Euro TL Hesaplaması | Sen iste o hesaplasın!

Euro TL Hesaplaması

Her ülkenin kendisine ait para birimi bulunmaktadır. Para birimleri yıllar içerisinde farklı farklılık göstermiş olabilir. Ülkenin para biriminin zaman içerisinde değişmesi karşılaşılan siyasi, ekonomik olaylar sebebi ile meydana gelebilmektedir. Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından önce Osmanlı Devleti tarafından kullanılan para birimlerinden bazıları Akçe ve Osmanlı Lirası’dır. Bu gibi para birimlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması ile kullanılan para birimi Türk Lirası olmuştur. Başka bir örnek olarak Avrupa Birliği oluşumunu gösterebiliriz. Kendi ülkelerinin para birimlerini kullanan devletler Avrupa Birliği’ne girmeleri ile birlikte Euro (Avro) para birimini kullanmaya başlamıştır.

Ülkelerin farklı para birimleri ile ilgili olarak yazımızın devamında Euro – TL hesaplaması konusuna yer vereceğiz. Ancak daha öncesine döviz, parite, Euro ve Türk Lirası hakkında bilgi veremeye çalışacağız.

Döviz Nedir?

Bir ülkede kullanılan para biriminin karşısında diğer ülkelerin yabacı ülkelerin parası döviz olarak adlandırmaktadır. Söz konusu iki ülke para biriminden birinin diğer ülke para birimine çevrilmesi döviz ya da kambiyo işlemi olarak tanımlanmaktadır. Para birimlerinin çevrilmesinde ise paritelerden yararlanılmaktadır.

Döviz Kullanım Alanları Nelerdir?

Dövizin farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Bunlarda bazıları şunlardır;

  1. Yurtdışı hesaplarında ve menkul kıymetlerde döviz kullanılır.
  2. Ülkedeki yabancı para ile yönetilen hesaplarda döviz kullanılır.
  3. Çekler ve havale işlemlerindeki para değişiminde döviz kullanılır.

Parite Nedir?

Parite bir ülkeye ait para biriminin diğer bir ülkeye ait para birimi üzerindeki değeridir. İki para birimi arasındaki değer pariteyi oluşturmaktadır. Paritelerde ilk olarak yazılan para birimi ana ya da baz para birimi anlamına gelmektedir. Paritede ikinci olarak yazılan para birimi ise karşıt para birimi anlamına gelmektedir. Döviz cinsinden yapılan kar ya da zarar hesaplamaları pariteler ile sonuca ulaşmaktadır.

Parite ile ilgili olarak Euro (Avro) ve USD (Amerikan Doları) üzerinden bir örnek verelim,

Öncelikle EUR/USD olarak ifade edildiğinde bahsetiğimiz gibi Euro’nun baz para birimi, Amerikan Doları’nın ise karşıt para birimi olduğunu hatırlatalım. EUR/USD paritesinde Euro’nun Amerikan Doları karşısındaki değeri anlaşılmalıdır. EUR/USD paritesinin değerinin 2 olduğunu varsayalım. Bu durumda 1 Euro’nun 2 Amerikan Doları değerinde olduğu sonucu çıkarılmaktadır.

Parite Çeşitleri Nelerdir?

Parite çeşitleri majör pariteler ve minör pariteler olarak iki ayrı başlıkta ele alınmaktadır.

  • Majör Pariteler : Paritede yer alan iki para biriminin de majör para birimi olduğu paritelerdir.
  • Minör Pariteler : Paritede yer alan iki para biriminden birinin majör para birimi diğerinin ise minör para birimi olduğu paritelerdir.

Toplamda yedi adet majör parite bulunmaktadır. Bunlar; EUR/USD (Avro – Amerikan Doları) Paritesi, USD/JPY (Amerikan Doları – Japon Yeni) Paritesi, GBP/USD (İngiliz Sterlini – Amerikan Doları) Paritesi, USD/CHF (Amerikan Doları – İsviçre Frangı) Paritesi, AUD/USD (Avustralya Doları – Amerikan Doları) Paritesi, USD/CAD (Amerikan Doları – Kanada Doları) Paritesi, EUR/JPY (Avro – Japon Yeni) Paritesi, EUR/GBP (Euro – İngiliz Sterlini) Paritesi

Minör Paritelere ise yazımızda yer vereceğimiz EUR/TRY (Avro – Türk Lirası) paritesini örnek gösterebiliriz.

Euro Nedir?

Amerikan Doları’nın hemen ardından dünyadaki en büyük rezerv paraya sahip olan para birimi Euro (Avro)’dur. Piyasada dolaşımda olan Euro’nun değeri 2013 yılı Eylül ayı verilerine göre yaklaşık olarak 493 milyar Euro’dur. Ayrıca Euro dünyada bulunun diğer para birimleri ile karşılaştırıldığında toplam değeri en fazla olan para birimidir.

