Euro Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Euro Hesaplama

Tasarruf sahibi kişiler tasarruflarını doğru şekilde yatırıma dönüştürerek getiri sağlamaya çalışmaktadır. Türk Lirası’nda olduğu gibi ellerinde bulunan Euro ile getiri sağlamaya çalışan taraflar banka ve diğer finans kurumları aracılığıyla açtıkları vadeli mevduat hesapları ile Euro faizi yöntemine başvurmaktadır. Belirli vade ve belirli faiz oranları ile hesaba yatılan Euro para birimindeki tutarlar vade sonunda yine Euro para birimi cinsinden faiz getirisi sağlamaktadır. Euro para birimi için belirlenen faiz oranları Türk Lirası için belirlenen faiz oranlarından farklı olmaktadır. Bunun yanında faiz oranları bankalar arasında da değişiklik göstermektedir. Yazı içerisinde de bu durumla ilgili olarak açıklamalara yer vermekteyiz. Euro, faiz, Euro vadeli hesap faizleri ve Euro faiz hesaplama başlıkları altında anlatımlarda bulunmaktayız.

Euro Nedir?

Yazıya konu olan Euro para birimi hakkında kısaca bilgi vererek başlayalım. Euro, dünya üzerinde en büyük para rezervine sahip olan para birimidir. Birinci sırada ise Amerikan Doları yer almaktadır. 2013 yılı Eylül Ayı’nda elde edilen verilere göre Euro’nun piyasada bulunan dolaşımı 493 milyar Euro civarındadır. Euro’nun bir başka özelliği ise dünyadaki para birimlerinin toplam değerleri dikkate alındığında toplam değeri en yüksek olan para birimi olmasıdır.

Euro, Türk Dil Kurumu tarafından yapılan sözcük belirlemesi ile Avro olarak ifade edilmektedir. Uluslar arası piyasalarda EUR kodu ile işlem gören Euro para birimi € simgesi ile belirtilmektedir. Euro geniş anlamda Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’ın yer aldığı Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Her Avrupa Birliği üyesi ülke ortak para birimi olarak belirlenen Euro’yu kullanmamaktadır. Saydığımız Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanında Andorra, Monako, San Marino ve Vietnam ülkelerinde de Euro kullanılmaktadır.

Faiz Nedir?

Faizin temel olarak birbirinden bağımsız olmayan iki tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlardan biri üretim faktörlerinden biri olan sermayenin getirisidir. Diğer bir tanıma göre faiz, iki taraf arasında mevcut olan bir borç ilişkisinde, borçlu tarafın belli bir vade sonunda borç tutarı ile birlikte belirlenen oranda faiz ödemesi yapmasıdır. Burada alacaklı olan taraf verdiği borç karşılığında faiz getirisi sağlamış olmaktadır.

Mantık olarak bankalara yatırılan tutarlarda da bu durum söz konusudur. Banka ve diğer finans kurumlarına yatırılan para bu kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Yatırılan paralarla bir bakıma bankalara finans sağlanmış olmaktadır. Bunun karşılığında vade sonunda yatırılan tutar üzerinden faiz olarak getiri elde edilmektedir.

Faiz Çeşitleri Nelerdir?

Hem yapılan hesaplamalarda hem de uygulamalarda farklı faiz çeşitleri bulunmaktadır. Faiz çeşitlerine ilişkin açıklamalar şu şekildedir;

Basit Faiz :  Belirli bir vade ve belirli bir faiz oranı ile faize yatırılan anapara tutarı üzerinden getiri elde edilmesidir. Basit faiz hesaplamalarında kullanılan formül;

F (Faiz Tutarı) = A (Anapara) x n (Faiz Oranı) x t (Süre) şeklindedir.

Bileşik Faiz : Belirli bir vade ve belirli bir faiz oranı ile faize yatırılan anapara tutarı üzerinden her dönem sonunda elde edilen getiri anaparaya eklenerek faiz hesabına dahil edilmektedir. Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan formül şu şekildedir;

F (Faiz Tutarı) = A (Anapara) x [1 + n (Faiz Oranı)] t(Dönem Sayısı)

Birikmiş Faiz : Anapara üzerinden hesaplanan faiz tutarının faiz dönemi boyunca ödeme süresine kadar olan birikmiş faiz tutarını ifade etmektedir.

Dönemsel Faiz : Anapara üzerinden hesaplanan faizin elde tutulma süresi boyunca sağlanmış olan tutarını ifade etmektedir.

Akdi Faiz : İki ya da daha fazla tarafın yaptığı sözleşmede belirlenen ve anlaşmaya varılan faize akdi faiz denilmektedir.

Temerrüt Faizi : Sözleşmede belirlenen tutarın zamanında ödenmemesi durumunda borçlu tarafın ödemekle yükümlü olduğu faizdir. Genellikle hukuki ilişkilerde uygulanan temerrüt faizi, akdi faiz oranından daha yüksek bir oranda belirlenmektedir.

Kanuni (Yasal) Faiz : Taraflarca belirlenemeyen faiz oranının kanuni şartlar doğrultusunda belirlenmesidir. Hukuki ilişkilerde söz konusu olan faiz çeşididir.

