Evde Bakım Maaşı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Evde Bakım Maaşı Hesaplama

Eve Giren Toplam Gelir :
Evde Yaşayan Kişi Sayısı :
Asgari Ücret :

Evde bakım maaşı, engelli bireylere belirli şartların uygunluğuna göre verilen bir sosyal yardım parasıdır. Her engelli vatandaş için evde bakım maaşı almak mümkün değildir. Evde bakım maaşı hesaplama işlemi sonucunda uygun şartlara sahip olan hanelerdeki engelli bireyler için maaş çıkarılır ve para yardımı yapılır. Peki evde bakım maaşı nasıl hesaplanır, evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nedir, maaş almak için gerekli şartlar ve maaşın kesilmesine sebep olacak durumlar nelerdir? Tüm bu soruların cevabına makalemizi okuyarak ulaşma imkanına sahipsiniz.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım maaşı, adında maaş geçse de konsept bazında düşünüldüğünde bir maaştan ziyade devlet tarafından engelli bireyler için sağlayan sosyal bir yardım parasıdır. Her ay ödenen evde bakım maaşı belirli kriterlerin göz önüne alınması yolu ile belirlenir. Evde bakım maaşı, engelli vatandaşa değil de onun bakımına yardımcı olan kişiye ödenir. Bu sosyal yardımdan faydalanabilmek ve aylık şekilde düzenli bakım maaşı alabilmek için hane içerisindeki insanların kişi başına düşen gelirlerinin asgari ücrete göre durumuna bakılır.

Evde Bakım Maaşı Kişi Başına Düşen Gelir Nedir?

Evde bakım maaşının alınması için en temel kriterlerden biri olan kişi başına düşen gelir, hanenin toplam aylık gelirinin hanede yaşayan insan sayısına bölünmesi ile ortaya çıkar.

Örneğin basit bir hesaplama ile aylık toplam geliri 4 bin Türk Lirası olan ve dört kişiden oluşan bir ailenin kişi başına düşen aylık geliri bin Türk Lirası’na eşittir. Hesabı formüle dökecek olursak;

Hanenin aylık toplam geliri / Hanede yaşayan kişi sayısı = Kişi başına düşen gelir

Evde bakım maaşı alabilmek için kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden fazla olmaması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Hesaplama Nasıldır?

Engelli bir birey için evde bakım maaşının alınıp alınmayacağını hesaplamak için temel faktör yukarıda da söylediğimiz gibi kişi başına düşen gelirdir.

Ev içerisinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte ikisinden fazla ise engelli adına evde bakım maaşı verilmez.

 • Örnek bir hesaplama yapalım:

Asgari ücretin 1000 Türk Lirası olduğunu kabul edelim.

Bir tanesi engelli vatandaş olmak üzere dört kişilik bir ailenin aylık toplam gelirinin 3 bin Türk Lirası olduğunu varsayalım. Bu durumda bu hane halkı, evde bakım maaşı alabilir mi, alamaz mı?

Kişi başına düşen gelir= Toplam gelir / Evde yaşayan insan sayısı

3000’i 4’e böldüğümüzde ev halkının kişi başına düşen gelirinin 750 Türk Lirası olduğunu görüyoruz.

Peki varsayım yolu ile ortaya attığımız asgari ücretin üçte ikisi kaça eşit çıkıyor?

1000 TL’nin üçte ikisi de 666,6 TL’ye eşit çıkıyor.

Bu durumda ailenin kişi başına düşen geliri, asgari ücretin üçte ikisinden çok olduğu için bu aileye evde bakım maaşı verilmez.

 • İkinci bir örnek ile yola devam edelim:

Yine asgari ücretin 1000 Türk Lirası olduğu bir durumda;

Bu sefer biri engelli birey olmak üzere beş kişiden oluşan bir ailenin aylık toplam gelirinin 3 bin Türk Lirası olduğunu kabul edelim. Bu ailenin evde bakım maaşından faydalanıp faydalanamayacağını hesap edelim.

Yukarıdaki örnekten yola çıkarak, varsaydığımız asgari ücretin üçte ikisinin 666,6 TL olduğunu biliyoruz.

Ailenin aylık kişi başına düşen gelirini bulmak için de;

3000’i 5’e bölüyoruz ve kişi başına düşen gelirin 500 Türk Lirası’na eşit olduğunu görüyoruz.

Beş kişilik bu ailenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte ikisinden az olması sebebi ile evde bakım maaşından faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

Not: Örneklerdeki asgari ücretler temsilidir. Hükümetler asgari ücret bedellerinde dönemsel değişikliklere gittiği için hesaplama yaparken güncel değerlerden faydalanarak en doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Evde Bakım Ücreti Gelir Kriteri Kalkacak mı?

Engelli bireyler için verilen evde bakım maaşı adı altındaki sosyal yardım için ana kriter olan kişi başına düşen gelir faktörünün ilerde kalkıp kalkmayacağı uzun süredir bu sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin ve hali hazırda faydalanmaya devam edenlerin merak ettiği bir konu. Sosyal devlet politikaları gereği devletin engelli bireylere bakmak ve yardım etmekle yükümlü olması gerekliliğini ileri sürerek bu faktörün kaldırılması gerektiği savunulsa da henüz bu konuda atılmış resmi bir adım bulunmuyor. Kısa vade içerisinde evde bakım ücreti alabilmek için kişi başına düşen gelir hesaplamasının kalkması mümkün görünmüyor.

Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?

Devletten evde bakım maaşı alabilmek için bazı şartların sağlanması ve birtakım evrakların gösterilmesi gereklidir.

İlk olarak, engelli birey için sosyal yardım alabilmek adına vatandaşın ikametgahının yer aldığı bölgedeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ni yer almadığı bölgelerde ise evde bakım maaşı alabilmek için başvuru yaparken Kaymakamlık binalarına gidilebilir.

Evde bakım maaşı alabilmek için başvuru sırasında gerekli olan ve göstermeniz gereken belgeler şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da kimlik yerine geçebilecek, geçerliliği süren resmi bir belge,
 • Engelli sağlık kurulu raporunun aslı, iki tane vesikalık fotoğraf, eğer varsa öğrenim durumunu gösteren bir belge ya da belgenin bir kopyası,
 • Engelli vatandaşın ebeveynleri boşanmış ise anne ve babanın boşandığını bildiren resmi bir belge,
 • Bakmakla yükümlü olunan kişiler dahilindeki bireylerin mal ve gelir durumunu bildiren yazılı beyan,
 • Taahhüt ya da beyanın içeriğini ispatlayan diğer belgeler,
 • Eğer ki engelli kişinin vasisi var ise, vesayet ile vasi ataması hakkındaki mahkeme kararını bildiren bir belge.

Evde bakım maaşı alabilmek için gerekli şartlar ise şu şekilde sıralanır:

 • Engelli kişinin yüzde elliden fazla engel derecesine sahip olması ve sağlık raporunda “ağır engelli” tanımlamasının yer alması,
 • Engel durumu sebebi ile günlük hayattaki etkinlikleri, tekrar eden gereksinimleri ve ihtiyaçlarının önemli kısmını yerine getirirken başkasının yardımı olmadan zorluk çekmesi ya da bunları yerine getirememesi, diğer bir tabirle kişinin “düşkün” olarak tanımlanması,
 • İsminin ne olduğuna bakılmaksızın, engelli bireyin içerisinde yaşadığı hanenin kişi başına düşen gelir miktarının dönemin asgari ücretinin üçte ikisinden az olması.

Diğer taraftan terk edilmiş, kimsesi olmayan, ailesi ile herhangi bir bağı bulunmayan ve birilerinden yardım almayan engelli vatandaşların gerekli belgeleri tamamlayacak güçlerinin olmaması halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilgili il müdürlüklerinin yardımı ile bu kişilerin belgelerinin tamamlanması için gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür.

Evde Bakım Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Evde bakım maaşının kesilmesi için hane halkı aylık gelirinden edilecek kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte ikisinin üzerine çıkması gereklidir.

Asgari ücret, hükümetlerin aldığı politik kararlar ile değişiklik gösterme potansiyeline sahip olduğu için temsili bir hesaplama yapalım:

Günümüzde asgari ücretin 1000 Türk Lirası olduğunu düşünelim ve üç kişilik bir ailenin aylık net gelirinin 1800 Türk Lirası olduğunu düşünelim. Bu durumda ailenin evde bakım maaşı alıp alamayacağına yönelik hesabı yapalım;

Asgari ücretin (1000 TL) üçte ikisi: 666,6 TL.

1800’ü 3’e böldüğümüzde 600’e ulaşıyoruz ve kişi başı gelir olan 600 Türk Lirası, asgari ücretin üçte ikisi olan 666,6 TL’den az olduğu için hanedeki engelli birey için evde bakım maaşı verilebilir.

Peki aileye 600 TL ek gelir geldiğini düşünelim, bu durumda ailenin evde bakım maaşı kesilir mi yoksa kesilmez mi? Bu sorunun cevabını şu şekilde buluyoruz:

1800 TL + 600 TL = 2400 TL (Ailenin yeni aylık geliri)

Kişi başına düşen geliri hesaplamak için bu sefer yeni gelir olan 2400’ü 3’e bölüyoruz ve 800’e ulaşıyoruz. Asgari ücretin üçte ikisinden büyük bir sayı elde ettiğimiz için bu durumda ailenin evde bakım maaşının kesilmesinin gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

Kurum Bakımı Nedir?

Bakıma muhtaç olan engelli vatandaşların, bakımlarının aile yanında ve ev içerisinde devam etmesinin mümkün görülmediği durumlarda kurum bakım hizmeti verilmesi gündeme gelir. Kurum bakım hizmetleri SHÇEK’in bakım merkezlerinde ya da engelli bireyler için açılan özel bakım merkezlerinde verilebilir.

Evde bakımın yetmediği kişiler için kurum bakımı almak adına başvuru yapmak için kişinin ikametgahının yer aldığı bölgedeki varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’ne yoksa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, o da yoksa Kaymakamlık binalarına müracaat edilebilir.

Evde Bakım Maaşı Hesaplama!