esnaf kefalet kredisi başvuruları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne başvurmak gerekmektedir. Kredi ile ilgili yapılacak olan incelemelerin ardından bu kurum tarafından verilecek olan onay ile birlikte finansman Halkbank üzerinden sağlanacaktır. Bununla birlikte krediyi verecek olan Halkbank tarafından da çeşitli incelemelerin yapıldığı bilinmektedir. Halkbank tarafından yapılacak olan bu incelemeler sırasında ortaya çıkabilecek bir problem neticesinde Halkbank tarafından bu kredinin iptal edilme durumu da söz konusudur. Fakat Halkbank bu konu ile ilgili olarak doğrudan herhangi bir başvuru almamaktadır. Halkbank sadece para ödemesi ile ilgilenen banka olarak görev alır. Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından verilen bu esnaf kefalet kredisi için ödenecek olan ek masraf 500 TL’dir. Bunun haricinde ise herhangi bir kesinti olmayacaktır. Esnaf kefalet kredisi hesaplama sırasında 12 ay ve 60 aylık vadeler ile birlikte 30.000 TL’ye kadar olan esnaf kefalet kredi tablosu oluşturulur ve buna göre geri ödeme taksitleri belirlenir. Örneğin 60 aya yayılmış olan bir vade için 500 TL aylık geri ödeme taksitleri olacaktır.

Esnaf Kefalet Kredisi kullanım alanları ise iş yeri için gerekli olan ve işyerine alınacak olan makine, ekipman, demirbaş ya da iş yerinde yapılacak olan tadilat masrafları ile sermaye ve ham madde ihtiyacı gibi durumlardır. Görüldüğü üzere esnaf kefalet kredisi iş yeri ile ilgili olmayan durumlarda kullanılamamaktadır. Bu nedenle de Esnaf Sanatkarlar Odası kendilerine yapılacak olan esnaf kefalet kredisi başvurunu olabildiğince titiz ve dikkatli bir şekilde inceleyecektir. Hem kredi başvuru aşamasında hem de krediyi çektikten sonra bu krediyi kullanmak üzere belirtmiş olduğunuz alınacak alet edevat, ekipman ve ham madde gibi şeylerin ve iş yeri tadilatı gibi durumların takibini de dikkatli bir şekilde yapar. Bu nedenle de esnaf kredisi başvurusu yaptığınız taktirde krediyi hangi amaç ile almak istediğinizi doğru bir şekilde belirtmeniz büyük bir önem arz etmektedir.

Esnaf kefalet kredisi almak için gereken şartlar esnaf ve sanatkar olmak, esnaf ve sanatkarlar odasında kayıtlı bir sicilin olması ve kefalet verecek olan kooperatifin bölgesinde bulunan bir adreste bir iş yerine sahip olmak ya da bu adreste ikamet etmektir. Ayrıca eş zamanlı bir şekilde birden fazla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatiflerine de ortak olunmaması gerekmektedir.

Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Örnekleri

Bu tür faizsiz esnaf kefalet kredilerinin geri ödemeleri de herhangi bir faiz olmaması sebebi ile hesap edilmesi oldukça kolaydır.

Örneğin 30.000 TL için 60 aylık bir vade üzerinden alınan esnaf kefalet kredisi için yapılacak olan aylık ödemeler 30.000 TL / 60 Ay şeklinde olacak ve esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan aylık ödeme tutarı da 500 TL olacaktır.

Bir başka örnek ise 25.000 TL için 60 aylık bir vade üzerinden esnaf kefalet kredisi alımı için gösterilebilir. 25.000 TL tutarında olan esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemleri için 25.000 TL’yi 60 aya bölerek 417 TL sonucuna ulaşırız. 25.000 TL tutarında esnaf kefalet kredisi alan bir esnafın 60 ay boyunca her ay ödeyeceği tutar 417 TL olmaktadır.

Son olarak da 20.000 TL tutarında alınan esnaf kefalet kredisi üzerinden bir örnek gösterelim. 20.000 TL tutarında olan esnaf kefalet kredisi hesaplaması için yine aynı şekilde 20.000 TL’yi 60 aya böleriz. Bu işlemin ardından ise 334 TL sonucunu elde ederiz. Esnaf kefalet kredi hesaplama tablosuna göre her ay ödenecek olan aylık ödeme tutarı 334 TL tutarında olacaktır.