Euro Vadeli Hesap Faizleri

Bankaların Euro için belirledikleri faiz oranları e-vadeli mevduat hesabı ve vadeli mevduat hesabına göre değişmektedir. Faiz oranları ile ilgili bilgi vermeden önce E-mevduat hesabının ne olduğunu açıklayalım

E-vadeli mevduat hesabı : Bankaların hizmetlerinden biri olan internet bankacılığı ile banka müşterilerine sunulan e-vadeli mevduat seçeneği ile tasarruflar e-mevduat hesabı’nda değerlendirilmektedir. E-vadeli mevduat hesabı ile müşteri operasyon ve şube maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaz. Bu sebeple klasik vadeli mevduat hesabı ile e-vadeli mevduat hesabı arasında faiz oranları arasında fark bulunmaktadır. E-vadeli mevduat faizlerinin klasik vadeli mevduat hesabına göre daha yüksek olarak belirlendiği görülmektedir.

Bankaların e-vadeli mevduat hesabı ve klasik vadeli mevduat hesabı için belirledikleri faiz oranları aşağıda verildiği gibidir.

 • A Bank

A Bank Euro vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,25

 • Akbank

Akbank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı :  1,40

Akbank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 0,80

 • Anadolubank

Anadolubank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,50

Anadolubank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,75

 • Burgan Bank

Burgan Bank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,75

Burgan Bank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,00

 • Denizbank

Denizbank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,45

Denizbank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,10

 • Fibabanka

Fibabanka Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,20

 • Finansbank

Finansbank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,70

Finansbank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,00

 • Garanti Bankası

Garanti Bankası Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 0,90

 • Halk Bankası

Halk Bankası Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,00

Halk Bankası Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,00

 • HSBC

HSBC Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,00

HSBC Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 0,80

 • ING Bank

ING Bank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,20

ING Bank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 0,75

 • Odea Bank

Odea Bank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 2,00

Odea Bank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 2,00

 • Şekerbank

Şekerbank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,85

Şekerbank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,00

 • T.C. Ziraat Bankası

T.C. Ziraat Bankası Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,50

T.C. Ziraat Bankası Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,25

 • Türkiye Ekonomi Bankası

Türkiye Ekonomi Bankası Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,10

Türkiye Ekonomi Bankası Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,00

 • Tesktil Bank

Tekstil Bank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 0,70

 • Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,50

Türkiye İş Bankası Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,15

 • Vakıfbank

Vakıfbank Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 2,00

Vakıfbank Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,90

 • Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası Euro e-vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 1,40

Yapı Kredi Bankası Euro klasik vadeli mevduat hesabı faiz oranı : 0,80

Euro Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Euro para birimi üzerinden açılan vadeli mevduat hesaplarında belirlenen dönem ve belirlenen faiz oranı ile vade sonunda alınacak olan faiz tutarı hesaplaması aşağıda verilen formüller yardımı ile yapılmaktadır.

Anaparanın günlük faiz ile yatırılması = (Anapara x Faiz Oranı x Gün Sayısı) / 36000

Anaparanın aylık faiz ile yatırılması = (Anapara x Faiz Oranı x Ay Sayısı) / 1200

Anaparanın yıllık faiz ile yatırılması = (Anapara x Faiz Oranı x Yıl Sayısı) / 100

Euro para birimi üzerinden yapacağımız vadeli hesap faiz hesaplamaları ile devam edelim.

Örnek 1 : Elinde 1000 Euro bulunan Ahmet Şahin, elinde bulunan tutarı açtırdığı Euro vadeli mevduat hesabına yatırıyor. 1 yıllık vade ve 1,15 faiz oranı ile yatırdığı 1000 Euro’nun vade sonunda sağlayacağı getiriyi hesaplayalım.

Çözüm :  Anapara : 1000 Euro

Vade : 1 yıl

Faiz Oranı : 1,15

Anaparanın yıllık faiz ile yatırılması formülü yardımı ile vade sonunda elde edilecek olan getiri miktarını kolayca hesaplayabiliriz. Buna göre vade sonunda;

= (Anapara x Faiz Oranı x Yıl Sayısı) / 100

= (1000 Euro x 1,15 x 1 Yıl) / 100

= 11,5 Euro getiri sağlanmış olur.

Örnek 2 : Euro e-vadeli mevduat hesabına yatırılan 500 Euro tutarındaki paranın 10 ay sonunda 10 Euro faiz getirisi sağlaması için faiz oranı kaç olmalıdır?

Çözüm : Bu sorunun çözümünde anaparanın aylık faiz ile yatırılması formülünden yararlanmamız gerekmektedir. Öncelikle sorunun bilinmeyeni olan faiz oranına kısaca F.O. diyelim. Buna göre, 500 Euro’nun 10 aylık vade sonunda 10 Euro faiz getirisi sağlaması için gereken faiz oranı;

= (Anapara x Faiz Oranı x Ay Sayısı) / 1200

= (500 Euro x F.O. x 10) /1200 = 10 Euro

= (5000 Euro x F.O.) / 1200 = 10 Euro

=  4,16 Euro x F.O. = 10 Euro

= F.O. = 10 Euro / 4,16 Euro

= F.O. = 2,40 olarak bulunur.

 

Euro Hesaplama!