Euro’nun simgesi € ile, kodu ise EUR ile ifade edilmektedir. Euro, Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler tarafından kullanılan resmi para birimi olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bağlamda Euro para birimini kullanan ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dır. Bu ülkelerin yanında Andorra, Monako, San Marino ve Vietnam tarafından da kullanılmaktadır. Euro para birimini, yine 2013 yılı Eylül ayı verilerine göre yaklaşık olarak 334.000.000 Avrupalı kullanmaktadır.

Türk Lirası Nedir?

Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) tarafından kullanılan para birimidir. Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılmaktadır. Bunun yanında alt birimi de Kuruştur. Türk Lirası’ndan 31 Ocak 2015 tarihinde para biriminin değerini artırmak ve diğer ülkelerle denkleştirme amacı ile altı sıfır atılmıştır. Altı sıfırın Türk Lirası’ndan atılmasının ardından para biriminin adı Yeni Türk Lirası (YTL) olarak değişmiştir. Tedavüle giren para birimi olan Yeni Türk Lirası’nda da alt birim Yeni Kuruş’tur. Ancak geçiş döneminin tamamlanmasının ardından 2009 senesi itibari ile Yeni Türk Lirası olan para biriminin başındaki Yeni ibaresi kaldırılarak tekrar Türk Lirası para birimine geçilmiştir.

Türk Lirası’nın dünyadaki bilinirliğinin artması için 8 Eylül 2011 tarihinde Türk Lirası’na simge belirleme amacı ile TL Simgesi Yarışması düzenlenmiştir. Yarışma sonucunun belirlenmesinin ardından dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart 2012’deki duyurumu ile Tülay Lale tarafından tasarlanan simgenin birinci olduğu açıklanmıştır. Türk Lirası’nın belirlenen simgesi Turkish lira symbol 8x10px.png şeklindedir. Simgedeki iki çizgi Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu ile batı arasında bir köprü olması ve istikrarı ifade ederken çıpa ile yükseliş ve güven belirtilmeye çalışılmıştır.

Türk Lirası’nın ön yüzünde Osmanlı Devleti’ne dayanan bir gelenek olması sebebi ile Mustafa Kemal Atatürk ile 1938 ve 1950 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiren ismet İnönü’nün fotoğrafı yer almıştır. Paranın ön yüzünde devlet adamlarının resminin koyulması geleneği  701 sayılı “Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun” ile 30 Aralık 1925 tarihinde resmi olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde Adnan Menderes’in başkalık yaptığı hükümet ile 1952 senesinde değiştirilmiştir. Değiştirilen kanuna göre Türk Lirası üzerinde görev yapan devlet adamları yerine sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yer alması kararı verilmiştir. Günümüze kadar ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’ye ait resimlerin bulunduğu Türk Lirası’nın arka yüzünde Yunus Emre, II. Mehmed, Mehmet Akif Ersoy ve Cahit Arf ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından önemli olan daha bir çok kişinin resimlerine yer verilmiştir.

Euro TL Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Euro (Avro) para biriminin Türk Lirası para birimi karşılığındaki değerini bulmak için ya da diğer bir ifade ile Euro para birimini Türk lirası para birimine çevirmek için Euro – TL hesaplamasına ihtiyaç duymaktayız. Bunun için yazı içerisinde bahsettiğimiz pariteleri kullanmamız gerekiyor. Parite değeri ile iki ayrı para birimi olan Euro ve Türk Lirası ile ilgili olarak hesaplama yapabilmekteyiz. Bunu bir örnekle açıklayalım;

EUR/TRY paritesinin 3,10 olduğunu kabul edelim. Bu ifade bize Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değerinin 3,10 olduğunu belirtmektedir. Aynı durumu 1 Euro 3,10 Türk Lirası yapar şeklinde de açıklayabiliriz.

İki para birimi arasındaki değerin belirlenmesi ile elimizde bulunan ve işlem yapılması istenen döviz miktarının kaç Türk Lirası’na eşit olduğunu hesaplayabiliriz. Bunun için de elimizde 450 Euro olduğunu kabul edelim.

Euro tutarı ile pariteyi çarparak Türk Lirası cinsinden hesaplama yapmış oluruz.

450 Euro x 3,10 = 1,395.00 Türk Lirası olarak hesaplama sonucunu elde ederiz.

İşlem yapmakla uğraşmak yerine hesaplama aracımızı kullanarak Euro – Türk Lirası hesaplamasını daha pratik ve daha doğru olarak hesaplayabilirsiniz. Bunun için hesaplama aracında para birimine ait tutarın girilmesi ve hesapla butonuna tıklanması yeterli olacaktır. Yapılan işlem ile güncel veriler yardımı ile otomatik olarak hesaplama yapılacaktır.

Euro TL Hesaplaması!