Faizli Esnaf Kefalet Kredisi

Bununla birlikte esnaf kefalet kredisi olarak faizli bir şekilde verilen krediler de bulunmaktadır. Buna ilişkin faiz oranlarına, aylık geri ödeme tutarlarına ve esnaf kefalet kredi tablosu ile ilgili bilgilere ulaşmak için yazıyı okumaya devam etmeniz gerekmektedir. Esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemleri ile ilgili verilecek olan esnaf kefalet kredi tablosunda bloke sermaye kesintisi tutarı, bölge birliği kesintisi, TESKOMB kesinti tutarı, peşin ala risk kesintisi, ortak sermaye tutarı, banka komisyonu ve çeşitli masraflar bulunmaktadır. Tüm bu kesintilerin toplamı ile birlikte verilecek olan faiz oranları da bu tutarları değiştirmektedir. Ayrıca çekilecek olan kredinin üst limitinin de 150.000 TL olduğu ve en fazla 60 aya kadar vade verilebildiğini de belirtelim.

100.000 TL esnaf kefalet kredisi almak isteyen bir kişinin en fazla 60 aya kadar ödemek ile yükümlüğü olacağı bu kredi için geri ödeme şartlarını yüzde beş kredi faiz oranı üzerinden hesap ederek toplam kesinti ile birlikte net ele geçen tutarı ve ilk ve son taksit bilgilerini gösterelim.

100.000 TL tutarında çekilecek olan esnaf kefalet kredisi için yapılacak olen esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemleri şu şekildedir:

  • Bloka sermaye kesintisi yüzde 3 oranındadır ve bu nedenle 3.000 TL olmak zorundadır.
  • Peşin alma risk kesintisi ise yüzde 1 oranında olup, 1.000 TL olarak hesap edilecektir.
  • Bölge birliği kesintisi ise binde 25 oranında olup 250 TL olarak hesap edilir.
  • TESKOMB yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından yapılacak olan kesinti tutarı da aynı şekilde binde 25 oranındadır. Bu nedenle TESKOMB kesinti tutarı 250 TL olacaktır.
  • Ortak sermaye tutarı her daim 100 TL olur.
  • Masraflar ise 100.000 TL’lik esnaf kefalet kredisi için 1.500 TL olacaktır.
  • Banka tarafından alınacak olan komisyon tutarı yıllık olarak yüzde 1.50 oranındadır. Bundan dolayı da bankanın alacağı komisyon tutarı 1.500 TL’dir.

Tüm bu kesintilerin toplamında ulaşılacak olan rakam 7.700 TL’dir. Bundan dolayı da 100.000 TL tutarında çekilecek olan esnaf kefalet kredisi için toplam kesinti tutarı 7.700 TL’dir. Bu sebeple de net ele geçen tutar 92.300 TL olacaktır. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yüzde beş oranında olan faiz tutarı ile birlikte aylık ilk taksit başlangıç rakamı 2.069,45 TL olurken aylık son taksit bitiş rakamı 1.637,85 TL olacaktır.

150.000 TL tutarında çekilecek olan esnaf kefalet kredisi için yapılacak olan esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemleri sonucunda ortaya esnaf kefalet kredi tablosu çıkacaktır. Bu tabloya göre de esnaf kefalet kredisi geri ödeme tutarları ile kesinti tutarları ve ele geçecek olan net tutar ile ilgili çeşitli detaylar yer almaktadır. Ayrıca tablo sayesinde aylık ödenecek olan miktarlara ve aylık ilk taksit başlangıç tutarı ile aylık son taksit bitiş tutarına da ulaşmak mümkün olur.

Bloke sermaye kesintisi tutarı yüzde 3 oranında olduğundan dolayı 150.000 TL için 4.500 TL tutarında olacaktır.

Peşin alma riski tutarının ise yüzde 1 oranında olmasına karar verilmiştir. Bu nedenle de bu tutar 1.500 TL tutarında olacaktır.

Bölge birliği kesintisi ise binde 25 oranındadır. Bundan dolayı da 375 TL’lik bir masraf ortaya çıkar.

TESKOMB yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından yapılacak olan kesintinin tutarı da aynı şekilde binde 25 oranında olup 375 TL olarak hesap edilecektir.

Ortak sermaye tutarı ise her zaman 100 TL olarak hesap edilmektedir.

150.000 TL tutarında olan esnaf kefalet kredisi için ortaya çıkacak olan masraf tutarı 1.875 TL olacaktır.

Banka tarafından alınacak olan komisyon tutarı yıllık olarak yüzde 1.50 oranındadır. Bundan dolayı da bankanın alacağı komisyon tutarı 2.250 TL tutarında olacaktır.

Böylece tüm bu kesintilerin toplamında ulaşılacak olan tutar 11.450 TL olarak hesap edilecektir. Esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemlerine göre 150.000 TL tutarında olan esnaf kefalet kredisi için ele geçecek olan net tutar ise 138.550 TL tutarında olacaktır. Bununla birlikte aylık ilk taksit başlangıç tutarı 3.104,17 TL olup aylık son taksit bitiş rakamı ise 2.510,76 TL olarak hesap edilecektir.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama!